Ma 2023. április 01., szombat, Hugó napja van. Holnap Áron napja lesz.

Statikus tartalom

Tételek # 
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére
14. Képviselet Barcs és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsában és a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában
13. A polgármesternek e tevékenységével összefüggő hivatali gépkocsi-használatának szabályozásáról
12. A gazdasági program kidolgozásának elrendelése
11. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
10. A polgármester illetményének és költségtérítésének összegéről, valamint a fel nem használt szabadságáról
09. A bizottságok elnökeinek és képviselő tagjainak megválasztása
06. A szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
04. A személyes érintettség ügyében hozott döntésről
03. A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. október 27-én tartandó alakuló ülésére
16. Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
15. A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2015. évi keretösszegének megállapítása.
14.Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjai, a tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
13. Az Önkormányzat költségvetésének céltartalékában a részönkormányzatok részére elkülönítet pénzeszközök átcsoportosítása
12. Előirányzat biztosítása a Béke utcai temetőben járdaépítéshez
11. Somogyi TISZK. Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézménye valamint a Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola iskola-egészségügyi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződések megkötéséről
10. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(III.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról
09. Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről
08. A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások módosítása
07. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004.(IV.30.) számú rendelet módosításáról
06. A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2014. évi tapasztalatai
05. Tájékoztató a 2014. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról.
04. A barcsi médiaszerkezet átalakítása
03. A bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztásáról
02. A Barcsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésének véleményezése
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésről.
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. november 20-án tartandó ülésére
17. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi munkatervének megállapítása
16. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozásának kezdeményezése
15. Társasházi lakástulajdon felajánlás elfogadásáról döntés
14. A Széchenyi Programiroda irodahasználatának meghosszabbítása
13. Szándéknyilatkozat a Barcsi Többcélú Kistérségi Társuláshoz történő csatlakozásról
12. A Barcs, Köztársaság u. 2. szám alatti stúdió bérbeadása.
11. Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága részére pótelőirányzat biztosítása és a 2014. évi közfoglalkoztatotti létszámkeretének emelése
10. A Barcsi Szociális Központ 2014. évi közfoglakoztatotti létszámának engedélyeztetése
09. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2014. évi közfoglalkoztatotti létszámának engedélyeztetése
08. A Barcsi Városi Könyvtár 2014. évi közfoglalkoztatotti létszámának engedélyeztetése
07. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratának módosítása
06. Tájékoztató a Barcs, Béke utcai temetőben tervezett ravatalozó vázlatterveiről
05. A költségvetési szervek 2015. évi ellenőrzési terve valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátása
04. A helyi buszközlekedés 2015. január 01-től történő működtetése
03. Tájékoztató a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról
02. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről.
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésről.
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. december 18-án tartandó ülésére
08. Sajáterő biztosítása a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központban fotovoltaikus (napelem) rendszer kiépítéséhez.
07. A Képviselő-testület szerveinek névváltoztatásával összefüggő egyes helyi rendeletek módosítása.
06. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében ingatlanvásárlásra biztosított összeg maradványának átvezetése az általános gazdálkodási tartalékba
05. Szegedi Tibor Cigány Közösségi Ház használatára használati szerződés megkötéséről
04. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
03. A temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004. (IV.30.) rendelet módosításáról
02. Barcs műalkotásainak, emlékhelyeinek feltárása, vizsgálata, helyreállításuk és pótlásaik lehetőségeinek felülvizsgálata.
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésről.
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2015. január 22-én tartandó ülésére
01. Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. fordulóban történő megtárgyalása
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2015. február 12-én tartandó rendkívüli ülésére
Meghívó közmeghallgatásra
14. Barcs, Dózsa György u. 28. szám alatti lakástulajdon felajánlásáról döntés
13. A Barcsi Városi Könyvtár igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendők
12. Az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások bérletéről szóló 17/2011. (VIII.05.) önkormányzati rendelet módosítása
11. A Pólus Dráva Üzletházban való helyiségbérletről.
10. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról
09. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
08. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje nyári nyitvatartási rendjének engedélyezéséről
07. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje beíratási időpontjának engedélyezéséről, továbbá a beiratkozás idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról szóló hirdetmény jóváhagyásáról
06. Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapítása
05. Javaslat a 2015. évi városi nagyrendezvények programjaira és költségeire.
04. Barcs Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek 2016 - 2018. évekre várható összegéről
02. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésről.
05. Az önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződéséről
04. Beszámoló a Barcsi Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról
03. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
02. Barcs Város Önkormányzata 2014. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésről.
Meghívó Barcs Város Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésére
Meghívó Barcs Város Képviselő-testülete 2015. április 23-i ülésére
11. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010.(II.5.) önkormányzati rendelet módosítása.
10. Barcs Város Önkormányzatának gazdasági programja 2015-2019
09. A Városi Könyvtár 2015. évi munkatervének jóváhagyása
08. A Városi Könyvtár 7 éves továbbképzési tervének jóváhagyása.
07. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2015. évi munkatervének jóváhagyása
06. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 7 éves továbbképzési tervének jóváhagyása.
05. Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
04. Az Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési jelentése
03. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről; a határellenőrzési, határrendészeti feladatokról
02. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) rendelet módosítása
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésről.
Meghívó Barcs Város Képviselő-testülete 2015. május 21-i ülésére
15. Pályázat benyújtása a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje, Tavasz u. 3. szám alatti főzőkonyha intézményegysége fejlesztésére
14. A Barcs, Bajcsy Zs. u. 72 szám alatti háziorvosi házi gyermekorvosi rendelők és fogászati szakrendelők közműveinek leválasztásához forrás biztosítása
13. Barcs 520/2 hrsz-ú ingatlan részbeni bérbeadása és a területre vételi jog alapítása.
12. Barcs Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
11. Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása
10. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2015. évi költségvetésének módosításáról
09. Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola intézményi tanácsába tag delegálása
08. A Barcsi Városi Könyvtár igazgatójának megbízása
07. A Barcsi Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
06. Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató BT. 2015. évre vonatkozó fejlesztési tervének jóváhagyásáról
05. „BARCS VÁROS” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2014. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
04. A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. számviteli törvény szerinti 2014. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznúsági melléklet elfogadása
03. Beszámoló a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkájáról
02. A Rinya-Dráva Szövetség egyesülettel kötendő helyiség használati szerződés jóváhagyása
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésről.

Alkategóriák