Ma 2024. június 23., vasárnap, Zoltán napja van. Holnap Iván napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.sz.62. Telefon: 82/462-459.

 

 

 

 

_____ sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

 

 

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének és finanszírozási tervének módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. július 22-i ülésére

 

 

 

 

 

 

Bolhó Község Önkormányzata 2010. július 1. napjától csatlakozott a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társuláshoz, e miatt szükséges volt a társulási megállapodás, a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények alapító okiratának és minden alapdokumentumának módosítása, s ez teszi szükségessé a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének és finanszírozási tervének módosítását is.

A társulási megállapodás alapján elkészítettük, a Bolhó Község Önkormányzata által elfogadott BNI Városi Óvodák Bolhói Tagóvodája és a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-parti tagintézménye költségvetésével kiegészítve a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének és finanszírozási tervének módosítását, melyet a társulásban résztvevő önkormányzatoknak is megküldtünk jóváhagyásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésnek és a finanszírozási tervének módosítását a határozati javaslatban megfogalmazottak és az előterjesztés mellékletei szerint elfogadni szíveskedjék.

 

Barcs, 2010. július 16.

 

Feigli Ferenc

 

Határozati javaslat:

 

1./ Barcs Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntáró Társulás 2010. évi költségvetése 1.325 748 e Ft,-– ezen belül a BNI a Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye Vízvár 75.035 e Ft, a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-parti Tagintézménye 10.695e Ft, a BNI Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye 17.927e Ft,-, a BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája 21.213 e Ft,- a BNI  Városi Óvodák  Rinyaújlaki Tagóvodája 11.972 e Ft, a BNI Városi Óvodák Bolhói Tagóvodája 5.409 e Ft - kiadási és bevételi előirányzattal kerüljön elfogadásra Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében.

 

2./ Barcs Város Képviselőtestülete a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás finanszírozási tervét az előterjesztés mellékletét képező 8. -10. számú melléklettel egészíti ki.

 

3./ A Képviselő-testület elrendeli a módosításoknak Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésén történő átvezetését.

 

Felelős: Feigli Ferenc polgármester

Határidő: azonnal a határozat közlésére, értelem szerint a végrehajtásra

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2010. július 16.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

 

8. számú melléklet:

 

 

Finanszírozási terv

 

Az intézményfenntartó társulás működtetésére a gyermeklétszám arányos költségtérítéshez

 

BNI Deák Ferenc Általános Dráva-parti Tagintézménye Bolhó 2010.07.01-2010.12. 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kistérségi normatíva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

 

0 Ft,-

 

 

 

 

 

Helyben lakó gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

0 Ft,-

 

 

 

 

 

Tagintézményi támogatás (3150eFt/ év/2/2) (3.310.000:2)

 

 

 

787.500 Ft,-

1.655.000

 

 

 

Kistelepülési tagintézményi támogatás

 

 

 

451.170 Ft,-

940.000

 

 

 

Iskolabusz támogatás

 

 

 

 

 

 

 

0 Ft

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

1.238.670Ft

 

2.595.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-as melléklet alapján oktatási normatíva

 

 

4.991.330Ft,

 

6.382.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

6.230.000Ft

8.977.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati támogatás:

 

 

 

 

 

4.031.000Ft,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanszírozás

 

 

 

 

 

 

10.261.000

20.045.000

 

Kistérségi normatíva

 

 

 

 

-

1.238.670Ft.

- 2.595.000

 

Oktatási normatíva

 

 

 

 

-

4.991.330Ft.

- 6.382.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő önkormányzati támogatás:

 

 

 

 

 

 

4.031.000Ft

11.068-000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010. július 1-től - 2010. december 31-ig a tagintézmény 2010. évi költségvetéséből képzett egy tanulóra, gyermekre jutó önkormányzati hozzájárulás 6 hóra jutó összegét havi bontásban Bolhó Község Önkormányzata az alábbi finanszírozási terv alapján utalja Barcs Város Önkormányzata OTP Bank Rt. Barcs, Sétatér 5. 11743057-15397191-00000000 számlaszámára minden hónap 10. napjáig.

2010. július, augusztus, szeptember, október, november, december: 671.883 Ft,-/ hó

 

 

 

 

9. számú melléklet:

 

Finanszírozási terv

 

Az intézményfenntartó társulás működtetésére a gyermeklétszám arányos költségtérítéshez

 

BNI Városi Óvodák Bolhói Tagóvodája 2010.07.01-2010.12. 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kistérségi normatíva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

 

0 Ft,-

 

Helyben lakó gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

0 Ft,-

 

Tagintézményi támogatás (2170 e Ft/év/ 2/2) (2.280.000:2)

 

 

 

542.500 Ft,- 1.140.000

 

Kistelepülési tagintézményi támogatás

 

 

 

310.806 Ft,-    648.000

 

Iskolabusz támogatás

 

 

 

 

 

 

 

0 Ft,-

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

853.306 Ft 1.788.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-as melléklet alapján oktatási normatíva

 

 

4.269.694Ft  7.137.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

5.123 000Ft  8.925.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati támogatás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanszírozás

 

 

 

 

 

 

5.123.000Ft  9.347.000

 

Kistérségi normatíva

 

 

 

 

-

853.306Ft -1.788.000

 

Oktatási normatíva

 

 

 

 

-

4.269.694Ft -7.137.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő önkormányzati támogatás:

 

 

 

 

 

 

0 Ft. 422.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010. július 1-től - 2010. december 31-ig a tagintézmény 2010. évi költségvetéséből képzett egy gyermekre jutó önkormányzati hozzájárulás 6 hóra jutó összegét havi bontásban Bolhó Község Önkormányzata az alábbi finanszírozási terv alapján utalja Barcs Város Önkormányzata OTP Bank Rt. Barcs, Sétatér 5. 11743057-15397191-00000000 számlaszámára minden hónap 10. napjáig.

2010. július, augusztus, szeptember, október, november, december:  0 Ft,-/ hó

 

 

 

 

10. sz. melléklet

K I M U T A T Á S

 

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás barcsi intézményeiben ellátott bolhói tanulókról

Bolhó községből

 

BNI Deák Ferenc Általános Iskola:         15 fő

 

BNI Arany és Deák Ált. Iskola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kistérségi normatíva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

 

 

Helyben lakó gyermekek, tanulók alapján járó támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

13802 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-as melléklet alapján oktatási normatíva

 

 

 

 

 

 

 

 

Arany

 

 

 

 

 

111270000

 

 

Deák

 

 

 

 

 

136400000

 

Összesen

 

 

 

 

 

247670000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati támogatás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanszírozás

Arany

 

 

 

 

181716

e Ft.

 

 

Deák

 

 

 

 

191952

e Ft.

Kistérségi normatíva

 

 

 

 

-13802

e Ft.

Oktatási normatíva

 

 

 

 

-247670

e Ft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati támogatás

 

 

 

112196

e Ft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009. Októberi statisztika szerinti gyermeklétszám

 

986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 főre jutó önkormányzati támogatás

 

 

113790

forint

 

Bolhó község által fizetendő:

15* 113 790 Ft= 1706850/2= 853 425 Ft,-

2010. július, augusztus, szeptember, október, november, december: 142.238Ft,-/hó

Mindösszesen fizetendő:

2010. július, augusztus, szeptember, október, november, december:

Dráva-parti iskola: 671.833 Ft,-/hó, Óvoda: 0 Ft/hó, Barcsra bejáró tanulók után:142.238Ft,-/hó= 814.071 Ft,-