Ma 2024. február 21., szerda, Eleonóra és Zelmira napja van. Holnap Gerzson napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571. Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

                                                                                                     ……. sz. napirend

 

Előterjesztés

 

 

 

Helyi Építési Szabályzat 5. számú módosításának kiegészítése

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

             2010. szeptember 16-i ülésére

 

 

Dráva Compost Korlátolt felelőségi társaság (székhelye: 1037 Budapest Seregély u. 19., Cg. 01-09-942683) a mellékelt kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez.

Bánkuti Melitta főépítész egyeztetést folytatott, a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészi Hivatalával. A tervezett tevékenyég végzéséhez a jelenlegi övezeti besorolás nem megfelelő, így azt csak a Településrendezési Terv módosításaként tudja elfogadni.

Javasolta, hogy a 0489/9 hrsz-ú és a volt szeméttelep melletti 0489/25 hrsz-ú területek kerüljenek ki a mezőgazdasági hasznosításból és legyenek a szomszédos szemétteleppel azonosan, beépítésre szánt, különleges terület építési övezeti besorolásúak.

Fentiek alapján egyeztetést folytattunk Dr. Stadler Józseffel a településrendezési terv készítőjével. A módosítás elvégzésére 200 000 Ft + áfa tervezési ajánlatot adott.

A kért határidő rövidsége miatt elkészítette a fenti program szerinti településfejlesztési koncepciót.

Javaslom a Képviselő-testületnek hogy a Településrendezési terv módosításának kiegészítését rendelje el.

A munkák elkészítésével a terv készítőjét, a STADLER Építész Irodát bízza meg, hatalmazzon fel a tervezői szerződés aláírására.

Barcs, 2010-09-02.

                                                                                     Feigli Ferenc

                                                                                     Polgármester

Határozati javaslat:

1.) Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Településrendezési Terv módosításának kiegészítését elrendeli, a mellékelt Barcs Város Településrendezési Terv 5. számú módosításának kiegészítését, a Településfejlesztési Koncepció kiegészítését és a Tervezési Programját elfogadja.

 

2.) A Településrendezési Terv módosítására a STADLER Építész Iroda ajánlatát a 200 000,- Ft + ÁFA összeget elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam

Barcs, 2010-09-02.

                                                                                     Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                            Címzetes főjegyző