Ma 2024. március 05., kedd, Adorján és Adrián napja van. Holnap Leonóra és Inez napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf: 62. Telefon: 82/565-960.

                                                                                           ……….sz. napirendi pont.

E l ő t e r j e s z t é s

Az önkormányzat folyószámla-hitelszerződés módosításának

engedélyezéséről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. október 21 -i rendkívüli ülésére.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. június 29-én döntött az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének felemeléséről.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata folyószámla-hitelkeret szerződése az alábbiak szerint módosult:

a rendelkezésre bocsátott folyószámla hitelkeret 2010. november 01-ig 600.000.000.-Ft, illetve 2010. november 02-től 540.000.000.- Ft. A folyószámlahitel kamata 3 havi BUBOR + 3,50%, kezelési költség 0,50 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék évi 1,00%, futamidő: 2011. április 08-ig (2010. november 01-ig 600.000.000.- Ft, 2010. november 02-től 2011. április 08-ig 540.000.000.- Ft). A kamatfizetés gyakorisága: negyedévente, a negyedév utolsó banki munkanapján. A hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján, valamint kifizetési kérelem a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0023 pályázathoz kapcsolódó 40.720.645.- Ft összegben, és a DDOP-3.1.3. /B-2009-0002. pályázathoz kapcsolódó 25.881.613.- Ft összegű kifizetési kérelem, valamint a KONTREXIÓ Kft-vel kötött adásvételi szerződés alapján a Barcs, Bajcsy-Zs. u. 5. szám alatti ingatlan (HRSZ: 882.) vételár hátraléka 39.250.000.- Ft összegben.

Barcs Város Önkormányzata ingatlanfedezetként továbbiakban is a Barcs 660. hrsz-ú (Széchenyi. u. 9.), a Barcs 2230. hrsz-ú (Bajcsy-Zs. u. 175.), valamint a Barcs 2504. hrsz-ú (Bem u. 13.) ingatlanokat ajánlotta fel.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámla hitelszerződés fenti feltételekkel történő módosításának aláírására.

A döntés értelmében az OTP Bank Nyrt. a szerződéskötéstől 2010. november 1-ig 600.000.000.-Ft összegű hitelkeretet tart az Önkormányzat rendelkezésére a költségvetési elszámolási számlán, 2010. november 2-től a folyószámla-hitelkeret 540.000.000.- Ft lesz.

Barcs Város Önkormányzata 2010. november 1-én nem tud eleget tenni a 60.000.000.- Ft-os visszafizetési kötelezettségének az állami támogatások késedelmes kiutalása miatt, ezért kéri az 1-2-10-4300-0133-2/M számú folyószámla-hitelkeretszerződés módosítását. A módosítás értelmében az OTP Bank Nyrt-t, hogy a november 1-én esedékes 60.000.000.- Ft-os visszafizetést 2 hónappal prolongálja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy értsen egyet a határozati javaslatban megfogalmazottakkal.

Barcs, 2010. október 15.

                                                                                           Karvalics Ottó

                                                                                          polgármester

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az OTP Nyrt-vel kötött   1-2-10-4300-0133-2/M számú folyószámla-hitelkeretszerződésben foglalt, 2010. november 1-én esedékes 60.000.000.- Ft folyószámla-hitel visszafizetését az állami támogatások késedelmes kiutalása miatt 2 hónappal prolongálja a szerződés további feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2010. október 15.

                                                                                 Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                címzetes főjegyző