Ma 2024. máj. 19., vasárnap, Ivó és Milán napja van. Holnap Bernát és Felícia napja lesz.

BARCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 23-ÁN, (CSÜTÖRTÖKÖN) 9.00 ÓRAKOR TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

Díjátadás: Barcs Város 2011. évi Sport Díjainak átadása.

Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről; a határellenőrzési, határrendészeti feladatokról

A Barcsi Szociális Központ Otthoni Szakápolási Szolgálata tevékenységének megszüntetése

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Az óvodák nyári zárva tartásának engedélyezése

Az óvodai beíratás időpontjának engedélyezése

Beszámoló az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság tevékenységéről

Tájékoztató az új vagyon-nyilvántartási rendszer, az E-KATA bevezetésének tapasztalatairól

Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretében „Modulszerű turisztikai termékcsomagok összeállítása a háttérrégióban” című pályázat beadása

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XII.30.) számú, az építmény és telekadóról szóló rendeletének módosítása

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2012.(…..) számú önkormányzati rendelete a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemek meghatározásáról.

Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2011. évi előirányzat módosítása

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Interpellációk, kérdések, felszólalások

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT TISZTELETTEL VÁR

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET