Ma 2024. március 04., hétfő, Kázmér napja van. Holnap Adorján és Adrián napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Tel.: 82/462-459

….. sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a gazdasági program kidolgozásának elrendeléséről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. október 14-i alakuló ülésére

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését. A (6) bekezdés rendelkezik arról, hogy a gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetéstámogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit.

Az Ötv. 91. § (7) bekezdése alapján a gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

A meglévő gazdasági program a fejlesztési programokra vonatkozóan a 2007-2010. éveket meghaladó időszakra is szól.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján készítse el gazdasági programját, illetve vizsgálja felül Barcs Város Önkormányzata 2007-2010. évekre vonatkozó gazdasági programját a fejlesztési programokat illetően!

Barcs, 2010. október 7.

Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

A képviselő-testület megbízza Karvalics Ottó polgármestert, hogy készítse el az Ötv. 91.§-ában foglalt szempontok alapján Barcs Város Önkormányzata gazdasági programját, illetve vizsgálja felül Barcs Város Önkormányzata 2007-2010. évekre vonatkozó gazdasági programját a fejlesztési programokat illetően.

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        elkészítés és felülvizsgálat: 6 hónapon belül

a képviselő-testületnek történő előterjesztés: legkésőbb a 2011. áprilisi ülés

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2010. október 7.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző