Ma 2024. június 19., szerda, Gyárfás napja van. Holnap Rafael napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459,

                           82/ 463-176

 

 

 

 

 

 

       1. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

A két ülés közötti tevékenységről

 

 

 

 

JELENTÉS

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ

 

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. november 18-i ülésére

 

TÁJÉKOZTATÓ

A két ülés közötti tevékenységről

 

 

Karvalics Ottó polgármester úr

 

találkozott és megbeszélést folytatott:

-         Ander Balázzsal a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezetének elnökével

-         Szabadi József képviselővel

-         Ander István képviselővel

-         Szemere Márta képviselővel

-         Varga Ilonával a Szociális Központ vezetőjével

-         Kovács Évával a HÍD Televízió főszerkesztőjével

-         több alkalommal Kincsei Jánossal a BNI igazgatójával

-         több alkalommal Ungvári Zoltánnal a VGIG vezetőjével és Lipics Istvánnal a fürdő igazgatójával

-         több alkalommal Veszner Ádámnéval a Móricz Zsigmond MK igazgatójával

-         Németh Zsolttal a Magyar Közútkezelő KHT. igazgatójával

-         Gál Zoltánnal a Kapos Volán Zrt.vezérigazgatójával

-         több alkalommal Mészáros Ádámmal, a Dráva Múzeum igazgatójával

-         Krisztbaum Szilvia és Pénzár Árpád kistérségi koordinátorokkal

-         Migács Zsuzsannával a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetőjével

-         Hőnyi Pállal a Kapos ITK ügyvezetőjével

-         az OTP képviselőivel

-         Veigl Gáborral a DRV Zrt. értékesítési igazgatójával

-         Hamarics Miklóssal BSC elnökével

-         Nagy Zsolttal az E-ON régióközpont-vezetőjével és Kajdy Norbert E-ON területgazdával a kis- és középfeszültségű vezetékek védőtávolságon belüli gallyazása tárgyában

részt vett:

 

-         Német, Horvát, Cigány Kisebbségi Önkormányzatok alakuló ülésein

-         a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás alakuló ülésén

-         az Október 23-i megemlékezésen és koszorúzáson

-         a HÍD televízió fórumán

-         a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Deák-napi ünnepségén

-         a BNI Igazgatótanácsának ülésén

-         a KÖOÉSZ egyeztetésén

-         a Somogy Megyei Kistérségi Fórum ülésén

-         a Városi Nyugdíjas Klub jubileumi ünnepségén

-         Ivóvízminőség-javító Társulás alakuló ülésén

-         a városkörzeti találkozókon

Racsek József képviselő, illetve alpolgármester úr

találkozott és megbeszélést folytatott:

-         Varga Ilonával a Szociális Központ vezetőjével

-         több alkalommal Kincsei Jánossal a BNI igazgatójával

-         több alkalommal Ungvári Zoltánnal a VGIG vezetőjével és Lipics Istvánnal a fürdő igazgatójával

-         több alkalommal Veszner Ádámnéval a Móricz Zsigmond MK igazgatójával

-         Németh Zsolttal a Magyar Közútkezelő KHT. igazgatójával

-         Gál Zoltánnal a Kapos Volán Zrt. vezérigazgatójával

-         több alkalommal Mészáros Ádámmal, a Dráva Múzeum igazgatójával

-         Krisztbaum Szilvia és Pénzár Árpád kistérségi koordinátorokkal

-         Migács Zsuzsannával a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetőjével

-         az OTP képviselőivel Pál István ügyvezető igazgató-helyettessel és Kántor Miklós osztályvezetővel

-         Veigl Gáborral a DRV Zrt. értékesítési igazgatójával

-         Hamarics Miklóssal BSC elnökével

-         Nagy Zsolttal az E-ON régióközpont-vezetőjével és Kajdy Norbert E-ON területgazdával a kis- és középfeszültségű vezetékek védőtávolságon belüli gallyazása tárgyában

részt vett:

 

-         a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás alakuló ülésén

-         az Október 23-i megemlékezésen és koszorúzáson

-         a Megyei Közgyűlés ülésén

-         a DDRFT Felügyelő Bizottságának alakuló ülésén

-         a Városfejlesztési, Környezetvédelmi-, a Egészségügyi, Szociálpolitikai-, az Oktatási, Művelődési, Sport-, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi-, a Pénzügyi Gazdasági, Integrációs Bizottságok ülésein

Polgármesteri fogadónapot az elmúlt időszakban két alkalommal (október 28. és november 11.), ahol a város és környéke lakói legtöbb esetben lakásproblémáikkal, munkahely hiánya miatti anyagi és szociális gondjaikkal fordultak polgármester, valamint alpolgármester úrhoz.

Barcs, 2010. november 12.                         

 

Karvalics Ottó

                                                                                                             polgármester

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.

J E L E N T É S

 

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 231/2009. (X.15.) sz. határozatával a Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 3.3.7/09/1 Minőségi Oktatás támogatás, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében c. konstrukcióban Könyvtár használatra irányuló digitális és információkeresési készségeket fejlesztő internet tanfolyam: A könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés a Barcsi Kistérségben címmel pályázatot nyújtott be az alábbi főbb önkormányzati fejlesztési elemek figyelembevételével:

     - Helyi képzési és tanulási szükségletek kielégítése a hagyományos és online könyvtári szolgáltatások fejlesztésével,

- A térségi és helyi szinteken őrzött dokumentumok bekerülése az egységes országos lelőhely-nyilvántartásba,

     - A lakosság információkeresési és digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében könyvtári képzési programok lebonyolítása,

-  Olvasási készségek és az olvasáskultúra fejlesztése a helyi lakosság körében.

Könyvtár használatra irányuló digitális és információkeresési készségeket fejlesztő internet tanfolyam: A könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztés a Barcsi Kistérségben című pályázat tervezett összköltsége várhatóan 20.500.000- Ft, melyből az igényelhető támogatás 20.500.000.- Ft, vagyis a pályázat 100 % támogatottságú, ezért a pályázat saját erőt nem igényel. Önkormányzatunk a pályázatot a 2009. évi költségvetésünk Fejlesztési Kiadások oldalára és Bevételi oldalára is be fogja tervezi „Barcsi Városi könyvtár szolgáltatásfejlesztése” címen.

 

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a pályázat részletes kidolgozására, és felhatalmazta a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

A szerződések aláírásra kerültek, a kivitelezési munkálatok megkezdődtek.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 177/2010. (VII.22.) sz. határozatával bruttó 652.500,-Ft vételáron jóváhagyta az 1831/27 hrsz.-ú ingatlan értékesítését Jeki Tibor és felesége, valamint dr. Cserti István és felesége részére. Az adásvételi szerződés és a szükséges földhivatali munkarészek elkészíttetése a vevők feladata, és azok költségeit is ők viselik.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 177/2010. (VII.22.) sz. határozatával bruttó 500.000,-Ft vételáron jóváhagyta az 1831/54 hrsz.-ú ingatlan értékesítését Tóth Tibor és felesége részére. Az adásvételi szerződés és a szükséges földhivatali munkarészek elkészíttetése a vevők feladata, és azok költségeit is ők viselik.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete - egyhangúlag - felhatalmazta Feigli Ferenc polgármestert a később elkészítendő adásvételi szerződések aláírására.

Tóth Tibor és felesége esetében az adásvételi szerződés aláírásra, a vételár kifizetésre került.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 189/2010. (VIII.2.) sz. határozatával a „Barcs Város Önkormányzata számára tantermi és kollégiumi berendezések beszerzése az Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok, és központjainak fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az Alex Fémbútor Kft. (2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23.) és a Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.) ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Barcs Város Önkormányzata számára tantermi és kollégiumi berendezések beszerzése az Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok, és központjainak fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek, és az ASS Magyarország Kft. (6000 Kecskemét, Irinyi u. 17.) ajánlatát érvényesnek nyilvánította.

A Képviselő-testület a hivatalos közbeszerzési szakértő javaslata alapján nyertes ajánlattevőnek az ASS Magyarország Kft. (6000 Kecskemét, Irinyi u. 17.) hirdeti ki nettó 42.300.000.- Ft, azaz: nettó negyvenkettőmillió-háromszázezer 00/100 ajánlati árral.

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a nyertes szervezettel a vállalkozási szerződést készítse elő, és felhatalmazta annak aláírására.

A vállalkozási szerződés aláírásra került.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 192/2010. (IX.8.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. közötti tervezési időszak keretében a II. pályázati kiírás alapján a „Emberek közötti tevékenységek” című pályázati konstrukcióban pályázatot nyújt be, abban az esetben, ha a pályázati kiírásnak megfelelő horvátországi partnerrel közösen tud pályázni.

Ha Barcs Város Önkormányzata a pályázati kiírásnak megfelelő horvátországi partnert tud találni, akkor a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. közötti tervezési időszak keretében a II. pályázati kiírás alapján az „Emberek közötti tevékenységek” című pályázati konstrukcióban a pályázat tervezett összköltsége, a magyar oldalon 40.000.- Euro, melyből az igényelt támogatás mértéke: 38.000. Euro, a vállalandó saját erő mértéke: 2.000.- Euro, továbbá a Képviselő-testület a 2011. évre eső saját erőt, 2.000.- Euronak megfelelő forintot biztosít az átutalás napján érvényes, az OTP Bank Nyrt. által hivatalosan közzétett eladási árfolyamon számított összegben, a 2011. évi költségvetése „Emberek közötti tevékenységek” kerete terhére.

 

A Képviselő-testület – abban az esetben, ha a pályázati kiírásnak megfelelő horvátországi partnert tud találni – felkéri a polgármestert a pályázat részletes kidolgozására, és felhatalmazza a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

A horvát partner elállt a pályázattól, így a pályázat nem kerül benyújtásra.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 197/2010. (IX.16.) sz. határozatával a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

A Képviselő- testület köszönetét fejezte ki a településrészi önkormányzat valamennyi tagjának, valamint a településrész lakosságának jó erőt, egészséget és a várossal jó együttműködést kívánt.

 

Az érintettek értesítése megtörtént.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 198/2010. (IX.16.) sz. határozatával a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

A Képviselő-testület a településrész valamennyi lakójának jó erőt, egészséget kívánt; továbbá azt, hogy az elkövetkezendő időszakban bizonyítódjon be az önállósága a településrésznek, éljen az önállóságával. A lehető legjobb kapcsolatban az új képviselő-testülettel tegyen meg mindent az ott élő emberek boldogulásáért.

Az érintettek értesítése megtörtént.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 199/2010. (IX.16.) sz. határozatával a Móricz Zsigmond Művelődési Központ 7 éves továbbképzési tervének módosítását a melléklet szerint jóváhagyta.

Az érintett értesítése a döntésről megtörtént.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 201/2010. (IX.16.) sz. határozatával támogatta a Drávamenti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás jogutódja, a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás kilépési szándékát az Ezüstcsikó Közhasznú Egyesületből.

 

Az érintett értesítése a döntésről megtörtént.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 202/2010. (IX.16.) sz. határozatában döntött arról, hogy együttműködő partnerként részt kíván venni az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP-5.1.3-09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért című konstrukcióban benyújtandó pályázatban.

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a pályázat szakmai kidolgozásának támogatására, és felhatalmazta a partneri nyilatkozat, valamint a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

A pályázat kidolgozásra és benyújtásra került, a partneri nyilatkozat aláírása megtörtént.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 203/2010. (IX.16.) sz. határozatával a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékére 4 személyt felvett.

Barcs Város Képviselő-testülete 203/2010. (IX.16.) sz. határozatával a lakásbérleti ajánlattevők cserére váró névjegyzékére 1 személyt felvett.

Barcs Város Képviselő-testülete 203/2010. (IX.16.) sz. határozatával a lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékéről 11 személyt törölt.

 

Az érintettek értesítése a döntéséről megtörtént.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 204/2010. (IX.16.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 2/A. I/5. sz. alatti 38,5 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2010. október 01. – 2016. szeptember 30-ig szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 204/2010. (IX.16.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 2/A. I/6. sz. alatti 50,01 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2010. október 01. - 2016. szeptember 30-ig szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 204/2010. (IX.16.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 2/A. II/12. sz. alatti 46,15 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2010. október 01. - 2016. szeptember 30-ig szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 204/2010. (IX.16.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 2/B. II/8. sz. alatti 78,16 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2010. október 01. - 2016. szeptember 30-ig szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 204/2010. (IX.16.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/A. I/6. sz. alatti 87,41 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2010. október 01.- 2012. július 31-ig szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 204/2010. (IX.16.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/A. II/16. sz. alatti 79,5 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2010. október 01. - 2015. szeptember 30-ig szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 204/2010. (IX.16.) sz. határozatával a Barcs, Bajcsy- Zs. u. 29. II/5. sz. alatti 54,0 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2010. október 01. - 2012. augusztus 31-ig szóló időre 233,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Barcs Város Képviselő-testülete 204/2010. (IX.16.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/A. II/19. sz. alatti 71,16 m2 hasznos alapterületű önkormányzati bérlakást 2010. október 01. - 2012. szeptember 30-ig szóló időre 324,0.-Ft/m2/hó bérleti díjjal bérbe adta.

Az érintettek értesítése a döntéséről megtörtént.

Barcs Város Képviselő-testülete 205/2010. (IX.16.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 2/A. II/19. sz. alatti lakos bérleti szerződését 2010. augusztus 15 - 2012. augusztus 14. napjáig szóló időre meghosszabbította.

Barcs Város Képviselő-testülete 205/2010. (IX.16.) sz. határozatával a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 103. III/1. sz. alatti lakosok bérleti szerződését 2010. szeptember 25 - 2012. szeptember 24. napjáig szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 205/2010. (IX.16.) sz. határozatával a Barcs, Hősök tere 1/B. II/11. sz. alatti lakosok bérleti szerződését 2010. augusztus 01 - 2011. július 31. napjáig – ezen belül plusz havi 20.000.-Ft törlesztés megfizetéséig – szóló időre meghosszabbította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete 205/2010. (IX.16.) sz. határozatával a Barcs, Belcsapuszta 17. fsz. 5. sz. alatti lakos bérleti szerződését nem hosszabbította meg.

 

Az érintettek értesítése a döntéséről megtörtént.

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 5. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságába tagnak 206/2010. (IX.16.) sz. határozatával megválasztotta Rózsás Ferenc Barcs, Hősök tere 2/A. 2/12. szám alatti lakost.

A megválasztott tag az esküt letette.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Barcs Város Önkormányzata számára eszközbeszerzés TIOP 1.1.1 pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás I., II. és III. részajánlati körét 207/2010. (IX.16.) sz. határozatával eredményessé nyilvánította.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Barcs Város Önkormányzata számára eszközbeszerzés TIOP 1.1.1 pályázat keretében” tárgyában az

-     ICT Systems Zrt. (116 Budapest, Barázda u. 42.),

-     ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.),

-     Stiefel Eurocart Kft. (1155 Budapest, Kolozsvár u. 13.),

-     Balázs Diák Kft. (1043 Budapest, Csányi László u. 34.),

-     BRAVAGROUP Rendszerház Kft. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.)

szervezetek által benyújtott ajánlataikat érvényessé nyilvánította az I., II. és III. részajánlati körök vonatkozásában, és az egyes részajánlati körök tekintetében nyertes ajánlattevőnek az alábbi szervezeteket hirdette ki:

I-es részajánlati kör: Iskolai PC csomag, Szavazó csomag, WIFI csomag és az átadott informatikai eszközök használatának betanítása 3 órában 54 fő részére

 

Nyertes ajánlattevő szervezet: ICT Systems Zrt. (116 Budapest, Barázda u. 42.)

Második legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet:

ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.)

II-es részajánlati kör: Tantermi csomag és az átadott informatikai eszközök használatának betanítása 7 órában 54 fő részére

 

Nyertes ajánlattevő szervezet: Balázs Diák Kft. (1043 Budapest, Csányi László u. 34.)

 

Második legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet:

BRAVAGROUP Rendszerház Kft. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.)

III-as részajánlati kör: Alkalmazás szerver csomag

Nyertes ajánlattevő szervezet: ICT Systems Zrt. (116 Budapest, Barázda u. 42.)

     

Második legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet:

ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.)

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a „Barcs Város Önkormányzata számára eszközbeszerzés TIOP 1.1.1 pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás I., II., és III. részajánlati körök nyertes ajánlattevőivel a szállítói szerződést készítse elő, és felhatalmazta azok aláírására.

A szállítói szerződések aláírásra kerültek.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 214/2010. (X.14.) sz. határozatával az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnökét és képviselő tagjait az alábbiak szerint választotta meg:

Elnöke:            Fodor Gyula                           

Tagjai:              Ander István                           

                        Szalai Balázs                           

 

A megbízási szerződések elkészítésre kerültek.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 215/2010. (X.14.) sz. határozatával Racsek József képviselőt alpolgármesternek megválasztotta.

 

A szükséges okmányok elkészítésre kerültek.

 

 

A képviselő-testület 217/2010. (X.14.) sz. határozatával a bizottságok elnökeit és képviselő tagjait az alábbiak szerint választotta meg:

Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság

Elnöke:            Dr. Kis M. János                    

Tagjai:              Halász Istvánné                       

Szemere Márta                       

Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság

Elnöke:            Vekkeli Józsefné                     

Tagjai:              Halász Istvánné                       

                        Szemere Márta                       

Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság

Elnöke:            Szakos Gábor                        

Tagjai:              Fodor Gyula                           

Szabadi József            

Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság

Elnöke:            Henger János                          

Tagjai:              Szakos Gábor                        

                        Szabadi József            

A megbízási szerződések elkészítésre kerültek.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 218/2010. (X.14.) sz. határozatával Karvalics Ottó polgármester illetményét 2010. október 3-i hatállyal havi 38.650,-Ft x 13,5 = 521.800,-Ft összegben állapította meg.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete 218/2010. (X.14.) sz. határozatával Karvalics Ottó polgármester költségátalányát 2010. október 3-i hatállyal havi 521.800,-Ft 30 %-a = 156.500,-Ft összegben állapította meg.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 218/2010. (X.14.) sz. határozatával Karvalics Ottó polgármester 2010. évi szabadságát 2010. október 3-i hatállyal 10 munkanapban állapította meg.

A határozat kivonat a Magyar Államkincstár felé megküldésre került.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 219/2010. (X.14.) sz. határozatával Racsek József alpolgármester illetményét 2010. október 14-i hatállyal havi 486.000,- Ft összegben állapította meg.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 219/2010. (X.14.) sz. határozatával Racsek József alpolgármester költségátalányát 2010. október 14-i hatállyal havi 97.200- Ft összegben állapította meg.

 

A határozat kivonat a Magyar Államkincstár felé megküldésre került.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 223/2010. (X.14.) sz. határozatával Feigli Ferenc leköszönő polgármester részére a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. § (5) bekezdése alapján háromhavi illetményének megfelelő, azaz 1.565.400,-Ft összegű végkielégítést állapított meg.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 223/2010. (X.14.) sz. határozatával eltekintett Feigli Ferenc leköszönő polgármester által az időarányos részt meghaladó mértékben, 47.120,- Ft- összegben igénybe vett cafetéria-juttatásának visszafizettetésétől.

 

A határozat kivonat a Magyar Államkincstár felé megküldésre került, a végkielégítés számfejtése megtörtént.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 224/2010. (X.14.) sz. határozatával Feigli Ferenc leköszönő polgármester részére foglalkoztatási jogviszonyának 2010. október 3-án történő megszűnésével összefüggésben 48 nap ki nem adott szabadságának pénzbeli megváltását rendelte el, melyből 29 nap a 2010. évre járó szabadsága, 19 nap az előző évekből felhalmozott szabadsága. Utasította Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőt, hogy a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

A határozat kivonat a Magyar Államkincstár felé megküldésre került, a szabadság pénzbeli megváltása megtörtént.

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 228/2010. (X.21.) sz. határozatával egyetértett azzal, hogy az OTP Nyrt-vel kötött 1-2-10-4300-0133-2/M számú folyószámla-hitelkeretszerződésben foglalt, 2010. november 1-én esedékes 60.000.000.- Ft folyószámla-hitel visszafizetését az állami támogatások késedelmes kiutalása miatt 2 hónappal prolongálja a szerződés további feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

A prolongáció megtörtént, a szerződés aláírásra került.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 229/2010. (X.21.) sz. határozatával a Barcs, Köztársaság u. 25. IV/10. sz. alatti 1813/A/11 hrsz-ú 1+2 félszobás komfortos önkormányzati bérlakást 4.500.000 Ft forgalmi értéken 3.150.000 Ft vételárral értékesítésre kijelölte.

Utasította a polgármestert a határozat közlésére az elővásárlási jog jogosultjával.

Az elővásárlási jog jogosultja részére a határozat közlésére került.

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 230/2010. (X.21.) sz. határozatával – a Szivárvány EGYMI kérelmére, melyben a 2010/2011. tanév második felétől osztályzattal kívánják minősíteni, értékelni a tanulók teljesítményét a második év végétől felmenő rendszerben – hozzájárult a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez.

Az érintett értesítése a határozat kivonat megküldésével megtörtént.

 

 

B a r c s, 2010. november 11.

 

 

                                                                                                          Karvalics Ottó

                                                                                                             polgármester

 

Határozati javaslat:

 

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

BESZÁMOLÓ

 

Az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

 

Polgármester átruházott hatáskörökben hozott döntései:

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörökről szóló 7/2001. (IV.6.) rendelete 1. §-ában biztosított hatáskör alapján 6 db közterület-használati szerződés került megkötésre:

 

247-23/2010; 247-24/2010; 247-25/2010; 247-26/2010; 247-27/2010; 247-28/2010.

Barcs Város Képviselő-testülete Művelődési, Idegenforgalmi Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

A Művelődési, Idegenforgalmi Bizottság 42/2010.(IX.8.) sz. Művelődési, Idegenforgalmi Bizottsági határozatával a Móricz Zsigmond Művelődési Központ Házirendjét elfogadta.

A Művelődési, Idegenforgalmi Bizottság 43/2010.(IX.8.) sz. Művelődési, Idegenforgalmi Bizottsági határozatával Barcs Város Polgármesterét kérte fel az október 23-i ünnepség szónokának.

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

A Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat 10/2010. (IX.8.) DTÖ sz. határozatával a drávaszentesi központi játszótérnél beszakadt kút javítási munkálataira 40.125.- Ft-ot biztosít saját kerete terhére.

A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat átruházott hatáskörben az alábbi döntést hozta:

A Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat 16/2010. (IX.14.) STÖ sz. határozatával a 2010. évi falunapi programokra további 400.-Ft kifizetését jóváhagyta saját pénzeszköze terhére.

 

B a r c s, 2010. november 12.

 

                                                                                              Karvalics Ottó

                                                                                                 polgármester

 

Határozati javaslat:

A képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.