Ma 2024. április 18., csütörtök, Andrea és Ilma napja van. Holnap Emma napja lesz.

MEGHÍVÓ

BARCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁRCIUS 14-ÉN, (SZERDÁN) TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

 

AZ ÜLÉS A 9 ÓRAKOR KEZDŐDŐ KÖZMEGHALLGATÁST KÖVETŐEN KERÜL MEGTARTÁSRA

1./      Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

2./     A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

3./    A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

4./   Barcs Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek 2013-2015. évekre várható összege.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

5./    A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének és finanszírozási tervének jóváhagyása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

6./    Javaslat a 2012. évi városi nagyrendezvények programjára és költségeire

Előadó: Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök

7./    Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megállapítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

8./    Barcs Város Önkormányzata 2011. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

9./    Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendők.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

10./  A tanköteles korú gyermekek iskolai beíratása időpontjának kijelölése.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

11./  Beszámoló a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester, a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

12./  Barcs 134/28 hrsz-ú területből 2960 m2 bérbeadása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

13./  Barcs Város Önkormányzata 2/2010.(II.05.) számú, az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló önkormányzati rendeletének módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

14./   Interpellációk, kérdések, felszólalások

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT TISZTELETTEL VÁR

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET