Ma 2023. szeptember 23., szombat, Tekla és Líviusz napja van. Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

Ügyiratszám:    375-55/ 2011

Ügyintéző:        Dr. Ivelicsné Sebeszta Zsanett

 

 

Készült:            B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 16.00 órakor megtartott üléséről.

 

 

Jelen voltak:    Karvalics Ottó polgármester, Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és képviselő-testületi tagok

 

Távol maradtak: Halász Istvánné és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

 

Meghívottként

jelen voltak:       Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Utasi Miklós irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Kincsei János, a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények igazgatója; Kertainé Horváth Edit igazgató, Fodor Sándorné oktatási és művelődési ügyintéző, dr. Takács Katalin, Dr. Ivelicsné Sebeszta Zsanett jegyzőkönyvvezető

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 10 fő megjelent.

 

 

Karvalics Ottó polgármester javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a következő napirendi pontot vegye fel a napirendjére:

 

14./ A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

178/2011. (IX.15.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag - az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1./     Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

2./     Beszámoló a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények tevékenységéről.

Előadó: Kincsei János, a BNI igazgatója

 

3./   A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Minőségirányítási Programjának módosítása.

Előadó: Kincsei János, a BNI igazgatója

 

4./   A BNI Arany János Általános Iskola és Deák Ferenc Általános Iskola Iskolaszékeibe a fenntartó részéről tagok delegálása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

5./     Beszámoló a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tevékenységéről.

Előadó: Szemere Márta, a Szivárvány EGYMI igazgatója

 

6./     Tájékoztató az Önkormányzat 2011. első félévi költségvetésének teljesítéséről.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

7./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló 1/2011.(II.23.) számú önkormányzati rendelet tartalmának módosításáról.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

8./   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

9./   A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011.(III.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

10./   Beszámoló a vagyonnyilvántartás helyzetéről.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

11./   Városközponti közvilágítási rekonstrukció.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

12./ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásának II. fordulójára vonatkozó igény benyújtására vonatkozó határozat módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

13./   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

14./ A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

15./   Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

 

Zárt ülés napirendje:

 

16./   Lakásbérleti ajánlattevők névjegyzékének 2011. évi kiegészítése.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

17./   Önkormányzati bérlakások bérbeadása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

18./   Önkormányzati bérlakások bérleti jogának meghosszabbítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Halász Istvánné képviselő-testületi tag az ülésre megérkezett, így a képviselő-testület 11 fővel ülésezett tovább.

 

 

 

Napirend megtárgyalása:

 

 

Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről

 

Karvalics Ottó polgármester a következő bejelentést tette:

 

Az a pénz amelyiket a költségvetésünkben már terveztünk, azt megnyertük. Tehát az EU önerő alap 2011. évi pályázatunk nyert.

Pályáztunk két tételre, önerőre. Barcs Város belterületi vízrendezésénél 5 263 575 Ft-ot nyertünk. Továbbá a barcsi városi bölcsőde bővítése és korszerűsítése, amely ezután indul, ehhez nyertünk 3 106 141 Ft-ot. Ezeket a tételeket igaz, hogy beterveztük a költségvetésünkbe, tehát nem plusz, de nem hiány.

Sok probléma volt a vízzel. Olyan szaga volt, mely nem ivóvízhez méltó szag. A DRV-től ezért kértem egy tájékoztatást már régebben, és most megkaptam írásban a választ. A következő tájékoztatást kaptam. Az ivóvíz fertőtlenítésére a hálózatba való juttatás előtt vízbiztonsági szempontból szükség van. A fertőtlenítőszer mennyiségét egy vizsgálat alapján, mely esetlegesen rossz vízminőséget mutatott volna, megemelték. A vízben lévő ammónium és a fertőtlenítőszer miatt volt ez a szaghatás. A vízminőség biztonsága miatt ezt meg kellett tenni. A fertőtlenítőszer mennyiségét most már csökkentették. Kétszer a víztornyot is le kellett üríteni. Az lett volna jó, ha teljesen le tudták volna üríteni, de én kértem, hogy ebben a melegben a vízellátás folyamatossága megmaradjon, mert egy teljes leürítésénél több órás vízszünet lett volna Barcson. Ezért ezt úgy oldották meg, hogy kétszer ürítettek. Azokon a szakaszokon ahol panasz van, ott azonnal mosatnak és tisztítanak, és folyamatosan engedik ki ezt a vizet, tehát próbálnak tőle megszabadulni. A mai napon már csak egy helyről jött bejelentés a víz szaghatása miatt. Ez is azt mutatja, hogy csökkent a víz szaghatása.

Tehát a barcsi ivóvíz fogyasztása biztonságos, minősége megfelel az előírásoknak, melyet a rendszeres laboratóriumi mérések is alátámasztanak. Barcson nem volt fertőzésveszély.

 

 

 

 

 

 

 

Kérdések:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A Barcsi Antológiát valaki az apparátusból átnézte-e tartalmilag? A városhoz méltónak találta-e? Mi lett a kiadvány szponzorálási ügyében a megállapodás?

A nyugati városrész rehabilitációjával kapcsolatban a leírt módon egyeztetés történt. Jót tenne, a város közvéleményének és elsősorban az ott lakóknak, hogy hallhatnák, hogy mi a helyzet és valami konkrét dátum, vagy megközelítőleg konkrét dátum, hogy mikor lehet ott közlekedni az utcán, a közterületeket használni, hasznosítani?

 

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

Henger János felvetette a problémámat, mert az én körzetembe tartozik az Ifjúság utca. Mivel augusztusban nincs képviselő-testületi ülés ezért elég hosszú a két ülés közti szünet. Nekünk, mint a beszámolóban is olvasható, össze kellett hívnunk egy lakossági fórumot, mert az ott élő lakosok okkal voltak sok esetben felháborodottak. Tudom, hogy polgármester úr tárgyalást folytatott a ZÁÉV Rt-vel, megkérlek, hogy tájékoztasd a lakosságot az ott elért eredményekről.

 

 

Válaszok:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A Barcsi Antológiával kapcsolatban elmondható, hogy a szerkesztőbizottság részéről Bagi Gáborné megkeresett a Művelődési Ház igazgatójával együtt, egyrészt azért, hogy elhozták az előkészített anyagot ami a nyomdába menne, másrészt arról beszéltünk, hogy ezt mikor tudjuk támogatni, hogy ki lehessen adni. Úgy gondolom, hogy a múzeum szakemberei átnézték ezt az anyagot, lektorálták. Ezt még a nyomdába adás előtt biztosan meg fogják tenni. Minden leegyeztettek. Én az anyagot láttam, és elmondhatom, hogy Barcs Városához méltó, és az előző kiadásokhoz képest is egy megfelelő anyag, amit lehet támogatni. A baj az, hogy Barcs Városának nincs pénze. Úgy egyeztünk meg, hogy a tavalyról megmaradt pénzt felhasználva, az idén még szponzorokat keresve, az adóbevételek után újra leülünk tárgyalni, hogy tudunk-e annyi pénzt adni, hogy ezt azt antológiát ki lehessen adni. Tehát szeretnénk kiadni, de nem jelenhet meg semmilyen kiadvány, mely a város működésének a rovására menne. Nem szeretnénk előre úgy kiadni az antológiát, hogy nem látjuk előre a biztos hátteret a finanszírozás terén. Tehát ennek a kiadása nem befolyásolhatja a működést. A testület elé fog kerülni az is, mert pénzügyi döntés lesz, ha támogatást adunk hozzá. El fogom majd mondani, hogy milyen forrásból, hogyan és miként fogjuk tudni támogatni. De ezt csak akkor tudom megtenni, ha az adóbevételeket már tisztán látjuk.

A lakossági fórum lezajlott. Volt ott hideg is és meleg is a résztvevők részéről. Az derült ott ki, hogy nincs egyet értés, és nem látjuk a megoldást. Ezért a lakosságot tájékoztattuk és kértük azt, hogy a kivitelező egy bejárási lehetőséget biztosítson, és ami megközelíthető telek annak oldják meg a megközelíthetőségét. Úgy tudom, hogy ez meg is történt. Ezután kezdeményeztünk egy többoldalú tárgyalást, tehát a kivitelező részéről, a mi részünkről, a műszaki ellenőr, a kivitelező, tehát mindenkivel. Egy egyeztetést folytattunk le, mely pozitívan zárult. Ezen az egyeztetésen a ZÁÉV vezérigazgatója is részt vett. Egyezség született arról, hogy október 15-ig a Csokonai utca kivitelezése megoldott. A lakosság bízzon abban, amit a lakossági fórumon is ígértünk, hogy a projekt végére ez a projekt be lesz fejezve. Valószínű, hogy itt terveket kell módosítani. A műszaki megoldásokba nem mennék bele, mert hiába is mondanám. Tehát október 15-re.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Október 17-re.

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Köszönöm a kiigazítást. A helyes időpont október 17. Erre az időpontra ez az út járható lesz. Amennyiben nem, ettől az időponttól kezdve a kivitelező fenyegetettségi állapotba kerül, mert ki fogjuk vetni azt a kötbért, ami a szerződésben van. Ez a biztosíték és az a hozzáállás ami most az utolsó egyeztetésen megnyilvánult minden részről, azt mutatja, hogy biztosított ez a határidő. Addig türelmet kérek a lakosságtól.

 

 

Kérdések:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Polgármester úr több alkalommal tárgyalt a Szociális Központ aktuális kérdéseiről. Erről lehetne-e többet hallani?

„Termelőiskola Barcson” című tájékoztatóhoz szeretnék még egy kicsi kiegészítést kapni.

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Nagyon jó, hogy erre a projektre készül egy bizottság, dokumentációk és terv. Ebben az általuk megalakított bizottságban vannak-e szakemberek? Tehát a fogyatékossággal élő gyermekekkel, felnőttekkel, szenvedélybetegekkel foglalkozó szakemberek? Mert ha nem, akkor ezúton szeretném felajánlani, ha még ki lehet ezt a bizottságot bővíteni, azokat a szakembereket, akik mindenféle körben a fogyatékossággal és a szenvedélybetegséggel élőket ismerik. Gondolom a szenvedélybetegségbe sok minden beletartozhat, a játékautomatázástól kezdve minden. Szeretném felajánlani a Barcson lévő szakembereket.

 

 

Válaszok:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A Szociális Központnál folyamatos tárgyalásban vagyunk mert a finanszírozás úgy van megoldva, ahogy Barcson máshol. Anyagi problémáink vannak. A Szociális Központnál napi tárgyalásban vagyunk. Ha ezt most elmondom részletesen, akkor másfél órát itt ülhetünk. Henger Jánosnak az összes egyeztetést a rendelkezésére bocsátom ha kéri, de ezt nem itt kell részleteiben megbeszélni. Van-e konkrét kérdés a Szociális Központtal kapcsolatban?

 

 

Kérdés:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Volt-e olyan kihegyezetten napi, azonnali beavatkozást igénylő ügy, amiben kerestek és amiben intézkedni kellett?  

 

Válasz:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Egy ilyen kérdésről általánosságban lehet beszélni. Naponta tárgyalunk, naponta hozzák be a számlát, amit engedélyezek. 10 000 Ft fölötti kifizetésnél engedélyt kell kérni. Ezek azok a napi pénzügyi dolgok, amik azonnali intézkedést igényelnek. Általánosságban ezt tudom mondani. Konkrét kérdésre szívesen válaszolok. Napi 20-30-40 problémát oldunk meg közösen mindegyik intézményünkkel, akár a Szociális Központot nézve, akár a többit.

Szemere Márta képviselő asszony kérdésével kapcsolatban elmondhatom, hogy a projekttel kapcsolatban elindult valami, amit jónak tartok. Úgy gondolom, hogy minden szakmai segítséget szívesen fogadnak. Akár bizottságon belül vagy akár külső vélemény. Segítheti azt a bizottságot, amely felállt. Nagyon jó és előre mutató, hogy ebben a projektben részt veszünk. A kistérség pályázott, mert ez a kistérségre lett kiírva. Ahol tudunk és ahogy lehetséges részt fogunk benne venni. Minden olyan dolog, amely segít ma abban, hogy a tanulókat vagy a rászorulókat segíteni tudjuk, szükség van. Szemere Márta felajánlását jó néven veszem és támogatom. Ilyen programokat nem lehet kihagyni, ha már ehhez még a saját lehetőségeinken kívül még pénzt is tudunk adni.

 

 

A Képviselő-testület – 10 igen és 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

179/2011. (IX.15.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület a két ülés közötti tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Vélemények:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A lejárt határidejű határozatoknál az elmúlt évek egyik legmarkánsabb forradalmi változást hozó ügy a közterület használatáról szóló rendeletünk eltérését tartalmazó megállapodás. A Dráva Projektről van szó. Amennyiben ezt lehetővé tettük, most tisztelettel kérem, hogy a következő testületi ülésre annak előterjesztési szakaszával együtt az apparátus készítse elő, hogy ugyanilyen téma és szisztéma szerint, ilyen rendszerben bármely közterületünk használatára fogadhassunk be közterület használati jelentkezéseket, programokat.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ez egy olyan megkeresés volt, melynél a vállalkozó egy olyan komoly befektetést csinált, amelynek a látszata az az, amit most mindenki lát. Barcs Városának el kell odáig érni, hogy ha a közösségi érdekbe valaki pénzt akar betenni, akkor azt elfogadjuk. Ez most egy egyedi döntés, egy egyedi eset. Ha a testület azt kéri, hogy ezt általánossá tegyük, hogy mindenki hozzáférhessen, akkor megtehetjük, de én nem javaslom. Ha bárkinek van ilyen igénye a Képviselő-testületet keresse meg, és egyedileg engedélyezzük. Ha ezt általánossá tesszük, akkor nagyon részletesen kellene körülírni. Itt minden olyan dolog, amit csinálunk közterületen az más és más. Azt javaslom, hogy Henger János képviselő úr adja be, hogy mit gondol, mert ez elég általános, hogy mindenkitől fogadjuk be. Én azt kérem, ha beadta, utána erről tárgyaljunk, nézzük végig. Minden ilyen döntést a testületnek egyedileg kellene megvizsgálni, hogy hozzájárul, vagy nem járul hozzá. A beruházás célja, minősége, helye annyira más és más lehet, hogy egyedi döntést kellene hozni ezekben az ügyekben. Ez más mint a közterület foglalás, amit általánosan lehet kiadni. Úgy gondolom, hogy ez nem közterület foglalás, hanem hosszú, több évre szóló használat, amit szigorú feltételekhez kell kötni. Minden egyes ilyen közös beruházásnál és üzemeltetésnél az adott beruházáshoz kell kötni a feltételeket. Általános feltételeket pillanatnyilag nem tudok, hogy el lehetne fogadni, de Henger János képviselő úrnak azt javaslom, hogy amire gondol azt fogalmazza meg adja be és bizottságokon keresztül kerüljön a testület elé megtárgyalásra. Ha általánosan ezt végig lehet vinni, én partner vagyok benne. Pillanatnyilag a részletes kidolgozását nem látom át.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző asszonytól azt kérem, hogy adja elő azokat az előterjesztéseket, kéréseket amelyek közterületet érintő használatról és üzleti célú közterületi használatról szólnak.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ezt az előző Képviselő-testület hozta. Nem tudom, hogy mi a jelentősége. Ennek az a lényege, hogy egy olyan projektet hajtottunk végre, amely nem közterület használatról szól, még akkor sem, ha üzletszerű közterület használat. Az le is van szabályozva. Ez egy közös projekt, amelyiknek a területét használjuk, átadtuk egy kivitelezésre és utána a fenntartást is szabályoztuk. Ezért mondom, hogy készítsük elő. A régi közterületre való igény vagy használat ezt nem befolyásolja. Annyira különbözik a közterület használattól, hogy nem látom, hogy le lehetne olyan részletességgel szabályozni, hogy az később ne okozzon nekünk bonyodalmat és lehessen rá hivatkozni.

Henger János képviselő úr készítse elő, melyhez minden segítséget megad a hivatal. Ha ezt úgy elő lehet készíteni, hogy későbbi visszahivatkozás nélkül, hogy az esetleges különlegesség, tehát egy másfajta beruházás visszahivatkozása nélkül meg lehet oldani, akkor ebben partner vagyok.

Ez most egy egyedi eset. Nemcsak használatról, hanem közös üzemeltetésről is szó van. Amíg az elkészült anyagot nem látom, én azt tanácsolom, hogy minden ilyen esetet egyedileg bíráljunk el.

Megkérem Henger Jánost, hogy készítse el az anyagot, melyben partner vagyok. Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző asszonytól azt kérem, hogy minden lehetséges segítséget az anyaggal kapcsolatban biztosítsa a tanácsnok úr számára.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Ezt így nem igazán tudom elfogadni. A jegyző asszonyon és a hivatali apparátuson kívül is van olyan szervezet, mely a testületnek van alárendelve, és tőle függetlenül mond és mondott véleményt.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ez miért akadály? Azokat is meg lehet keresni és ki lehet kérni a véleményüket.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Eddig nem ezt mutatta a példa.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Azt kérem ,hogy készítse elő Henger János az anyagot, melyhez minden segítséget megkap.

 

 

 

A Képviselő-testület – 10 igen és 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

180/2011. (IX.15.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

 

 

 

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

 

 

Kérdés:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Az egyszeri méltányossági segélynél és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnál vannak elutasítások. Ezek jogszabályi kritériumok miatt történtek vagy valami más miatt, mert tudjuk, hogy nagyon rászorult emberek kérik ezt és egyre több a segélykérő. Tehát az elutasítások miért történtek meg?

 

 

Válasz:

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Jogszabályi feltételek hiánya miatt.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

181/2011. (IX.15.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.

 

 

2./     Beszámoló a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények tevékenységéről.

Előadó: Kincsei János, a BNI igazgatója

 

Bizottsági vélemények:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Kincsei János, a BNI igazgatója a beszámolóhoz az alábbi kiegészítést tette:

 

Amikor az anyagban írtam a bölcsődei létszámról, akkor még nem tudtuk, hogy miként alakulnak ezek, mert azóta megvolt az óvodai beíratás, a bölcsődében pedig folyamatos a beszoktatás. Az óvodában egy csoporttal csökkentettük a létszámot. Attól tartottam, hogy még a 350 gyerek sem lesz meg és további lépéseket is kell tenni, de örömmel mondhatom, hogy 352-en vannak az óvodában. Jó volt, hogy egy csoporttal csökkentettünk. A bölcsődében pedig október végére, mire megtörténik a beszoktatás, addigra fogjuk elérni az 54-es létszámot, ami most a maximálisan engedélyezett.

 

 

Kérdés:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Az előterjesztés során az időarányos saját bevétel teljesítésekről szól az anyag, ami 12 %-os időarányos mínuszt tartalmaz. Ugyanakkor a kiadások teljesítése plusz 3 %-os teljesítést tartalmaz. Minek tudja be ezt a két egymással ellentétesen gazdálkodás és a finanszírozás, napi bonitás kérdésében egymással ellentétes hatású tényezők létét? Tudott-e valamit az igazgatótanács tenni? Vagy volt-e valami köztes intézkedés?

 

 

Válasz:

 

Kincsei János, a BNI igazgatója:

 

A plusz 3 % a félévkor, azt én úgy értékeltem, hogy ez jó, ez normális, mert a kiadásoknak a nagy része inkább az első félévben jelentkezik inkább. A nyári szünet miatt a második félévben ez kevesebb. A saját bevételről, ami tény, hogy 38 %-os, ott mondhatnám, hogy a kollégium nyári kiadásával vagy a sportcsarnokkal ezeket a dolgokat valamennyire sikerül lecsökkentenünk. De most úgy látom, hogy nagy valószínűséggel a saját bevételeink nem fognak teljesülni. Mindent meg fogunk tenni. Nem tudom, de minden esetre a kiadásoknál is próbálunk minden olyan dolgot megfogni amit lehet: például tisztítószerek, fénymásolás, telefonszámla.

 

 

Kérdések:

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Igazgató úr azt írja a beszámolóban, hogy a források csökkentése miatt nem tudja biztosítani a megfelelő színvonalon történő oktatatást. Ezt az anyag egy másik részében egy más kontextusba helyezi amikor azt írja, hogy más intézmények elszipkázzák a tanulókat. Mit tud tenni az igazgató úr annak érdekében, hogy az a színvonal maradjon és növekedjen a tanulói létszám?

 

 

Ander István képviselő-testületi tag:

 

A térítési díjhátralék miből adódik és mióta halmozódik?

Milyen intézkedést tesz a hátralék csökkentése miatt?

 

 

Válaszok:

 

Kincsei János, a BNI igazgatója:

 

Bizottsági ülésen is megkérdezte tőlem a képviselő úr a színvonal csökkenést. Oda kellett volna írnom, hogy „lehetséges”. De akkor, mikor objektíven azt mondjuk, hogy nagyobb csoportlétszámot állapítok meg, a szakköri kifizetések másként fognak történni, utólag, ha lesz valami eredmény. Ezek mind olyan lépések, amiben benn van annak a lehetősége, hogy csökken a színvonal. Ha saját diákkoromra visszagondolok, 42 fős osztályba jártam és nem volt semmiféle csoportbontás és elég jól elboldogultunk. Az más kérdés, hogy azok a pedagógusok, akik az utóbbi 15 évben kerültek ki a főiskoláról, egyetemről, azok biztosan másként vélekednek erről a dologról. Én abban bízok, hogy annak ellenére, hogy ilyen megszorítások vannak, és nemcsak nálunk hanem az egész országban, olyan gyerekekről van szó, a pedagógusok hozzáállása nem fog sokat változni.

Azt próbáljuk tenni, hogy mindenféle olyan színvonalas oktatást nyújtunk, amivel ott fogjuk tartani a gyerekeket az általános iskolában. Attól függetlenül, hogy mi bármit teszünk, lesznek olyan szülők akik úgy gondolják, hogy gyerekeiket egy másik iskolába elviszik. Ezt nem tudjuk kikerülni. Arra törekszünk, hogy ez a minimális létszám legyen. Itt a legnagyobb hatása az osztályfőnöknek van. Rajta nagyon sok múlik. Ez az amiben mi tudunk segíteni a kollégáknak, hogy megbeszéljük a dolgokat és átadják egymásnak a tapasztalataikat.

A térítési díjhátralék 3-5 millió között szokott mozogni. Mindig megújul. Mikor az ember azt hiszi, hogy ezeket a dolgokat sikerült behajtani, akkor mindig újak és újak keletkeznek. Ez konkrétan az étkezési díjból adódik. Eddig mindig utólagos fizetés volt, tehát hónap végén fizettek. Reméljük abban most haladást érünk el, hogy most előre kell fizetni. Remélhetőleg ezzel a befizetési morál javulni fog.

A kiadások csökkentése. Az önkormányzat háromszor is foglalkozott a BNI-vel és háromszor hozott olyan döntéseket. A január 1-i üres álláshely megszüntetésének hatása még nem igazán jelentkezik. Ellenben a többi a második félévtől, szeptember 1-től. Gondolok itt a túlórára. A túlóra például a felére fog csökkeni. Nagyon sok olyan ember van, aki még a felmondási idejét tölti. Ezeknek a hatása is csak akkor jelentkezik, amikor ez letelik. Ez eltart december 31-ig, de a következő évre való hatása ennek nincs. Tehát minden olyan döntés, amelyet ebben az évben a Képviselő-testület meghozott annak a hatása teljes mértékben január elsején fog csak jelentkezni.

 

 

Hozzászólások:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A beszámolóval a leírtakkal egyetértek és látom a pozitívumait, a nehézségeit és a kínjait az intézménynek. De az eredményekre szeretnék utalni. Nagyon szép eredményeket látunk a mellékletekben. Ha ilyen csodálatos eredményeket érnek el a barcsi intézmények akkor mindenféleképpen megér egy dicsérő szót.

Az osztályfőnök szerepe és a gyermeklétszámmal kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a szuloki óvoda és iskola a német nyelv tanítása révén viszi el a gyerekeket. Tehát lehet, hogy a környező intézmények vonzáskörzetére is érdemes odafigyelni. Ez egy érdekes jelenség az idei évben. Nekünk is érdemes lenne hosszú távon az ilyenfajta kínálatokra odafigyelni. Tudom, hogy pénzhiány van, de abban az esetben ha a kisiskolák átszervezésre, összevonásra kerülnek, akkor ezeket a kínáló lehetőségeket meg kellene Barcsnak fogni.

 

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

A Pénzügyi Bizottság is foglalkozott az anyag költségvetési kihatásaival. A túlórák száma nem látszott, hogy észrevehetően csökkent volna az előző évhez képest. Ezt megbeszéltük a bizottsági ülésen. Igazgató úr azt mondta, hogy majd most csökkeni fognak. Ezzel most megtudtuk a tervet, hogy a felére fog csökkeni. Reméljük, hogy nemcsak az óraszámban, de összegszerűen is ez meg fog mutatkozni.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Folyamatos tárgyalásban vagyunk és ezek az adatok folyamatosan változni fognak. Amit tanácsnok úr elmondott az teljesen igaz. Kincsei János igazgató úr tudja, hogy részleteiben megvizsgáltuk, hogy miért nem csökkent a túlóraszám, forintban nem csökkent. Ezt visszaadtuk, átnéztük, most igazgató úr azt mondja, hogy lényegesen csökkenni fog, amit én még nem láttam, de még nincs is itt az ideje, mert a határideje még nem járt le, hogy beadják. Barcs Város Képviselő-testületének az a célja, hogy az intézményeinket a lehető legjobb állapotban vigyük át akkor, amikor az állam ezeket átveszi. Tudjuk, hogy jövő szeptembertől más tantervvel fognak működni, más formában, más rendszerben és most már 99 %, hogy január 1-től a bérek finanszírozását itt átveszi az állam. Még módosítások lesznek. Elmondtam az igazgatótanácsi ülésen, hogy mit kérek, gondolom, hogy erre fogadó készek voltak az ottani pedagógusok, szakemberek és talán megértették, hogy a cél az nem rossz. Nincs más lehetőség. Az átalakítás részletei október, november végére fognak tisztázódni a parlamentben és akkor újra le kell ülnünk.

Folyamatos tárgyalásban vagyunk, ennek ellenére a helyzet nem jó. Finanszírozás szempontjából még többször le kell ülnünk, mert úgy gondolom, hogy amit mi másodszorra kértünk, azt az intézmény elsőre is odaadhatta volna. De természetesen a saját érdekeit védve ezt úgy csinálta meg, ahogyan a szakma úgy gondolta, hogy elvárható. Sajnos azt, kell mondanom, hogy a nem kötelező feladatokban való csökkenés vagy csökkentés és a kötelező feladatokhoz való önként vállalt feladatoknak a hozzáadása, aránya csökkenni fog. Ez biztos, hogy csökkenni fog. Azok a települések, amelyek jobb anyagi helyzetben vannak, több a helyi adóbevétele, azok többet fognak nyújtani önszántukból. De az állam által ellátott feladat amit el kell látni, az mindenhol az országban egységes lesz, és egyforma. Innentől kezdve el kell azon gondolkoznunk, majd közösen, hogy mi az amit mi itt tudunk adni általánosan. Barcs Városa előrébb tudjon lépni az önként vállalt feladatokban. Ez gazdasági oldalról nem látható és nem finanszírozható. El kell dönteni közösen a szakmával, hogy mi az amit tudunk adni az állami feladaton túl és mi az amit csak el tudunk adni, ha van rá kereslet. Ez most még egy nagyon mozgásban lévő rendszer, amely jogszabályilag november végéig szerintem tisztázódni fog. Nekünk is tisztázni kell azt, hogy mi az amit csinálni szeretnénk.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

182/2011. (IX.15.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

 

 

 

3./   A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Minőségirányítási Programjának módosítása.

Előadó: Kincsei János, a BNI igazgatója

 

Bizottsági vélemények:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Kincsei János igazgató úrtól kérte, hogy a bizottság által kért kiegészítést ismertesse.

 

 

Kincsei János, a BNI igazgatója a beszámolóhoz az alábbi kiegészítést tette:

 

Dátumokat kellett pontosítani. Mindegyiket egységessé kellett tenni. Amikor júliusban módosítottuk a pedagógiai programunkat, akkor az akkori szakértő megelégedett azzal, hogy egységenként külön-külön fogadjuk el. A mostani szakértő pedig azt mondta, hogy szerencsésebb lenne, hogy ha ez egy egyszeri aktus keretében történne, amikor minden közalkalmazott ott van. Ezt pótoltuk utólag. Minden, amit a bizottság javasolt megtörtént.

 

 

Kérdés:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Egyrészt ez az anyag maga, másrészt pedig egy másik tény indikálta bennem a kérdést. Mi történt az igazgatótanács működésével? Működésének szervezésével, annak szabályozásával és fórumainak megjelenítésével? Maga az átszervezés okán új intézményegység keletkezett és az igazgatótanács működésében valahol az alapító okiratban mi intézkedtünk e tekintetben. Másrészt pedig már régóta tudjuk a gazdasági vezető nyugdíjazási kérelmét. Annak a helyzetével kapcsolatos igazgatótanácsi szervezeti, szervezési, ügyrendi kérdéseit hol kívánja intézni az intézmény?

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Az igazgatótanács változásával kapcsolatos az átszervezés kapcsán, és hogy a gazdasági vezető igazgatótanácsi tag volt-e és pótolták-e? Ha jól értem erre szeretne Henger János képviselő úr rákérdezni.

 

 

Válasz:

 

Kincsei János, a BNI igazgatója:

 

Mivel a gimnázium és a szakiskola kettévált és eddig minden intézményegységnek a vezetője és az intézményegységből még egy fő akit a tantestület választ, ő volt tagja az igazgatótanácsnak. Tőlünk aki intézményegység vezető lett, Csonka Zoltán bent volt az igazgatótanácsban. Ez annyit jelent, hogy kettő főt kellett választani. Tehát a tantestület választott egy főt a gimnáziumból és választott az iparinak a tantestülete egy főt az ipari iskolából. Ez azt jelenti, hogy két fővel bővült.

A gazdasági vezető az igazgatótanácsi üléseken részt vesz, mint állandó meghívott. Bakóné nyugdíjba vonulása után polgármester úrral került egyeztetésre és megbízásra kerül a gazdasági teendők vezetési feladatával az egyik munkatársam december 31-ig. Most ő az aki ott ül bent az igazgatótanácsban.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

183/2011. (IX.15.) sz. határozat:

 

  1. 1.Barcs Város Képviselő-testülete a Kotv. 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva:
    1. A)A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyta,
    2. B)A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyta.
    3. C)A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Minőségirányítási Programját az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyta.
  2. 2.Barcs Város Képviselő-testülete felkérte a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények igazgatóját, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények egységes szerkezetbe foglalt Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Minőségirányítási Programját a hatályos jogszabályok alapján hozza nyilvánosságra.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

               Kincsei János igazgató a végrehajtásért

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

 

 

4./   A BNI Arany János Általános Iskola és Deák Ferenc Általános Iskola Iskolaszékeibe a fenntartó részéről tagok delegálása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemények:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

Bizottsági ülésen felmerült egy kérdés és Henger János képviselő úr kérte, hogy a testületi ülésig kerüljön megválaszolásra. Lehet-e önálló iskolaszék az intézményegységekben? A kiküldött anyagban ott van a válasz, hogy lehet.

 

 

Vélemény:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A bizottsági ülésen elmondott kérdésemre kaptam választ. A válasz az eredeti előterjesztés hivatkozott törvényéből egy másik törvényi hely volt. Miért nem lehetett ezt elsőre megtenni? Miért keletkezhetett az olvasó számára anomália? Az eredeti előterjesztésből azt éreztem, hogy nincs rendben. Azért kérdeztem. A bizottsági ülésen továbbra sem vagyok hajlandó semmiféle kioktatást elfogadni, a korábbi ülések előterjesztéseinek elolvasása kapcsán. Őszinte lelkiismerettel mondom, hogy még nem érkeztem testületi ülésre úgy, hogy az előterjesztést ne olvastam volna át. Erre a bizottsági ülésre is úgy érkeztem, hogy kinyomtattam neten megjeleníthető formátumból az eredeti előterjesztésben hivatkozott jogszabály helyét.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

A kritikát építő jelleggel kell felfogni. Az anyagok készítése során a bizottsági szakot úgy kezeljük, hogy az arról szól, hogy a szakmai vitákat ott kell lefolytatnunk. Ha a mi anyagunk nem eléggé tartalmas az általunk előterjesztetthez képest kiegészítést tetszenek kérni, azt kérjük megfogalmazni. Természetesen ahogy most, úgy a jövőben is teljesíteni fogjuk. Igyekezni fogunk a jövőben alaposan előkészíteni az előterjesztést. A közoktatási törvény egy rendkívül hosszú jogszabály. A BNI-vel, az alapító okiratokkal, az SZMSZ-ekkel szinte folyamatosan foglalkoztunk. Hiba volt, hogy azt hittük, hogy csak lényegről kell szólnia az előterjesztésnek. Elő fogjuk vezetni máskor az egyéb jogszabályi helyeket is.

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Mint levezető elnök korrektül jártam el. Henger János képviselő úr kérését teljesítettük, a jegyző asszonyt behívtuk, a kérdésre a választ megkapta. Azt gondolom, hogy egy korrekt levezetés volt.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Köszönöm szépen az észrevételeket, a kritikákat. Volt egy jogos észrevétel, melyet a bizottság kérésére az előterjesztést az azt készítő szakemberek módosították, kijavították. Henger János képviselő úrnak köszönjük az észrevételt. Azt kérem, hogy legközelebb figyelmesebben nézzük át és ha lehetséges ilyen hiba ne forduljon elő. De ha bizottsági szakaszban fordul elő, akkor ez egy bocsánatos bűn és azt gondolom, hogy képviselő társaim közül bárki ilyet észlel, az bátran tegye föl. A szakemberek készek arra, hogy ezt átnézzék és ezt módosítsák.

Köszönöm annak aki a hibát észrevette és köszönöm a szakembereknek, hogy ezt még bizottsági szakaszban lerendezték, és ezzel testületi ülésen már nekünk nem kell foglalkozni.

 

 

A Képviselő-testület a következő határozatot hozta:

 

184/2011. (IX.15.) sz. határozat:

 

1.)   Barcs Város Képviselő-testülete – egyhangúlag – a BNI Arany János Általános Iskola Iskolaszékébe Henger János képviselő, tanácsnok urat, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság és a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat elnökét delegálta a fenntartó részéről.

2.)   Barcs Város Képviselő-testülete – egyhangúlag – a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Iskolaszékébe Szakos Gábor képviselő, tanácsnok urat, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság elnökét delegálta a fenntartó részéről.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

5./     Beszámoló a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tevékenységéről.

Előadó: Szemere Márta, a Szivárvány EGYMI igazgatója

 

Bizottsági vélemények:

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag az ülésről kiment, így a továbbiakban a képviselő-testület részéről 10 fő volt jelen.

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

185/2011. (IX.15.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

 

 

6./     Tájékoztató az Önkormányzat 2011. első félévi költségvetésének teljesítéséről.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag az ülésre visszajött, így a továbbiakban a képviselő-testület részéről 11 fő volt jelen.

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a bizottság által tett kiegészítésekkel javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

A bizottsági ülésen felmerült annak a kérdése, és a bizottság azzal egyet értett, hogy a bizottság a testületi ülés időpontjáig tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy a kommunális adó kiszabása és kiértesítése, a fizetési kötelezettség, milyen nyilvántartás alapján történik? Erről címzetes főjegyző asszonytól kaptunk egy értesítést, melyet gondolom, hogy mindenki megkapott.

 

 

Hozzászólások:

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Csak a bizottsági tagok kapták meg, mert csak a bizottság kérte.

 

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Tehát mi a bizottsági ülésen feltett kérdésünkre a választ megkaptuk. Ezek után azt szeretném megkérdezni, mert nyilván azért tettük fel ezt a kérdést, mert vannak a városban olyan lakók, akik nem fizetnek kommunális adót. Természetesen nevet nem fogok mondani. Az így kapott válasz és a gyakorlat nincs szinkronban. Ezt tudomásul veszem, de ha nevesíteni kell meg tudjuk mondani azokat a személyeket, akik nem fizetnek kommunális adót, mert nincsenek felszólítva rá, hogy fizessenek. Valamit tennünk kell annak érdekében, hogy ez ne történjen meg. A bizottsági ülésünkön feltett kérdésünknek a jegyző asszony eleget tett.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

A bizottsági ülésen tették fel a kérdést, hogy milyen módszerrel, hogy folyik a háttérmunka? Önbevallásos adónemről van szó, és ez okozza, hogy különböző nyilvántartások alapján tudjuk csak ellenőrizni, mert a polgár nem mindig jogkövető magatartást tanúsítva jelentkezik be a helyi adó hatálya alá. A földhivatali nyilvántartás áll rendelkezésünkre és most végre a TAKARNET hozzáférésünk megszületett, amely hosszú évekig problémát jelentett. Illetve a nálunk folyó hagyatéki eljárást előkészítő anyagokkal tudjuk összevetni folyamatosan a mi adatbankunkat a lakossági kommunális adóról. Azt tudni kell, hogy a helyi adókötelezettség 5 év után évül el. Tehát a kollegák a napi munkában az úgynevezett prontmunkák időszakán kívül fokozottan ezeket az ellenőrzéseket végzik. Ha pontos név szerinti bejelentés van, akkor azt szívesen fogadjuk, mert megkönnyíti a munkánkat. Ez a munka folyamatos. Nem állítom, hogy nincs olyan aki ne próbálna kibújni az adófizetési kötelezettség alól, de mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy erre ne kerülhessen sor.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Úgy gondolom, hogy ez a levélnél egy kicsit részletesebb válasz volt. Itt most nem lenne jogszerű bárkit is név szerint beolvasni. Azt kérem, hogy tanácsnok úr és címzetes főjegyző asszony egyeztessenek, és ha ilyen nevek vannak, akkor azokat vonjuk be az adófizetők listájába.

 

 

Kérdések:

 

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Javaslatom van, hogy az 5. oldalon az intézmények féléves gazdálkodásáról címszó alatt az utolsó mondat utolsó sorát az előző évek gyakorlatának megfelelően töröljük. Tehát azt javaslom, hogy azt, hogy „előző évek gyakorlatának megfelelően” részt vegyük ki. E nélkül is értelmes lesz a mondat. Október 14-én azt mondta polgármester úr, hogy új időszámítás kezdődik, akkor ne az előző évek gyakorlatát vegyük át.

Az anyagból egyértelműen kiderül, hogy sok a kintlévőségünk. Van-e reális esély, hogy ennek egy része valamilyen formában beszedésre kerül? Beszállítói tartozásunk is tetemes. Milyen intézkedéseket tervez? Mert biztos vagyok benne, hogy szükség van rá.

 

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Az önkormányzat követelései címszó alatt van egy felsorolás és ott van egy olyan tétel, hogy a leányiskola 39 292 000 forint. Milyen esély van arra, hogy ez a pénz beérkezzen a számlánkra?

A Városgazdálkodási Igazgatóság beszámolója alapján úgy látom, hogy a látogatók száma a fürdőn 2010.06.30-i állapothoz viszonyítva 514 fővel nőtt, de a bevételen nem látszik, hogy nőne. A dologi kiadás arányaiban 36,4 %-on van, ami dicséretes is lehetne, de megmarad-e év végéig ez a tendencia? Tehát nem fog-e megnőni olyan jelentős mértékben, hogy elérje a 100 %-ot?

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Azt az ígéretet kaptuk, hogy július 30-ig vagy augusztus 31-ig megkapjuk a fürdő számait. Van-e lehetőség rá, hogy most ilyen információhoz jussunk?

A másik kérdés mely felvetődött, hogy a bérlakásokból aki vállalja a kifizetést, mik a tapasztalatok erre az egy hétre, mely a bizottsági ülések és a testületi ülés között eltelt időszakban volt? Milyen tapasztalat van? Mi várható?

 

 

Válaszok:

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Igaz, hogy azt mondtam, hogy más szelek fújnak, de itt ez a mondatrész a pénzügyi folyamatosságra vonatkozik, arra, hogy tavaly is adtunk egy kiegészítést és az idén is. Itt kezdődnek a más szelek, hogy megvizsgáljuk, hogy miért. De azért, hogy működjön, nekünk azt a pénzt még oda kellett tennünk. De meg fogjuk vizsgálni, hogy ez miért alakult így, és ennek lesz egy felelőse is. A más szelek tehát arra vonatkozik, hogy valós indok nélkül nem növekedhetnek a kiadásaink, sőt a költségvetésben elvárható számokat tartani kell. Azt mondom, hogy ne vegyük ki, hanem hagyjuk, de ezzel a magyarázattal.

A leányiskolával kapcsolatban ez a 39 232 000 Ft ez a vételár előlege után fennmaradó rész. Ennél a cégnél felszámolás történik. Megjött a felszámoló papírja. Azt mondhatjuk, hogy ez a szerződés kútba esett. Várhatóan ezt a pénzt nem fogjuk megkapni. Az előleget, úgy ahogy a szerződésben megvolt megkaptuk, és úgy tudom, hogy 500 ezer Ft-ot kellett nekünk visszafizetnünk, mert annyi túlfizetés volt az előleggel. Az ingatlan továbbra is a miénk. A vevővel a szerződést felmondtuk és rendeztük azt a tartozást, amelyikkel ő túlfizette a szerződésben megadott számot.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Ezt írásban vártuk. Alpolgármester úr ezt határozottan írásban ígérte.

 

 

Racsek József alpolgármester:

 

Azt mondtam, hogy meg fogom keresni az igazgató urat, hogy készüljön fel, mert kérdések lesznek e tekintetben. Ezt megbeszéltük és úgy tudom, hogy fel is készült.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Erről nem nyitunk vitát, de megnézzük a jegyzőkönyvet és lehallgatjuk a hanganyagot, hogy mi hangzott el.

Legközelebb konkrétan kell kérni, ha írásban szeretné.

 

 

Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója:

 

Az első kérdés, hogy ezt a 36 %-ot használtuk ki a dologi kiadásokon. Ez a takarékosság most is folytatódik, és ez év végére 80 %-os lesz. Elég erősen szorítunk meg dolgokat. A féléves adatnál a 36 %, és most az 54 % olyan, hogy kifizetetlen tartozásunk még nem volt.

A fürdőlátogatókban 6. hó 30-ig még minimális volt az eltérés. Ez augusztus végére 5500 főre nőtt. Tehát lényegesen többen jöttek, mint az előző években. Az első félévben az emelkedést a sok diák eredményezte, sok diák jött a kistérségből is. Azért nincs nagy pénzügyi különbség a többihez képest. A nyár pedig már inkább arról szólt, hogy a fizető vendégek jöttek.

A fürdő állása augusztus végére úgy volt, hogy 84 millió volt a fürdő kiadása és 77 millió Ft volt a fürdő bevétele. Ez 7 millió Ft-os hiány. Ebbe bele vesszük az egyszer felmerülő kiadásokat az elbocsátásokból adódóan, továbbá a tavaly még nem jelentkező vegyszerköltségeket, továbbá a laboratóriumi költségeket. Ez egy nagyon jó teljesítés. Előző években szeptemberre ki szokta hozni magát nullára a fürdő. Most nem sikerült nullára visszatornázni, de nem arányos amennyi többletteher és költsége van a fürdőnek.

A bérlakásoknál, az ingatlanoknál a bevételek a tervezettnek a 8 hónapban a 65 %-ára jöttek. Tehát 66 % lenne a nyolc hónapra az aktuális. Ez 1 % híján teljesült. Ez viszont csalókán szép szám, mert most, hogy meghirdették azt, hogy az önkormányzat elenged 50 %-ot, illetőleg viszonylag sok közmunkást foglalkoztattunk és a közmunkásoknál is előre vettük azokat akiknek tartozása van. Tehát a hátralékok csökkentek, nagyobb arányban vannak viszont a lakbértartozások. A folyamatos fizetések pedig visszaestek. Az éves lakbérfizetések aránya emelkedett viszont a hátralék csökkent. A kettő így kiegyensúlyozza egymást. Van egy kis eltérés. A kiadásokban az ingatlanoknál jelenleg 75 %-on állunk. Több olyan munkánk van, amelyben takarékosságot szeretnénk bevezetni azáltal, hogy csökkentjük a vízfelhasználást. Volt olyan, hogy lekötöttek lakásokat és nekünk le kellett válnunk lakásokról. Az Arany János utcában a szennyvízproblémát oldottuk meg. Ott is ilyen plusz rákötésünk volt. A vízdíj hátralékok jelentősen emelkedtek, amiket kezelnünk kell, mert sokat átszámláznak. Továbbá egyre nagyobb a peres költségünk. Most már ott tartunk, hogy szinte minden 2007-ben elkezdett per végrehajtási szakaszba kerül, és innentől elkezdve most már döntés kérdése, hogy hogyan menjen tovább. Van itt egy stop azzal, hogy most újrakötik a szerződéseket, a végrehajtói díjakat bírósági költségeket nem kell kifizetnünk. Tehát ez valószínű, hogy bele fog férni a tervezett költségbe.  

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Az következett be, amit alpolgármester úr nekünk megígért. De azért azt szeretném kérni, hogy ezeket a számokat az igazgató úr írja le. Amikor a Városgazdálkodási Igazgatóság beszámolt, akkor abban az volt, hogy ezt a mínuszt a fürdő eltünteti a nyári szezon végéig. Most pedig azt halljuk, hogy mínusz 7 millió forint. Ez a szám év végéig nőni fog. Ki kellene találni, hogy miként tudnánk a fürdő bevételét növelni.

Abban viszont nem kaptam választ, hogy van nekünk lakbértartozásunk körülbelül 30 millió. Arra lettem volna kiváncsi, hogy a szeptember 30-i felmérések alapján mennyi várható ebben az évben bevételként a 30 millióból? Mennyivel lehet kalkulálni, a felével?

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Az 50 %-os kedvezményt mennyien vették igénybe? Milyen arányban? Kik azok akik egy összegben vették igénybe? Kik azok akik szerződésben, tehát egy három hónapos fizetést kértek? Mekkora az a szám, amelyik ezt nem tudta igénybe venni és továbbra is fennmarad a régi tartozás. Várhatóan mennyiben kell nekünk intézkednünk?

 

 

 

 

 

 

Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója:

 

Ez az amire pontos számot nem mondok, mert vállalást aki tehetett az megtette. De a vállalók között is már van, mert úgy van a kiírásban, hogy fizeti egyenlő részletekben a tartozását. De már nem tudják fizetni egyenlő részletekben és már azzal jönnek be a lakók, hogy egy összegben november 30-ig befizetik. Azért nem mondok számot, mert mindenki akinek lehetősége volt vállalt. Három ember az aki kiegyenlítette a tartozását, de a többiek a levegőben lebegnek, tehát, erre pontos adatot november végén tudok mondani. Előre vannak a vállalások és azért nem akarok jósolni, mert eddig is voltak már ilyen vállalások, és a vállalásban mindig túl optimisták az emberek, és utána van a hidegzuhany amikor nem teljesült.

Nagyon sokan vannak akik azt mondták, hogy bevállalják a dolgot, de józan paraszti számolással is azt látom, hogy nem fogják tudni kifizetni. Tehát erőn felül próbálkoznak az emberek és sokan megpróbálják azt is, hogy kölcsönt vesznek fel és így az 50 %-uk leíródik, de nagyon sokan kölcsönt sem kapnak már. Nagyon optimista lenne, ha ezzel kapcsolatban bármit is mondanék.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A kezdeményezés jó volt. Jó volt a fogadtatása, hogy a teljesítése milyen lesz, arra novemberben adsz nekünk választ. Most is vannak csúszásai és nem akarsz olyan választ adni, amely majd nem fedi a valóságot. De a fogadtatása jó volt, mert pár ember kivételével mindenki ki szeretné használni ezt a lehetőséget.

 

 

Racsek József alpolgármester:

 

Úgy kötöttük a szerződéseket, hogy szeptember 15., október és november. Tehát ma volt az első olyan határidő, amellyel az első vállalást fizetni kellett volna. Tehát nem tudunk olyan számot. A valós értéket valóban november vége felé tudjuk meg.

 

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Az előbb mondtam, hogy pozitív, hogy 36 %-nál tartunk, és igazgató úr válaszolt is, hogy év végére maximum 80 % lesz. Ez tényleg jó elképzelés. Egyetlen eleme van itt felsorolva és az a vegyszerköltség, amely 2,9 millió forintként van itt megjelölve. Emlékeim szerint a vegyszerköltség 8-9-10 millió forintig is elment éves szinten. Akkor lehet, hogy az nem annyi, hanem jóval kevesebb? Nem időarányos fogyás?

 

 

Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója:

 

Ez a vegyszerköltség nem időarányos. Az első félévben gyakorlatilag a kinti medencék közül csak az élménymedencét működtettük. Nyári szezonban plusz három medence bekapcsolódik. A kinti medence vegyszerfelhasználása sokkal magasabb, mert a nap miatt párolog belőle minden, továbbá nyáron a látogatók száma megugrik, és több vegyszer kell. Nyáron 1,5-szer több vegyszer kell, mint téli időszakban vagy fedett helyen. A mi vegyszerszámításainkat egészen a tavalyi évig a DRV által megajánlott áron mentek. Most mi is onnan vásároljuk a vegyszert ahonnan a DRV tette, nagybeszállítóktól és így olcsóbbra jön ki, mint a DRV-n keresztül volt. Azért van kiemelve a vegyszerköltség, mert ezt külön kérték, hogy ezt emeljük ki. A laborköltségek viszont a DRV-n keresztül voltak alacsonyabbak.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Sajnos azt kell mondanom, hogy a 2,9 millió már emelkedni fog, mert ellenjegyeztem számlákat. De természetes dolog, hogy a nyári időben ezek a költségek nőnek. Igazgató úr amit elmondott az azt mutatja, hogy lehet olcsóbban is működtetni dolgokat. Meg lehet keresni azt a forrást, ahol olcsóbban kapunk dolgokat. Ezek a költségek ebben az évben szakadtak a nyakunkba, ezt tavaly még nem tudtuk kalkulálni, nem terhelte a fürdőt. Ezekkel a költségekkel és az elbocsátásokkal járó költségeket, hogy ha leveszem, akkor van rá esélyem, hogy aránylag kis hozzátett értékkel, jövőre hogyha a látogatók számát tudjuk növelni, akkor talán a nulla közelében is ki tudjuk hozni a fürdő finanszírozását. Ha ehhez hozzá tudunk tenni még egy szolgáltatást, az étterem szolgáltatását, ami most már realizálódik, akkor esetleg még nyereségbe is fordulhatunk.

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Ez az első félévi beszámoló arról tesz tanúbizonyságot, hogy mindenki megpróbált minden forintot megfogni és a város büdzséjét segíteni.

A 20-21. oldalon az van felírva, hogy polgármesteri hivatal. Ha csak a polgármesteri hivatalnak van tartozása, akkor az intézmények fellélegezhetnek.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

A polgármesteri hivatal is az önkormányzat intézménye. A hitelek, tartozások egy teljesen új fejezet.

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A polgármesteri hivatal alá van írva nem az önkormányzat alá. A polgármesteri hivatalnak egy külön beszámolója kell, hogy legyen. Azt szeretném kérni, hogy külön legyen a polgármesteri hivatalnak és külön az önkormányzatnak. A polgármesteri hivatal alá be vannak írva az intézmények, a hitelek és tarozások is.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Az intézmények finanszírozása, amit a polgármesteri hivatal utal.

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Minden intézmény külön részletesen hozza a bevételét a kiadását. A polgármesteri hivatalnál van négy sor és az összes többi már az önkormányzati finanszírozásról és a hitelekről szól. Azt kérem, hogy a polgármesteri hivatal is legyen külön és a város önkormányzatának hiteltartozása, finanszírozása legyen külön fejezet.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Másként legyen a tagolás. Értjük, és a jövőre nézve meg fogjuk tenni.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Tehát Szemere Márta képviselő asszony azt kéri, hogy bontsuk szét a polgármesteri hivatalon átfutó pénzeket a polgármesteri hivatal működtetési pénzeitől.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Az igazgatási kiadásaitól.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Az igazgatási szakfeladat működtetési költségeit adjuk meg külön és ne az átfutó pénzekkel együtt.

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

A rendelet táblázataiban mindent meg lehet találni, amit a képviselő asszony mond. Lehet most ebben dönteni, hogy a rengeteg számadat mellett csináljunk még egy ilyen kimutatást. Aki a számokkal egy kicsit bíbelődik, az úgyis megtalálja ezeket a számokat.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Azt kérem, hogy a polgármesteri hivatal igazgatási szakfeladat működtetési költségeit külön intézményi szinten hozzuk.

Fodor Gyula képviselő úrnak igaza van, hogy ez a táblázatokból kiolvasható.

Most felteszem szavazásra Szemere Márta képviselő asszony javaslatát.

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Még a véleményeknél tartunk nem? Még nem kellene szavazni.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

De én ezt szeretném lezárni, mert ez egy későbbi kötelező feladat a hivatal részére, amit én nem szeretnék eldönteni. Szemere Mártának volt egy javaslata, melyben azt javasolta, hogy legközelebb a szerkezetet változtassuk meg. Ezt jelezzük, de ez nem a végszavazat.

 

 

 

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Azt kérem, hogy legyen valamilyen egységes szerkezet és kötelezzük arra az intézményt, hogy két oldal, most mondtam valamit, vagy három oldal. Ilyen alapon akkor határoljuk be őket, hogy mit csináljanak, mert szerencsétlen megőrül, de a másik oldalon amikor az intézmény beszámol a költségvetéséről, akkor két oldalban határozzuk meg a számára fontos számadatokat. De így elmegyünk félre.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Fodor Gyula képviselő úrral értek egyet. Ezek a számok tájékoztató jellegűek, minden kiolvasható a következő táblázatokból. Nem tartom szükségesnek, hogy ebben a felsorolásban itt külön boncolgassuk, mert nincs különösebb értelme. Aki akarja az itt pontosan látja. Az, hogy az intézmények így adták meg, hát nekik ezek a számaik vannak. A polgármesteri hivatalnál átfutó számok is vannak, amelyeket kénytelenek vagyunk beírni az intézmények működtetése miatt. Én személy szerint, de én nem akarok ebben dönteni. Akkor van két vélemény. Kérem, hogy ebben azért döntsünk, mert feladatot jelent a hivatalnak, az itt dolgozó embereknek. Döntsünk, hogy mehet ebben a formában amelyben eddig kaptuk, vagy pedig a Szemere Márta által javasolt.

Én azt kérem, hogy aki amit Szemere Márta javasolt, hogy egy részletesebb formában, a polgármesteri hivatalt teljesen részletezve kapjuk meg ezt az anyagot, az jelezze!

 

 

A Képviselő-testület – 2 igen és 9 nem szavazattal – a következő határozatot hozta:

 

186/2011. (IX.15.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete elutasította Szemere Márta képviselő asszony javaslatát arról, hogy az önkormányzat költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló szerkezetében a polgármesteri hivatal külön, teljesen részletezett fejezetként szerepeljen.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester, a határozat közléséért

Határidő: azonnal

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Aki a mostani információk átadásával és leírásával ért egyet az jelezze!

 

 

 

A Képviselő-testület – 9 igen és 2 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

187/2011. (IX.15.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete Fodor Gyula képviselő úr javaslatát elfogadta, hogy az önkormányzat költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló szerkezetében a jelenleg használt forma maradjon a gyakorlatban.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

Vélemények:

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság azt kéri a hivataltól, a szakapparátustól, hogy minden olyan területen ahol hatósági munka van, ahol a városnak, az önkormányzatnak bevétele van, intézményeknél, polgármesteri hivatalnál, akiknek ez a hivatali kötelességük. Tudjuk azt, hogy nehéz dolog, de ebben a kis városban nagyon sokan ismerjük a szomszédot, a másodikat, harmadikat. Ennek a városnak komoly anyagi gondja van. Ha tudunk róla, hogy XY nem a jogszabálynak megfelelően adta be a kérelmét, nem a jogszabálynak megfelelően jelentkezett be az adott ingatlan használójának, tulajdonosának. Akkor igen is fel kell vállalni, igaz, hogy kellemetlen feladat, de a város saját bevételét növeli. Ezt fel kell vállalni.

A fürdő ebben a városban egy kiemelt intézmény, nekünk fontos, hogy ez a fürdő működjön. Az is fontos, hogy minél kevesebb anyagi támogatással működjön. A cél az lenne, hogy tartsa fenn magát. Azt is gondolom, és tudom, hogy erre sosem kerül sor. De bízom benne, hogy megváltozik, tehát a sosét idézőjelben értem. Abban kellene gondolkodnunk, hogy ez a nehéz időszak ami most jön az október, november, december, január, február, hogy hogyan tudjuk a bevételeket növelni, hogy minél kevesebbet kelljen az önkormányzatnak a fürdőhöz hozzátenni. Ha megnézzük, hogy másik fürdő hogy csinálja az akciók terén, nekünk is lépni kellene.

Azok az intézmények, amelyekkel nem foglalkozunk az átadás oldalról, azok a normatív támogatásból kijönnek. Azt látom, hogy a Szivárvány Iskolánál az önkormányzati támogatás 8 millió Ft. Nekem ez furcsa. Hogy került oda a 8 millió, mikor arról volt szó, hogy nem adunk a Szivárvány Iskolának támogatást?

Bizottsági ülésre mentem a múlt héten és a nyakamat majdnem kitörtem. A Deák Iskolán mentem keresztül, mikor jöttem a polgármesteri hivatalba. Azt szeretném kérni, hogy amikor ilyen beruházások készülnek, akkor a kivitelező úgy vonuljon el onnan, hogy ott olyan állapotok vannak, hogy ott érdemes az iskola környékét is átközlekedni. Deák Iskolában nem ilyen az állapot, és még most lesznek átadások a belvízrendezésnél, a nyugati város rehabilitációnál. Lehetőség szerint, ha kifizettük az utolsó számlát, akkor ott ne maradjanak gondok, problémák. Én nem hittem volna, hogy a Deák Iskolában ilyen állapotok vannak az udvaron.

Nagyra becsülöm polgármester úr, alpolgármester úr és a pénzügyi bizottság elnökének a fáradozását, hogy a város költségvetését így intézik. Nem kis munka, nem kis felelősség. Hozzá kell tenni az apparátusnak is meg lehetne köszönni. Értse meg a lakosság, hogy nagyon rossz helyzetben vagyunk.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A város valós gazdálkodási gondjait és a gazdálkodáson belül a pénzügyi, financiális gondokat élővé kell tenni a lakosság számára, tudatosítani kell a lakosság számára, mert sok mindent nem értenek, sok minden nem értésből sok furcsa gondolatsor alakul ki a képviselő-testületünkről. Ezt kérem a polgármester úrtól és a jegyző asszonytól.

Egyértelmű az, hogy a város gazdálkodási gondjainak leglojálisabb kezelését nálunk látom. Ezért tisztelet, becsület és elismerés. A lakásgazdálkodásnál a csökkenő lakbér, amit most a válaszban emelt ki az igazgató úr, külön figyelmet igényel. Azt kérem, hogy ezt elemezze a városi apparátus, az illetékes az októberi ülésre, mert így elfuthatunk. Az amúgy sem rózsás helyzet így még tovább csúszhat az év végéig. Segítsünk az intézménynek, amely első körben egy odafigyelést, egy vizsgálatot jelent.

A gond szintén a lakásgazdálkodásnál a vizes játék, mely előállt, előáll, megállíthatatlanná lelt. A közös óra és az egyéni óra közti különbségekből adódó szolgáltatói viselkedés. Amennyiben igazak a hírek a központi kormányzati akaratról, amely szerint a víz szolgáltatási része állami feladattá válik, tehát a cégek az amúgy is többségi állami tulajdon okán nagyrészt azzá válnak, a szabályozásnál. Polgármester urat kérve, mint országgyűlési képviselőt, hogy figyeljenek, vagy figyeltessen legyen szíves oda, hogy az ilyen esetekben ne az óraleolvasás vagy leszerelés legyen az első gond, mert akkor kiesik a szolgáltatásból. Hanem azonnal legyen kötelezettsége a szolgáltatónak mert haszna van, kárunkra általunk fizetetten haszna van, azonnal bedobós órára cserélje. És ne a szolgáltatótól vagy a közös képviseletet ellátó lakásgazdálkodóktól várja ezt a feladatot. Most olyan helyzetben lehet szerintem a kormányzat, hogy ezt megteheti. Ennél markánsabb intézkedéseket is bevállalt a kormány, ezt melegítsük és tartsuk napirenden.

A nyugatiról amit mondanék, hogy a feladatokat folyamatosan teljesítik című gondolat jön elém: a városkép rendezett és tiszta. Ez nem biztos, hogy ennyire igaz. Ettől ellenkezően vélekedik nagyon sok városlakó, közölte, hogy addig amíg ő addig én sem. Amíg a közterület olyan, addig az enyém sem lesz jobb. Próbáltam meggyőzni a jelzőt, hogy nem igazán így működik ez, de ne nyugodjon meg a Városgazdálkodás ebben a kérdésben, mert tényben sem biztos, hogy igaz. Nagyon sokat tesz, nagyon jó költségszínvonalon tesz, az is érezhető. Nyilván vannak ok-okozati összefüggések. De azért ezt így ne fogadjuk el. A kaszálások időszerűsége nem volt mindig pariba a természet elvárásaival. Általában a felületek, parkolók, köves parkolók gondozása, gondozatlansága a mai napig tetten érhető itt a belvárosban, a városháza környékén. Van közhasznú munkásunk, akik csoportban, bokorban szervezetten, de sokszor inkább egymást akadályoztatva teszik az ároktisztítást. Sokkal több egyéb felületünk van, amit képesek lennének megtisztítani. Kérem az apparátust, hogy ebben adjunk mutatót a Városgazdálkodásnak, segítse a munka meghatározásban, munkaelosztásban őket. Mindezek után köszönöm a Városgazdálkodás munkáját, de ez a meghatározás, hogy a város szép, tiszta, rendezett, ez nem teljesen fedi a valóságot.

 

 

Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója:

 

A fürdőnél a kiadáscsökkentést folytatjuk tovább. Nagyon szívesen fogadom képviselő úr javaslatait, mert próbálkoztunk programokkal, de nem igazán vált be. A kistérséggel most megint kötünk egy szerződést, tehát ilyen pályázati úton megint hoznak majd iskolásokat. Tehát tovább fog folyni ilyen úszásoktatás és egyéb. De ha képviselő úrnak van olyan javaslata amit alkalmazni lehet, azt szívesen fogadom. Eddig még nem találtunk olyan ki, amely jelentősen emelné a dolgot.

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A Szivárvány EGYMI támogatásával kapcsolatban elmondható, hogy megállapodtunk a 2011. évi költségvetés tárgyalásakor, hogy lecsökkentjük 21 millió Ft-tal a Szivárvány költségvetését. Ezt mi tudtuk és tudjuk is tartani, de felmerült két olyan tétel, amely feladatelvonást jelentett az intézményben. Az egyik a tavalyi évben a másik az idei évben. A tavalyi évben az Együtt Egymásért Gyermekotthon vette át azt a feladatot, ami a súlyosan halmozottan sérült gyerekek ellátását illeti és 30 gyerek átkerült oda terápiára. Idén pedig a BNI-nél is nagyon nagy problémák voltak és úgy döntött a BNI igazgatója, hogy mivel vannak tanulásban akadályozott végzettségű kollégák, így a diszlexiás gyerekek terápiáját átveszi. Ennek a normatívája is a mi költségvetésünkben mínuszként jelenik meg. Ezek a feladatelvonások okozták azt, hogy nagyon becsületesen ki kellett számolnunk, hogy hány gyerek hány forint. Ez így mínuszként megjelent. De hozzáteszem, hogy pályáztunk és só szobát alakítottunk ki és azon gondolkodunk, hogy tudnánk ebből bevételt hozni. Továbbá fut két pályázatunk. Polgármester úr tegnap írt alá egy több, mint 20 milliós pályázati lehetőséget. Tehát próbálkozunk minden olyan intézkedést megtenni. A túlórát szinte nullára csökkentettük. Két csoportot összevontunk, két státust megszüntettünk, tehát mindent megpróbálunk annak érdekében megtenni, hogy könnyítsük a város költségvetését és lehetőség szerint olyan feladatokat vállaljunk fel az oktatási törvény adta lehetőségekből, ami nem más intézmény kárára van, hanem a mi terápiánk bővítésére és a város költségvetésének a szinten tartására. Sajnos ide került ez a szám, de nem vagyunk ennek teljesen az okozói.

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Az a gond, hogy nálatok ez ennyi, a Szociális Központnál 20 millió forint, az már 27. A másik intézménynél is 2010-ről jönnek ezek a számok, és ezt ki kell fizetni az önkormányzatnak. Ez azt jelenti, hogy költségvetésünk van 2011-ben és akkor ugyan annyit átviszünk 2012-re, amit áthoztunk 2010-ről. Akkor alapvetően nem borult fel a gazdálkodásunk. De valahol ezt vissza kell fizetni. A választ megértettem, de gazdálkodni kell.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A Képviselő-testület érzi, hogy baj van és azért, hogy talpon maradjunk, azért aggódik.

Azt vártuk a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatójától, hogy kevesebbet is költsön, de mindenhol kaszáljon. Elsősorban a város frekventált területeit fogjuk rendben tartani, mert az idelátogatóknak ez a kirakat. Ezt várom el a Városgazdálkodástól. Amennyire lehet a külterületeken is próbáljuk megcsinálni. Arra kérem a lakosságot, ahogy lekaszálom magam előtt a füvet más is kaszálja maga előtt le és így próbáljuk segíteni a várost. Ez egy komoly költséget jelent.

Azt is értem, amikor azt mondják, hogy ha a másik akkor én is. Erre egy példát mondok: én levágtam a füvet magam előtt egyik szomszédom levágta. Ezután jött a Városgazdálkodástól a kaszás társaság és az egyik rögtön nagyon megörült, hogy fél órát leülhet. Ez a hozzáállás ebben a városban elfogadhatatlan és azt kértem az igazgató úrtól, hogy azt az embert aki ilyet mond az azonnal állítsa fel és küldje el. Ez egy morális rombolás.

A Városgazdálkodás működését összességében jónak látom, mert olyasmit várunk el, amit majdnem lehetetlen teljesíteni. Biztos, hogy vannak hibák. Én is tudok hibákat. Ezeket ki fogjuk vizsgálni, meg fogjuk nézni. Minden forint számít, mert olyan helyre szeretnénk tenni, ahol nem szeretnénk minőségromlást. Ha nagyobb a fű, akkor még el tudunk menni. Ellenben ha az intézményben drasztikusan még ebben az évben meg kellene szüntetnünk olyan szolgáltatást amit a gyerekeknek adunk, azt nem szeretném. Nem szeretnék ilyen helyzetbe kerülni, hogy ilyet kelljen meglépni.

Egyet értek azzal, hogy a lakosság felé komolyabban kellene kommunikálni, hogy a helyzet nem egyszerű. Az intézményi dolgozók talán most már kezdik érteni, hogy ez a testület nem azért csinálja amit csinál mert jó neki, hanem azért mert kénytelenek vagyunk megcsinálni a túlélés miatt.

A probléma amit mi itt kezelünk nagyon komoly probléma. Az intézkedések a város túléléséhez kellenek.

Igaza van Fodor Gyula képviselő úrnak, hogy az adóelkerülőket közösen kell beterelni abba az utcába amelyikben minden jogkövető barcsi polgárnak kellene lenni. Itt is új idők kezdődtek, mert nincs más lehetőségünk.

Ebből a költségvetésből úgy látjuk, hogy az akitől kértük, akinek segítséget nyújtottuk az mindenki érti, hogy ezt nekünk miért kell csinálnunk. Minden intézménynél továbbra fenntartjuk a pénzügyi szigort, továbbra is vizsgálni fogunk minden kiadást.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

188/2011. (IX.15.) sz. határozat:

 

A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata 2011. évi féléves költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

7./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló 1/2011.(II.23.) számú önkormányzati rendelet tartalmának módosításáról.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

A Képviselő-testület – 10 igen 1 tartózkodás mellett – a következő rendeletet hozta:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (IX.23.) rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló 1/2011.(II.23.) számú önkormányzati rendelet tartalmának módosításáról.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

 

8./   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

 

A Képviselő-testület – 10 igen 1 tartózkodás mellett – a következő rendeletet hozta:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.23.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

 

9./   A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011.(III.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

 

Bizottsági vélemények:

 

Dr. Kis M. János Attila tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Kérdés:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző asszonyhoz tenném a kérdést. Az előterjesztés 4. oldalának a felsorolás 1. pontjának a tartalmi részére kérdeznék rá. Miből ítélhető meg jelenleg a testület részéről az a megállapítás, hogy kiegészítő lakásfenntartási támogatás megalkotásával a társadalmi igazságosság elve érvényesül, hiszen a legrászorultabb réteg számára kerül biztosításra a támogatás.

 

 

Válasz:

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

A kiegészítő, tehát ami most hatályon kívül kerül lakásfenntartási támogatás, az arra a körre vonatkozott, aki nem fért bele az államilag garantált normatív lakásfenntartási támogatásba. Mindenki tudja a sajtóból, hogy a lakásfenntartási támogatás törvényi szabályozása alapjaiban változott meg, hiszen megszűnt az úgynevezett gázár támogatás. Ezért ezt a jogalkotó teljesen új alapokra helyezte. Ez az önkormányzatoknak jelentős anyagi terhet fog jelenteni. Nem az idei évben, hanem a jövő évben, amikor teljes 12 hónapra vetülő kiadási oldala lesz. A normatív támogatás kiegészítéseként adott, azért a társadalmi igazságosság felé mozdul, mert ez a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező családoknak járó támogatás lesz. Tehát kiegészítő támogatást mi csak azoknak a családoknak tudunk a rendelet módosítását követően biztosítani Barcson, akik az alacsony jövedelemhatárra tekintettel az állami normatív támogatásba beleférnek.

 

 

Vélemények:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Tudom, hogy az egészet maga a ’93-as évi törvény és a mostani 8/2011-es önkormányzati rendeletünk alapján. Ez egy olyan játék, ami nagyon szigorú keretek közt van. A legrászorultsági kérdéskör megítélését gondoltam át. Úgy gondolom, hogy ez jelenleg nem így működik. Az itt ülők sokan tudják, hogy bizonyos nagy értékű vagyontárgyakkal rendelkezők élnek, laknak már magában a lakásainkban vagy élnek olyan lakásban amely magántulajdon, és el tudják játszani azt a helyzetet, hogy beférjenek ebbe a támogatási körbe. A szabályozottságot ezek után sem látom teljesen egyértelműnek és igazoltnak. Ez nagy valószínűséggel konfliktushelyzetet fog teremteni a valóban rászorultak és a nem annyira rászorultak és a helyzetet megítélő apparátus között. Ezért nagyon komoly odafigyelést szeretnék kérni a dolgokban.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Jogos az észrevétel azzal a kiegészítéssel, hogy el tudták játszani eddig. Ennek az új törvényi szabályozásnak alapvető eleme az, hogy a múlthoz viszonyítva a szeptember 1-től benyújtott kérelmek esetén vagyonvizsgálatot végezhetünk. A lakásfenntartási támogatásnál eddig a szociális törvény nem adott lehetőséget erre. Tehát itt nemcsak a jövedelemhatárok módosultak, hanem bevezette ennél a támogatási formánál is a vagyonvizsgálatot. Ha a gépkocsiknál tartunk, - mert azt, hogy benne laknak egy adott lakásban, azt a vagyonnál nem vehetjük figyelembe – a gépkocsinál csak a mozgáskorlátozottság tényére való joggal terhelt gépkocsit nem kell figyelembe venni. A gépkocsiknál a szociális törvény vagyonfogalma alapján a jelenlegi nyugdíjminimum harmincszorosával, egy 855 ezer forint értékű gépkocsi megléte az, ami még nem kizáró ok. Az a fölötti értékű gépkocsiknál már a lakásfenntartási támogatásba nem fog beleférni. Ezt a vagyonvizsgálatot más ellátási formáknál eddig is vizsgáltuk. Erre megvannak a megfelelő csatornáink, nyilvántartásaink, amik alapján ezt ki tudjuk szűrni.

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

A jelenlegi normatív lakásfenntartási támogatásban 489 fő várható. Erre van személyzet, ennyi vagyonvizsgálatot végigvezényelni? Úgy látom, hogy a jogalkotók megint az íróasztalnál hoztak jogszabályokat és nem a gyakorlatnak megfelelően.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ez az új jogszabály az igazságosság felé megy el, mert kibővíti azoknak a körét akik bele fognak férni a keresetük és egyéb dolgok alapján. Kizárja azokat, akik olyan vagyonnal rendelkeznek, amely esetleg értékesíthető és ennek alapján ő nem lenne rászorult. Ezt soha nem vizsgálja senki, ezt helyben kell, hogy megoldjuk. A lakosság rászorult részének nagyobb hányada fog beleférni. Azok pedig akik Henger János képviselő úr felvetése szerint eljátszották, azok pedig ki fognak esni. Azt, hogy miként oldjuk meg, azt soha senki nem vizsgálja. Jegyző asszonynak és az apparátusnak lesz a feladata ennek megoldása.

Lényegesen több pénzbe fog kerülni a városnak, mint eddig, mert lényegesen több ember fog beleférni, mint eddig. Mégis igazságosabb lesz, mint eddig. Az, hogy miként oldjuk meg, a mi problémánk.

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Az így kifizetett összegnek csak a 90 %-át téríti majd meg az állam. 10 %-ot nekünk kell állni.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ez az igazságosság felé hat. Nagyobb felelősséget jelent, hogy ki kaphat lakást.

 

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő rendeletet hozta:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011. (IX.23.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

 

10./   Beszámoló a vagyonnyilvántartás helyzetéről.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a bizottság által tett kiegészítéssel javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a bizottság által tett kiegészítéssel javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

A bizottság azt a kiegészítést javasolta a képviselő-testületnek, hogy a vagyonnyilvántartás helyzetével a képviselő-testület február hónapban foglakozzon, a december 31-i állapotokat tájékoztatva. A testületi anyag már ezzel a kiegészítéssel ment ki.

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a bizottság által tett kiegészítéssel javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Hozzászólás:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A bizottsági ülésen elhangzottak, ebben az intézkedési tervben nem köszönnek vissza. Nem ezt kértük. Az átvilágítás óta történt semmit nem tudom felelősség nélkül elfogadni.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Az átvilágítás megállapításait mi már előzőleg megállapítottuk, hiszen ezért került a költségvetés tervezésekor az átvilágítást megelőzően ennek a bizonyos új fejlesztési programnak a megvásárlási lehetősége. Erről már a munkaterv összeállításakor elég részletesen beszéltünk, hogy a vagyonnyilvántartás állapota nem tartható fent. Ugyan a program beszerzésére csak a második félévben kerülhetett sor, azért is tettük a szeptemberi ülésre ezt a beszámolót, mert reményeink szerint, ha ezt márciusban meg tudtuk volna rendelni, akkor indulhatott volna második félévben a program. A program igaz, hogy nem tudott elindulni, de az, hogy semmi nem történt nem fedi a valóságot, hiszen a program indulásához nekünk a teljes földhivatali adatbázissal illetve az úgynevezett SÁFÁR programnak az ellenőrzését és aktualizálását folyamatosan végezzük.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A választ magyarázkodásnak tudom elfogadni. A harmadik oldal alulról a harmadik bekezdés utolsó mondata: „A belső kontrollok utóbbi esetekben nem működtek megfelelően.” A következő mondatban pedig az olvasható, hogy a két program eltérő adattartalma miatt nem volt biztosított az egyezőség.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Ezek a megállapítások indokolják azt, hogy új alapokra kell helyezni. A két program valóban nem volt összeegyeztethető. Azonban a főkönyvvel a vagyonnyilvántartásunk összeegyeztethető csak borzasztó időigényes manuális munka, amit az átvilágítók is úgy fogalmaztak meg, hogy nekik erre nem volt idejük és kapacitásuk, hogy ezt elvégezzék.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Ebből azt értem, hogy az átvilágító azt fogalmazta meg és így jött eddig le, hogy gyakorlatilag az éves beszámolók, mérlegek nem voltak valós, számvitellel is egyeztethető módon alátámasztottak a vagyonunkkal.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Nem ezt a megállapítást tették az átvilágítók, hanem nem tudták leellenőrizni emiatt a manuális munkaigény miatt azt, hogy ez hogy történt, mert csak a főkönyvvel való összevetésből tudták volna ezt a tapasztalatot levonni.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Amikor átvettük a várost ez a rendszer nem működött. Három rendszert kellett egybehozni manuálisan. Ennek a rendszernek a megvásárlása most történt nem olyan régen. Míg ezeket a dolgokat össze tudják hozni, kell egy fél év. Ez azt jelenti, hogy 2012. január 1-től ez a program működni fog.

 

 

Racsek József alpolgármester az ülésről kiment, így a képviselő-testület részéről 10 fő volt jelen.

 

 

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Jó páran dolgoznak azon, hogy ez a program 2012. január 1-jén működjön.

Ha nem fog a megadott időpontra működni, akkor vissza kell térni és meg kell nézni az okokat.

 

 

A Képviselő-testület – 9 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

 

189/2011. (IX.15.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonnyilvántartás helyzetéről szóló beszámolót elfogadta azzal, hogy a vagyonnyilvántartás 2011. december 31-i állapotról az E-KATA vagyonnyilvántartó program januári indításával kapcsolatos tapasztalatairól a 2012. évi februári testületi ülésre készüljön beszámoló.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester a határozat közléséért

               Balázsné dr. Vástyán Krisztina az új, E-KATA vagyonnyilvántartó program 2012. január 1-i indításáért

Határidő: értelem szerint

 

 

 

11./   Városközponti közvilágítási rekonstrukció.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a bizottság által tett kiegészítéssel javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Hozzászólás:

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A kiküldött kiegészítés nem elégít ki. Azt kértük, hogy a kicserélésre kerülő 23 db közvilágítási lámpatest további felhasználási lehetősége jöjjön be a képviselő-testülethez. Erre amit most választ kaptunk, abban sehol nincs benne, hogy hova fognak kerülni. Erről szólt a vita. Ezért ezt nem tudom miként kezelni. Az előző napirendre utalok vissza, amire meg is kaptam a választ, hogy a közvilágítási lámpahelyek nem képezik az önkormányzati vagyon részét. Akkor miért költünk rá bármi pénzt is? Miért a mi kötelezettségünk azoknak a minőségi cseréje és stb.? Itt valami nagyon furcsa helyzet állhatott elő, ami elég nehezen kezelhető számomra.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Mi a felvetés pontosan?

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

A felvetés az, hogy a vagyonos rendeletünknél az ott elhangzott vitához a kiegészítőnél van egy válasz. A közvilágítási lámpahelyekkel kapcsolatban az én tudásom szerint a miénk volt. Itt most le van írva, hogy azok nem képezik az önkormányzat tulajdonát. Ha képezik a tulajdonát, akkor miért fordítunk rá? Kértem azt, hogy ennek a 23 db-nak a leszerelése után legalább 20 hova lesz felszerelve. Ezt nem kaptuk meg. Ez amit ide becsatoltak, ez nem elégíti ki azt a kiváncsiságot, amiről a bizottsági ülésen beszéltünk.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Én úgy tudom, hogy a lámpatest a miénk. De ezt le fogom egyeztetni.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Akkor az előző napirendnél módosítom a javaslatomat és nemmel szavazok, nem pedig tartózkodok.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Erről be fogok szerezni egy álláspontot, mert többféle véleményt kaptam. A lámpatest a miénk az oszlop nem a miénk. Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyzőtől kérdezem, hogy ez honnan van? Szerződésben van?

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

 

Igen, szerződésben.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Kérjünk egy álláspontot az E-ontól. Amikor én utoljára tárgyaltam, akkor még az volt, hogy ez a lámpatest a miénk, és én is azt mondtam, hogy ebből a város más részein ki tudunk cserélni akár a gyalogosátkelő helyeken. Mindenképpen állásfoglalást kérek az E-ontól és kérem, hogy ezek a lámpatestek maradjanak. Ha szerződésben, van akkor is hagyják ezt a lámpatestet nálunk, hogy föl tudjuk szerelni máshova.

 

 

 

 

 

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Valamilyen szinten konkretizáltuk, hogy hol vannak olyan helyek melyek már balesetveszélyesek, mert rosszak a lámpák és nem égnek. Ilyen például a Dési Huber és a Dohány utca sarok, ahol ha nagy nehezen megjavítják a lámpatestet 2 nap múlva kiég és megint 1 hónapig nem ég. Tehát mindenképpen ki kellene cserélni. Ha új lámpatestek kerülnek felszerelésre feltétlenül szükséges-e ezt a 23 lámpatestet azon a területen elhelyezni ahol az anyagban le van írva vagy lehetne-e a városnak a másik pontján vagy lehetne-e megosztva? Ha nem akkor kérném, hogy a leszereltekből egyet vagy kettőt az általam említett útkereszteződésben helyezzük el.

 

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

Tudomásom szerint ez a város tulajdona. Hartmann János ügyintézővel több esetben tárgyaltam erről, és nekem vannak olyan utcáim, ahol felszerelésre várnának lámpák, például a Hunyadi utcában, Latinca utcában. A városnak általában egy évben 4-5 db bővítésre volt eddig lehetősége. Henger János képviselő úrral egyetértek, és erre egy programot kellene csinálni, mert minden körzetben megvannak azok az utcák, ahol szükség lenne rá. Amikről én beszéltem kis utcák, azok annyira sötétek, hogy a 200 méteres utcában egyetlen egy darab van.

 

 

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

 

Próbáltam újraértelmezni és rájöttem, hogy hol ment félre a kérdés és a válasz. A kérés úgy hangzott, hogy kerüljön bemutatásra a lecserélésre kerülő 23 db közvilágítási lámpatest további felhasználásának lehetősége. A lehetőségek be lettek mutatva. Ott vagy emberi hiba történt, vagy sok információ megjelent. Valóban mindenki megjegyezte, hogy a területén hova lenne rá szükség. Ha a hivatal munkatársa ezt a kérést kapta, akkor arra ő válaszolt. Ezt lehet úgy is értelmezni, ahogy mi értelmeztük és lehet úgy is, ahogy leírta nekünk, hogy milyen lehetőségek voltak eddig is és vannak most is arra, hogy ezt felhasználjuk. Csak nem sorolja föl, hogy hova kerüljön. Ez volt a kérés és úgy emlékszem, hogy ezt akartuk elérni. Lehet, hogy ha a jegyzőkönyvet visszahallgatjuk akkor más fog kiderülni. Lehet, hogy a kettő közül ez lehetett az ellentmondás.

 

 

Henger János képviselő-testületi tag:

 

Ne mosdassunk szerecsent!

 

 

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

 

Jövő hónapban dönthetünk arról, hogy hova kell ezeket a lámpatesteket elhelyezni.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Ez a napirendi pont arról szól, hogy ezt a mintaprojektet meg akarjuk csinálni vagy nem akarjuk megcsinálni. A következő lépés itt már fel is vetődött, hogy ezekkel a lámpatestekkel mi lesz. Az első lépés, hogy ezek a lámpatestek a mieink-e? Két fajta vélemény van. Ezért javasoltam azt, hogy kérjünk egy állásfoglalást és menjünk végig. Ha a lámpatest a mienk, az egy következő döntésnek a lehetősége, hogy hova szereljük fel őket. Azt kérem, hogy ebben a határozati javaslatban arról döntsünk, hogy ezt a projektet meg akarjuk csinálni vagy sem. Kötelezzetek arra, hogy az E-onnal egyeztessek és mindent kövessek el. Ha szerződés alapján ez nem a miénk, hogy ezt átadja az E-on használatra és utána behozzuk testület elé, hogy a 23 lámpát hova fogjuk felszerelni. Mindenki behozhatja a javaslatát és súlyozni fogjuk és testület előtt fogjuk eldönteni, hogy hova fogjuk felszerelni. Az igaz lehet, hogy egy utca nagyon sötét, de az is igaz, hogy nem biztos, hogy ezt a higanygőzt kell felszerelni. Ez a higanygőz azokra a frekventált helyekre kell ahol gyalogátkelőhely van, ahol meg kell védeni az emberek életét attól, hogy el ne üssék őket. Azokat pedig amiket onnan leveszünk, azokat pedig azokra a sötét helyekre kell vinni, amelyekről Szalai Balázs képviselő úr is beszélt. Azt kérem, hogy most arról döntsünk, hogy meg akarjuk csinálni, vagy sem ezt a mintaprojektet. Ruházzatok fel engem, hogy folytassam le a tárgyalást és kövessek el mindent, hogy ezt a 23 lámpatestet mi használhassuk fel. Utána testület elé fogjuk hozni és eldöntjük, hogy ezeket hova építsük föl és az onnan leszerelt lámpatesteket, pedig, hogy hova fogjuk kiépíteni. A határozati javaslatot így módosítva így fogadjuk el.

 

 

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

 

Ellentmondás nem volt, mert alapvetően az elképzelést mindenki támogatta. Henger János képviselő úr bizottsági ülésén merült fel ez a probléma, amire ő nem kapott választ, amivel mi természetesen egyetértettünk. De alapvetően támogatjuk az egészet.

 

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

 

Maradjon ez a határozati javaslat, ami szerepel az anyagban és legyen egy kettes, amiben felhatalmazza a képviselő-testület a polgármester urat, hogy kérjen állásfoglalást az E-ontól és meghatározzuk a további feladatokat.

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

A projekt megkezdése előtt ezeknek a lámpatesteknek a tulajdonjogát tisztázom, és ha nem a miénk, akkor megpróbálom megszerezni. Nekünk ebben az évben ezeket a lámpatesteket fel kellene szereltetnünk, hogy a téli világításokat meg tudjuk oldani. Erre kérnél felhatalmazást, ehhez kérném a testület támogatását.

 

 

Szabadi József képviselő-testületi tag:

 

Ezt az új 23 lámpatestet feltétlenül szükséges azon a helyen felszereltetni, ahol jelölve van?

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Igen. Úgy kezdődik, hogy mintaprojekt. Szeretném a negyedik év végére a városközpontot kialakítani. Az első lépés az volt, amikor a Dráva Makett kialakult. Terveztetem, hogy a körforgalommal milyen dolgot lehetne csinálni. Az egészségügyi intézménynél lévő Anya gyermekével című szobrot is a városközpontban szeretném elhelyeztetni. Ennek a projektnek a része, hogy a közvilágítást a forgalomtól a Német utcáig megvalósítsuk. Szeretném, ha az Arany János Általános Iskolától a Köztársaság utca vagyis a volt patikáig és a körforgalomtól a Köztársaság utcáig ezt a területet kialakítanánk. Ennek van egy további lépése, mert ha ezt mi be tudjuk mutatni, és azzal a társasággal, amelyikkel szerződést akarunk kötni a következő lépés az, hogy mi vinnénk tovább ebben a térségben ennek a programnak a fejlesztését és kivitelezését. Ez egy későbbi lépés, ez majd később kerül a testület elé, ha erre lesz lehetőség és lesz igény egyáltalán.

De most ahhoz kérem a támogatást, hogy ezt a programot támogatja-e és fölhatalmaz a testület, hogy a lámpatestek tulajdonjogát tisztázzam és majd egy következő lépésben eldöntjük, hogy fölszereljük-e vagy sem.

 

 

Ander István képviselő-testületi tag:

 

Ez a 23 lámpatest nem befolyásolja a közvilágítást?

 

 

Karvalics Ottó polgármester:

 

Nem.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

190/2011. (IX.15.) sz. határozat:

 

1./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a DML Európa Kft.-vel (8600 Siófok Jegenyesor 1.) a 23 db lámpatestet tartalmazó közvilágítási mintaprojekt kivitelezésére - karbantartására összeállítandó, valamint annak banki finanszírozását biztosító megállapodások kidolgozására, és azok eredményes lefolytatása után a megállapodások aláírásához szükséges Képviselő-testületi döntések előkészítésére.

2./ a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a mintaprojekt során felszabaduló 23 lámpatest tulajdonjogának és további hasznosítási módjának az E-onnal való egyeztetésére.

 

Felelős : Karvalics Ottó polgármester

Határidő : értelem szerint

 

 

 

12./ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásának II. fordulójára vonatkozó igény benyújtására vonatkozó határozat módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemény:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

191/2011. (IX.15.) sz. határozat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a 175/2011.(VIII.30.) számú határozattal elfogadott nyilatkozatának III. pontját a következőképp módosítja:

 

III. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét (módosított költségvetési rendeletét) 154.794.000 Ft összegű működési hiánnyal fogadta el.

 

Határidő: értelem szerint

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

 

 

 

13./   Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemény:

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

192/2011. (IX.15.) sz. határozat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervét az alábbiak szerint módosította:

 

1./  A 2012. évi kiemelt célok meghatározása a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság teljesítményszint felméréshez című előterjesztést a napirendről törli.

 

Felelős: Karvalics Ottó

Határidő: értelem szerint

 

 

 

14./ A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

Előadó: Karvalics Ottó polgármester

 

Bizottsági vélemény:

 

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

 

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a Képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

A Képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

 

 

193/2011. (IX.15.) sz. határozat:

 

1.)    Barcs Város Képviselő-testülete a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosította:

A Társulási Megállapodás 3. b) pontjában a „Marcali Városi Önkormányzat Széchényi Zsigmond Szakközépiskolája (Marcali) - OM azonosító:034190” szövegrész kiegészül a „Telephely: 8700 Marcali, Hősök tere 3.” szövegrésszel.

A Társulási Megállapodás 3. c) pontja (Marcali Szakképző Iskola (Marcali) – OM azonosító: 034195) törlésre kerül, egyúttal a 3. d) pont 3. c), a 3. e) pont 3. d), a 3. f) pont 3. e) pontra változik.

2.)    A Képviselő-testület felhatalmazta Barcs Város Önkormányzata polgármesterét a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

15./   Interpellációk, kérdések, felszólalások

 

Interpelláció, kérdés, felszólalás nem hangzott el.

 

 

 

Karvalics Ottó polgármester a Képviselő-testület nyílt ülését 19.15 órakor bezárta.

 

 

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                   Karvalics  Ottó                             

           címzetes főjegyző                               polgármester                                                  

 

 

 

             Ander István                                      Szalai Balázs                    

   jegyzőkönyv-hitelesítő                    jegyzőkönyv-hitelesítő     

Választás 2022