Ma 2024. máj. 24., péntek, Eszter és Eliza napja van. Holnap Orbán napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

Tel.: 82/463-176

 

 

 

…….sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

A barcsi 1831/27 és 1831/54 hrsz.-ú területekre vonatkozó vételi ajánlatokról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. július 22-i ülésére

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Tóth Tibor 2010. május 6-án kelt levelében (másolata az előterjesztéshez mellékelve) azzal a kéréssel keresett meg, hogy ő és felesége meg szeretnék vásárolni a Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képező 1831/54 hrsz.-ú ingatlant.

Jeki Tibor és felesége, valamint dr. Cserti István és felesége 2010. május 27-én kelt levelükben (másolata az előterjesztéshez mellékelve) azzal a kéréssel kerestek meg, hogy meg szeretnék vásárolni a Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képező 1831/27 hrsz.-ú ingatlant.

Az ingatlanok jelenleg a forgalomképtelen vagyonelemek közt szerepelnek Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete 215 és 218 sorszámú sorai alapján. Az értékesítéshez szükséges, hogy a Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 15. § (1) bekezdése, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése alapján minősített többséggel az ingatlant a forgalomképes vagyonelemek közé sorolja. A Rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a vagyontárgy forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatásáról a Képviselő-testület dönt.

A Rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja alapján vagyontárgy értékesítése esetén ingatlan esetében 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés szükséges. Az értékbecslés mindkét ingatlan esetében megtörtént, az erről szóló dokumentumok másolata az előterjesztés mellékletét képezi.

Az 1831/27 hrsz-ú ingatlan becsült forgalmi értéke 652.500,-Ft (áfával együtt), az 1831/54 hrsz-ú ingatlan becsült forgalmi értéke 500.000,-Ft (áfával együtt), ezért az értékesítésük pályázat kiírása nélkül történhet a Rendelet 25. §-a alapján, mivel a területek forgalmi értéke az 5 millió Ft-ot nem haladja meg.

A Rendelet 11. § (1) bekezdése alapján forgalomképes vagyontárgy elidegenítéséről a Képviselő-testület dönt.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az 1831/27 hrsz.-ú ingatlan értékesítését Jeki Tibor és felesége, valamint dr. Cserti István és felesége részére hagyja jóvá bruttó 652.500,-Ft értékben, az 1831/54 hrsz.-ú ingatlan értékesítését pedig Tóth Tibor és felesége részére hagyja jóvá bruttó 500.000,-Ft értékben.

Javaslom tovább, hogy az adásvételi szerződések és a szükséges földhivatali munkarészek elkészíttetése a vevők feladata legyen, és azok költségeit is ők viseljék.

 

Barcs, 2010. július 9.

 

Feigli Ferenc

Határozati javaslat:

 

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete bruttó 652.500,-Ft vételáron jóváhagyja az 1831/27 hrsz.-ú ingatlan értékesítését Jeki Tibor és felesége, valamint dr. Cserti István és felesége részére. Az adásvételi szerződés és a szükséges földhivatali munkarészek elkészíttetése a vevők feladata, és azok költségeit is ők viselik.

 

2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete bruttó 500.000,-Ft vételáron jóváhagyja az 1831/54 hrsz.-ú ingatlan értékesítését Tóth Tibor és felesége részére. Az adásvételi szerződés és a szükséges földhivatali munkarészek elkészíttetése a vevők feladata, és azok költségeit is ők viselik.

 

3. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Feigli Ferenc polgármestert a később elkészítendő adásvételi szerződések aláírására.

 

Felelős: Feigli Ferenc polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2010. július 9.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző