Ma 2024. máj. 19., vasárnap, Ivó és Milán napja van. Holnap Bernát és Felícia napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 82/462-459.

 

 

 

 

………. sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. július 22-i ülésére

 

Barcs Város Önkormányzata 2003. december 1. napjától kezdődően tagja a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak (röviden: Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás), amelyhez a Képviselő-testület a  254/2003. (XI.20.) számú határozatával járult hozzá.

 

A társulás célja, hogy a társulási megállapodásban meghatározott feladatokat, szolgáltatásokat közösen ellássa, valamint hogy – a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény rendelkezései alapján – az önkormányzatok hatáskörébe tartozó egyes feladatok, környezetvédelmi és gazdasági működési feltételek megvalósítása érdekében közös szervezetet hozzon létre.

 

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás munkaszervezete 2010. március 03-án kelt levelében küldte meg Önkormányzatunk részére a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét véleményezésre. Az SZMSZ módosítása azért vált szükségessé, hogy a T. Képviselő-testület által korábban – jogszabályváltozásokból eredően - jóváhagyott Társulási megállapodásban és Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban kerüljön.

Az SZMSZ áttekintése és a vonatkozó hatályos jogszabályokkal történő összevetése megtörtént.  Barcs Város Címzetes Főjegyzőjének szakmai véleményét előterjesztésem 1. sz. melléklete tartalmazza.

A Társulás a 2. sz. mellékletet képező, 2010. március 17-én kelt levélben rögzítetteknek megfelelően reagált az SZMSZ-el kapcsolatos észrevételeinkre.

 

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2010. június 1. napján megtartott tanácsülésén a 19/2010. (06.01) számú határozatával jóváhagyta a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának átfogóan - a beérkezett észrevételekkel - módosított és egységes szerkezetbe foglalt változatát, és annak elfogadását is javasolja a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek. Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t az előterjesztésem 3. sz. mellékletét képezi.

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához a költségvetési szervek jogállásáról szóló  2008. évi CV. törvény 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján valamennyi alapító önkormányzat képviselő-testületi határozatára van szükség.

 

Javaslom, hogy a fenti indokok alapján a Képviselő-testület fogadja el a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát és hatalmazzon fel annak aláírására.

 

Barcs, 2010. július 07.

 

 

Feigli Ferenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat:

 

1)           Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a Társulási Tanács által 19/2010. (06.01.) számú határozattal jóváhagyott tartalommal elfogadja.

 

2)           A Képviselő-testület felhatalmazza Feigli Ferenc polgármestert a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatának aláírására.

 

Felelős:               Feigli Ferenc polgármester

Határidő :            értelem szerint

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2010. július 07.

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző