Ma 2023. szeptember 23., szombat, Tekla és Líviusz napja van. Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

 

 

 

 

 

……. sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés

 

 

TÁMOP 5.1.3-09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért című pályázati konstrukcióban való partneri együttműködés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. szeptember 16-i ülésére

 

 

 

A Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, mint vezető konzorciumi tag pályázatot kíván beadni a TÁMOP 5.1.3.-09/2 számú konstrukcióra, mely a mélyszegénységben élő személyek és közösségek támogatását célozza. A pályázat beadási határideje 2010. szeptember 30.

 

Jelen támogatási konstrukció alapvető célja az egymásba fonódó területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység mélyülésének, újratermelődésének és területi terjedésének mérséklése, továbbá a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása azzal az eszközrendszerrel, amelyet a szociális és közösségi munka, a lakosság aktív részvételén alapuló tervezés együtt nyújthat.

 

A konstrukció célterületének bázisát a 311/2007. (IX. 17.) sz. Kormányrendeletben meghatározott 47 leghátrányosabb helyzetű kistérség és a velük szomszédos kistérségek közül azon, összesen 52 kistérség képezi, amelyekben legalább öt halmozott szociális hátránnyal jellemezhető település volt a 2007. évi adatok szerint.

 

A program szakmai kialakítását és bonyolítását a pécsi székhelyű Szülőföld Alapítvány végzi. A pályázat keretében a tervezett szakmai munkába integrált képzésekért az M-stúdium Kft. lenne a felelős.

 

Az önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok partnerségére pedig a helyi problémák reális feltárásában és a megoldási módok kidolgozásában, működtetésében számítanának.

 

A tervezet program első része egy megyei attitűd vizsgálat. Ennek célja, hogy pontos képet kaphassunk a „mélyszegénységgel” kapcsolatos attitűdökről: bevonva minden lényeges szereplőt (általános társadalmi vélekedések, érintettek beállítódásai, munkaadók, intézmények, szakmai- és civil szervezetek képviselőinek véleményei, elképzelései). Ez az ismeret hasznosítható a programban és az általa mozgósított erőfeszítések, illetve pályázatok tervezésében is. Egyben mérhetővé teszi a program valódi eredményeit.

 

A pályázatban a kisebbségi tisztségviselők képzését is megvalósítaná, amely olyan információkat és készségeket kíván mozgósítani, amit a képviseletük alá tartozó csoportok közvetlen támogatásában jól hasznosíthatnak és segítheti őket a többségi társadalomban történő eligazodásban.

 

Továbbá a helyi segítők bevonása, képzése és támogatása pályázati rész – a településen nem intézményesen vállalt – szociális, egészségügyi és közösségfejlesztő munkában jelenthet segítséget. Döntően az ő munkájukra kívánják felépíteni a kistelepülések egészség-szociológiai felmérését is. Ez pontos képet adhat a háztartásokban élő családok demográfiai, egészségügyi, anyagi, képzettségi és foglalkoztatási helyzetéről. A segítők legfontosabb feladata lesz, hogy az intézményi és civil erőforrások és az érintettek között feltárják – ápolják, és személyükkel képviseljék a „kapcsolati átjárókat”. Mindezek mellett felzárkóztató és munkába állító képzéseket szervezne a pályázat. A teljes programot egy pszicho-szociális támogató rendszer segítené, amely a programba integrálást (szűrés, motiválás), és az érintettek programban tartását tűzte ki célul.

 

A partnerségbe bevonni szándékozott települések az alábbiak:

            Barcsi kistérség                      Csurgói kistérség                   Nagyatádi kistérség

            Barcs                                      Csurgó                                    Háromfa

            Babócsa                                  Berzence

            Csokonyavisonta                     Gyékényes                             

            Istvándi                                   Inke

            Lakócsa                                  Őrtilos

            Rinyaújlak                               Szenta

            Somogyaracs

 

A program főbb fázisai, felépítése:

 

 

 

Javaslom, hogy Barcs Város Önkormányzata partneri együttműködés formájában vegyen részt a TÁMOP 5.1.3-09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért című pályázati konstrukció keretében beadandó pályázatban, ahol Önkormányzatunk pályázati partnerként, a pályázat program és szakmai anyag kidolgozásában, valamint megvalósításában töltene be szerepet.

 

 

Barcs, 2010. szeptember 01.

 

Feigli Ferenc

polgármester

 

 

Határozati javaslat

 

  1. Barcs Város Képviselő-testülete együttműködő partnerként részt kíván venni a Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP-5.1.3-09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért című konstrukcióban benyújtandó pályázatban.
  1. 2.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat szakmai kidolgozásának támogatására, és felhatalmazza a partneri nyilatkozat, valamint a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

 

Felelős:            Feigli Ferenc polgármester

Határidő:          értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2010. szeptember 01.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

Választás 2022