Ma 2024. március 04., hétfő, Kázmér napja van. Holnap Adorján és Adrián napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Tel.: 82/462-459

….. sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a 2010. évi munkaterv módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. október 14-i alakuló ülésére

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 14-én tartja alakuló ülését. A munkaterv szerinti soron következő rendes képviselő-testületi ülés időpontja 2010. október 21.

A 2010. október 21-i ülés napirendi pontjai:

1./     A KAPOS VOLÁN Zrt. 2009. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges önkormányzati támogatásról

   Előadó: polgármester

 

2./     A 2011. évi kiemelt célok meghatározása a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság teljesítményszint felméréséhez

      Előadó: Tarlós István tűzoltóparancsnok

3./       A költségvetési szervek 2011. évi ellenőrzési terve

      Előadó: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Mivel az SZMSZ ülés előkészítésére vonatkozó szabályainak maradéktalan betartása nem lehetséges a jelzett időpontig, ezért indokolt a munkaterv módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. október 21-i képviselő-testületi ülésre tervezett napirendi pontokat a 2010. november 18-i ülésén tárgyalja meg.

Barcs, 2010. október 7.

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete a 2010. évi munkaterv elfogadásáról szóló 308/2009. (XII.17.) sz. határozatát akként módosítja, hogy a 2010. október 21-re tervezett képviselő-testületi ülés nem kerül összehívásra. Az október 21- ülésre tervezett napirendi pontokat a képviselő-testület a 2010. november 18-i ülésén tárgyalja meg.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2010. október 7.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző