Ma 2023. június 05., hétfő, Fatime és Fatima napja van. Holnap Norbert és Cintia napja lesz.

BARCSTEX Szociális Foglalkoztató

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyvezető igazgatójától

B a r c s

Bajcsy-Zs.u.2.

 

 

 

 

 

 

………..napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló

a

BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. munkájáról

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. május 19.-i ülésére

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 251/2008.(XI.27.) számú egyhangúlag meghozott határozatában döntött a Barcsi Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság Alapító okiratának módosításáról és BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként történő továbbműködéséről a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.törvény 365.§.(3) bekezdése alapján.

 

A Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2008. december 31-én a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot bejegyezte.

 

A Társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa Barcs Város Önkormányzata.

 

 

Az alapító szerv is felmérte, hogy az egészségkárosodott emberek rehabilitációs foglalkoztatásának mekkora jelentősége van ma a világon. Az országok többsége – különösen a fejlett államok – nemcsak erkölcsileg, de anyagilag is támogatják a rehabilitációs foglalkoztatást végző szervezeteket. Egyes államok a támogatás iránti elkötelezettség szándékával nemzetközi egyezményt írtak alá, melyhez Magyarország is csatlakozott.

 

 

A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit KFT. feladata, hogy a rehabilitációs foglalkoztatás segítse elő életkörülményeik javítását, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését és foglalkoztatását.

 

A megváltozott munkaképességű személyeknek is fontos az emberhez méltó élet és lét. Ezen személyeknek is fontos, hogy legyen munkahelyük, érezhessék azt, hogy a társadalomnak szükségük van rájuk, és ezen embereknek ne eltartottként kelljen leélni az életüket. Az ellátásban nem részesülő megváltozott munkaképességűeknél a megmaradt munkaképességet kell maximálisan kihasználni.

 

 

 

 

A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. tevékenységi köre

 

 

 

-          Rehabilitációs foglalkoztatás – fő közhasznú tevékenység

-          Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

-          Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

 

 

 

 

A közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenység:

 

-          varrodai termelés

-          bolti kereskedelem

-          egyéb ipari tevékenység (gyöngyfűzők).

 

 

 

I. Varrodai termelés

 

Ezen tevékenységi körbe tartozik a társaság telephelyén történő varrás.

A varroda főleg munkaruházati termékek gyártásával foglalkozik.

A varroda tevékenységét teljes egészében a bérmunka határozza meg .A termékekhez az alapanyagot, kellékeket a megrendelő biztosítja. A termékek kiszabott állapotban érkeznek a minta és a műszaki leírás kíséretében. A végterméknek meg kell felelnie a megrendelő minőségbiztosítási rendszerének, tehát csak I. osztályú termékek hagyhatják el üzemünket. A kapacitás lekötése több munkaruhára szakosodott céggel való együttműködéssel valósul meg.

 

A varrodai tevékenység irányítását a szalagvezető végzi. A szalagvezető a rendelések alapján ütemezi a termékek gyártását, hogy azok határidőre elkészüljenek. Elkészíti a technológiai utasítást, szalagfelbontást, amely alapján történik a bérezés. Összehangolja a varrónők és a szalag munkáját.

Munkáját kiváló szakmai hozzáértéssel, a megrendelők által elismert minőségi munkával végzi.

 

A termékek minőség ellenőrzését 1 fő minőségellenőr végzi. Az üzembe érkezett szabványtól az elkészült késztermékig.

A gyártás során felmerült minőségi hibát azonnal kijavítjuk, s így a kész- terméknél a hiba előfordulása minimális.

A varroda eszközeinek folyamatos karbantartását 1 fő műszerész végzi.

 

 

II. Kereskedelmi tevékenység

 

A kereskedelmi tevékenységet a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. telephelyéül szolgáló épület földszintjén alakítottuk ki. Boltunk használt ruhák és vegyi áru boltként működik. Egy fő megváltozott munkaképességű személy látja el a boltvezetői feladatokat.

Árainkat úgy alakítjuk ki, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező személyek részére is vonzó legyen kereskedelmi egységünk.

 

 

 

 

 

 

III. Egyéb ipari tevékenység

 

Ezen tevékenység keretén belül történik a gyöngyfűzés-játékösszeszerelés. A gyöngyfűzés is bérmunkában történik. A munka folyamatos, a megrendelések nagy tételszámúak. A munka átvétele csütörtökön, átadása hétfői napokon történik. A heti pihenőnap hétfőtől csütörtökig terjedő időszakra esik.

E szervezeti egységben csak megváltozott munkaképességű személyeket alkalmazunk.  A tevékenység munkáját 2 fő irányítja, ellenőrzi. Munkakörük kiterjed az anyagmozgatásra, szállításra, valamint az intézménynél felmerülő egyéb karbantartási feladatok elvégzésére is.

 

 

A varrodai és bolti szállításokat az ügyvezető végzi. A gazdasági helyzet nem engedte meg a teljes munkaidős gépjárművezetői munkakör fenntartását.

A gazdaságosságra való törekvés, a költségek csökkentése érdekében a pénzügy létszáma folyamatosan csökken. Egy fő munkavállaló látja el a pénztári feladatokat, a helyi bérszámfejtést, a táppénz számfejtését valamint a társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat.  Az egyéb feladatokkal  kapcsolatos munkákat az ügyvezető, a könyvelést könyvelő iroda végzi.

 

 

A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodása

 

A BARCSTEX Kft-nél a bevételek és kiadások alakulása a létszámtól és az elvállalt munka mennyiségétől és milyenségétől függ.

 

2009. évben társaságunk összes bevétele 49.889 eFt

2010. évben társaságunk összes bevétele 59.447 eFt

 

Az önkormányzattól kapott támogatás összege 2010. évben 11.000 eFt. Az elkülönített alapoktól kapott 2010. évi juttatás összege 6.334 eFt. Ezen bevétel a  foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek után a Munkaügyi Központtal kötött bértámogatási szerződésben meghatározott feltételek után juttatott támogatásból tevődik össze.

 

A 2010. évi közhasznú tevékenységből származó bevétel összege 42.110 eFt, mely tartalmazza a varrodai bevételt (27.297), ipari tevékenység bevételét (13.209), valamint a kiskereskedelmi tevékenység bevételét (1.604). A 2010. évben az összes közhasznú tevékenység bevétele 19%-al meghaladta a 2009. évi bevétel főösszegét, mely összegnél az alapító támogatása a 2010. évben a 2009. évhez képest 7.000 eFt-al csökkent, a közhasznúsági tevékenységből származó bevétel viszont 16.733 eFt-al emelkedett.  Társaságunk 2010. évi kiadásai is emelkedtek a bevételek százalékaival, kiadásunk fő összege 59.043 eFt. Kiadások fő összegét továbbra is a bér és járulékai alkotják  50.019  eFt. A saját tőke értékét ez évben is sikerült növelni. A termeléshez reteszelő gépet, irodai felszerelést, működéshez szükséges programokat  1.112 eFt összegben vásároltunk.

Elindítottuk a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának kérelmét (200eFt). Az akkreditációs eljárás eredményeként a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. február 01. napjáig továbbra is rehabilitációs foglalkoztatóként működhet.

Társaságunk átlagos statisztikai létszáma 42 fő. Dolgozóink bedolgozói jogviszonyban, teljesítménybérben vannak foglalkoztatva. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása napi 4-5-6-7 órában történik.

Kiadásaink alakulása a bevételek teljesítésétől függött. Folyamatosan törekszünk a gazdaságos üzemeltetésre, ami egyre nehezebb feladat.

BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi eredménye 404 eFt.

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évre szóló beszámolóját.

Barcs, 2011. április 26.

 

 

Tisztelettel:

 

Szabolcsi Zsuzsanna

Ügyvezető igazgató

 

Határozati javaslat:

 

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója jóváhagyja a Társaság 2010. évre vonatkozó beszámolóját.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

 

Határidő: értelem szerint

 

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. április 26.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

Címzetes főjegyző

Választás 2022