Ma 2024. március 05., kedd, Adorján és Adrián napja van. Holnap Leonóra és Inez napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Tel.: 82/462-459

….. sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a személyes érintettség ügyében hozott döntésről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. október 14-i alakuló ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület tagjai előzetesen bejelentették személyes érintettségüket. Nem célszerű az egyes napirendi pontok kapcsán (polgármestert és alpolgármestert érintő napirendi pontok, a bizottságok elnökének és tagjainak megválasztása) külön-külön döntést hozni arra vonatkozóan, hogy a testület a személyes érintettség okán kizárja-e a szavazásból az érintetteket.

Javaslom, hogy a képviselő-testület döntsön általános jelleggel a személyes érintettség kérdésben az ülés egészére vonatkozóan.

 

Barcs, 2010. október 7.

 

 

Karvalics Ottó

 

 

 

 

Határozati javaslat:

 

1./          Karvalics Ottó polgármester és a Képviselő-testület tagjai személyes érintettségüket előzetesen bejelentették, melyet a Képviselő-testület tudomásul vesz.

2./          Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bizottságok elnöke és képviselő tagjai, az alpolgármester megválasztása, továbbá a polgármester és az alpolgármester illetményének, költségátalányának, valamint a polgármester szabadságának megállapítása során a személyes érintettség okán az érintetteket a rájuk vonatkozó napirendi pont tárgyalásából nem zárja ki.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2010. október 7.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

     címzetes főjegyző