Ma 2024. máj. 28., kedd, Emil és Csanád napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.sz.62. Telefon: 82/462-459.

 

 

 

                                                                                              ____ sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

Az óvodák nyári zárva tartásának engedélyezéséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

             2012. február 23-i ülésére

 

 

 

 

 

 

A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése a) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

A BNI igazgatója - tekintettel arra, hogy az elmúlt három év tapasztalata azt mutatja, hogy július és augusztus hónapban az óvodát igénybe vevő gyermeklétszám 75 fő alá csökken, ezért elegendő ebben az időszakban egy-egy tagintézmény nyitva tartása, és ez a gyakorlat már az elmúlt évben is bevált, - a BNI Városi Óvodák barcsi tagintézményeiben az alábbi nyitvatartási rend engedélyezését kéri:

 

 • 2012. június 30-ig minden tagintézmény nyitva tart.
 • 2012. július 01-től július 31-ig az alábbi egy tagóvoda tart nyitva:       

Deák Ferenc utcai Tagóvoda (Barcs, Deák Ferenc utca 49.)

 • 2012. augusztus 01-től augusztus 31-ig az alábbi egy tagóvoda tart nyitva:      
  Felszabadulás utcai Tagóvoda (Barcs, Felszabadulás u. 2.)

2012. szeptember 01-től minden tagintézmény nyitva tart.

 

Barcs, 2012. február 6.

 

 

                                              

                                                                                                          Karvalics Ottó

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a BNI Városi Óvodák barcsi tagintézményeinek 2012. évi nyári zárva tartását az alábbiak szerint engedélyezi:

 • 2012. június 30-ig minden tagintézmény nyitva tart.
 • 2012. augusztus 01-től augusztus 31-ig az alábbi egy tagóvoda tart nyitva:      
  Felszabadulás utcai Tagóvoda (Barcs, Felszabadulás u. 2.)
 • 2012. július 01-től július 31-ig az alábbi egy tagóvoda tart nyitva:       
  Deák Ferenc utcai Tagóvoda (Barcs, Deák Ferenc utca 49.)

2012. szeptember 1-től minden tagintézmény nyitva tart.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

            Csonka Zoltán igazgató a végrehajtásért

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

 

                    

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2012. február 6.

 

                                                                                  Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                              címzetes főj e g y z ő