Ma 2023. június 04., vasárnap, Bulcsú napja van. Holnap Fatime és Fatima napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata
P o l g á r m e s t e r é t ő l
7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.
Tel.: 82/463-176

                                    …….sz. napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról,
a pertársaságban való részvételről szóló 223 / 2011. (X.28.) számú képviselő-testületi határozat módosítása


Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
       2012. január  20-i ülésére

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről szóló 223 / 2011. (X.28.) számú képviselő-testületi határozatában a Képviselő- testület döntött az ügyvédi alapdíj és a per során keletkező további költségek viselésének módjáról.

Az  ügyvédi megbízási szerződés aláírására nem kerülhetett sor, mert a tulajdonközösségben résztvevő önkormányzatok nem hozták meg a szükséges képviselő- testületi döntéseket, illetve Istvándi  nem vállalta Darány és Kastélyosdombó önkormányzataira eső 9,7 % tulajdoni arányból ráeső 1/14-ed részt.

Január 12- én összehívtam a Tulajdonközösség ülését, hogy tisztázzuk a pertársaságban való részvétel kérdéseit.
A Tulajdonközösség ülésén az a döntés született, hogy minden önkormányzat a saját tulajdoni hányadának arányában vállalja a perköltségeket.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltakkal szíveskedjen egyetérteni!

 

Barcs, 2012. január 16.

 

                                    Karvalics Ottó


Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő- testülete 223/2011(X.28.) számú határozatának 3. és 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:

3. Az ügyvédi alapdíj költségének a tulajdoni hányad szerinti 22,97 részét, 459.400 Ft+ÁFA-t, összesen: 583.483 Ft-ot Barcs Város Önkormányzata vállalja és elrendeli az ügyvédi alapdíjnak  az Önkormányzat 2012-es költségvetésébe való betervezését.

4. A további költségek (ügyvédi napidíj, szakértői költségek előlegezése) megfizetését tulajdoni hányadának arányában, szükség szerint biztosítja amelyet az Önkormányzat  2012-es költségvetésébe betervez.


Felelős: Karvalics Ottó polgármester
Határidő: értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2012. január 16.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina
         címzetes főjegyző

Választás 2022