Ma 2024. április 18., csütörtök, Andrea és Ilma napja van. Holnap Emma napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Tel.: 82/462-459

….. sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

az SZMSZ felülvizsgálatának elrendeléséről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. október 14-i alakuló ülésére

A helyi önkormányzatokról szóló törvényt módosító 1994. évi LXIII. törvény 62.§ (5) bekezdése alapján a képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és működési szabályzatukat.

Javaslom, hogy a képviselő-testület kérje fel az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságot, hogy a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007.(III.30.) rendeletének felülvizsgálatát végezze el, készítse el a rendelet-tervezetet, majd terjessze be azt legkésőbb a képviselő-testület 2011. márciusi ülésére.

Barcs, 2010. október 7.

Karvalics Ottó

 

 

Határozati javaslat:

 

1./    Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságot, hogy a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007.(III.30.) rendelet felülvizsgálatát végezze el, készítse el a rendelet-tervezetet, majd terjessze be azt legkésőbb a képviselő-testület 2011. márciusi ülésére.

Felelős:          Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság elnöke

Határidő:        2011. márciusi ülés

2./    A Képviselő-testület felkéri valamennyi tagját, hogy 2010. november 15-ig tegyen javaslatot az általa szükségesnek tartott módosításokra a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati- és Intézményfelügyeleti Irodájához.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        2010. november 15.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2010. október 7.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző