Ma 2024. április 23., kedd, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG   BARCS

VEZETŐJE

 

7570 Barcs, Köztársaság u. 4.

82/463-206, 82/463-002, 82/463-085   Fax:82/463-085   BM: 23/5440   Fax: 23/5437

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Szám:   14020/ 172 / 2012/ ált.

 

 

 

 

B E S Z Á M O L Ó

Barcs város közbiztonságának helyzetéről

 

 

 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvény 8.§. /4/. Bek.-ben foglaltak szerint Barcs Város Képviselő-testülete részére a rendőrkapitányság tevékenységéről szóló beszámolót felterjesztem.

A Barcsi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységét a Belügyminisztérium rendészeti programjai, valamint a kiemelt Rendőrségi programok és feladattervek legfontosabb célkitűzéseit szem előtt tartva hajtotta végre.

Kiemelt feladatok voltak az EU soros elnökségéből kapitányságunkra háruló feladatok végrehajtása, a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló erőszakos, - kiemelt vagyon elleni-, az uzsora bűncselekmények, a családon belüli erőszak elkövetőivel szembeni hatékony fellépés, a személyi sérüléses közlekedési balesetek visszaszorítása.

 

A kiemelt feladatok eredményes végrehajtása érdekében figyelembe vettük a helyi lakosság közbiztonsággal kapcsolatban kinyilvánított jogos elvárásait, a lakosság rendőrséggel kapcsolatos bizalmának megszerzése, erősítése végett.

A rendőrségi programok / Lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló -intézkedési terv, Iskolarendőr program, Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében tartott fokozott ellenőrzések, körözési akciók, idegenrendészeti fokozott ellenőrzések, TISPOL akciók, LAVINA fokozott sebességellenőrzések / a kiadott terveknek megfelelően végrehajtásra kerültek. Az intézkedési tervekben foglaltak végrehajtása jól szolgálta a települések lakossága biztonságérzetének növelését ez által a rendőrség megítélését.

 

A kapitányság szervezeti struktúrájában az előző értékelés óta változás nem történt. A feladatrendszer továbbra is komplex, hasonlóan a Baranya-és Zala megyei határ menti kapitányságokhoz, a közbiztonsági és bűnügyi feladatok mellé a határrendészeti és határforgalmi feladatok is beépültek a határrendészeti kirendeltségek megszűnését követően.

A munkaterhek növekedésével arányos létszámkorrekciókra a Rendőrkapitányságon ebben az időszakban nem került sor. A szervezet rendszeresített létszáma 154 fő, tényleges, meglévő létszáma 148 fő, így a feltöltöttség 96 %-os. A tárgy évben szolgálati nyugállományba vonulásra 1 fő esetében került sor, a szervezethez érkezett 8 fő, távozott 6 fő.

A kapitányság illetékességi területe nem változott, feladatainkat 706 négyzet kilométeren látjuk el. Barcs város mellett 25 község található, egy kistérséget alkotva. A lakó népesség száma 24.935 fő, Barcson 11.654 fő.

A Barcsi kistérség területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé sorolt. A térségben lényegi gazdasági, társadalmi változás nem történt az előző értékeléshez képest. A bűnügyi és közbiztonsági helyzetet befolyásoló körülményekben, a térség foglalkoztatási helyzetében lényegi változás nem történt, magas a munkanélküli / álláskereső / lakosság aránya.

A kistérségben 2.482 fő álláskereső szerepel a nyilvántartásban, ez mintegy 23,4 %-os arány, ebből Barcson 923 fő, 16,8 %-os arány.

 

A szolgálati feladatok ellátásához szükséges gépjárművekkel, motorkerékpárokkal, kisgéphajókkal, egyéb támogató technikai felszereléssel rendelkezünk.

Elhelyezési körülményekben az értékelt időszakban változás nem történt, az előző értékelésekben is részletezett felújítási munkálatokra változatlanul szükség lenne az energia- takarékosság miatt / tetőszerkezet felújítása, nyílászárók cseréje, külső homlokzat festése, fűtési rendszer korszerűsítése /.

A kapitányság három épületében az ügyfélfogadásra rendelt helyek, irodák, várakozásra kijelölt helyek állapota az ügyfelek fogadására alapvetően alkalmas.

 

 

 

BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

 

 

Az összesített statisztikai adatok alapján 2011. évben a kapitányság illetékességi területén 944 bűncselekményt regisztráltak, a 2010 évi 834-el szemben. Ez 110 esettel több és mintegy 13 %-os emelkedést jelent.

Barcs városban történt 480 eset történt, az előző évi 371-el szemben, a vidéki területeken viszont nem változott a bűncselekmények száma.

 

A bűncselekmények struktúráját tekintve a korábbi évekhez képest kisebb átrendeződés tapasztalható. Az értékelt időszakban 16 %-al növekedett a vagyon elleni cselekmények száma 452–ről 562-re, a városban 188-ról 259-re.

Továbbra is a vagyon elleni cselekmények száma határozza meg a bűnügyi helyzetet, mintegy 55,7 %-os arányban.

 

A személy elleni bűncselekmények száma is kis mértékben növekedett 130-ról 138-ra, ez 6 %-os növekedés. Barcson 47-ről 63-ra történt emelkedés.

 

Emberölés illetve annak kísérlete a 2010 évi 3 esettel szemben az értékelt időszakban 2 esetben történt. A cselekmények Drávagárdonyban valamint Vízváron történtek, a sértett-elkövető közötti viszonyok házastársi kapcsolatok.

Az összes testi sértések száma 73-ról 57-re csökkent, Barcson viszont 24-ről 25-re, csekély mértékben emelkedett. A zaklatások száma 36-ról 55-ra emelkedett, a városban 12-ről 25-re.

A közlekedési bűncselekmények szám 32-ről 26-ra csökkent, viszont a város területén 11-ről 14-re növekedett. Közúti jármű ittas vezetése összességében 24-ről 18-ra csökkent, viszont a városban 9-ről 10-re emelkedett.

 

A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni cselekmények száma 13-ról 27-re, Barcson 3-ról 14 esetre emelkedett. E kategórián belül a kiskorú veszélyeztetése cselekmények száma növekedett jelentősen, 6-ról 22-re. Erőszakos közösülés a 2010 évi 4 esettel szemben nem került regisztrálásra. Megrontás 1 esetben, vérfertőzés egyszer sem történt az értékelt időszakban.

 

Hivatalos személy elleni erőszak 2011 évben 1 esetben történt, az előző évi 2 esettel szemben. A cselekményt jogszerűen intézkedő rendőr sérelmére követték el, az elkövetőt letöltendő szabadságvesztés büntetésre ítélte a bíróság.

 

A közrend elleni bűncselekmények száma az értékelt időszakban tovább növekedett, 164-ről 193-ra, mintegy 17,7 %-al. A városban 105-ről 116-ra.

A garázdaságok száma szinte nem változott, előző évi 27-ről 25-re csökkent, míg a városban 9-ről 12-re emelkedett. A lakosság szélesebb körét érintő, nagyobb közfelháborodást kiváltó elkövetés nem volt jellemző e kategóriában. A cselekmények általában szórakozáshoz, szórakozóhelyhez kapcsolódó, rövid ideig tartó rendbontásban nyilvánultak meg.

A visszaélés okirattal bűncselekmények száma növekedett, 74-ről, 105-re. A városban 66-ról 70 esetre. E jelentős növekedés mögött továbbra is az áll, hogy minden egyes eltulajdonított okirat / pénztárcával eltulajdonított személyi igazolvány, adókártya, TB kártya, vezetői engedély stb. / egy-egy önálló bűncselekményként kerül regisztrálásra. Ezzel jelentősen növekszik az ismertté vált cselekmények száma is.

Visszaélés kábítószerrel bűncselekmény 2011 évben 5 esetben történt az előző évi 1 esettel szemben.

A gazdasági bűncselekmények össz-bűnözésen belüli aránya továbbra is csekély, számuk 19-ről 20-ra emelkedett.  

 

A vagyon elleni bűncselekményeken belül a lopások száma 201-ről 263-ra emelkedett, a városban 101-ről 129 esetre. E kategóriában kerékpárlopások száma (10-ről 19-re), a tűzifalopások számának (16-ról 43-ra), a színesfém lopások (10-ről 25-re), a besurranásos lopások (2-ről 24-re) növekedett. Ezzel együtt, a lopások miatti nyomozások eredményességét sikerült továbbra is jó szinten tartani.

 

A betöréses lopások száma szintén emelkedett 102-ről 124-re, a városban 37-ről 85-re. Ennek oka egy fiatalkorú, helyben lakó csoport tevékenysége, akik a város területén élelmiszer- üzleteket, oktatási intézményeket, lakatlan lakóházakat, hétvégi házakat törtek fel. Sikerült kilétüket felderíteni, az általuk elkövetett betöréses lopás miatti nyomozásokat eredményesen befejezni, velük szemben kényszerintézkedések, őrizetbe vételek majd előzetes letartóztatások mellett folyik a nyomozás.

 

Gépkocsi lopás 2 esetben történt, jármű önkényes elvétele szintén 2 esetben. A gépkocsiból, gépkocsiról lopások száma 12-ről, 3 esetre csökkent.

Besurranásos és trükkös lopások: az értékelt időszakban mintegy 24 esetben történt trükkös és besurranásos lopás az előző évi 2 esettel szemben (2009 évben 20 eset, kivételes a 2010-es év volt). Meg kell említeni, hogy a hatékony megelőzési tevékenységnek is köszönhetően egyre növekszik a kísérleti szakban maradt esetek száma, amikor is a sértettek az elkövetőket az elkövetés valamely fázisában, megzavarják, határozott fellépésükkel megakadályozzák a bűncselekmény befejezését.

Az elkövetők továbbra is valamely közüzemi szolgáltató / E-on, Nyugdíjfolyósító, vagy más szervezet munkatársainak adják ki magukat a lakásokba történő bejutás érdekében, majd a sértettek figyelmét elterelve, megtévesztéssel eltulajdonítják a sértettek készpénzét egyéb értékeit.

E körben a felvilágosító, megelőző munkára fektettük a hangsúlyt, mely meghozta a várt eredményt. A helyi médium, az önkormányzatok munkatársai, jegyzők, szociális munkások, kézbesítők bevonásával folyamatos volt a lakosság tájékoztatása.

 

A csalások száma 45-ről 47-re emelkedett. E kategóriában általában áruvásárlási hitelek igénylésével összefüggő bűncselekmények miatt indultak eljárások.

 

2011-ben 3 rablás történt, az előző évi 5 esettel szemben. Kettő eljárás jelenleg is folyamatban van, egyiket a Barcsi Rendőrkapitányság, másikat az SMRFK Bűnügyi Osztálya folytatja, míg harmadikat hatóságunk eredményesen befejezte.

Zsarolás miatt, mint 2010 évben, egy büntetőeljárást folytattunk.

 

A rongálások száma csökkent, 32-ről 19-re. A városban 19-ről 8-ra történt csökkenés.

Uzsora bűncselekmények:

2011 év során 5 esetben kezdeményeztünk nyomozást uzsora bűncselekmény gyanúja miatt, az eljárások közül 2 ügyben a nyomozás jelenleg is folyamatban van. Barcs városban elkövetett uzsora bűncselekmény miatti nyomozást az elkövető előzetes letartóztatása mellett folytatjuk.

További 3 eljárást bűncselekmény hiányában hatóságunk megszüntette, illetve a feljelentés-kiegészítés során a feljelentés elutasítására került sor.

Kiemelt figyelmet fordítunk az uzsora bűncselekmények felderítésére, valamint az e miatt indított nyomozások eredményes befejezésére.

 

Alkohol szerepe a bűnelkövetésben: A személyi, családi konfliktusok előzménye, gyakori közvetlen kiváltó oka az italozás, alkoholista életmód. Tipikusan a testi sértések, garázdaságok és a zaklatás bűncselekmény elkövetése esetében jellemző. A statisztikai adatok szerint alkoholfogyasztásnak 81 esetben volt szerepe a bűnelkövetésben, az előző évi 91 esettel szemben.

 

Az értékelt időszakban, illetékességi területünkön a bűnelkövetők által bűncselekmények elkövetése során okozott kár nem változott jelentősen, 60.145.429-Ft-ról, 59.260.091-Ft-ra csökkent. Az ebből megtérült kár területén sem tapasztalható nagy változás, a 2010-es évben a megtérült kár összege 7.798.258-Ft volt, míg értékelt évben 6.623.907-Ft.

A kármegtérülési mutató magas arányúnak tekinthető, annak ellenére, hogy minimálisan csökkent az előző évhez képest 12,97 %-ról 11,18 %-ra.

 

Az értékelt időszakban 425 elkövető vált ismertté a kapitányság illetékességi területén, az előző évi 371 elkövetővel szemben. Ez részben az ismert és ismeretlen tettes ellen indult eljárások arányaiban bekövetkezett változásokra vezethető vissza / egyre több az ismert tettes ellen indult büntetőeljárás /. Az elkövetők közül büntetlen előéletű 291 fő, büntetett előéletű 134 fő. Alacsony a gyermekkorúak aránya, bár számuk a 2010 évi 9 főről 2011 évben 14-re emelkedett. Fiatalkorú elkövető 59 fő volt, az előző évben 46.

 

A kapitányság a 2011. évre meghatározott nyomozási eredményességet teljesítette. Az eredményességi mutató 2011. évben 60,26 %, előző évben 58,87 % volt. Ez a teljesítmény a megyében az első, az országos rangsorban a 14. helyre rangsorolta a kapitányságot.

 

Vádemelésre 365 esetben került sor az ENYÜBS adatok szerint, az előző évi 323-al szemben. Az ENYÜBS adatai szerint 56 esetben került sor bíróság elé állításra / gyorsított eljárásra / előző évben 45 esetben. Valójában 63 bíróság elé állítást kezdeményeztünk /ügyforgalmi adatok szerint/.

A kiemelt kategóriák közül, a betöréses lopások nyomozás eredményességi mutatója az előző évi 39,81 %-ról, 49,19 %-ra növekedett. / 7. hely az országos rangsorban /

A lopások nyomozás eredményessége viszont 40,59 %-ról 34,6 %-ra csökkent. / 32. hely az országos rangsorban./

Betöréses lopások a városban:

A 2008. és 2009. években történt lakás betörésekhez hasonló cselekmény sorozat nem történt a városban az értékelt évben.

A betöréses lopások városon belüli jelentős növekedését egy 8-10 főből álló fiatalkorú csoport tevékenysége okozta. Ellenük több ügyben is sorozat elkövetés miatt folytattunk nyomozásokat, melyek mindegyikét sikerült eredményesen befejezni. Ez az elkövetői kör a városban található oktatási intézmények, kereskedelmi egységek, hétvégi házak, lakatlan lakóházak sérelmére követtek el betöréses lopásokat az ellenük foganatosított kényszerintézkedésekig.

 

Bűnügyi munkát hátráltató, nehezítő körülmények között évről évre a bűnügyi szolgálat létszámát kell megemlíteni, mely az évek óta növekvő munkaterhek mellett nem változott. A meglévő bűnügyi állomány jó eredményeit, szakmai tapasztalatának, a kialakított kapcsolatrendszerének, valamint a közterületi szolgálattal való kiváló együttműködésének köszönheti.

A bűntető eljárásokban foganatosított kényszerintézkedések a törvényes előírásoknak megfelelően történtek, összesen 8 bűnügyben, 11 fő esetében foganatosítottunk őrizetbe vételt, melyek közül 8 esetet előzetes letartóztatás követett. A kapitányságon fogda nincs, ezért a kényszerintézkedések végrehajtására a főkapitányság fogdájában, valamint a BV. Intézetben került sor.

 

Közigazgatási eljárás keretében az értékelt időben 9 esetben folytattunk eljárást rendkívüli haláleset miatt. Az eljárásokra a tisztázatlan körülmények miatt, az önkezűség megállapítása illetve az idegenkezűség kizárása miatt került sor.

 

A bűnmegelőzési tevékenységre továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk. E munkát a Bűnügyi Osztály Felderítő Alosztályának egy munkatársa végzi felderítő / nyomozó / tevékenysége mellett. Tevékenységét segíti az Iskolarendőr program beindulása óta a Közlekedésrendészeti Osztály fővizsgálója.

A bűn-és baleset megelőzéssel kapcsolatosan továbbra is nagy a szakmai és társadalmi elvárás, viszont rendkívül kevés a ráfordítható anyagi háttér.

A tevékenységet szabályozó 20/2010. számú ORFK Utasítás konkrét feladatokat határoz meg a rendőrség különböző szintű szerveinek az együttműködőkkel, a tájékoztatással, a speciális bűnmegelőzési feladatokkal, a kábítószer megelőzéssel, a megelőző vagyonvédelemmel kapcsolatban. Értékelt év során igyekeztünk a város iskoláival meglévő jó színvonalú együttműködésünket megtartani.

A bűnmegelőzési előadó továbbra is napi munka kapcsolatban áll a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, a Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala munkatársaival, az oktatási intézmények vezetőivel és ifjúságvédelmi felelőseivel.

Feladata továbbá a családon belüli erőszak kezelésével és megelőzésével kapcsolatos intézkedések végrehajtása a 32/2007. ORFK Utasítás szerint. A kapitányság 2011. évben 83 olyan büntetőeljárást folytatott, amelyben családon belüli erőszak kategóriába sorolható bűncselekmény került megállapításra / testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, zaklatás, tartás elmulasztása, személyi szabadság megsértése, magánlaksértés /.

 

A családon belüli erőszakról érkezett bejelentéseket követően az intézkedők a fenti Utasítás szerint járnak el és szükség esetén ideiglenes megelőző távoltartás elrendeléséről dönthetnek.

A tárgy évben 2 esetben került elrendelésre ideiglenes megelőző távoltartás. A bántalmazottaknak minden esetben átadásra került az Áldozatsegítő Szolgálat elérhetősége, majd a határozatokat a gyámhivataloknak, gyermekjóléti szolgálatoknak és a bíróságnak továbbítottuk.

A Gyermekjóléti Szolgálatokhoz küldött jelzések száma 2011-ben 100 eset, előző évben 55 jelzés. Jelzéssel élünk családon belüli erőszak esetén valamint akkor, ha eljárásunkban gyermek-vagy fiatalkorú elkövető kiléte nyer megállapítást. Esetmegbeszélésekre a gyermekjóléti szolgálatok kezdeményezésére veszünk részt

 

Az értékelt időszakban az, oktatási intézményekben, a DADA programban 3 általános iskolában, 10 osztályban 148 tanulót érintve történt oktatás.

A megelőző, felvilágosító órák megtartására egyre nagyobb igény van. A barcsi általános iskolákon kívül a BNI Széchenyi Ferenc Gimnázium és Szakiskolában továbbá a Dráva Völgye Középiskolában is eleget tettünk a felkéréseknek.

 

A pártfogó felügyelet alatt állók életvitelének ellenőrzésére a szükséges információkat és segítséget megadjuk a hivatásos pártfogók részére.

A helyi televízióban és rádióban a lakosságot rendszeresen tájékoztattuk az aktuális feladatokról, elkövetett cselekményekről, elért eredményekről.

 

A megelőző vagyonvédelem keretében tájékoztattuk a lakosságot, a gazdálkodókat a történt jogsértésekről, a megelőzés lehetőségeiről. A körzeti megbízottak a települési önkormányzatok munkatársaival saját kezdeményezésre ebben az évben is felkeresték az egyedül élő, időskorú nyugdíjasokat, szórólapok készültek és kerültek kiosztásra az idősek körében.

 

 

A KÖZTERÜLETEK ELLENŐRZÉSÉNEK HELYZETE

 

 

KÖZBIZTONSÁGI ÉS HATÁRRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG

 

 

A közbiztonság helyzetét objektív oldalon a közterületen elkövetett jogsértések számával, szubjektív oldalon a lakosság biztonságérzetével igyekszünk meghatározni. Alapvető kérdés számunkra továbbra is, hogy a lakosság biztonságban érzi-e magát, vagyonát, értékeit, fontosabb értékmérő a statisztikai adatoknál. Ezért kiemelten kezeltük az állampolgárokkal való kapcsolat felvételt, kapcsolattartást, ezáltal az információ áramlást.

 

A közterületek ellenőrzéséért felelős szervezeti egység a Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály. Feladata a közterületek rendjének biztosításán túl a 117 km. hosszú, schengeni külső / magyar-horvát / határszakasz folyamatos ellenőrzése. Az integrációt követően megszervezett 67 fős egység két alosztályra tagozódik, a közrendvédelmi és határrendészeti valamint körzeti megbízotti alosztályokra.

 

A város területén rendészeti szempontból továbbra is „veszélyeztetett”, fokozott figyelmet érdemlő területek az alábbiak: a város központja, a Sétáló utca, Pólus Dráva épülete és környéke, városközpontban lévő üzletek, szórakozóhelyek, intézmények. Továbbá a Művelődési Ház és környéke, a Szabadidő Központ / FIP park területe /, pályaudvarok területe, Dráva-sétány és a hajókikötő.

A frekventált területeken, de a város más részein / külterületek, zártkertek, hétvégi házas területek, erdőterületek / a közterületi jelentét mértékét a rendelkezésre álló létszámmal jelentősen növeltük a tárgy évben.

2011-ben a közterületi vezénylések száma 6741 eset, ez 67472 órát jelent. Előző évben 5772 eset és 60825 óra. Ez 6647 órával több mint az előző év során. A közterületi jelenlét elsősorban a városban volt érzékelhető, a szolgálatok szervezése során azonban szem előtt kellett tartanunk a határellenőrzéssel kapcsolatos schengeni követelményeket is. A schengeni követelményeknek megfelelő határszakasz ellenőrzését csak megfelelő járőr létszámmal és a hozzá rendelt technikai eszközökkel lehet maradéktalanul ellátni.  

 

Az értékelt időszakban összesen 958 szabálysértési feljelentést készített a közrendvédelmi szolgálat, előző évben 1051-et. A szabálysértések tekintetében átrendeződés következett be, már nem a közlekedési szabálysértések száma / 650-ről 384-re történő csökkenés / a meghatározó, mint a korábbi években.

A közrend-közbiztonság elleni szabálysértések száma a legmagasabb, e kategóriában folytatódott az évek óta tartó emelkedés, számuk előző évi 350-ről 484-re változott. E csoporton belül jelentősen nőtt a rendzavarás miatt tett feljelentések száma, 95-ről 126-ra. Hasonló emelkedés figyelhető meg csendháborítás esetében is ahol 81-ről 117-re emelkedett a kezdeményezett eljárások száma.

Az ittas vezetés miatti szabálysértési feljelentések száma 154-ről 69-re csökkent az előző évhez képest, ezen szabályszegések /ittas vezetés szabálysértési értékre/ 2011.07.07. naptól a közigazgatási hatósági eljárás szabálya alá tartoznak.

Tulajdon elleni szabálysértés miatt 90 feljelentés készült, előző évi 51-el szemben. Bűnügyi feljelentés 34 készült, előző évi 24-hez képest.

Személyi szabadságot korlátozó intézkedésre 289 esetben került sor, előző évben 212 esetben. Jelentős előre lépés, hogy az elfogások száma 27-ről 67-re nőtt, bűncselekmény elkövetőjének tettenérésére 45 esetben, előző évben 17 esetben került sor.

Előállítások száma 168-ról 195-re, biztonsági intézkedések száma 17-ről 27-re nőtt. 105 elővezetés került elrendelésre, sikeresen végrehajtásra került 51.

Az idegenforgalommal érintett helyek közül a Barcsi Rekreációs és Termál Központ 2011. évben is kiemelt rendészeti figyelmet érdemelt. A fürdőn biztonsági szolgálat működik. A Barcsra és a fürdőre látogató magyar és külföldi ( német és horvát ) vendégek biztonsága, a bűnmegelőzés érdekében megtettük a szükséges szolgálat szervezési lépéseket. A fürdőhöz kapcsolódó bejelentések, események száma elenyésző, a látogató vendégektől, lakosságtól, kapott visszajelzések szerint az intézmény rendészeti szempontból szinte probléma mentes.

Az értékelt időszakban kiemelt kockázatú sportrendezvény biztosítására területünkön nem került sor, viszont állományunk Kaposváron és Siófokon megrendezett labdarúgó mérkőzések biztosítására 7 alkalommal került bevetésre. A feladatokkal összefüggésben rendkívüli esemény nem történt, a végrehajtásban 144 fő, 32 gépjármű vett részt.

Kiemelt feladatként kezeltük ez évben is a Város Napi rendezvényeket. A XX. Virovitica - Barcs határfutást esemény nélkül biztosítottuk. Esemény nélkül biztosítottuk a Barcsi Lovas nap rendezvényeit, a csatolt települések falunapi rendezvényeit / polgárőrséggel közösen / valamint a Dráva Völgye Középiskola 60 éves jubileumi rendezvényeit.

A Barcsi Rendőrkapitányság illetékességi területén az értékelt időszakban 2 alkalommal került sor az 1989. évi III. tv. hatálya alá tartozó rendezvény biztosítására. E rendezvények biztosítása során rendkívüli esemény nem történt. Megtiltott rendezvény megtartására sem került sor.

 

Belváros, szórakozóhely ellenőrzések, intézkedések:

 

A város területén a közbiztonsági helyzet kiegyensúlyozott. A lakosság nyugalmát jelentősen befolyásoló közterületi rendbontások nem történtek. Visszatérő probléma viszont időszakosan, különösen a nyári időszakban a szórakozóhelyek és környéke biztonsága.

Tekintettel arra, hogy a zenés rendezvények megtartására a város központjában és ahhoz közel eső helyeken kerül sor, reális a lehetősége annak, hogy a zenés rendezvények és annak következményei nagyobb számú, éjszaka pihenni vágyó személy nyugalmát befolyásolja.

Arra figyelemmel alakítottuk ki a járőrözési útvonalakat / külön terv szerint belvárosi útirányok / hogy a lakók és a szórakozóhelyek közötti konfliktusok a lehető legkisebb számúak legyenek.

Péntek és szombati napokon külön csoporttal ellenőriztük a kérdéses helyeket a közterületi jogsértések megelőzése, felderítése érdekében.

Rendelkezésre álló törvényi lehetőségek, rendészeti eszközök: figyelmeztetés, helyszíni bírságolás, szabálysértési vagy büntető feljelentés.

A város területén 9 esetben kezdeményeztünk szabálysértési eljárást garázdaság miatt, 26 esetben rendzavarás szabálysértés, 21 esetben csendháborítás, 9 esetben közterületen történő szeszesital fogyasztás miatt.

A tapasztaltak szerint a cselekmények elkövetői a zenés rendezvényekről távozó, egyik helyről a másikra „ingázó” fiatalkorú személyek, fiatal felnőttek. Többnyire az alkohol hatására, hangoskodnak, egymással és az intézkedőkkel is tiszteletlen, néha agresszív magatartást tanúsítanak.

Az alkalmazott szankciókat, visszaérkező végzéseket vizsgálva megállapítható, hogy a cselekmények elbírálására jogosult szervek alkalmaztak figyelmeztetést, pénzbírságot szabtak ki / 20.000 Ft.-tól - 60.000 Ft.-ig /, 1 esetben elzárást alkalmaztak.

A városban üzemelő közterületi kamerarendszer működik. A rendszer változtatásra, felújításra szorul annak érdekében, hogy az elkövetett jogsértések elkövetését elősegítse, a bizonyítást megfelelő színvonalon támogassa.

 

 

Zöldhatár-ellenőrzés:

 

A Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály párhuzamos feladata a közterületek rendjének biztosítása mellett a határrendészeti tevékenység. A megye 160,4 kilométeres Schengen külső határszakaszának jelentős / 117 km-es / részén az illegális migrációval kapcsolatos jogsértő cselekmények felkutatása, feltérképezése, megakadályozása, megszakítása a szervezeti egység feladata. A szárazföldi-, a vízi területek továbbá a mélységi migrációs ellenőrzés a hazai és nemzetközi jogszabályok által is meghatározott rendészeti feladat.

 

Az illetékességi területen az értékelt időszakban hat esetben következett be csekély súlyú határrend sértés, melyek tiltott határátlépések, valamint határjel rongálások voltak. A tiltott határátlépések / jellemzően horgászok által megvalósított / miatt kezdeményezett szabálysértési eljárások általában helyszíni bírsággal zárultak.

A munkavégzés közben gondatlanul elkövetett határjel rongálások miatt szabálysértési feljelentést tettünk.

 

A határrend fenntartása érdekében a vízi túrázók, horgászok, csónak tulajdonosok, határvízen közlekedők, a határterületen mezőgazdasági munkákat végző személyek ellenőrzését áprilistól rendszeresen végrehajtottuk. A vízi túrák kapcsán nem kezdeményeztünk eljárást, intézkedésre nem került sor, a túravezetők igyekeznek betartatni a határvízi közlekedéssel kapcsolatos szabályokat.

 

 

 

 

KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG

 

 

A közlekedésrendészeti állomány az értékelt időszakban 1095 alkalommal, 16.918 órában teljesített közterületi szolgálatot. Az előző évhez viszonyítva a közterületi szolgálatok számában 6,8%-os, a közterületi órák számában 8,8%-os növekedés tapasztalható, amely elsősorban a járőr állomány 100%-os feltöltöttségéből adódott. A közterületi tevékenységet, illetve annak mérőszámait, mutatóit nagymértékben befolyásolta a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések körének 2011. július 1-i változása, valamint a sebességmérő berendezés üzemeltetésére vonatkozó rendelkezések változása.

 

A kiemelten kezelt sebességellenőrzés 2011. június 30-ig elsősorban leállítás nélküli módszerrel történt.

Az alkoholszondás ellenőrzés alá vont személyek számában jelentős, 46,7%-os csökkenés tapasztalható (2059-ről 1097-re csökkent), azonban a pozitív tesztek száma 11,4%-kal (70-ről 78-ra) nőtt.

Büntetőeljárás kezdeményezésére 13 alkalommal 15 fővel szemben került sor - amely 30%-kal több, mint 2010-ben. Szabálysértési feljelentésre 152 alkalommal (2010: 250, -39,2%), helyszíni bírság kiszabására 305 esetben (2010: 276, +11%) került sor. A szabálysértési feljelentések tekintetében továbbra is a közlekedési szabálysértések dominálnak (142 esetben, 93,4%). A kiszabott helyszíni bírságok összege 1.927.000 Ft, amely gyakorlatilag megegyezik az előző évi értékkel és 6.318 Ft-os átlag bírságot jelent.

 

A közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések körében 2011. július 1-vel jelentős változások történtek, amely érintette az üzembentartó úgynevezett „objektív felelősségén” alapuló (gyorshajtás, tilos jelzésen áthaladás, stb.), illetve a Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontja szerinti szabályszegéseket (gyermekbiztonsági rendszer, motorkerékpár-bukósisak, kézben tartott mobiltelefon, biztonsági öv) is.

Az „objektív felelősség elvének” hatálya alá tartozó sebességtúllépés, mint a Rendőrkapitányság illetékességi területén legnagyobb számban elkövetett szabályszegés miatt az első félévben 397 esetben készítettünk fényképes dokumentációt, melyek eredményeként 14.710.000 forint közigazgatási bírság kiszabásának volt helye. A megállás, várakozás szabályainak megsértése miatt 2 felvételt készítettünk. A szabályszegés rögzítéséhez rendszeresített PDA-k alkalmazása sajnálatos módon egész évben műszaki-technikai jellegű problémákba ütközött. A Kkt. 20.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott szabályszegések miatt kezdeményezett intézkedések 2011. első félévében az alábbiak szerint alakultak: biztonsági öv használatának elmulasztása 17 esetben (170.000 Ft. bírság), gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása 2 esetben (30.000 Ft. bírság), mobil rádiótelefon használatára vonatkozó rendelkezések megszegése 2 esetben (20.000 Ft. bírság), összesen 14 esetben, 150.000 Ft bírság kiszabására került sor. A motorkerékpár-bukósisak használatának elmulasztása miatt eljárás nem indult. 2011. július 01-jétől biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 1 esetben (15.000 Ft.), ittas vezetés miatt 12 esetben (650.000 Ft.), gyorshajtás miatt 34 esetben (1.135.000 Ft.) került sor közigazgatási bírság kiszabására.

Az értékelt időszakban a Rendőrkapitányság illetékességi területén 20 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset következett be, melyek során 29 fő sérült meg, illetve vesztette életét. A balesetek közül 1 végződött halálos kimenetellel, továbbá 10 súlyos sérüléssel, valamint 9 könnyű sérüléssel.

Az előző év hasonló időszakához viszonyítva a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma 3-mal (+17,6%) nőtt, ezen belül a halálos kimenetelűek száma, illetve a balesetben életét vesztett személyek száma egyaránt 50%-kal csökkent. A súlyos, illetve könnyű sérüléssel járó balesetek száma 2011. évben egyaránt 2-2 alkalommal többször következett be, mint az előző évben.

2011. évben 7 alkalommal volt ittas a közlekedési balesetet okozó személy, ami 35%-os arányt jelent. Az előző év kiemelkedően kedvező eredményeit (1 ittas okozó, 5,9% arány) sajnos annak ellenére sem sikerült megőrizni, hogy az ittas járművezetők kiszűrésére irányuló rendészeti tevékenység gyakorisága és jellege nem változott 2010-hez viszonyítva.

A baleseti okok megoszlása a következő: (relatív) gyorshajtás 8 esetben, előzés szabályainak megszegése 2 esetben, elsőbbségi jog meg nem adása 2 esetben, kanyarodás szabályainak megszegése 4 esetben, figyelmetlenség 1 esetben, egyéb ok 3 esetben.

 

A balesetek okozói 8 esetben (40%) személygépkocsival, 8 esetben (40%) egy nyomon haladó járművel, 2 esetben (10%) tehergépjárművel, valamint további 1-1 esetben (5-5%) autóbusszal, illetve egyéb jármű vezetőjeként közlekedve vettek részt a közúti közlekedésben. A személyi sérüléssel járó balesetek bekövetkezésének időpontja jellemzően a nappali órákra esik (15 baleset, 75%), amely időszakon belül 7 esetben délelőtt (07-12 óra között, 35%), 8 esetben délután (12-18 óra között, 40%) történt baleset. Este (18-22 óra között) 5 baleset (25%) történt az illetékességi területen. A halálos kimenetelű baleset a délutáni (12-18 óra között) órákban történt.

Az éves közlekedésrendészeti tevékenységet megvizsgálva megállapítható, hogy a sebességmérő készülék folyamatos, maximális kihasználtsággal történő alkalmazása és a rendszeres nyílt, demonstratív jellegű ellenőrzések ellenére sem sikerült megőrizni a 2010. év kedvező eredményeit. Az ittasan balesetet okozók aránya jelentősen emelkedett, így nem sikerült megszakítani azt a Barcsi Rendőrkapitányságra jellemző folyamatot, amely során a kedvező időszakot rendszerint jóval kedvezőtlenebb követi.

 

2011. évben tovább folytatódott az „Iskola rendőre” program. A program feladatai időarányosan végrehajtásra kerültek. Az iskolák vezetőivel, osztályfőnökeivel az iskola rendőrök felvették a kapcsolatot. A rendelkezésre bocsátott szóróanyagokat az iskolák részére továbbításra kerültek, az iskola rendőr plakátok elhelyezése megtörtént. Tanítási időszakban iskolakezdéskor – illetve lehetőség szerint a tanítási időszak végén – rendőri jelenléttel biztosítottuk az általános iskolák környékén található útszakaszokat, gyalogos átkelőhelyeket. E tevékenységben aktívan részt vett az a helyi polgárőr szervezet is.

A helyi elektronikus médiával jó munkakapcsolatot alakítottunk ki, amely során a közlekedési szabályok változásai, a megelőzési tevékenység és a helyi vonatkozású események, információk megfelelő nyilvánosságot kaptak.

2011. évben tehát a Barcsi Rendőrkapitányság illetékességi területén 20 személyi sérüléses közlekedési balesetből Barcs város területén 6 személyi sérüléses közlekedési baleset történt, melyek közül 3 súlyos, további 3 könnyű sérüléssel végződött. Az előző évhez viszonyítva az össz-baleseti szám 17,6%-kal nőtt, Barcs közigazgatási területén 33,3%-kal csökkent.

 

Személyi sérülés nélküli baleset Barcs bel- és külterületén 25 alkalommal került bejelentésre a Rendőrkapitányságra, melyek közül 5 esetben pályaelhagyás, 11 összeütközés, illetve 9 esetben vadelütés történt.

A közúton ittasan vezetők, kerékpározók szabálysértési eljárás helyett közigazgatási hatósági eljárás keretében történő - meghatározott összegű bírsággal sújtandó – elbírálásának hatására valamelyest csökkent, de még mindig magas az ittas kerékpárosok száma Barcs közigazgatási területén. E területen továbbra is rendszeres fokozott ellenőrzésekre lehet számítani.

Az egy nyomon haladó járművek részvételi aránya a balesetekben továbbra is magas. A Barcs közigazgatási területén bekövetkezett balesetek között egyaránt megtalálható a pályaelhagyás segédmotoros-kerékpárral (ittas, fiatalkorú), a kerékpáros elütése, elsodrása, vagy egyszerűen a kerékpáros elesése (gyermekkorú). Gyalogos elütésére 1 alkalommal került sor, sajnálatos módon éppen gyalogos-átkelőhelyen.

2011. évben befejeződött a Bajcsy-Zsilinszky és a Széchenyi utca forgalmi rendjének átalakítása. Az új rend - az esetenként megjelenő szabályszegők ellenére is - egyértelműen kedvező hatással bír a közlekedés biztonságára a város legforgalmasabb útszakaszán.

 

 

 

HATÁRFORGALOM

HATÁRELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG

 

 

Határforgalmi adatok alakulásának helyzete, levonható következtetések:

A Barcs Közúti Határátkelőhely 2011. évi személyforgalma 381.892 fő volt, amely 2010. időszakához (387.384 fő) viszonyítva 1,4 %-kal kevesebb. Az állampolgárság szerinti megoszlás tekintetében megállapítható, hogy a személyforgalom 31,2 %-át az átléptetett magyar állampolgárok jelentik. 2011. évben az utazó magyar állampolgárok száma 119.347 fő volt így az előző évhez (115.656 fő) viszonyítva 3,0%-os emelkedés volt tapasztalható.

A barcsi közúti határátkelőhely személyforgalmának zömét továbbra is a horvát állampolgárok jelentik 208.643 fővel, mely 54,6 %-os része az összes átlépő utasforgalomnak. Ezen utas kategória száma 2010-es évhez (210.617 fő) képest idén 0,9 %-os csökkenést mutatott.

Az egyéb külföldi állampolgársági kategória tekintetében legnagyobb létszámmal az osztrák, bosznia-hercegovinai, a cseh, lengyel, német, olasz, román, szlovák, szlovén, szerb állampolgárok lépték át a határt.

A járműforgalom 2011. évi 168.394 db. - kapcsán elmondható, hogy a 2010. évhez (169.123 db.) képest 0,4 %-al esett vissza, összetételére továbbra is jellemző, hogy 81,4 %-át az átléptetett személygépkocsik (137.132 db) képezik, amely 3,1 %-al volt kevesebb a 2010-es évinél (141.576 db).

 

A közúti határátkelőhelyen 2 alkalommal nemzetközi és hazai elfogató parancs alapján keresett 1 fő horvát és 1 fő bosznia-hercegovinai állampolgárságú személy került elfogásra. Körözött okmány, vagy jármű nem került felfedésre.

2011. augusztusban 1 fő horvát állampolgárral szemben kezdeményeztünk büntetőeljárást a beutazási és tartózkodási tilalom megsértése miatt.

 

Az értékelt időszakban 48 utas beléptetésének megtagadására került sor különböző feltételek /érvénytelen úti okmány, beutazási és tartózkodási tilalom, vízumegyezményben megengedett tartózkodási idő „letartózkodása” miatt, érvényes vízum hiánya / miatt.

Összesen 18 jogsértő cselekmény került felfedésre. Bűncselekmény elkövetése miatt 1 eljárást kezdeményeztünk beutazási és tartózkodási tilalom megsértése miatt.

A szabálysértések megoszlása : 14 közlekedési, 2 határrendészeti, 1 külföldiek rendészetével kapcsolatos.

Szabálysértési feljelentés 3 esetben történt, helyszíni bírság kiszabására 13 esetben került sor 121.000 Ft összegben.

 

Ideiglenes határnyitásra B-540, B-570 határjeleknél 2-2 esetben került sor, alkalmanként 1-1 fő horvát és 1-1 db jármű került átléptetésre.

A XX. Barcs - Virovitica „Határfutás” kapcsán ideiglenes határnyitásra került sor Barcs Rekreációs és Termál Központnál, ahol összesen 80 fő futó került kiléptetésre.

A határátkelőhely zökkenőmentesen, jelentős várakozások nélkül bonyolította le az éves forgalmat.

Összefoglalva: A határrendi viszonyokra a rendezettség, problémamentesség, jogszabályokhoz igazodó feladat végrehajtás jellemző.

 

 

IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG

 

Szabálysértési eljárások

 

A szabálysértési szakterület adatait áttekintve az állapítható meg, hogy a szabálysértési feljelentések száma csökkent az előző évben megtett feljelentések számához képest. Ez a tény annak köszönhető, hogy 2011. július 01. napon lépett hatályba a jelentős módosításon keresztülment szabálysértésekről szóló és a közúti közlekedésről szóló törvény is, mely szerint sok, főként a területünkön jelentős számban előforduló szabályszegést a jogalkotó kivett a szabálysértési eljárás hatálya alól, és átkerült a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések hatálya alá. Ez a módosítás főként az ittas kerékpárosok vonatkozásában jelentett változást.

 

2010. évben 874 db, míg 2011. évben 676 db szabálysértés került iktatásra. A 676 iktatott szabálysértésen belül is a 712 feljelentett személyből 652 főt marasztaltunk el, a megszüntetett eljárások száma pedig 29. Az összes feljelentéseken belül továbbra is a közlekedési szabálysértések száma a meghatározó. Illetékesség hiánya miatt 21 ügyet tettünk át elbírálásra az illetékes hatósághoz.

 

A meghallgatáson hozott határozatok száma 2011. évben 77, ami százalékos arányban 11,5 %-t jelent az összes határozatunkhoz képest. Ennek köszönhetően alacsony a kifogások száma, 2011. évben a 652 marasztalt személy összesen 15 db. (2,3%) kifogást nyújtott be a szabálysértési hatóságnak, melyből 9 db-ot küldtünk át a bíróságra, a többit pedig saját hatáskörben bíráltunk el. Ebben az évben az alaphatározataink nagy részét hatályában fenntartotta a bíróság.

A szabálysértési hatóság által kiszabott pénzbírság egy főre jutó átlaga a kisebb súlyú szabálysértések esetében 18.798 forint, a kiemelt közlekedési szabálysértések esetében pedig 41.212 forint, mely a megyei átlagnak megfelel.

 

Tulajdon elleni szabálysértések előkészítő eljárásait az ismert elkövetők esetében a Barcsi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Alosztálya végzi. Az előkészítő eljárásokat az első félévben kizárólag alosztályvezető folytatta le, majd képviselte a rendőrséget a bíróságon. A második félévben már a két szabálysértési előadó is végezte az előkészítő eljárások lefolytatását, majd ellátta a rendőrség képviseletét a Barcsi Városi Bíróságon. 2011. évben 77 ügyben folytatott le előkészítő eljárást az alosztály, melyek eredményeként 15 megszüntető és kettő bűnügyi áttételi határozat született. A többi ügyet a Barcsi Városi Bíróságra küldtük meg az előkészítő eljárás befejezése után. 2011. októberében a Somogy Megyei Főügyészség ellenőrizte a Barcsi Rendőrkapitányságon az előkészítő eljárások törvényességét, az eljárási határidők betartását, és a megszüntető határozatokat. Az igazgatásrendészeti alosztályon óvás, felszólalás, jelzés nem volt az ügyészség részéről.

 

 

Fegyver ügyintézés és személy- és vagyonvédelem

 

A Barcsi Rendőrkapitányság illetékességi területén a személy-és vagyonvédelem területén összesen 5 társas és 13 egyéni vállalkozás működik. 278 személy-és vagyonőr, egy magánnyomozó, egy biztonságtechnikai tervező szerelő, és egy biztonságtechnikai szerelő igazolványosunk van.

A fegyverengedélyügy területén 2011. évben 74 kérelmet nyújtottak be hatóságomhoz. 66 sportvadász, 8 gáz-és riasztófegyver engedélykérelem került beadásra. A beadott kérelmek közül egy gáz-és riasztófegyver kérelemnek nem került sor az engedélyezésére, mivel az ügyfelet hiánypótlásra szólítottuk fel, melynek nem tett eleget, ezért az eljárást végzéssel megszüntettük. 2011. év végén 353 magánszemélynek összesen 780 db, 1 jogi személynek pedig összesen 36 db lőfegyvertartás engedélyezett.

 

2011. évben a fegyverengedélyügy területén a hatósági engedélyek tömeges megújítására került sor, a személy-és vagyonvédelem területén pedig minden ügyfélnél végrehajtottuk az éves hatósági ellenőrzést, melynek eredményeként 1 fő igazolványos esetében kellett visszavonni a személy-és vagyonőri igazolványt büntetett előélete miatt.

A szakmai kamara értesítése alapján hivatalból indult eljárás során 7 esetben vontunk vissza személy-és vagyonőr igazolványt, mivel az engedélyesek nem fizették be felszólításra sem a kamarai tagsági díjat, ezért a kamara tagsági viszonyukat megszüntette, és a határozat egy példányával hatóságomat értesítette.

Egy esetben került bevonásra az egyik igazolvánnyal rendelkező ügyfélnek a személy-és vagyonőr igazolványa a büntetőeljárás jogerős befejezéséig, melyet még a 2011. évben a bemutatott megszüntető határozat alapján vissza is kapott.

 

A fegyverengedélyügy területén az év során három fegyvertartási engedély visszavonására került sor (egy esetben természetvédelmi szabálysértés miatt, két esetben pedig a büntető eljárás jogerős befejezéséig), melyben 5 db. sörétes és 6 db. golyós lőfegyver beszolgáltatására köteleztük az engedélyeseket.

Jelenleg 1 fő jogi személy engedélyes van Rendőrkapitányságunk illetékességi területén a Dráva Völgye Középiskola. 2011. évben hajtottuk végre a jogi személy ellenőrzését, intézkedésre okot adó körülményt nem találtunk.

 

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a fegyvertartási engedélyesek helyszíni ellenőrzését nagyobb részben a Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály állománya végezte.

Az alosztály 2011. évben 10 esetben végzett önállóan tároló hely ellenőrzést az engedélyezési eljárás során, 8 esetben természetes személyeknél, és 2 esetben pedig a jogi személy ellenőrzése során. Két esetben ellenőriztük a lőteret.

Az ellenőrzések tapasztalatai: a fegyverrel rendelkező személyek a jogszabályban előírt módon tárolják fegyvereiket, lőszereiket. Azonnali intézkedésre okot adó körülményt egy esetben sem tártunk fel.

 

Társas vadászatot a 2011. évben három alkalommal terveztünk ellenőrizni. Egy esetben az ellenőrzés megkezdésekor derült ki, hogy a bejelentett társas vadászat elmarad, a másik két esetben pedig telefonon jelentették be, hogy a tervezett társas vadászat az időjárásra tekintettel elmarad.

Ügyészi óvás a fegyver engedélyügy és a személy- és vagyonvédelem területén sem volt.

 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK

FELADATOK

 

A Rendőrkapitányság és az illetékességi területen működő önkormányzatok, állami szervek és társadalmi szervezetek, egyesületek közötti együttműködés 2011. évben jónak értékelhető.

A megye más szerveivel történő munkakapcsolat megfelelő szintű volt. Továbbra is jó szintű volt az együttműködés a horvátországi, viroviticai rendőri szervekkel. A negyedéves határ menti találkozókon részt vettünk, a határrenddel kapcsolatos esetek megtárgyalása, tájékoztatások, információk cseréjére céljából.

A bűnmegelőzés és a közbiztonság javítása érdekében együttműködtünk a Drávaszentesi, az Istvándi, a Vízvári, a Csokonyavisontai a Somogytarnócai és a Babócsai Polgárőr Egyesülettel, valamint a 2011. évben megalakult Barcsi és Darányi Polgárőr Egyesülettel. Polgárőrséggel közös szolgálatra 216 esetben 279 főt érintően, 1370 órában került sor.

Külső együttműködő partnereink közül különösen jó az együttműködés a DDNP vezetőivel, munkatársaival. A Dráva folyón valamint a Nemzeti Park felügyelete alá tartozó területeken több közös és eredményes ellenőrzésben vettünk részt.

Hasonlóan jó az együttműködés továbbra is a SEFAG Zrt. Barcsi Erdészetével. A falopások megelőzése és felderítése érdekében több megyei szervezésű valamint saját kezdeményezésű ellenőrzésben, akcióban vettünk részt.

A Horgászegyesületek Somogy megyei Szövetsége által felügyelt folyó és állóvizek ellenőrzésében több esetben - együttműködési megállapodás szerint - vettünk részt. A halőrökkel közös ellenőrzéseket különösen a telepítési időszakban és az egyéb fogási tilalmak idején hajtottuk végre.

A vámszervekkel és más ellenőrzésre kötelezett szervekkel a kapcsolatunk az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint történt. Közös akcióban – szórakozóhely ellenőrzésben – vettünk részt a vámszervekkel, fogyasztóvédőkkel és munkaügyi felügyelőkkel. Az ellenőrzések eredményesek voltak, több hibát, szabálytalanságot tártak fel, és alkalmazták a szükséges szankciókat.

A bírósággal történő együttműködésünk kiegyensúlyozott volt, az ügyészséggel a szakmai kapcsolat jónak értékelhető.

A települési önkormányzatokkal való együttműködés jóra értékelhető. A közbiztonság javítása érdekében megteszik a szükséges lépéseket. A törvényben előírt és az önkormányzatok által igényelt beszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk. Beszámolóink során megfogalmazták az adott település közbiztonságának helyzetéről értékeléseiket, elvárásaikat. 2011. évi beszámolóinkat elfogadták egyhangúan.

A települések vezetőinek -a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának negyedéves ülésein a Kapitányságvezető személyesen vett részt, az aktuális kérdésekről tájékoztatta a térség településeinek vezetőit. A fórumokon a vezetők megfogalmazták kéréseiket, elképzeléseiket a bűnügyi, rendészeti-és közlekedési helyzetnek megfelelően.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzatokkal /Barcs, Darány, Bélavár/ a Rendőrkapitányság az együttműködési megállapodásokban foglaltak szerint működött együtt. Felkérés alapján tájékoztattuk a testületeket a rendőri tevékenységről, részt vettünk a társadalmi, kulturális - és sport rendezvényeiken.

 

Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester Úr !

 

Megköszönve Barcs Város Önkormányzatának, képviselőinek, intézményei vezetőinek és együttműködőinknek az év során végzett támogató tevékenységét, kérem hogy a 2011. évről szóló rendőrségi beszámolót vitassa meg, fogadja el. Fogalmazzák meg elvárásaikat, javaslataikkal, véleményekkel támogassák a rendőrség munkáját .  

 

B a r c s, 2012. február 04.

                                        

 

                                                                                     dr. Cserti István r.alezredes

                                                                                            Kapitányságvezető

 

 

2010

 

2011

 

 

Regisztrált

bűncselekmények Barcs Véros és Barcs Rk illetékességi területén 2010. évben

 

BTKNEV

Barcs Város

Összesen

 

1 (Személy elleni bcs)

Becsületsértés

4

4

 

Emberölés

1

3

 

Magánlaksértés

3

10

 

Rágalmazás

2

2

 

Segítségnyújtás elmul.

0

1

 

Személyi szab. megsért

1

1

 

Testi sértés - könnyű

17

41

 

Testi sértés - súlyos

7

32

 

Zaklatás

12

36

1 (Személy elleni bcs) Össz. 

47

130

2 (Közlekedési bcs)

Közúti baleset okozása

1

4

 

Közúti jármű ittas vezetése

9

24

 

Közúti közlek.bizt. elleni bcs.

1

1

 

Vasúti közlek. Bizt. elleni bcs.

0

3

2 (Közlekedési bcs) Össz. 

11

32

3 (Házasság, család, ifj., nemi erk.ell.bcs)

Erőszakos közösülés

1

4

Kiskorú veszélyeztetése

2

6

 

Megrontás

0

1

 

Tartás elmulasztása

0

1

 

Vérfertőzés

0

1

3 (Házasság, család, ifj., nemi erkölcs ell bcs) Össz.

3

13

4 (Államig., ig.szolg., közélet tiszt. ell bcs)

Beutazási és tart.tilalom megsértése

2

2

Bűnpártolás

0

3

 

Zártörés

3

9

 

Vesztegetés

1

1

4 (Államig., ig.szolg., közélet tiszt. ell bcs) Össz.

6

15

5 (Közrend elleni bcs)

Állatkínzás

1

19

 

Egyedi azonosító jel meghamisítása

2

7

 

Garázdaság

9

27

 

Önbíráskodás

0

3

 

Környezetkárosítás

0

1

 

Közokirat-hamisítás

6

9

 

Közérdekű üzem működésének megzavarása

1

1

 

Magánokirat-hamisítás

19

22

 

Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel

1

1

 

Visszaélés okirattal

66

74

5 (Közrend elleni bcs) Össz. 

105

164

6 (Gazdasági bcs)

Készpénz-helyettesítő fizetési eszk-zel viél.

11

18

 

Tartozás fedezetének elvonása

0

1

6 (Gazdasági bcs) Össz.

 

11

19

8 (Vagyon elleni bcs)

Betöréses lopás

37

102

 

Csalás

22

45

 

Jogtalan elsajátítás

2

2

 

Jármű önkényes elvétele

1

2

 

Lopás

101

201

 

Orgazdaság

1

6

 

Rablás

1

5

 

Rongálás

19

32

 

Sikkasztás

3

4

 

Sze. v. szerz.joghoz kapcs. jogok megsért.

0

51

 

Zsarolás

1

1

 

Uzsorabűncselekmény

0

1

 

8 (Vagyon elleni bcs) Össz. 

188

452

 

Végösszeg

 

371

834

 

Regisztrált

bűncselekmények Barcs Véros és Barcs Rk illetékességi területén 2011. évben

 

BTKNEV

Barcs Város

Összesen

 

1 (Személy elleni bcs)

Becsületsértés

5

12

 

Emberölés

0

2

 

Magánlaksértés

3

7

 

Rágalmazás

1

1

 

Segítségnyújtás elmul.

 

1

 

Személyi szab. megsért

2

3

 

Testi sértés - könnyű

13

35

 

Testi sértés - súlyos

12

22

 

Zaklatás

25

55

1 (Személy elleni bcs) Össz. 

63

138

2 (Közlekedési bcs)

Közúti baleset okozása

2

4

 

Közúti jármű ittas vezetése

10

18

 

Közúti közlek.bizt. elleni bcs.

1

1

 

Vasúti közlek. Bizt. elleni bcs.

0

2

2 (Közlekedési bcs) Össz. 

14

26

3 (Házasság, család, ifj., nemi erk.ell.bcs)

Erőszakos közösülés

0

0

Kiskorú veszélyeztetése

11

22

 

Megrontás

0

1

 

Tartás elmulasztása

3

4

 

Vérfertőzés

0

0

3 (Házasság, család, ifj., nemi erkölcs ell bcs) Össz.

14

27

4 (Államig., ig.szolg., közélet tiszt. ell bcs)

Beutazási és tart.tilalom megsértése

2

2

Bűnpártolás

4

4

 

Zártörés

1

6

 

Vesztegetés

0

0

4 (Államig., ig.szolg., közélet tiszt. ell bcs) Össz.

7

12

5 (Közrend elleni bcs)

Állatkínzás

4

8

 

Egyedi azonosító jel meghamisítása

3

5

 

Garázdaság

12

25

 

Önbíráskodás

0

2

 

Környezetkárosítás

0

1

 

Közokirat-hamisítás

8

14

 

Közérdekű üzem működésének megzavarása

0

0

 

Magánokirat-hamisítás

12

20

 

Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel

3

3

 

Visszaélés okirattal

70

105

5 (Közrend elleni bcs) Össz. 

116

193

6 (Gazdasági bcs)

Készpénz-helyettesítő fizetési eszk-zel viél.

7

14

 

Tartozás fedezetének elvonása

0

0

6 (Gazdasági bcs) Össz.

 

7

20

8 (Vagyon elleni bcs)

Betöréses lopás

85

124

 

Csalás

22

47

 

Jogtalan elsajátítás

4

7

 

Jármű önkényes elvétele

1

2

 

Lopás

129

263

 

Orgazdaság

4

7

 

Rablás

1

3

 

Rongálás

8

19

 

Sikkasztás

2

7

 

Sze. v. szerz.joghoz kapcs. jogok megsért.

0

2

 

Zsarolás

0

1

 

Uzsorabűncselekmény

3

5

 

8 (Vagyon elleni bcs) Össz. 

259

562

 

Végösszeg

 

480

944

 

 

 

 

 

Statisztikai adatok 2011. év – bűnügyi szakterület

 

 

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

 

 

 

 

 

 

Ismertté vált bűncselekmények

606

649

627

834

944

 

 

 

 

 

Személy elleni bűncselekmények

36

31

76

130

138

 

 

 

 

 

Közlekedési bűncselekmények

71

51

39

32

26

   ittas vezetés

37

32

25

24

18

   közúti baleset okozása

7

5

1

4

3

Házasság, család, ifj. elleni bcs.-k

29

6

24

13

27

Államigazgatás elleni bcs.-k

13

9

10

23

12

Közrend elleni bűncselekmények

54

45

151

164

193

   visszaélés kábítószerrel

1

3

1

1

5

   Garázdaság

4

3

17

27

25

Gazdasági bűncselekmények

7

11

8

19

20

 

Vagyon elleni bűncselekmények

396

513

317

452

562

   Lopás

277

203

200

201

263

   gépkocsiból lopás

8

6

10

12

3

   betöréses lopás

79

117

62

102

124

   Sikkasztás

3

6

6

4

7

   Csalás

3

72

9

45

47

   Rongálás

26

26

31

32

19

   Rablás

2

3

3

5

3

   Kifosztás

0

0

0

0

0

   Zsarolás

0

2

0

1

1

   arányuk az össz. bűncselekményhez

65,35%

77,20%

50,56%

54,2%

55,7%

 

Erőszakos, garázda jell. bűncselekmények

 

 

 

 

 

   szándékos testi sértés

27

24

42

73

57

   erőszakos közösülés

0

0

1

4

0

    hiv.szem.ell.erőszak

4

2

2

2

1

   Garázdaság

4

3

17

27

25

   Rablás

2

3

3

5

3

   Kifosztás

0

0

0

0

0

   Zsarolás

0

2

0

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

 

 

 

 

 

 

Ismertté vált elkövetők

303

300

280

371

425

   Fiatalkorú

53

34

38

46

59

   Gyermekkorú

33

8

2

9

14

   bcs. elkövetése céljából érkezett

42

17

31

36

39

   Átutazó

25

34

33

29

41

 

 

 

Nyomozás kezdeményezése

1011

1095

758

1067

1147

Feljelentés elutasítása

42

38

45

53

36

Nyomozás befejezése

969

1057

713

1014

1111

Nyomozás megszüntetése

704

671

373

282

338

Vádemelés

234

293

237

323

365

 

 

 

 

 

 

Eredményes+eredménytelen nyomozás

681

724

621

817

931

Nyomozás eredményességi mutató

53,60%

61,58%

49,44%

58,87%

60,26%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kimutatás a rendőri tevékenységről:

Barcs Rendőrkapitányság összes

 

2009. év

2010. év

2011. év

Közterületi vezénylések száma (eset)

4638

5772

6741

Közterületi vezénylések száma (óra)

47227

60825

67472

Nem közterületi vezénylések száma (eset)

1749

1867

2386

Nem közterületi vezénylések száma (óra)

16058

10453

12162

Közlekedési szabálysértések

409

650

384

- ittas vezetés

154

154

69

- vezetői engedély nélküli vezetés

38

55

24

- elsőbbségi jog elmulasztása

6

7

3

- előzés szabályainak megszegése

0

3

1

- szabálytalan kanyarodás

3

0

0

- baleset okozás

4

5

0

- világítással kapcsolatos

24

113

103

- tilos jelzésen való áthaladás

0

0

0

- gyorshajtás

0

3

2

- követési távolság

0

0

0

- gyalogos

16

65

38

- egyéb

161

245

144

 

Közrend, közbizt. elleni szabálys.

320

350

484

- Közerkölcs megsértése

0

6

0

- rendzavarás

142

95

126

- tiltott kéjelgés

0

0

0

- közterületen szeszesital fogyasztás

12

49

59

- lerészegítés

0

0

0

- fk. kiszolgálás

0

0

0

- csendháborítás

59

81

117

- köztisztasági

26

37

43

- parkrongálás

5

0

0

- közbiztonságra veszélyes eszköz

3

3

3

- jogosulatlan kereskedés

31

9

6

- szexuális szolgáltatásra való felh. tilalma

0

0

0

- veszélyes fenyegetés

0

0

0

- tiltott szerencsejáték

0

0

0

-egyéb

42

71

130

 

Vasúti szabálysértések

0

0

0

Tulajdon elleni szabálysértések

63

51

90

Vizirendészeti szabálysértések

0

0

2

Bűnügyi feljelentések

35

24

34

- ittas járművezetés

19

15

8

- garázdaság

1

1

2

- lopás

8

5

17

- rablás

0

0

0

- egyéb

7

3

7

 

Hatósági engedély, jelzés bevonása

23

33

13

- hamis

0

0

0

- érvénytelen

16

26

8

- átírási kötelezettség elmulasztása

0

1

0

- kötelező felelősségbiztosítás hiánya

0

0

0

- műszakilag kifogásolható

7

6

5

Vezetői eng. elvétele a helyszínen

25

13

4

- hamis

0

0

0

- érvénytelen

0

0

0

- ittas vezetés

23

13

4

- balesetokozás

2

0

0

 

Személy igazoltatás

1786

6115

5455

 

Helyszínbírságolás /Fő/

318

877

611

Helyszínbírságolás /Ft,-/

2207000

5157000

3855000

- gépjárművezető /fő/

317

708

407

- gépjárművezető /Ft,-/

2204000

4299000

2323300

- gyalogos /fő/

1

104

101

- gyalogos /Ft,-/

3000

521000

746000

- nem KRESZ-be ütköző ok miatt /fő/

0

55

103

- nem KRESZ-be ütköző ok miatt /Ft,-/

0

347000

785700

 

Kiszabott bűntetőpont / Fő /

64

45

32

Kiszabott bűntetőpont / pont, /

144

137

122

 

Alkoholszonda

összesen ellenőrzött személy

2212

3070

2408

- eredményes

169

168

81

- vérvétel

34

13

15

- szondát megtagadta

1

0

0

 

Szem. szabads. korl. intézkedések

213

212

289

- elfogás

35

27

67

     - bcs. elkövetésén tetten ért

26

17

45

     - körözés alapján

9

10

21

     - egyéb

0

0

1

- előállítás

164

168

195

   - bcs. elkövetésével gyanúsítható

66

97

88

   - egyéb

98

71

107

- biztonsági intézkedés során

14

17

27

 

Elővezetések

- elrendelt

117

106

105

   - rendőrség

0

23

37

     - bíróság, ügyészség, bv. szervek

116

83

68

   - önkormányzat, eü. szervek

0

0

0

- végrehajtott

79

56

51

     - rendőrség

0

13

21

     - bíróság, ügyészség, bv. szervek

79

43

30

   - önkormányzat, eü. szervek

0

0

0

 

Kényszerítő eszközök

206

258

348

- testi kényszer

11

29

43

- bilincs

194

227

301

- könnygáz

1

2

2

- gumibot /kard/

0

0

2

- szolgálati kutya

0

0

0

- figyelmeztető lövés

0

0

0

- fegyverhasználat

0

0

0