Ma 2024. április 23., kedd, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571. Barcs, Bajcsy Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

                                                                                                     ……. sz. napirend

 

Előterjesztés

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011. (XII.30.) számú, az építmény és telekadóról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

Készült: Barcs Város Önkormányzata

             Képviselő-testülete

             2012. február 23-i ülésére

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Az építmény és telekadóról szóló rendelet megalkotása során, az előkészítéskor nem számoltunk azzal, hogy Barcs Város illetékességi területén a belterületi szántóknak nincsen aranykorona érték szerinti nyilvántartásuk, nincsenek művelési ágba sorolva annak ellenére, hogy tényleges mezőgazdasági művelés alatt állnak, így a 2012. január 1-től hatályos telekfogalom szerint teleknek minősülnek, a teleakadó fizetési kötelezettség vonatkozik rájuk.

A tulajdonosokra azonban a területek nagysága miatt a jelenlegi rendeleti szabályozás nagyon magas összegű adófizetési kötelezettséget róna, ez aránytalan és megfizethetetlen terhet jelent számukra.

Az 1 Ha alatti területeknek az átminősítése sem lehetséges.

A bevétel a csökkentett összegű adómértékkel számítva is várhatóan teljesülni fog.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Barcs, 2012. február 7.

                                                                                    Karvalics Ottó

                                                                                       polgármester

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

…/2012. (…..) számú önkormányzati rendelete

 

Az építmény és telekadóról szóló 29/2011. (XII.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, az 5.§ b) pontjában, és a 6.§- ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

1. §

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2011. (XII.30.) számú önkormányzati rendelete 8.§ -nak helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az adó mértéke 2 Ft/m2/ év.”

 

2. §

E rendelet 2012. február 24-én lé hatályba.

Barcs, 2012. február 23.

Karvalics Ottó                                                                        Balázsné dr. Vástyán Krisztina

Polgármester                                                                                      címzetes főjegyző