Ma 2024. április 23., kedd, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.sz.62. Telefon: 462-459

 

 

 

 

 

 

 

________ sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

Az óvodai beíratás időpontjának engedélyezéséről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

             2011. február 23-i ülésére

 

 

 

 

 

 

 

A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. §. /2/ bekezdés a) pontja alapján a fenntartó dönt a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. /VI.8./ MKM rendelet 15. §.(2) bekezdése értelmében „Az óvoda - a fenntartó által meghatározottak szerint - az óvodai jelentkezés idejét és módját - a határidő előtt legalább harminc nappal - köteles nyilvánosságra hozni.”

A BNI Igazgatója mellékelt levélben kéri, hogy az óvodai beíratás időpontjául a Képviselőtestület 2012. április 17. (kedd) és április 18. (szerda) napját jelölje ki. A beíratás helye: a BNI Városi Óvodák központi, Hársfa utcai Tagóvodája Barcs, Hársfa u. 21.

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a BNI igazgatójának javaslatával egyetértve az óvodai beíratás időpontját a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint jóváhagyni szíveskedjék.

 

 

 

Barcs, 2012. február 6.

 

 

                                                                                                           Karvalics Ottó

 

 

 

Határozati javaslat:

 

  1. 1.Barcs Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. §. /2/ bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az óvodai beíratás időpontjául Barcs városban 2012. április 17. és 18. napját jelöli ki.
  2. 2.A Képviselő-testület felkéri a BNI igazgatóját, hogy a beíratás időpontját a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért,

             Csonka Zoltán igazgató a végrehajtásért.

 

Határidő: azonnal a határozat közlésére,

               értelem szerint a végrehajtásra.

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2011. február 6.

 

 

 

 

                                                                                       Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                              címzetes főj e g y z ő