Ma 2020. máj. 28., csütörtök, Emil és Csanád napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571 Barcs, Bajcsy-Zs.u.46.

Pf.: 62. Telefon:  82/462-459 

 

 

 

                                                                                              .......sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

 

A KAPOS VOLÁN Zrt-vel 2002. november 28-án megkötött tartós bérleti szerződés meghosszabbításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült:           Barcs Város Képviselő-testülete

          2010. november 18-i ülésére

 

 

Önkormányzatunk 2002. november 28-án tartós bérleti szerződést kötött a KAPOS VOLÁN Zrt-vel, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező autóbusz bérletére.

A tartós bérlet keretében egyrészt a Somogytarnócai, illetve Drávaszentesi diákok utaztatása lett biztosítva, másrészt a bérleti díj fejében a VOLÁN Társaság menetrend szerinti járatként közlekedtette a buszt.

A bérleti szerződés 2010. november 28-án lejár, és a KAPOS VOLÁN Zrt. jelezte, hogy a lejáratot követően 2010. december 31-ig javasolja annak meghosszabbítását 100.000.- Ft + ÁFA bérleti díj fejében. Kifejezte továbbá abbéli szándékát, hogy a szerződés lejártát követően a járművet megvásárolja külső szakértő által meghatározott értékbecslés alapján. A vételre irányuló szándékuk elfogadását későbbi időpontban javasolják egyeztetni.

 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a KAPOS VOLÁN Zrt. tartós bérleti szerződésre vonatkozó ajánlatát, és a szerződést 100.000.- Ft + ÁFA bérleti díj fejében hosszabbítsuk meg 2010. december 31-ig.

 

Kérem továbbá a Képviselő-testület felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy a VOLÁN Társaság vételi ajánlatát a későbbiekben egyeztessem, és a kialakult vételár ismertében az értékesítést a Testület elé terjeszthessem.

 

Barcs, 2010. november 03.

 

Karvalics Ottó

polgármester

 

Határozati javaslat:

 

  1. 1.Barcs Város Képviselő-testülete határoz arról, hogy a KAPOS VOLÁN Zrt-vel 2002. november 28-án, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező autóbusz üzemeltetésére kötött tartós bérleti szerződést 2010. december 31.-ig meghosszabbítja 100.000.- Ft + ÁFA bérleti díj ellenében. A bérleti díj esedékességét a szerződés meghosszabbításának aláírásától számított 15 napon belül kell teljesíteni a bérlőnek.

 

  1. 2.Barcs Város Képviselő-testületes felhatalmazza a polgármestert, hogy a KAPOS VOLÁN Zrt. vételi szándékát az autóbuszra a Társasággal előzetesen egyeztetve készítse elő, és a soron következő ülésen terjessze Képviselő-testület elé.

 

Felelős:                                 Karvalics Ottó polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2010. november 03.

                                                                                                                                        Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                              címzetes főjegyző

 

- melléklet