Ma 2024. június 18., kedd, Arnold és Levente napja van. Holnap Gyárfás napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571. Barcs, Bajcsy Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

                                                                                                     ……. sz. napirend

 

Előterjesztés

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. ( …) számú önkormányzati rendelete a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemek meghatározásáról

Készült: Barcs Város Önkormányzata

             Képviselő-testülete

             2012. február 23-i ülésére

 

Tisztelt Képviselő-testület!

2012. január 1-jén hatályba lépett a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nytv.).

A Nytv. 18. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat rendelete szerint forgalomképtelennek minősülő vagyonából – a törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül – rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket az 5.§ (4) bekezdés szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít.

A törvény alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon, amelynek állami tulajdonban, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt.

Az Nytv. 5. § (4) bekezdése alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a Nytv. 2. mellékletében meghatározott, valamint törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében ekként meghatározott, a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem.

Az Nytv. 2. melléklete II. pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó vagyonelemek:

a) az I. pontban felsorolt társasági részesedésen kívül a többségi állami tulajdonban álló, a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott közszolgáltatási tevékenységet ellátó gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés,

b) többségi önkormányzati tulajdonban álló közszolgáltatási tevékenységet, valamint parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés.

Barcs Város Önkormányzatának vagyonát áttekintve a rendelet-tervezetben szereplő vagyonelemeket javasolt a Nytv. alapján kiemelt nemzeti vagyonként kezelni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. §- a alapján a rendelet megalkotása magasabb szintű jogszabályi előírás miatt vált szükségessé, társadalmi, gazdasági, környezeti, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincsen. Költségvetési hatása: a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdon az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának részeként elidegenítési és terhelési tilalom alatt áll, azon osztott tulajdon nem létesíthető.

A Nytv. hatályba lépésével szükségessé vált továbbá a vagyonrendelet felülvizsgálata, valamint a törvényi változásoknak megfelelően a vagyonnyilvántartás rendszerének újragondolása. Ennek megfelelően Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) számú önkormányzati rendelete módosításának előkészítése folyamatban van.

Barcs, 2012. február 7.

                                                                                     Karvalics Ottó

                                                                                       polgármester

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

…/2012. (…..) számú önkormányzati rendelete

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban levő nemzeti vagyonelemekről

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonelemekről a következőket rendeli el:

1. §

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a forgalomképtelen törzsvagyon köréből a következő vagyonelemeket minősíti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak:

a) Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részvénycsomag ( 407 664 - 408 163)

b) Biokom Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft. - ben lévő 0,045716 % -os tulajdoni részesedés.

2. §

E rendelet 2012. február 24-én lép hatályba.

Barcs, 2012. február 23.

Karvalics Ottó                                                                        Balázsné dr. Vástyán Krisztina

polgármester                                                                                      címzetes főjegyző