Ma 2023. december 06., szerda, Miklós napja van. Holnap Ambrus napja lesz.

Móricz Zsigmond Művelődési Központ

7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 9.

…….. sz. napirend

 

 

ELŐTERJESZTÉS

A MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI KÖZPONT TOVÁBBKÉPZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

            2010. szeptember 16-i ülésére


Tisztelt Képviselő - testület!

A kulturális szakemberek szervezett továbbképzését az 1/2000. (I. 14.) NKÖM sz. rendelet - egységes szerkezetben a 12/2002. (IV. 13.) NKÖM  és a  25/2007.(IV. 24.) OKM rendelettel – szabályozza. Ennek alapján készítettük el 2007- 2013 közötti időszakra, az intézményeinkre vonatkozó ún. 7 éves továbbképzési tervet, melyet Barcs Város Képviselő-testülete 2010. március 18-i ülésén hagyott jóvá.

A módosítást az teszi szükségessé, hogy a közalkalmazottak továbbképzéséről szóló törvény      (   Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 18.§ (1) bekezdés) megváltozott, ezért Laklia Józsefné mentessége megszűnt. Helyébe a 226/2010. (VII. 13.) Korm. rendelet 9.§ került.

Azaz: Az Ámr. 18.§-a helyébe a következő rendelkezés lépett:

„18.§ (1) A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy a felsőoktatásban szerzett egyéb végzettséggel és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel kell rendelkeznie.”

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott követelmények alól a gazdasági vezető részére felmentés adható, ha a kinevezéskor vagy megbízáskor költségvetési szervnél legalább ötéves gazdasági vezetői gyakorlattal rendelkezik, és az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő végzettség vagy képesítés megszerzéséhez tanulmányait megkezdte.”

Ha 2010. év végéig nem kezdi meg tanulmányit valamely felsőfokú intézményben, állását    nem töltheti be, annak ellenére, hogy rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel.

Laklia Józsefné felvételt nyert a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai karára andragógia szakirányra, ezért eltérünk a 2010- ben leadott tervtől.

Intézményünk 7 éves továbbképzési tervét a melléklet szerinti formában szíveskedjen módosítani.

Kérjük az előterjesztés elfogadását.

Barcs, 2010. szeptember 1.

                                                                                   Veszner Ádámné

                                                                                        Igazgató

 

 

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond Művelődési Központ 7 éves továbbképzési tervének módosítását a melléklet szerint jóváhagyja

Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért

             Veszner Ádámné igazgató a végrehajtásért

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2010. szeptember 3.

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző


A MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

7 ÉVES BEISKOLÁZÁSI TERVE

(2007. január - 2013. december)

                                              

Sor-szám

NÉV, munkakör, végzettség

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Időtartam

Telj.

1.

GONDA GABRIELLA

könyvtáros

főiskola

„Kulturális turizmus fejlesztése”

(tanfolyam)

30 óra

2011

2.

NAGY SÁNDOR

művelődésszervező

művészeti szakközépiskola

„Közösségi –civil szervező” OKJ felsőfokú szakképzés

4 félév

2012

4.

GURDÁN VILMOS

művelődésszervező

főiskola

Hang- és fénytechnikus

(DI-PRESS kft. Bp.)

120 óra

2009

5.

GYAJÁNÉ PRESSING MÓNIKA

művelődésszervező,

főiskola

KKDSZ Akadémiai Műhely (kulturális menedzser)

300 óra

2008

6.

RÁBÓCZKI IMRÉNÉ

gazdasági ügyintéző,

érettségi

ECDL számítógép kezelői tanfolyam

120 óra

2008

7.

LAKLIA JÓZSEFNÉ

gazdasági ügyintéző,

közgazd. érettségi, mérlegképes könyvelő

Andragógia szakirány

KE- CSVMPFK

6 félév

2013

Tudomásul vesszük és elfogadjuk a NKÖM rendeletét és az erre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályokat.

A fentiekben közölt adatok alapján kérjük fenntartónkat, igényelje a normatív hozzájárulást. Igazoljuk, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.

 

 

Barcs, 2010. szeptember 1.

 

                                                                                                                                                    Veszner Ádámné

                                                                                                                                                       igazgató