Ma 2020. október 31., szombat, Farkas napja van. Holnap Marianna napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf: 62 Telefon: 82/462-459

                                                                                                         sz. napirendi pont.

E l ő t e r j e s z t é s

Feigli Ferenc volt polgármester 40 éves jubileumi jutalmáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. november 18-i ülésére

 

A polgármesteri foglalkoztatási jogviszony egy olyan speciális jogviszony, mely számtalan elemében a közszolgálati jogviszonyra hasonlít, s maga a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13.§ (1) bekezdése tételesen felsorolja a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) azon rendelkezéseit, melyeket ebben a jogviszonyban is alkalmazni kell. Ebben a felsorolásban szerepel a Ktv. 49/E §-a, mely a jubileumi jutalom kérdését rendezi.

A Ktv. 49/E. §-a meghatározza, hogy a köztisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi közszolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult, és megállapítja, hogy a jutalom a jogosító idő betöltésének napján esedékes.

A Ktv. 49/E § (5) bekezdésének d) pontja úgy rendelkezik, hogy a jogviszony megszűnése esetén nyugdíjazáskor ki kell fizetni a 40 éves jubileumi jutalmat, ha a jogosító szolgálati idejéből 4 év vagy ennél kevesebb van hátra, vagyis 36 év jogosító idő elérése után.

Feigli Ferenc volt polgármester közszolgálati jogviszonyának kezdő időpontja a bemutatott iratok alapján 1972. január 1., így polgármesteri tisztségének megszűnése napján 38 év 10 hónap és 3 nap jogosító időt szerzett, és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kérte nyugdíjának megállapítását.

A Ktv. jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezéseit a polgármesterek tekintetében is alkalmazni kell, ezért Feigli Ferenc volt polgármester jogosult lett a 40 éves jubileumi jutalomra.

A Ktv. 49/E. § (2) bekezdésének d) pontja kimondja, hogy a jubileumi jutalom 40 évi közszolgálati jogviszony esetén 5 havi illetménynek megfelelő összeg.

A fedezet az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezésre került, ennek ellenére az önkormányzat gazdasági helyzetére tekintettel pillanatnyilag nem áll módunkban kifizetni.

Barcs, 2010. november 12.

                                                                                                          Karvalics Ottó

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat:

1.)        Feigli Ferenc volt polgármesternek 5 havi illetményének megfelelő, azaz 2.609.000.-Ft jubileumi jutalmat nem fizeti ki Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam, törvényességi észrevételt teszek az alábbiak szerint:

Feigli Ferenc volt polgármesternek a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/E. § (1) bekezdése, (2) bekezdés d.) pontja és (5) bekezdés d.) pontja alapján 5 havi illetményének megfelelő, azaz 2.609.000.-Ft jubileumi jutalom jár. A nem fizetés vagy késedelmes teljesítés esetén a volt polgármester munkaügyi bírósághoz fordulhat. A valószínűsíthető perveszteség esetén a bíróság az önkormányzatot nem csak a jubileumi jutalom megfizetésére kötelezheti, hanem a perköltség és a késedelmi kamat, továbbá a két megállapított nyugdíjösszeg különbsége utáni késedelmi kamat megfizetésére is. Mert a nyugdíj megállapításakor figyelembe vehető kereset illetve azon jövedelmek, amely után nyugdíjjárulékot fizetett kevesebb lesz.

Barcs, 2010. november 12.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző