Ma 2021. április 14., szerda, Tibor napja van. Holnap Anasztázia és Tas napja lesz.

Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás

Elnökétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Tel.: 462-459

                                                                                                                 ………. napirendi pont

BESZÁMOLÓ

 

A többcélú kistérségi együttműködés tapasztalatairól,

a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

            2010. november 18-i ülésére

Az önkormányzati választásokat követően – miután a kistérség valamennyi önkormányzata megtartotta tisztújító ülését – 2010. október 21-én a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa is tisztújító ülést tartott. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv 10/D. § (3) bekezdése értelmében „a kistérségi fejlesztési tanács polgármester tagjainak a megbízatása polgármesteri megbízatásuk időtartamára szól…”

A kistérségi fejlesztési tanácsokra vonatkozó rendelkezéseket a többcélú kistérségi társulásokra is alkalmazni kell. Ezzel összhangban a Barcsi Többcélú Társulás társulási megállapodásának IV. pontja is kimondja, hogy a társulási tanács – titkos szavazással, minősített többséggel – tagjai sorából elnököt, az elnök helyettesítésére elnök-helyetteseket választ az önkormányzati ciklus időtartamára. Miután lejárt az önkormányzati ciklus és azzal egyidejűleg a korábban megválasztott tisztségviselők mandátuma, így a tisztújító ülésen választotta meg a Tanács az új tisztségviselőket, valamint az SzMSz-ben szereplő bizottsági elnököket és tagokat.

A Társulás Tanácsa – Csik László levezető elnök javaslatára – engem jelölt a Társulási Tanács elnökének, mely jelölést a Tanács egyhangú szavazattal támogatott, a jelölést követően pedig titkos szavazáson egyhangú szavazattal a Tanács elnökének megválasztott.

A Tanács 2 elnök-helyettest választott. Elnök-helyetteseknek javasoltam Csik László csokonyavisontai és Reiz Tamás potonyi polgármestereket, akiket a Tanács titkos szavazással megválasztott elnök-helyettesnek.

A tisztújító ülésen a Tanács 3 állandó bizottságot alakított, melyek a következők:

Pénzügyi Bizottság

Elnökének:                   Horváth Ádámot          egyhangúlag,

Tagjainak:                    Dudás Jánosnét            egyhangúlag,

                                   Kirizs Zsoltot               egyhangúlag,

                                   Traxlerné Suszter Margitot egyhangúlag megválasztotta.

Oktatási, Művelődési Bizottság

Elnökének:                   Pirosné Tamás Krisztinát          egyhangúlag,

Tagjainak:                    Nagy Józsefnét            egyhangúlag,

                                   Jungné Kovács Piroskát           egyhangúlag,

                                   Czinke Jánost                          egyhangúlag megválasztotta.

Egészségügyi, Szociális Bizottság

Elnökének:                   Ujfalvi Jánosnét                       egyhangúlag,

Tagjainak:                    Hengerics Józsefet                   egyhangúlag,

                                   Sabacz Józsefet                       egyhangúlag,

                                   Kovács Istvánt             egyhangúlag megválasztotta.

 

A munkarendet, a helyettesítési rendet a Társulási Tanács következő ülésein alakítja ki a Tanács.

Kérem a beszámoló elfogadását.

Barcs, 2010. november 4.

                                                                                  Karvalics Ottó

                                                                                  Polgármester

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kistérségi együttműködés tapasztalatairól, a polgármester Társulási Tanácsban végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2010. november 4.

 

 

 

 

                                                                       Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                     címzetes főjegyző