Ma 2024. április 23., kedd, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Városgazdálkodási Igazgatóság

Igazgatójától

7570 Barcs, Széchenyi u. 48.

Tel.: 82/463-143

………… sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága

2011. évi előirányzat módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

           2012. február 23-i ülésére


Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivételével a Képviselő-testület dönthet.

A Városgazdálkodási Igazgatóság 2011. évre jóváhagyott költségvetésének kiemelt előirányzatai között az alábbi módosítások engedélyezését kéri:

Bevételek

Összesen (eFt)

Saját bevétel összesen:

-48908

Működési célú pénzeszköz:

-22761

Támogatás:

-1500

Bevétel összesen:

-73169

A változásokat a városfenntartáson betervezett és meg nem valósult megrendelések, a fürdő tényleges bevételének hiánya valamint a fel nem használt közcélú keret okozza.

Kiadások

Összesen (eFt)

Személyi juttatások

-20000

Munkaadót terh jár. összesen:

-3520

Dologi, egyéb kiad. összesen:

-49829

Működési célú pénzeszköz

0

Felhalmozási kiadás

+180

Kiadások összesen:

-73169

Létszám

-19 fő

A személyi juttatások és járulékaik tekintetében a változás a túlórák, megbízási díjak csökkentése, a jutalmak teljes eltörlése és a közcélú megtakarítás.

A dologi kiadások csökkenésének oka, hogy szigorúan csak a legszükségesebb kiadásokat engedélyeztük, a kocsifutásokat és a kaszálásokat átszerveztük és csökkentettük az üzemanyag felhasználást illetve a városfenntartáson meg nem valósult munkák dologi vonzata maradt el.

Barcs, 2012.02.08.

…………...………………

Ungvári Zoltán

Igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat:

 

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási igazgatósága 2011. évi előirányzat módosítási kérelmét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Bevételek

Összesen (eFt)

Saját bevétel összesen:

-48908

Működési célú pénzeszköz:

-22761

Támogatás:

-1500

Bevétel összesen:

-73169

Kiadások

Összesen (eFt)

Személyi juttatások

-20000

Munkaadót terh jár. összesen:

-3520

Dologi, egyéb kiad. összesen:

-49829

Működési célú pénzeszköz

0

Felhalmozási kiadás

+180

Kiadások összesen:

-73169

Létszám

-19 fő

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

            Ungvári Zoltán igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2012. február 8.

             Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                címzetes főjegyző