Ma 2024. június 23., vasárnap, Zoltán napja van. Holnap Iván napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf.: 62., Telefon: 462 459.

 

 

 

…… . sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B E S Z Á M O L Ó

 

 

Barcs Város Önkormányzata 2007 - 2010. évi gazdasági programja végrehajtásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. július 22-i ülésére

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat meghatározza gazdasági programját.

A (6) bekezdés kimondja, hogy a gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának az időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetés támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit.

 

Fenti szabályok alapján a képviselő-testület az alakuló ülésén a 217/2006.(X.12.) számú határozatával megbízta a polgármestert, hogy a programot terjessze a képviselő-testület 2007. márciusi ülése elé.

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 57/2007.(III.29.) számú határozatával fogadta el Barcs Város Önkormányzata Gazdasági programját a 2007-2010.,  a fejlesztési programokra vonatkozóan ezt meghaladó időszakra is.

 

A Gazdasági program végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be, követve a program szerkezetét, sorrendjét:

 

 

II.

 

Pénzügyi gazdálkodás

 

Az önkormányzat feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből (helyi adóbevételekből, igazgatási bevételekből, bérleti díjakból, bírságokból, önkormányzati telkek értékesítéséből, valamint vagyonhasznosításból származó bevételekből), átengedett központi adókból, más gazdálkodó szervektől átvett pénzeszközökből, központi normatív, valamint kistérségi normatív hozzájárulásokból, központi költségvetésből származó bevételekből, valamint támogatásokból teremti meg.

„A helyi önkormányzat önként vállalt, illetőleg kötelezően előírt feladat- és hatáskörei a helyi közügyek széles körét fogják át.”

 

Bevételek

 

2007-ben Barcs Város Önkormányzata éves költségvetésének pénzforgalmi bevétele 5.705.283 eFt, pénzforgalmi kiadása  5.431.304 eFt volt. Az intézményi működési kiadások teljesítése 97,6 %-a, az intézményi működési bevételeké pedig 98,4 %-a a módosított előirányzatnak.

 

 

 

 

 

 

Az Önkormányzat 2008. éves költségvetésének költségvetési bevétele 4.939.682 eFt, költségvetési kiadása  4.234.792 eFt volt.

 

Barcs Város Önkormányzata 2009. éves költségvetésének költségvetési bevétele 4.876.167 eFt, költségvetési kiadása  4.544.056 eFt volt. Az intézményi működési kiadások teljesítése 96,6 %-a, az intézményi működési bevételeké pedig 99,9 %-a a módosított előirányzatnak.

 

Polgármesteri Hivatal

 

2007. év során saját bevétele 135,5 %-ra, az átvett pénzek 56,4 %-ra teljesültek. A kiadások teljesítése 97,7 %. Az igazgatás kiadása 99,6 %-ra teljesült.

A kiadások közül a személyi juttatás előirányzatának teljesítése 97,8 %.

A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai 90,3 %-ban realizálódtak.

A dologi kiadások előirányzata 98,7 %-ban teljesült.

A felhalmozási kiadások közül megemlítendő a 8.250 eFt összegű személygépkocsi beszerzés.

A szemétszállítási díjak bevételének 126,2 %-os, a kiadásának 100 %-os a teljesítése.

 

2008. évben saját bevétele 118,3 %-ban realizálódott, az összbevétel 99,3 %-os teljesítést mutat.  A kiadások teljesítése 99,3 %. Az igazgatási szakfeladat kiadása 99,9 %-ra teljesült.

A kiadások közül a személyi juttatás előirányzatának teljesítése 96,5 %.

A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai 87,3 %-ban realizálódtak.

A dologi kiadások előirányzata a Polgármesteri Hivatal esetében 104,6 %-ban teljesült. Az előirányzat túllépés fő okaként említhető, hogy a kamatkiadások meghaladták a 2008. év költségvetésében tervezettet, mivel a folyószámla hitelkeret szinte folyamatosan ki volt merítve.

A működési kiadások teljesítése 100,3 %-ban, a felhalmozási kiadások (felújítás, felhalmozás) 65,93 %-ban teljesültek.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása 2008. évben 17.819 eFt.  A szemétszállítási díjak bevételének 100,5 %-os, a kiadásának 83 %-os a teljesítése.

 

2009-ben saját bevétele 98,25 %-ban realizálódott,  az összbevétel 98,4 %-os teljesítést mutat.  A kiadások teljesítése 89,6 %.

A kiadások közül a személyi juttatás előirányzatának teljesítése 97,1 %.

A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai 94,5 %-ban realizálódtak.

A dologi kiadások előirányzata a Polgármesteri Hivatal esetében 93,6 %-ban teljesült. Itt megemlítendő a kamatkiadások nagysága, mivel a folyószámla hitelkeret szinte folyamatosan ki volt merítve.

A működési kiadások teljesítése 72,4 %-ban, a felhalmozási kiadások (felújítás, felhalmozás) 86,9 %-ban teljesültek.

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása 2009. évben 430.848 eFt.  A szemétszállítási díjak bevételének 78,2 %-os a teljesítése.

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatban lévő (befejezetlen) beruházások, felújítások állománya

 

2007. év    156 599 884.-Ft,

2008. év      28 013 361.-Ft,

 

 

2009. évi FOLYAMATBAN LÉVŐ (BEFEJEZETLEN) BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK:

 

 

Épületek foly.lévő beruh. (Akadálymentesítés):

11 741 496

 

Épületek foly.lévő beruh. áll.(ÚJ MAGYARO.FEJLESZTÉSI PROGRAM):

0

 

Épületek foly.lévő beruh. áll. (Önkormányzati tulajdonú épületek):

0

 

Épületek foly.lévő beruh. áll. (Engedélyezési, hatósági, bírálati díjak):

90 925

 

Épületek foly.lévő beruh. áll. (Barcs Nevelési és Oktatási Int. épület felújítás):

21 177 768

 

Épületek foly.lévő beruh.áll. (MŰV.OKT.KULT. KÖZP.ÉP. ENG.TERV.):

6 900 000

 

Épületek foly.lévő beruh.áll. (Szulok akadálymentesítés-tanácsadás):

180 000

 

Épületek foly.lévő beruh. áll.(OTTHONHÁZI LAK.FELÚJ., JÁRÓBETEG ELL. KP.):

20 205 712

 

Épületek foly.lévő beruh. áll.(MŰV.KULT.TUR.KP.-TERVEK):

11 538 700

 

Épületek foly.lévő beruh. (Gimnázium Koll.):

782 000

 

Egyéb építmény foly.l.beruh. (Deák u. rekons.):

964 782

 

Egyéb építmény foly.l.beruh. (Integr. FürdőF.):

800 000

 

Egyéb építmény foly.l.beruh. áll. (Piramis házak-szenyvíz csat.):

0

 

Egyéb építmény foly.l.beruh. áll. (Játszóterek felújítása.):

6 457 184

 

Egyéb építmény foly.l.beruh. áll. (Belterületi zöldter..):

0

 

Egyéb építmény foly.l.beruh. áll. (Temetők.):

4 556 320

 

Egyéb építmény foly.l.beruh. áll. (Műv.Ház - gázvezeték):

81 813

 

Egyéb építmény foly.l.beruh. (Dráva project-Bók):

1 430 000

 

Egyéb építmény foly.l.beruh. (DRÁVA STRAND-PLÁZS):

2 360 286

 

Egyéb építmény foly.l.beruh. áll.(Szabad STRAND-Kerékpár út):

599 718

 

Egyéb építmény foly.l.beruh. áll.(ERKEL F. U. JÁRDA ÉP.):

0

 

Egyéb építmény foly.l.beruh.áll. (VÁROSI REHAB MEGV.):

14 050 555

 

Egyép építmény foly.l.beruh.áll. (HH KISVÁROS REHAB.):

1 790 145

 

Egyép építmény foly.l.beruh. áll.(GYÓGYFÜRDŐ FEJL.):

119 602 126

 

Egyép építmény foly.l.beruh. áll. (VÁROSI JÁRDÁK, MEZŐ U. JÁRDA ÉP.):

29 012

 

Egyép építmény foly.l.beruh. áll. (Belterületi vízrend.megval.tan.):

2 362 500

 

Egyép építmény foly.l.beruh. áll. (Járdaép.-Béke-Segesvári u.):

661 759

 

Egyép építmény foly.l.beruh. áll. (Parkoló kialakítása - Deák-Kodály u.):

863 285

 

Egyép építmény foly.l.beruh. áll. (ÚTPROGRAM):

0

 

Egyép építmény foly.l.beruh. áll. (INTERREG):

500 000

 

Egyép építmény foly.l.beruh. áll. (KÖZÖSSÉGI JÁRDA):

383 205

 

Egyép építmény foly.l.beruh. áll. (Mező u.):

0

 

Egyép építmény foly.l.beruh. áll. (Petőfi , Semmelweisz u.):

0

 

Üv-i szt.eszk.b.áll.

3 188 512

 

Egyéb gép, ber. b.áll.(Gyógyfürdő):

2 613 763

 

Egyéb gép, ber. b.áll. (SZOC.KP.- TRANSZFORMÁTOR CSERE):

318 320

 

ÖSSZESEN:

 

236 229 886

 

 

2010. év május 31-ig  333.765 eFt a folyamatban lévő (befejezetlen) beruházások állománya.

Vagyoni helyzet alakulása (a mérlegekben szereplő adatok alapján)

 

2007. év                           2008. év                        2009. év

(e Ft-ban):

Fejlesztési hitel állomány: 582.347                           527.422                   859.918

Beruházás:                         156.600                             28.013                   236.230

Felújítások:                      1.230.901                            85.459                   219.172

Vagyon: 44.205.000                      44.306.000              13.330.000

 

Megjegyzés: A Barcs 1819/60 hrsz-ú ingatlan értéke 2003. évben tévesen lett megadva, mert az értékbecsléskor a négyzetméter ár 4.411eFt-ban lett meghatározva, helyesen pedig csak 4.411.-Ft/m2 árat kellett volna figyelembe venni. Így a beépítetlen ingatlan értéke nem 32.420.850 eFt, hanem csak 32.420.850,-Ft.

Időközben az Önkormányzat az ingatlant értékesítette 2004. évben, így a vagyonkataszterből kivezetésre került, szükséges volt a könyvelésből való törlése is.

Az Önkormányzat vagyoni helyzetét befolyásoló lényeges hiba feltárása megtörtént, mely szerint a vagyon 32.373.810 eFt-tal kevesebb, mint a könyvekben nyilvántartott érték. Ez az összeg 2009-ben került kivezetésre.

Az érintett évekre vonatkozóan (2003-tól) ismételten letétbe kellett helyezni az Önkormányzat egyszerűsített éves beszámolóit (a benne foglalt vagyonmérlegekkel együtt), így a fenti vagyon adatok a korábban Képviselő-testület elé kerülő, és általa elfogadott számokat tartalmazzák.

 

A helyes, helyesbített adatok (amit szintén elfogadott a 2010. április 22-én tartott ülésén):

 

Értékpapírok állománya

 

2007. év                 2008. év                   2009. év

(e Ft-ban):

Részvények:

DRV Zrt.                            5.000                      5.000                     5.000

Üzletrészek:

Temetkezési Kft.                 1.060                      1.060                     1.060

Barcs Kft.                           4.000                      4.000                     2.910

Biokom Kft.                          224                          224                       224

Szoc.Fogl.Kft.                    3.000                       3.000                    3.000

Ügyelet Kft.                           140                          140                      140

Kárpótlási jegy:                      1.135                          891                      726

Államkötvény:                      27.960                     18.640                   9.320

Összesen:                              42.519                     32.955                 22.380

 

Kárpótlási jegyek állománya (2009.év végén):

 

Névérték:

Darab száma:

 

1 000

55

55 000

5 000

62

310 000

10 000

77

770 000

Összesen:

Záró állomány értéke: 1.135.000.-Ft (- értékveszés: 409.872.-Ft)

 

 

 

Államkötvény

2001. szeptember 15-én (gázközmű vagyonra) 46.600.00.-Ft értékű kötvényt kapott az Önkormányzat (ez 5 db államkötvényt jelentett). 2006. évtől minden évben 1 db államkötvényt beváltunk, mivel az lejár. 9.320.000.-Ft a kötvény lejáratakor esedékes összeg, mely az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján évente jóváírásra kerül. Kapunk utána évi kamatot is, melyet félévente fizetnek. 2009-ben ez kb. 800.000.-Ft volt. Ez minden évben, évről-évre csökken, mivel a kötvény darabszáma is csökken.

Ez az államkötvény szolgált fedezetként a most már két éve lejárt Lombard hitelünknek is.

 

 

Pénzügyi helyzet alakulása

Év végi (mérleg) adatok:

2007. év     2008.év     2009. év        2010. év máj.31.

(e Ft-ban):

Önkormányzati számla

egyenleg (rulírozó hitel):   -281.828   -430.682    -499.622             -447.124

Folyószámla hitelkeret:        500.000    500.000      500.000            500.000

Lekötött betét állomány:

„400.M-ból”:               400.000      417.062       278.579                254.266

„200.M-ból”:               204.860      219.528

 

 

2007. évi SZÁMLA ZÁRÓEGYENLEGEK:

 

11743057-15397191-04260000 Cigány-Roma Kisebb.:

111 997

 

11743057-15397191-04330000 Német Kissebs.:

203 426

 

11743057-15397191-05500000 Horvát Kissebs.:

314 436

 

11743057-15397191-10040007 Drávaprojekt:

8 626 238

 

11743057-15397191-10320000 Otthonházi lak.:

10 056 402

 

11743057-15397191-10020009 B.szennyvízberuh.:

16 194 482

 

11743057-15397191-06840000 Lekötött betét (200 M):

204 860 000

 

ÖSSZESEN:

240 366 981

 

 

 

2007. évi PÉNZTÁR ZÁRÓEGYENLEGEK:

 

 

 

 

BARCS VÁROS ÖNK. PM. HIV. PÉNZTÁRA:

111 576

 

CIGÁNY KISSEBBSÉGI ÖNK. PÉNZTÁRA:

4 878

 

NÉMET KISSEBBSÉGI ÖNK. PÉNZTÁRA:

4 805

 

HORVÁT KISSEBBSÉGI ÖNK. PÉNZTÁRA:

10 557

 

ÖNKORMÁNYZAT Összesen:

131 816

 

 

 

 

 

 

 

 

2008. évi SZÁMLA ZÁRÓEGYENLEGEK:

 

11743057-15397191-04260000 Cigány-Roma Kisebb.:

136 596

 

11743057-15397191-04330000 Német Kissebs.:

348 979

 

11743057-15397191-05500000 Horvát Kissebs.:

270 478

 

11743057-15397191-04400000 Idegen bev. elsz.szla.:

4 250

 

11743057-15397191-10310001 Közt. u. 55. felú

12 197 432

 

11743057-15397191-10320000 Otthonházi lak.:

9 200 346

 

11743057-15397191-10020009 B.szennyvízberuh.:

15 325 166

 

11743057-15397191-06840000 Lekötött betét (200 M):

219 528 034

 

11743057-15397191-10050006 Lekötött betét (400 M):

417 062 293

 

 

11743057-15397191-10040007 Kist.isk.felt.jav.

19 201 448

 

11743057-15397191-03920000 Talajterhelési díj

2 941 585

 

ÖSSZESEN:

696 216 607

Ezen felül még:

11743057-15397191-06530000 Letéti szla.:

246 725

 

 

 

2008. évi PÉNZTÁR ZÁRÓEGYENLEGEK:

 

 

 

BARCS VÁROS ÖNK. PM. HIV. PÉNZTÁRA:

117 755

 

CIGÁNY KISSEBBSÉGI ÖNK. PÉNZTÁRA:

7 925

 

NÉMET KISSEBBSÉGI ÖNK. PÉNZTÁRA:

3 790

 

HORVÁT KISSEBBSÉGI ÖNK. PÉNZTÁRA:

17 260

 

ÖNKORMÁNYZAT Összesen:

146 730

 

2009. évi SZÁMLA ZÁRÓEGYENLEGEK:

 

11743057-15397191-04260000 Cigány-Roma Kisebb.:

484 198

 

11743057-15397191-04330000 Német Kissebs.:

428 226

 

11743057-15397191-05500000 Horvát Kissebs.:

90 192

 

11743057-15397191-04400000 Idegen bev. elsz.szla.:

4 267

 

11743057-15397191-04640000 Környvéd. alap. szla.:

571 136

 

11743057-15397191-08800000 Egyéb bev.besz. szla.:

74 008

 

11743057-15397191-10020009 B.szennyvízberuh.:

14 725 651

 

11743057-15397191-10050006 Lekötött betét (400 M):

278 578 636

 

11743057-15397191-10060005 TÁMOP 314 (kompetencia alapú…):

19 812 835

 

ÖSSZESEN:

314 769 149

Ezen felül még:

11743057-15397191-06530000 Letéti szla.:

246 725

 

 

 

2009. évi PÉNZTÁR ZÁRÓEGYENLEGEK:

 

 

 

BARCS VÁROS ÖNK. PM. HIV. PÉNZTÁRA:

378 605

 

CIGÁNY KISSEBBSÉGI ÖNK. PÉNZTÁRA:

26 215

 

NÉMET KISSEBBSÉGI ÖNK. PÉNZTÁRA:

18 890

 

HORVÁT KISSEBBSÉGI ÖNK. PÉNZTÁRA:

8 335

 

ÖNKORMÁNYZAT Összesen:

432 045

 

 

Intézmények finanszírozása (normatív és önkormányzati támogatás)

 

 

2007. év                 2008.év              2009. év           2010. év 05. 31-ig

(e Ft-ban):

Városgazd.Ig.                  131.545                132.229           144.847                  63.215

Szoc. Fogl.                            6.000

Járóbetegell.                      12.397                  11.490             14.821                       346

Szoc.Kp.                         268.613                252.580           245.667                202.692

Segélyek                         236.820                269.113           325.022                  49.284

Óvodák                             114.864

Deák F.Ált.I.                     141.905

Arany J.Ált.I.                    119.770

Zeneiskola                          32.237

Zenekar                                 1.106

GAMESZ                            16.683

Széchenyi Gimn.               151.893

Ipari és Ker.Sz.I.                 67.412

Szivárvány                        96.586                196.104               198.145                60.064

BNI                                663.126             1.240.770             1.216.244             430.702

Műv.Ház                            45.525                 39.156                 40.661                10.942

Könyvtár                            46.208                 46.169                  43.348                10.069

Múzeum                             19.626                 19.330                  20.069                 6.850

Tűzoltóság                            192.237            220.641               205.951               78.486

 

Megjegyzés

2007. július 1-vel történt meg a nevelési, oktatási intézmények összevonása.

 

 

A helyi adók befizetésének alakulása évenként az előirányzat százalékában:

 

2007. évben a helyi adók teljesülése 115,4 %, a gépjárműadó 109 %-ban teljesült. Az iparűzési adó teljesítése 119 %-os. A vállalkozók kommunális adója 101 %-ra, a magánszemélyek kommunális adója 104 %-ban realizálódott.

 

2008. évben a helyi adók teljesülése 101,9 %. A helyi adók közül az iparűzési adó teljesítése 101,2 %-os. 111,2 %-ban teljesült a gépjárműadó bevétel. A vállalkozók kommunális adója 100,3 %-ra, a magánszemélyek kommunális adója 99,7 %-ban realizálódott.

 

2009. évben a helyi adók teljesülése 102,6 %, a gépjárműadó 90,2 %-ban teljesült. A helyi adók közül az iparűzési adó teljesítése 102,1 %-os. A vállalkozók kommunális adója 91 %-ra, a magánszemélyek kommunális adója 100,8 %-ban, valamint az építményadó 112 %-ban realizálódott.

Átvett pénzek:

 

2007. év során a megyétől a megyei feladatok támogatásának éves összege megérkezett. A többcélú kistérségi társulás működési támogatása 80 %-ban teljesült, ennek oka az évközi lemondás és a helytelen tervezés. A tagintézmények rendszeresen fizették a normatíva különbözetet.

 

2008. évben a qamegyétől a megyei feladatok támogatásának éves összege megérkezett. A többcélú kistérségi társulás működési támogatása 108,8 %-ban teljesült a tervezetthez viszonyítva. A tagintézmények rendszeresen fizették a normatíva különbözetet.

 

2009-ben a megyétől a megyei feladatok támogatásának éves összege megérkezett. A többcélú kistérségi társulás működési támogatása 120,3 %-ban teljesült (az előre kifizetett bérleti díj miatt) a tervezetthez viszonyítva. A tagintézmények rendszeresen fizették a normatíva különbözetet.

 

 

Kiadások

 

Év végi (mérleg) adatok:

2007. év              2008. év           2009. év            2010.év

(e Ft-ban):

Szállítók felé fennálló tartozás:              95.156                 47.894                45.417            63.805 (2010.jún.17-ig)

 

 

Hitelek alakulása

 

2003. évben az Önkormányzat 95.000 eFt összegű fejlesztési célhitelt vett fel, melynek törlesztése 2004. januárjában elkezdődött A hitel éves törlesztő részlete 12.072 eFt és a  kamatai, lejárata 2013. 02. 28.

2004. évben az Önkormányzat a 88 szociális bérlakás és egy iroda építéséhez 202.549 eFt kedvezményes kamatozású lakásépítési és 12.000 eFt fejlesztési hitelt vett fel. A lakásépítési hitel lejárata 2023. 01. 28. Éves törlesztő részlete 11.208. eFt. A 12.000 eFt fejlesztési hitelt 5 évre vette igénybe az Önkormányzat, ennek lejárata 2008. 01 28. Éves törlesztő részlete 3.900 eFt és a kamatok. Mindkét hitel törlesztése 2008. január 28-val elkezdődött. 2004. évben ezen felül még 70.000 eFt fejlesztési hitelt is igénybe vett az önkormányzat, melynek futamideje 15 év, lejárata 2009. 12. 31. volt. Éves törlesztő részlete 13.920 eFt, amit három havi rendszerességgel fizettünk.

2005. évben kezdődött meg a fürdő beruházás. A strand I. ütemének saját forrását 350.000 eFt összegű hitellel fedezte az önkormányzat. Így a beruházás saját részének megteremtéséhez 350.000 eFt összegű fejlesztési hitelt kellett igénybe venni, melynek törlesztését 2007. januárjában kellett megkezdeni. Az utolsó tétel folyósítása ebből a 2006. év során történt 3.621 eFt összegben. Éves törlesztő részlete 19.200 eFt, és a kamatok. 2005. évben igénybe vett az Önkormányzat 43.245 eFt összegű lombard hitelt, mely 2007. 08. 12-én lejárt.

 

Az Önkormányzat a pénzügyi egyensúly, valamint a folyamatos likviditás biztosítása érdekében 2007-ben 280.000 eFt-ról 500.000 eFt-ra emelte meg a rulírozó módon működő folyószámlahitel keretét, mely évente meghosszabbításra kerül. Azonban ez a hitel még mindig nem a szükséges mértékben javítja a likviditást.

 

Barcs Város Önkormányzata számára a legkedvezőbb megoldást a kötvények zártkörű forgalomba hozatala jelentette.

Az Önkormányzat által 2007. augusztus 23-án névre szóló, zárt körben forgalmazott, 12 éves lejáratú kötvény került kibocsátásra 697.080.000.- forintnak megfelelő össznévértékű, (44.000) CHF-ben. (2019. október 15-i visszafizetési határidővel.) A változó kamat megállapítása a fixált 3 havi BUBOR fixing és a meghatározott (+0,525%) kamatfelár alapján történik. A kamatfizetés negyedévente történik, a tőke visszafizetése türelmi idő után, 2009-2019-ig évente két alkalommal (április 15-én és október 15-én) egyenlő részletben esedékes. A kötvény tőke törlesztésére először 2009. októberében került sor.  (A visszafizetett tőke 37.829. eFt volt 2009-ben). Az Önkormányzat a kötvényt működési célra bocsátotta ki, melyből lekötött 200.000.000.- Ft-ot elkülönített számlán 8%-os kamattal, a fennmaradó összegből a folyószámla hiteltarozását egyenlítette ki (2007. augusztus 23-án: 487.111.953.-forintot, ennyivel voltunk „-„ -ban). 2009. július 18-án döntött a Képviselő-testület a lekötött betét kamatainak felszabadításáról, mely összeg 2009. június 19-én szintén átvezetésre került a költségvetési elszámolási számlára (ez 30.094.270.-Ft volt).

2009. július 27-én a Képviselő-testület határozattal döntött a lekötött betét felszabadításáról (tőke + kamatok: 201.495.890.-Ft).

A kötvény forgalomba hozatalának célja az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése, a folyamatos likviditás és pályázati önerő biztosítása. Az ebből lekötött betét már teljes mértékben felhasználásra került.

 

Az Önkormányzat 2008. május 26-án kibocsátott névre szóló kötvénye szintén zárt körben, 12 éves futamidővel került forgalomba hozatalra 400.000.000.- forintnak megfelelő össznévértékű, CHF-ben. (Az értékpapír visszafizetési határideje: 2020. április 15-e). Kamata változó, mértéke a fixált 3 havi BUBOR fixing és a meghatározott (+1,40%) kamatfelár függvénye. A kamatfizetés negyedévente, a tőke visszafizetése türelmi idő után, 2010-2020-ig évente két alkalommal (április 15-én és október 15-én) egyenlő részletekben történik. Ezen kötvény kibocsátása fejlesztési, felhalmozási jellegű pénzeszközt (pályázatokhoz saját erőt) jelent az Önkormányzat számára.

A kötvény teljes összege szintén elkülönített számlán 8%-os kamattal került lekötésre. Ezen lekötött betétből 2009. augusztus 31-ig 31.586.855.-Ft került lehívásra a megkezdődött fejlesztések önerejére. 2009. július 27-én döntött a testület, hogy a 400.000.000.-forint lekötött betét kamata működési célra kerüljön felszabadításra. A kamat összege (37.753.208.-forint) 2009. július 28-án átvezetésre került az Önkormányzat költségvetési számlájára. Ebből a lekötött betétből 255 millió forint van. A többit felhasználtuk beruházásokhoz, pályázatokhoz.

 

A „rövidlejáratú” munkabérhitel havonta – az állami kiutalás és a bér kifizetési kötelezettség közötti különbözet „finanszírozására” –  került felvételre (csak szükség esetén, tehát nem törvényszerűen mind a 12 hónapban), tehát az OTP havonta (a folyósítást követő következő hónapban) emeli le az előző hónap végén kért összeget (+kamatot) az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.  2009-ben a legnagyobb felvett hitel összeg: 100.000.000.- Ft és a legalacsonyabb felvett hitel összege: 30.000.000.-Ft. Felső határát kizárólag az OTP Bank Nyrt. határozza meg.

 

 

 

 

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYA 2007. ÉV VÉGÉN:

 

 

 

 

 

 

11743002-15397191-80220000 Önkorm. Célhit. (12m):

325 000

11743002-15397191-80290003 Önkorm. Célhit.(350m):

330 800 000

11743002-15397191-80210001 Vállértéplakhit.(202.549e):

169 054 000

11743002-15397191-80240008 Önkorm. Célhit.(95m):

53 928 000

11743002-15397191-80270005 Önkorm. Célhit.(70m):

28 240 000

ÖSSZESEN:

582 347 000

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYA 2008. ÉV VÉGÉN:

 

 

 

 

 

11743002-15397191-80290003 Önkorm. Célhit.(350m):

311 600 000

11743002-15397191-80210001 Vállértéplakhit.(202.549e):

157 846 000

11743002-15397191-80240008 Önkorm. Célhit.(95m):

43 656 000

11743002-15397191-80270005 Önkorm. Célhit.(70m):

14 320 000

ÖSSZESEN:

527 422 000

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYA 2009. ÉV VÉGÉN:

 

 

 

 

 

 

11743002-15397191-80290003 Önkorm. Célhit.(350m):

292 400 000

11743002-15397191-80210001 Vállértéplakhit.(202.549e):

146 638 000

11743002-15397191-80240008 Önkorm. Célhit.(95m):

33 384 000

11743002-15397191-80270005 Önkorm. Célhit.(70m):

0,00

ÖSSZESEN:

472 422 000

2010. ÉVI (RÖVIDLEJÁRATÚ-ÉVEN BELÜLI) TÖRLESZTÉSE:

-41 000 000

BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN:

431 422 000

 

 

2009. december 31-én összes hosszú lejáratú hitel, kötvény állomány:              1.569.502eft.

2010. évi összes hosszú lejáratú hitel, kötvény törlesztés: 169.120 eft.

 

 

 

 

 

A fentiekből, ill. a megtakarításból és a kötvények kitolt fizetési határidejéből a likviditási egyensúly megteremthetőnek tűnt.

A helyi önkormányzatok likviditása a megnövekedett feladatokhoz rendelkezésre álló erőforrások szűkössége miatt egyre nagyobb figyelmet kap. A likviditást befolyásolja az is, hogy az Önkormányzat milyen gyorsan, milyen módon, milyen áron és milyen feltételekkel juthat kiegészítő külső forrásokhoz, pl.: költségvetési támogatáshoz, átvett pénzeszközhöz, likviditási hitelhez. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzat kiegészítő támogatást csak akkor igényelhet, ha minden saját hatáskörben megtehető intézkedést megtett a forráshiány elkerülésére. Például helyi adót vezet be, emelte az adómértékeket, pénzeszközt vett át, vagyonhasznosítással növelte forrásait és feltárta a kiadások csökkentésének lehetőségeit. Azonban a megtett intézkedések nem bizonyultak elégségesnek a kötelező önkormányzati feladatok ellátáshoz, a szükséges pénzeszközök biztosításához.

Az Önkormányzat az elmúlt években folyamatosan pályázatokat nyújtott be „az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) önkormányzatok támogatása” és „a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” tárgyában.

Barcs Város Képviselő-testülete a költségvetési rendelet elfogadásakor dönt arról, hogy a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez ÖNHIKI-s támogatási forrást vesz igénybe. Az erre vonatkozó pályázatot az önkormányzat benyújtja a Magyar Államkincstárhoz. Az ÖNHIKI pályázat beadási rendszere 2008. évhez képest nagy mértékben szigorodott. Mindent elkövettünk, hogy sikeres pályázatokat nyújthassunk be mind az ÖNHIKI, mind a „6/3”-as támogatási rendszert tekintve.

Ennek alapján az elmúlt években az alábbi támogatásokat nyertük el:

 

Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) önkormányzatok támogatása: Barcs Város Önkormányzata

 

Év:                               ÖNHIKI összege Ft-ban:

 

2007.                                  –

2008.                          59.281.000.-Ft

2009.                          28.439.000.-Ft.

2010.

 

Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása: Barcs Város Önkormányzata

 

2007.                           79.000.000.-Ft

2008.                          70.000.000.-Ft

2009.                           65.000.000.-Ft

2010.                           45.100.000.-Ft

 

Nemzetközi tendenciák szerint az önkormányzatok válságának kezelésére három alapvető válasz adható: egyrészt a privatizáció (azaz a szolgáltatások minél szélesebb körének az önkormányzati szektoron kívüli megoldása) és az államháztartáson kívüli tőkebevonás (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás), másrészt a decentralizáció (a szolgáltatásoknak illetve magának az önkormányzatnak a fogyasztókhoz közelebb vitele, hatékonyabbá tétele), végül a közösségi orientáció (az önkormányzat, illetve az önkormányzati szolgáltatások feletti demokratikus kontroll erősítése).

 

A 2009. évi tényadatokat figyelembe véve (a megtakarítás és a kötvények kitolt fizetési határideje mellett is), a pénzügyi egyensúly megteremtése, valamint a folyamatos likviditás biztosítása érdekében még mindig szükséges lenne az Önkormányzat hitel-állományának átstrukturálása, illetve újabb intézkedések megtétele. Számba kell venni a lehetséges megoldásokat.

Az Önkormányzatnak a kívánt fejlesztések megvalósítása érdekében szigorúan takarékos gazdálkodást kellett folytatnia, hogy a már elindított fejlesztések számláit megfelelő ütemben fizetni tudja és közben a működést is zavartalanul biztosítsa.

 

II.

 

VÁROSFEJLESZTÉS, ÜZEMELTETÉS

 

Barcs Város Önkormányzatát érintő fejlesztések 2007-2010.

 

A Képviselő-testület az 58/2007.(III.29.) számú határozatával elfogadta Barcs Város fejlesztési programját a 2007-2013. közötti tervezési időszakra.

 

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a II. Nemzeti Fejlesztési Terv részét képező Dél-Dunántúli Operatív Programot, illetve a hozzá kapcsolódó Stratégiai Fejlesztési Programok nagy részét véglegesítette, melynek eredményeképpen körvonalazódtak a Régiót érintő pályázati lehetőségek, konkrét pályázati kiírások jelentek meg, melyekre pályázatokat nyújtottunk be. Az egyeztetések figyelembe vételével megfogalmaztuk azokat a várost érintő fejlesztési programokat, leírtuk a várost érintő pályázatokat és fejlesztéseket, amelyeket a 2007-2010 közötti évek tervezési időszakban végre kívánunk hajtani, létre kívánunk hozni.

 

A fejlesztések együttes megvalósítása városunk életét meghatározó elemei, és reményeink szerint gazdasági és idegenforgalmi fellendülésünk, fejlődésünk elindító motorjaivá válnak. Mindenképpen törekednünk kell arra, hogy a nagyprojektek támogatásban részesüljenek, tekintettel arra, hogy a térség és a régió számára húzóerőt képviselnek, és további fejlesztések és befektetői szándékok elindítását indukálják.

 

Az Önkormányzat működését, költségvetését alapvetően befolyásolták a II. Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiai fejlesztési programjai, illetve Ágazati Operatív Programjai, valamint a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó Regionális Fejlesztési Operatív programjai, nevezetesen a Dél-Dunántúli Operatív Program és hozzá kapcsolódó Stratégiai Fejlesztési Programok, hiszen számos olyan projekttel rendelkezik, amely ezekhez kapcsolódik.

 

 

Az Önkormányzatnál a következő beruházások, fejlesztések fejeződtek be, melyek a továbbiakban kifejtésre kerülnek:

–        Belterületi zöldterületek kialakítása, településkép javítása,

–        Köztéri játszóterek bővítése és felújítása,

–        Barcs Város Önkormányzatát érintő járda és út felújítások,

–        Barcs, Piramis lakóházaknál szennyvíz gerincvezeték kiváltása,

–        Barcs önkormányzati tulajdonú épületek felújítása,

–        Barcs, „Új Magyarország Fejlesztési Pont” irodájának kialakítása,

–        Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése,

–        BNI Vízvári, Szuloki Tagintézmények fejlesztése,

–        Illegális hulladéklerakók felszámolása,

–        Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ szolgáltatásainak fejlesztése,

–        Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ beléptető rendszerének átalakítása és a téli öltöző bővítése,

–        Barcs-Somogytarnóca Szabadság utca felújítása,

–        Parkolók kialakítása a Deák F. u. és Kodály Z. u. között,

–        Gyalogos forgalmú járda kialakítása a Szentesi utca északi oldalán a Béke utcai elágazás és a Segesvári utcai bekötés között,

–        Drávai szabad-strandra vezető kerékpárút átvezetése a híd alatt.

 

Az Önkormányzatnál a következő beruházások, fejlesztések vannak folyamatban, illetve előkészítés alatt, melyek a továbbiakban kifejtésre kerülnek:

-        Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása,

-        Móricz Zsigmond Művelődési Központ színház és koncertterem,

-        Alap- és Középfokú Oktatási Intézmények rekonstrukciója,

-        Városi területek rehabilitációja (Dráva Völgye Középiskola, Szakképző Iskola, Városi Könyvtár, Ifjúság utca, Barátság utca közötti területekre),

-        Városi területek rehabilitációja III. (Szabadidő Központ, Hősök tere, egészségügyi intézményi területek rehabilitációja),

-        Barcsi kistérség ivóvízminőség-javítási program

-        Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Városi Bölcsőde fejlesztése,

-        Barcsi Városközpont fejlesztése,

-        Barcsi Romatelep rehabilitációja,

-        Barcs Város Oktatási Intézményeiben az informatikai infrastruktúra fejlesztése.

 

 

A különböző szintű fejlesztési, szolgáltatási, illetve egyéb programokkal kapcsolatos érintettség:

 

Az Önkormányzat gazdasági programját alapvetően befolyásolják a II. Nemzeti Fejlesztési terv stratégiai fejlesztési programjai, illetve Ágazati Operatív Programjai, valamint a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó Regionális Fejlesztési Operatív programjai, nevezetesen a Dél-Dunántúli Operatív Program és hozzá kapcsolódó Stratégiai Fejlesztési Programok, továbbá a különböző országos programok, valamint egyéb Európai Uniós pályázati források:

 

 

a./ Térségünk és önkormányzatunk az alábbi Országos programokban érintett:

 

a.1./ Térségünk az alábbi Országos programokban érintett:

 

6-os számú főközlekedési út Barcs-határátkelő – és Megyehatár közötti szakaszának 11,5 tonnás tengelyterhelésnek való megfeleltetése. Közlekedésfejlesztési Operatív Program (becsült beruházási érték: 2.800.000 e Ft). Ütemezés: 2009-2011.

 

68-as számú főközlekedési út Barcs-határátkelő – és Megyehatár közötti szakaszának 11,5 tonnás tengelyterhelésnek való megfeleltetése. Közlekedésfejlesztési Operatív Program. Ütemezés: 2009-2011.

 

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Programban megfogalmazott fejlesztések megvalósítása érdekében a már megkezdett közös erőfeszítéseinket tovább kell folytatnunk, és törekednünk kell arra, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében a Barcsot érintő fejlesztések ténylegesen megkezdődhessenek. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében a Dél-dunántúli Régió 319 települése érintett, és a program keretében egyesített hulladéklerakó és hulladékkezelő rendszer épül ki, sor kerül továbbá a bezárt hulladéklerakók rekultivációjára. A program Környezet és Energia Operatív Programból valósul meg, amelynek ütemezése 2009-2011-ig tart. A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése projekt (KEOP 1.1.1.) teljes beruházási költsége 18 722 901 e Ft. A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs projekt (KEOP 2.3.0.) teljes beruházási költsége: 8 641 645 e Ft. A Barcsot érintő fejlesztések beruházási összértéke: 1 950 000 e Ft.

 

A Barcsi kistérség ivóvízminőség javítása címmel Önkormányzatunk további 10 településsel közösen a Környezetvédelmi és Energia Operatív Program keretében a KEOP-7.1.3.0 konstrukcióra pályázatot nyújtott be, amely az első fordulóban támogatásban részesült. Az első forduló – az előkészítés – bruttó összköltsége 24.800 e Ft. A fejlesztés második fordulója keretében városunk ivóvízbázisa, vezeték hálózata kerül fejlesztésre.

 

 

a.2./ Önkormányzatunk az alábbi Országos programokban érintett:

 

Az önkormányzat az illegális hulladéklerakók felszámolása kapcsán is rendelkezett fejlesztéssel. Az illegális hulladéklerakók felszámolása esetén a beadott pályázat támogatásban részesült, melynek keretében rendezésre kerülnek a Barcs Város közigazgatási területét érintő illegális hulladéklerakók. A megvalósítás helyszínei: Gyöngyvirág utca teljes hossza, Segesvári utca vége, Arany János utca vége, Dankó utca teljes hossza, Mészégető utcát a Drávaszentes felé vezető úttal összekötő önkormányzati tulajdonú útszakasz. A projekt a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kiírása alapján valósult meg. A beruházás összértéke: 3 970 e Ft volt.

 

Az oktatási intézmények tekintetében a BNI Vízvári, Szuloki Tagintézmények fejlesztése című pályázat került beadásra a 18/2008 (III.28.) ÖTM rendelet alapján. A tagintézmények fejlesztését megvalósítottuk. A beruházás összértéke: 21 178 e Ft volt.

 

Az oktatási intézmények tekintetében a BNI Vízvári Tagóvoda fejlesztése pályázat került beadásra az ÖTM rendelet alapján. A pályázat támogatásban részesült, a tagintézmény fejlesztése folyamatban van. A beruházás összértéke: 12 756 e Ft volt.

 

Az Európai Uniós forrásokból finanszírozott pályázatoknál lehetőség van arra, hogy EU Önerő Alap pályázati forrásra pályázzunk. Így az elnyert EU-s pályázatnál, rendelkezésre álló támogatási szerződés függvényében pályázatot nyújtottunk be. 2009-ben a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése pályázatánál 390 e Ft támogatást nyertünk a sajáterőnk kiegészítésére.

Pályázatot nyújtottunk be a Kistérségi járóbeteg ellátó kialakítása és az Oktatási Intézmények rekonstrukciója pályázatok EU Önerő Alap keretre 2010-ben, annak érdekében, hogy csökkenthessünk az Önkormányzatunk sajáterő ráfordítását. Terveink között szerepel, hogy a Városi Bölcsőde, a Nyugati városrész rehabilitációja, majd a Városközpont és Roma telep rehabilitációja pályázatokra vonatkozóan is önerő alap pályázatot nyújtunk be.

 

 

b./ Önkormányzatunk az alábbi Regionális Operatív Programban és egyéb Operatív Programban, illetve Európai Uniós konstrukció szerint meghirdetett pályázatokban érintett:

 

Alap és Középfokú Oktatási Intézmények rekonstrukciója esetén az Arany János és Deák Ferenc Általános Iskolák, valamint a Széchenyi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium rekonstrukciója jön létre. A DDOP 3.1.2./2F Humán közszolgáltatások fejlesztése c. ablakban beadott pályázat az első és a második fordulóban is nyert. Az oktatási intézmények kivitelezése 2010. márciusában megkezdődött és várhatóan 2011. januárra befejeződik. A tervezett beruházási összköltség meghaladja az 1 milliárd 200 millió Ft-ot.

 

A Dél-Dunántúli Operatív Program az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása érdekében megfogalmazta a Kistérségi Járóbeteg Központok kialakítását, melynek egyik eleme a Barcsi Járóbeteg Központ.

 

A DDOP programhoz kapcsolódva a Kistérségi Járóbeteg Központ kialakításánál cél egy új gyógyászati egység fejlesztése, egynapos sebészeti szolgáltatással, zöldmezős beruházásban. A pályázatot 2009. májusában adtuk be, amelyről a támogatási döntés 2009 szeptemberében megszületett. A projekt a DDOP 3.1.3.B Integrált járóbeteg szakellátó központok fejlesztése c. konstrukcióban valósítható meg, amelynek beruházási összköltsége bruttó 637 000 e Ft. A beruházás 2010. márciusában megkezdődött és várhatóan 2011. januárjában befejeződik.

 

Ahhoz, hogy a fejlődési folyamat ténylegesen beinduljon, elengedhetetlennek tartjuk a város kulturális életének és kulturális szolgáltatásainak kibővítését. E törekvésünknek meghatározó eleme a közelmúltban felújított Művelődési Központunkhoz kapcsolódó Művészeti, Kulturális, Turisztikai és Közösségi Központ megvalósítása.

 

A Móricz Zsigmond Művelődési Központ fejlesztése esetén új épületépítés, közlekedési és zöldfelületek kialakítása, belsőépítészet és színház-technológia fejlesztések alakítandók ki. A pályázat beadásra és befogadásra került, a DDOP 4.1.1.D Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása c. pályázati kiíráshoz, amelynél sajnos forráshiány miatt nem részesültünk támogatásban. A projekt tervezett beruházási összköltsége bruttó 888 000 e Ft volt. Jelenleg figyelemmel kísérjük, hogy milyen pályázati konstrukcióban valósítható meg a tervezett fejlesztésünk.

 

A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ szolgáltatásainak fejlesztése (orvosi rendelő kialakítása, szénsavkádas kezelés feltételeinek megteremtése, tornaszoba kialakítása, parafangó kezelés feltételeinek kialakítása, pihenőhelyiség kialakítása, medence kiépítése, belsőépítészeti és technológiai berendezések) a DDOP 2.2.1.B Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. pályázati konstrukcióban beadott pályázat az első fordulóban és a második fordulóra is nyert. A beruházás 2009. augusztusában megkezdődött, és 2010. májusában befejeződött. A beruházási összköltség bruttó 179 000 e Ft volt.

 

A Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése a DDOP 3.1.1. Közszolgálati intézmények akadálymentesítése c. pályázati konstrukcióban beadott pályázat támogatásban részesült. Az akadálymenetesítést lefolytattuk, 2009-ben a pályázat lezárult. A beruházási összköltség bruttó 6 500 e Ft volt.

 

Barcs Város Önkormányzata BNI Szuloki Tagintézmény akadálymenetesítése címmel a DDOP 3.1.1. Közszolgálati intézmények akadálymentesítése c. pályázati konstrukcióban beadott pályázat támogatásban részesült. A beruházás közbeszerzési eljárása folyamatban van. A beruházási összköltség bruttó 12 136 e Ft.

 

A Dráva Völgye Középiskola rekonstrukciós munkáinak befejezése szükségessé tették, a Dráva Völgye Középiskola - Ipari és Kereskedelmi Szakiskola- Óvoda - Könyvtár közötti terület egységes intézményi területté alakítását, rehabilitációjával történő rendezését és parkosítását, az intézményegységek külső felújítását. Parkolók kialakításával lehetőséget kell teremtenünk a sportcsarnokban rendezendő programok résztvevőinek fogadására, és a rendezvények zavartalan lebonyolítására. Ezzel párhuzamosan meg kell oldanunk az Ifjúság utca burkolatának felújítását és csapadékvíz elvezetését.

 

A Barcs Nyugati városrész rehabilitációja pályázat az első és a második fordulóban is nyert a DDOP 4.1.1.A Funkció bővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati kiírásban. A támogatási szerződés aláírása folyamatban van, ezért a beruházás tervezett kezdési ideje várhatóan 2010. júliusa. A beruházás várható befejezési időpontja: 2011. június. A tervezett beruházási összköltség: 470 000 e Ft.

 

Városi területek rehabilitációja III. Városközpont fejlesztése (Szabadidőpark, Hősök tere, egészségügyi intézményi területek rehabilitációja). A pályázat beadásra került: 2010. 02. 28. határidőre a DDOP 4.1.1.B LHH Integrált városfejlesztési akciók támogatása c. konstrukcióban. A városközponthoz kapcsolódó Hősök tere és a Szabadidő központ rehabilitációja során a következő főbb fejlesztési elemek figyelembevételét tervezzük:

- Hősök tere és környéke rehabilitációja,

- Szabadidő központ és környéke rehabilitációja, felújítása,

- Bajcsy Zs. u. 72-78. közötti terület rehabilitációja.

Barcs Városközpont rehabilitációja pályázathoz véglegesített összköltsége 420.000.000.- Ft, melyből az igényelhető támogatás 339.104.000.- Ft, a szükséges saját erő mértéke pedig várhatóan 80.896.000.- Ft.

 

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Városi Bölcsőde fejlesztése pályázat határidőre beadásra került a DDOP 3.1.1. D Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése konstrukcióban. A tervezett beruházási összköltség: 77 000 e Ft. A pályázat támogatásban részesült, a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A beruházás várható kezdete 2010. szeptember, befejezése 2011. június. A Barcsi Városi Bölcsőde rendkívül leromlott állapotban van, ezért belső és külső rekonstrukció és további fejlesztés létrehozása indokolt. A projekt elsődleges célja, hogy a XXI. századnak megfelelő bölcsődei infrastruktúra és bölcsőde férőhely-bővítés, valamint pedagógiai fejlesztés jöhessen létre minden kistérségi lakos számára. A Bölcsőde teljes körű felújítása, valamint bővítése a fő cél. A felújítás során tervezzük a nyílászárók cseréjét, burkolatok felújítását, komplett fűtéskorszerűsítést, a villamos hálózat felújítását, belső és külső játszóeszközök felújítását, vizes blokkok felújítását, akadálymentesítést és minimum 25 %-os férőhely növekedést csoportszoba létrehozásával, valamint új eszközök beszerzését.

 

A Barcs Város belterületi vízrendezése pályázat beadásra került 2009. 10. 15. határidőre a DDOP 5.1.5 B Települési bel- és külterületi vízrendezés pályázatra. A tervezett beruházási összköltség: 88 888 e Ft volt. A barcsi pálfalui részen, a Hős és a Martinovics utcákban szükséges rendezni a belterületi vízelvezetést, mivel ez hosszú évek óta megoldatlan problémája az önkormányzatnak. A terepadottságok következtében egyszerű árokrendszer kialakításával a probléma nem megoldható, szükséges mérnöki vízelvezető rendszer és műtárgyak tervezése és kialakítása. Barcs csapadékvíz főgyűjtő ág rekonstrukciója, a ’Piramis Házak’ mögötti terület vízrendezése azért indokolt, mert ezen a főgyűjtő ági részen régóta mederkorrekciós beavatkozásokra van szükség a meder állandó változása miatt. A probléma végleges megoldását az árokrendszer teljes burkolása adhatja meg.

A Kálvária, Vasvári Pál utcák vízrendezését a terepviszonyok és a megoldatlan csapadékvíz-elvezetés indokolja. Ezért egy burkolt árok-, zárt csapadék csatorna-rendszerrel, és vasrács-fedlapos folyókarendszerrel lehet megoldani a problémát.

A pályázatot forráshiány miatt nem részesítették támogatásban.

 

Barcs Város Önkormányzata Barcsi Romatelep rehabilitációja címmel pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv DDOP-4.1.2 A Szociális célú városrehabilitáció c. pályázati konstrukcióra 2010. május 31-i határidőre. A támogatás alapvető célja a városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása. A rehabilitáció célja az, hogy a helyi hátrányos helyzetű lakosság életminősége és esélyei javuljanak, az épített környezete minőségi változáson menjen át, a program gazdája az adott városrészben valósítson meg felzárkóztató programokat a társadalmi helyzet tekintetében. A Romatelep rehabilitációja során a következő főbb fejlesztési elemek figyelembevételét terveztük:

- Cigány Közösségi Ház felújítása és esetleges bővítése,

- a Cigány Közösségi Házhoz kapcsolódó közösségi és sport területek felújítása,

- a Romatelepen található szociális bérlakások teljes körű felújítása,

- a Cigány közösségi házhoz vezető utak és járdák felújítása.

Barcsi Roma telep rehabilitációja pályázat tervezett összköltsége várhatóan 215.000.000.- Ft, melyből várhatóan az igényelhető támogatás 180.000.000.- Ft, a várható saját erő mértéke pedig várhatóan 35.000.000.- Ft.

 

TÁMOP-3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményekben

A projekt fő célja: az élethosszig tartó tanulásra felkészítés a közoktatás legfontosabb alapfeladatai közé emelkedett az elmúlt néhány évben.

A pedagógusok szempontjából fontos egymás eredményeinek megismerése, az aktuális feladatok megvitatása, egymást segítő megoldások keresése. A helyben is megpezsdülő szakmai közélet, különösen a megnövekedő iskolaközi feladatok és funkciók (munkaközösség-vezető, programkészítő, tehetséggondozók, helyi szaktanácsadók, szakértők stb.) növelhetik a pedagógus pálya presztizsét, a karrierépítés esélyét, a vidéki pedagógusok önbecsülését. Mindezek a fenntartók számára fontos szempontokat jelenthetnek a pedagógusok értékelésekor, az önkormányzati minőségirányítási programok részeivé válhatnak. A projekt megvalósítása folyamatban van. A projekt összköltsége: 128 millió Ft.

 

TÁMOP 3.3.2. Esélyteremtés a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben

A projekt célja esélyegyenlőségi intézkedések megvalósítása a kompetencia alapú oktatás elterjesztése, integrációt támogató módszertani fejlesztés céljából. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések az intézményi szegregáció csökkentését, komplex megelőzési és felülvizsgálati-, a korai óvodáztatást biztosító programok adaptálását, a továbbtanulási utak megerősítését támogatják. Mindezek eredményeként csökken a HHH és SNI gyermekek szegregációja, megvalósul hátrányaik kompenzálása.

A projekt fő tevékenységei: projekt indítása, munkacsoportok kialakítása, szülői, kistérségi fórumok, Társadalmi Kerekasztal működtetése, együttműködés társadalmi partnerekkel, fejlesztő foglalkozások, mentorálás, szakmai programok megvalósítása, bemutató órák szervezése, eszközbeszerzés, képzések megvalósítása, projekt zárása. A projekt megvalósítása folyamatban van. A projekt összköltsége: 99 millió Ft.

 

Önkormányzatunk a TIOP-1.1.1. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című konstrukcióban pályázatot nyújtott be Barcs Város Oktatási Intézményeiben az informatikai infrastruktúra fejlesztése címmel. A beruházás bruttó összköltsége 64.340.220 Ft. A támogatási intenzitás 100 %. A beruházást ebben az évben szeretnénk megvalósítani, ezért a fejlesztéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás folyamatban van.

 

Törekednünk kell arra, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjaiba nem illeszthető feladatainkra a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását segítő pályázati lehetőségek kihasználásával jussunk forrásokhoz.

 

Az ÚMFT Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek fejlesztési programjában a fő cél a leghátrányosabb helyzetű kistérségben olyan kistérségi szintű fenntartható térségfejlesztési kapacitás megalapozása vagy megerősítése, amely biztosítja a kistérséget érintő fejlesztések eredményességét, s ezáltal a közjó helyben élők által is érzékelhető növelését, végső soron a leghátrányosabb helyzetből való kitörést.

 

Jelen időszakban több gazdasági-társadalmi folyamat zajlik, amely kedvezőtlenül érinti a leghátrányosabb helyzetű térségeket illetve társadalmi csoportokat. Nemzetközi összehasonlításban kifejezetten alacsony a foglalkoztatás, nem versenyképes az oktatás, veszélyesen nő a lakosság eladósodása.

 

Az I. Nemzeti Fejlesztési Tervből (NFT) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek átlagosan az országos átlagot meghaladó egy főre jutó támogatásban részesültek. Ez a többlettámogatás nem elegendő a markáns gazdasági-társadalmi folyamatok ellensúlyozására. Ráadásul egyes kistérségek, illetve település-csoportok, társadalmi csoportok az átlagnál lényegesen kevesebb forráshoz jutnak.

 

A fenti problémák miatt a kormány 2007. őszén – gazdasági, társadalmi, infrastruktúra-ellátottsági mutatók alapján – meghatározta a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérséget, és döntött ezek komplex programmal történő fejlesztésének szükségességéről (311/2007.(XI.17.) Korm. rendelet). A komplex program elsődleges forrása az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), illetve az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP).

 

Nem mondunk le senkiről – ez a fő üzenete annak az összetett fejlesztési programnak, amelynek célja, hogy ennek a 33 kistérségnek lehetőséget teremtsen a helyi gazdaság dinamizálására, a foglalkoztatás bővítésére, a társadalmi és földrajzi mobilitásra. A leghátrányosabb helyzetű kistérségekhez (LHH) kapcsolódó programok tervezése és fejlesztése 2008 őszén indult el.

 

2008. októberétől indult a Barcsi kistérségben a tervezési folyamat, melynek során különböző szakmai egyeztetésekre került sor a kistérség szereplőinek bevonásával. Ennek eredményeképpen összeállításra került a kistérség tervdokumentuma, amely a Kistérségi Fejlesztési Bizottság és Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás jóváhagyása után benyújtásra került az LHH Programirodához. A tervdokumentum tartalmazta az adott konstrukciókhoz illeszkedő projektötleteket a kistérség számára elkülönített forrásra tervezve.

 

Ezután következett a projekt-csomag zsűri általi értékelése, bírálata. Az értékelés és a bírálat alapján, a döntést 2009. május 08-án hozták meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség zsűrijének döntése alapján:

-       Az előzetesen jóváhagyott projektek összköltsége: 1877,4 Millió Ft,

-       Gazdaságfejlesztésre: 525 Millió Ft,

-       A kistérség LHH szabad kerete: 25,9 Millió Ft,

-       Forrás összesen: 2428,2 Millió Ft.

 

(A kistérség 25,9 Millió Ft szabad kerete később az LHH Programiroda döntése szerint beépítésre került a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás - Közoktatási esélyegyenlőség a Dráva mentén c. projektjébe.)

 

Az elfogadott projektekhez a pályázati konstrukciók folyamatosan jelentek meg. A projektek kidolgozása több esetben még folyamatban van.

 

 

Barcs Város Önkormányzata a következő pályázatokat és fejlesztéseket kívánja végrehajtani a leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjában:

 

Barcs Városközpont rehabilitáció (DDOP 4.1.1 B) – lásd előrébb.

 

 

A Társadalmi Megújulás Operatív programokból támogatott projektek

 

Barcsi Városi Könyvtár szolgáltatás-fejlesztése (TÁMOP 3.7.7/09/1)

Barcs Város Önkormányzata Könyvtár használatra irányuló digitális és információkeresési készségeket fejlesztő internet tanfolyam: A könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztés a Barcsi Kistérségben címmel pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 3.3.7/09/1 Minőségi Oktatás támogatás, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében c. konstrukcióban.

 

A támogatás alapvető célja a minőségi és esélyteremtő közoktatás kialakításának és a kultúra eszközeivel az egész életen át tartó tanulás feltételeinek javítása a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben.

A Városi Könyvtár a következő pályázati elemeket kívánja megvalósítani a pályázat keretében:

1./ Helyi képzési és tanulási szükségletek kielégítése a hagyományos és online könyvtári szolgáltatások fejlesztésével.

Az intézmény adatbázis-fejlesztésének, valamint interaktív honlap elkészítésének a célja, hogy a pályázat alapot nyújthat az interaktív honlap fejlesztéseinkhez, ami elősegíti a kistérségben, oktatásban résztvevők új könyvtári szolgáltatásokhoz való jutását. Ezzel elősegítjük a számítástechnika könyvtári alkalmazásának továbbfejlesztését.

2./ A térségi és helyi szinteken őrzött dokumentumok bekerülése az egységes országos lelőhely-nyilvántartásba.

A barcsi kistérségi könyvtári (KSZR) dokumentumok papíralapú katalógusban tárolt rekordjainak (30000 tétel) felvitele a SZIRÉN Integrált könyvtári adatbázisba. Célunk, az oktatásban és helytörténeti kutatásban közvetve és közvetlenül könyvtárunkat használók megfelelő információhoz való juttatása.

3./ A lakosság információkeresési és digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében könyvtári képzési programok lebonyolítása.

Az Információkeresés és könyvtárhasználati tanfolyamok indításával a könyvtárak szolgáltatásainak népszerűsítését szeretnénk felvállalni, iskolán kívüli oktatásban. Kb. 120 ember képzését valósítanánk meg a könyvtár gépparkját felhasználva. Ezzel elősegítjük a felsőoktatásban továbbtanuló középiskolások gyors információhoz jutását a könyvtárak szerepének növelésével.

4./ Olvasási készségek és az olvasáskultúra fejlesztése a helyi lakosság körében.

A programsorozat célja az olvasás megszerettetése, az olvasáskultúra és az írásbeliség fejlesztése, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése. Fő cél a fiatalok könyvtár- és dokumentumhasználatának erősítése, bővítése.

 

Könyvtár használatra irányuló digitális és információkeresési készségeket fejlesztő internet tanfolyam: A könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztés a Barcsi Kistérségben című pályázat tervezett összköltsége 20.500.000- Ft, melyből az igényelhető támogatás 20.500.000.-Ft, vagyis a pályázat 100 %-os támogatottságú. A pályázat beadási határideje 2009. november 20-a volt. A pályázat beadásra és regisztrálásra került.

 

A Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény infrastrukturális fejlesztése (TIOP-1.2.5/09/1)

Barcs Város Önkormányzata a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény infrastrukturális fejlesztésére pályázatot kíván benyújtani az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP-1.2.5/09/1 Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történő elősegítése érdekében az LHH kistérségek esélyegyenlőségéért c. konstrukcióban.

 

A fejlesztés célja a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai és egyéb infrastruktúra biztosítása, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

 

A Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény nincs megfelelő állapotban, ezért belső rekonstrukció és további eszközfejlesztés indokolt. A projekt elsődleges célja, hogy a XXI. századnak megfelelő oktatási infrastruktúra, valamint pedagógiai fejlesztés jöhessen létre minden kistérségi lakos számára. A felújítás során tervezzük a belső nyílászárók cseréjét, burkolatok felújítását, tankonyha felújítását és oktatási eszközök beszerzését.

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP-1.2.5/09/1 Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történő elősegítése érdekében az LHH kistérségek esélyegyenlőségéért c. konstrukcióban a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény infrastrukturális fejlesztése pályázat tervezett összköltsége várhatóan 65.000.000- Ft, melyből az igényelhető támogatás 65.000.000.- Ft, vagyis a pályázat 100 % támogatottságú, ezért a pályázat saját erőt nem igényel.

 

 

Önkormányzatunk Verőce város és a Horvát Fejlesztési Ügynökséggel közös pályázatokat nyújtott be a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. közötti tervezési időszak keretében meghirdetett kiírások alapján. Közös tervezések és egyeztetések eredményeképpen két közös pályázatot nyújtottunk be a „Határon átnyúló közös testvérvárosi szórakozási és sportesemények szervezése”, valamint a „Kreatív ifjúsági programok támogatása” címekkel. Mindkét pályázat esetén Barcs Város Önkormányzata számára 50.000.- euró a maximális pályázati támogatás, és a magyar oldalon 5 % a pályázati önerő. Tehát a két pályázat esetén az önerő maximális nagysága összesen 5.260.- euró, azaz kb. 1.578.000.- Ft. A „Kreatív ifjúsági programok támogatása” pályázat támogatásban részesült 2010. június 1-én megkezdődött a projekt, melynek keretében, horvát partnereinkkel közösen 11 ifjúsági rendezvényt fogunk megtartani, ebből hatot Barcson.

 

c./ Önkormányzatunk az alábbi régiós és egyéb pályázatokban érintett (TEKI, LEKI, CÉDE, TEUT):

 

Az Operatív Programokba nem illeszthető, de az Önkormányzat számára kötelező feladatok a belterületi közutak fenntartása és rekonstrukciós munkáinak elvégzése. Ezen kötelezettség megvalósítására a Kormányzat régiós szinten a „Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek Felzárkóztatási” keretéből, illetve a „Decentralizált Fejlesztési Programok Támogatási” keretéből évente biztosít forráslehetőséget a Regionális Fejlesztési Tanácsok döntési hatáskörében (TEKI, LEKI, CÉDE, TEUT). (2010-től ezek a pályázati lehetőségek megszűntek.)

 

A 2007. évi TEKI, LEKI, CÉDE, TEUT és egyéb pályázatok támogatásával a következő fejlesztések kerültek megvalósításra (melyek esetén a pályázatok beadása és befogadása megtörtént, a pályázatok támogatásban részesültek, valamint a támogatási szerződések megkötésre és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés eljárások lefolytatásra kerültek).

 

Barcs város területén gyalogos és gépjárműves közlekedési felületek rekonstrukciója

A beruházás megkezdésének időpontja: 2008. március, befejezés időpontja: 2008. május volt. A beruházás összértéke: 51 469 e Ft volt.

 

Barcs területén belterületi út burkolat-felújítása

A beruházás megkezdésének időpontja: 2008. március, befejezés időpontja: 2008. május volt. A beruházás összértéke: 6 896 e Ft volt.

 

A 2008. évi TEKI, LEKI, CÉDE, TEUT és egyéb pályázatok támogatásával a következő fejlesztések kerültek megvalósításra (melyek esetén a pályázatok beadása és befogadása megtörtént, a pályázatok támogatásban részesültek, valamint a támogatási szerződések megkötésre és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés eljárások lefolytatásra kerültek).

 

Barcs, „Új Magyarország Fejlesztési Pont” irodájának kialakítása

A beruházás megkezdésének időpontja: 2009. március, befejezés időpontja: 2009. május volt. A beruházás összértéke: 12 500 e Ft volt.

 

Barcs önkormányzati tulajdonú épületek felújítása

–        Barcs-Drávaszentes településrész faluházának külső, belső javító jellegű felújítása.

–        Barcs-Somogytarnóca településrész faluházának külső, belső javító jellegű felújítása.

–        Barcs Város Önkormányzata tulajdonát képező Cigány Kisebbségi Önkormányzat épületének külső, belső javító jellegű felújítása.

–        Barcsi Szociális Központ, Otthonházi lakások külső, belső, javító jellegű felújítása.

A beruházás megkezdésének időpontja: 2009. március, befejezés időpontja: 2009. május volt. A beruházás összértéke: 6 500 e Ft volt.

 

Barcs, Piramis lakóházaknál szennyvíz gerincvezeték kiváltása

A beruházás megkezdésének időpontja: 2009. május, befejezés időpontja: 2009. szeptember volt. A beruházás összértéke: 11 400 e Ft volt.

 

Barcs Város Önkormányzatát érintő járda és út felújítások

-              Deák Ferenc utca járdafelújítás,

-              Petőfi Sándor és Semmelweis utcák járdafelújítása,

-              Mező utca járdaépítés,

-              Barcs, Petőfi Sándor - Semmelweis utcák profiljavításos burkolat-felújítása,

-              Barcs, Mező utca profiljavításos burkolat-felújítása,

-              Barcs, Erkel Ferenc utca járdaépítés.

A beruházás megkezdésének időpontja: 2009. március, befejezés időpontja: 2009. május volt. A beruházás összértéke: 74 000 e Ft volt.

 

Köztéri játszóterek bővítése és felújítása

-              Köztársaság u. 41-43-45. társasház mögötti játszótér,

-              Bajcsy-Zs. u. 33-37. sz. mögötti játszótér,

-              Hősök téri játszótér (88 szociális lakásoknál lévő).

A beruházás megkezdésének időpontja: 2009. március, befejezés időpontja: 2009. május volt. A beruházás összértéke: 6 410 e Ft volt.

 

Belterületi zöldterületek kialakítása, településkép javítása

-              Deák Ferenc utca felújítandó járda és vízelvezető árok közötti terület       zöldfelületének kialakítása füvesítéssel,

-              Petőfi Sándor és Semmelweis utca: a felújítandó járda és vízelvezető árok közötti terület zöldfelületének kialakítása füvesítéssel,

-              Barcs, Mező utca és Erkel Ferenc utca: az épülő gyalogosforgalmú járda nyugati    szegélyvonala és Erkel Ferenc utca keleti szegélyvonala közötti zöldfelület kialakítása, füvesítéssel és növénytelepítéssel.

A beruházás megkezdésének időpontja: 2009. március, befejezés időpontja: 2009. május volt. A beruházás összértéke: 6 400 e Ft volt.

 

 

A 2009. évi TEKI, LEKI, CÉDE, TEUT és egyéb pályázatok támogatásával a következő fejlesztések kerültek megvalósításra (melyek esetén a pályázatok beadása és befogadása megtörtént, a pályázatok támogatásban részesültek, valamint a támogatási szerződések megkötésre és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés eljárások lefolytatásra kerültek).

 

Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ beléptető rendszerének átalakítása és a téli öltöző bővítése

A beruházás megkezdésének időpontja: 2009. december, befejezés időpontja: 2010. május volt. A beruházás összértéke: 12 318 e Ft volt.

 

Barcs-Somogytarnóca Szabadság utca felújítása

A beruházás megkezdésének időpontja: 2009. december, befejezés időpontja: 2010. május volt. A beruházás összértéke: 26 427 e Ft volt.

 

Parkolók kialakítása a Deák F. u. és Kodály Z. u. között

A beruházás megkezdésének időpontja: 2009. december, befejezés időpontja: 2010. május volt. A beruházás összértéke: 15 000 e Ft volt.

 

Gyalogos forgalmú járda kialakítása a Szentesi utca északi oldalán a Béke utcai elágazás és a Segesvári utcai bekötés között

A beruházás megkezdésének időpontja: 2009. december, befejezés időpontja: 2010. május volt. A beruházás összértéke: 11 415 e Ft volt.

 

Drávai szabad-strandra vezető kerékpárút átvezetése a híd alatt

A beruházás megkezdésének időpontja: 2009. december, befejezés időpontja: 2010. május volt. A beruházás összértéke: 9 687 e Ft volt.

 

Gázvezeték kiváltása a Móricz Zsigmond Művelődési Központ előtt

A beruházás megkezdésének időpontja: 2009. december, befejezés időpontja: 2010. május volt. A beruházás összértéke: 3 850 e Ft volt.

 

Transzformátor csere a Szocális Központnál

A beruházás megkezdésének időpontja: 2009. december, befejezés időpontja: 2010. május volt. A beruházás összértéke: 3 200 e Ft volt.

 

Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

 

A térség és az önkormányzat számára is igen nagy probléma, hogy a munkanélküliek képzettségi összetétele igen kedvezőtlen, egy részük még 8 általános iskolai végzettséggel sem rendelkezik, míg döntő többségében általános iskolai, illetve szakmunkás végzettségűek.

Önkormányzatunk jelentős mértékű támogatásokkal próbálta, illetve próbálja ma is a munkaerőpiacon azonnal értékesíthető képzettség megszerzését biztosítani a munkaügyi, illetve egyéb képzési központokon keresztül, azonban ez sem tud változtatni a képzettségi szint kedvezőtlen arányain, jóllehet a képzésekkel megpróbáltunk igazodni a város, illetve a térség gazdasági szerkezetéhez.

 

További terhet ró a térség munkaerő piaci helyzetére, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, illetve pályakezdő mérnökök megjelenése az álláskeresők között.

 

A település gazdasági versenyképességének növelését, elsősorban a kis- és középvállalkozások fejlődésének biztosítása, ipari park infrastruktúra fejlesztése, az üzleti szolgáltatások fejlesztése, illetve a turizmus fejlesztése útján kívántuk elérni. Ennek érdekében törekedtünk:

 

-   a gazdasági és intézményi szereplők hatékony együttműködésének megteremtésére a

mikro-, kis- és középvállalkozások működésének hatékony fenntartásával, a

vállalkozók aktivitásának és szolgáltatói hátterének erősítésével;

-    a gazdasági infrastruktúra fejlesztésére elsősorban a meglévő ipari park struktúrára

alapozva;

-    az ipari termelés alól kivont és hasznosítatlan, illetve alulhasznosított barnaövek

gazdasági hasznosítására, funkcióváltásának elősegítésére;

-    a turisztikai termékkínálat bővítésére.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a befektetés támogatási politikai célkitűzéseit a következők szerint határozta meg:

-     A Képviselő-testület törekedett arra, hogy a befektetők számára a település kedvező

feltételeket biztosítson.

-     A Képviselő-testület az adópolitikáján keresztül /jogszabály adta keretek között,

figyelemmel az EU-s szabályozásra is/ támogatja azokat a befektetőket, amelyek

hozzájárulnak a település fejlődéséhez, illetve jelentős számú munkahelyet

teremtenek.

-    Az Önkormányzat az ipari területtel, az infrastrukturális beruházásokkal szintén

támogatta a befektetni szándékozókat.

 

A stagnáló gazdasági helyzet már – már veszélyezteti a térség, illetve a város megtartó képességét, és mint új jelenség megindult a városban az elvándorlási hullám, ami jelen pillanatban még nem számottevő, de amennyiben nem indul meg a gazdaság élénkülése, rendkívül kedvezőtlenül alakíthatja városunk és a térség életét.

 

E negatív hatások megszüntetése érdekében önkormányzatunk – különösképpen az 1998-ban beindult közmunka pályázatokra alapozva – jelentős foglalkoztatási programokat hajtott végre, az első időszakban külső megvalósító szervezetekkel együttműködve, majd a Városgazdálkodási Igazgatóság bevonásával. A foglalkoztatási programokban elsősorban az alulképzett, illetve szociálisan tartósan rászorulókat juttattuk átmenetileg munkához. Törekedtünk arra, hogy a programok végrehajtásával párhuzamosan beinduljon egyfajta reintegrációs folyamat is, azonban ez a kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzetre tekintettel csekély mértékűnek mondható.

 

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:

 

–        A fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi vállalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársai által, illetve közösen szervezett WORK SHOP-okon tájékoztattuk a helyi vállalkozásokat a Regionális és Ágazati Operatív Programok keretében megvalósítható fejlesztési, illetve pályázati lehetőségekről.

 

A várost érintő turisztikai fejlesztéseknél (magánvállalkozások által megvalósítandó) jelentős foglalkoztatási igény megjelenését prognosztizáltuk. Ezzel összefüggésben a termálközpontunkhoz szorosan kapcsolható panzió és kemping fejlesztés kivitelezése ténylegesen megkezdődött, aminek következtében várhatóan munkaerő felvételére kerül sor, akik a létesítmények működtetésében vesznek részt.

 

–        Segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen.

 

–        A közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával.

 

A „Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ” gyógyszolgáltatásainak fejlesztésével, illetve a szolgáltatások körének kibővítésével 3 fő egészségügyi dolgozó foglalkoztatását tudjuk biztosítani 2010-től.

 

–        Rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal.

 

Közmunkások foglalkoztatása

 

A közmunka program előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi feltételekkel tud elláttatni közcélú feladatokat.

 

A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat

–        folyamatosan vizsgálta a közmunkások foglalkoztatási lehetőségeit,

–        kihasználta a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit.

 

Közmunkások foglalkoztatását a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás által kidolgozott és megpályázott közmunka programok keretében biztosítottuk, nemcsak Barcson, hanem a kistérség többi településén is.

A támogatásban részesült pályázatok keretében gyakorlatilag 1998. évtől folyamatosan tudtunk végrehajtani közmunka programot. A szakmai irányítást és feladatokat a pályázatok első időszakában, mint közreműködő megvalósító, a Rinya Dombómenti Vizitársulat koordinálásával, majd később a Városgazdálkodási Igazgatóság koordinálásával hajtottuk végre.

 

További foglalkoztatási lehetőségként kínálkozott a közcélú és közhasznú foglalkoztatás, melynek keretében rendszeresen a Városgazdálkodási Igazgatóság a költségvetésünkben biztosított normatíva terhére foglalkoztat dolgozókat a Munkaügyi Központ bevonásával külön megállapodás alapján.

 

Alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás

 

Az Önkormányzat népszerűsítette az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatást, és az idényjellegű, illetve alkalmi feladatok ellátása (pl. kaszálás, hóeltakarítás, síkosságmentesítés stb.) esetén vizsgálta az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás lehetőségét.

Meg kell jegyezni, hogy az önkormányzat számára tulajdonképpen a közfoglalkoztatás intézménye az egyetlen lehetőség a foglalkoztatási helyzet javítása tekintetében, egyéb iránt a foglalkoztatási problémák megoldását a fentebb megfogalmazott célok megvalósulásával a befektetői szándék, valamint a vállalkozási szándék erősödével látjuk biztosíthatónak. A közfoglalkoztatás pusztán átmenetileg oldja meg a foglalkoztatásból kirekesztődött emberek életkörülményeinek javítását, a hosszútávú megélhetés biztosítását a vállalkozói szférában tartós foglalkoztatás keretében végzett munka adhatja.

 

 

Idegenforgalom

 

A kikötő fejlesztés elérte a célját, teljes egészében elkészült. A vállalkozóval közösen kialakítottunk egy WC csoportot és a 2010 évben megépített a sétányon már az idelátogatók elsétálhatnak a Drávai szabad strandig.

A kikötőt üzemeltető vállalkozó 2010 évben befejezi a volt „só” raktárból kialakított csónak, kajak kölcsönzőjét és egy lovastúra állomást.

A továbbá turisztikai fejlesztéseink kapcsán elkészült a Gyógyfürdő és Rekreációs Központ, melyet 2010 évben bővítettünk az idelátogató vendégek és a lakosság nagy örömére.

A városban a szálláshelyek a Boróka szálló kiesésével csak magányszemélyek által üzemeltettet panziókban biztosíthatóak, de pályázat útján magánszemélyek megkezdték egy panzió építését, melyhez szervesen kapcsolódik egy camping építése is. Idősközben a már említett szálloda is magánkézbe került, és részben felújították.

2008 évben elkészült a Drávai szabad strand kiszolgáló épülete, melyben helyett kapott egy tetőnapozó, beálló, öltözők, vizesblokkok, büfé és egy iroda, mely elsősegélynyújtó helyként is szolgál. Kiépítésre került még itt a parkoló, és rendezve lett a strand területe is.

 

 

Köztisztaság, zöldterület fenntartás

 

A 2006-2010 közötti időszakban a Városgazdálkodási Igazgatóságnál megvalósult fejlesztések mindig az amortizálódott eszközök pótlására és az új feladatok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges eszközökre korlátozódtak. A legszükségesebb alapgépeik rendelkezésre állnak az üzemben, amiknél koruk és magas igénybevételük miatt gyakori a javítás miatti kiesés.

 

 

Az Igazgatóság 2006 óta képzéseket bonyolított le évi 30-60 végzőssel, ezáltal a közmunkások alapismeretei javultak és a feladatokat jobb minőségben végezték el. Az oktatás-szervezőktől ehhez lombszívót, kistraktort, fűnyírókat, parképítési anyagokat kapott az Igazgatóság, ami javítja helyzetét. A kéziszerszám igényüket a különböző közfoglalkoztatási formákból fedezték. A továbbiakban többfunkciós gépekre szeretnének pályázni, utcaseprő, locsoló, kistraktor és kiegészítő berendezései, fűnyírók és damilkaszák, amik pótlásra szorulnak.

A Városgazdálkodási Igazgatóság amortizálódott gépparkjának felújítása 2006-ban tovább folytatódott a TRFC pályázati támogatással, bruttó 42 millió Ft összegben.

Az intézmény részére új gépjárművek beszerzése történt 2006-ban: Opel Combo kisteher gépkocsi, Opel Vivaro kisbusz.

Közalkalmazotti foglalkoztatott az irodai létszám, a munkavezetők, gépjárművezetők, szerelők, karbantartók és a fürdő személyzete. A közterület fenntartásával kapcsolatos munkákat döntően közhasznú foglalkoztatás keretében kézzel végezik A létszám 60 közalkalmazott és 50-250 közfoglalkoztatott.

2006 évtől a kóbor ebek átmeneti elhelyezése a Barcsi Természet- és Állatvédő Egyesület által üzemeltetett Barcs, Viktorpuszta 0587/3 hrsz. alatti menhelyen történik. Az egyesület e területen végzett tevékenységéért, illetve a gyepmesteri feladatok elvégzésének folyamatos biztosítása érdekében 2006 évtől az Önkormányzat minden évben támogatásban részesíti az egyesületet, segítve és elismerve ezzel is e területen végzett munkájukat.

 

A Városgazdálkodási Igazgatóság a köztéri berendezések állagmegóvását, karbantartását szükség szerint végzi. A közterületek berendezéseinek, növényzetének rongálása (eltulajdonítása) az utóbbi években egyre nagyobb méreteket ölt. A tettenérés csak igen kevés esetben sikerül annak ellenére, hogy a cselekmény gyakran balesetveszélyes helyzetet idézhet elő (pl. eltulajdonított és megrongált közúti jelzőtáblák, hintákon lévő eltulajdonított és megrongált felfüggesztő csavarok).

A meglévő zöldterületek növényzetének, köztéri berendezéseinek állagmegóvására, folyamatos fenntartására továbbra is nagy gondot kell fordítani. Meg kell határozni a teljesítményelvárások mellett a minőségi munkavégzés feltételeit. Mindent el kell követni, hogy a közterületeken kevesebb legyen a rongálás.

A Gyógyfürdő és Rekreációs Központ megnyitásával megnőtt a városba látogató vendégek száma, ezért a fogadóképesség javítása érdekében továbbra is fontos feladat a város külső megjelenésének javítása. Az arculattervben megfogalmazott fejlesztések végrehajtása folyamatosan történik.  Az arculattervben megfogalmazott elképzelés szerint pályázati támogatással 2005 - 2007 közötti időszakra történő ütemezéssel, bruttó 42.9 millió forint összegben.

 

 

A 2006-2010-es ciklusban elkészült munkák a második ütemben évenkénti bontásban:

2006 évben:

 • a Hősök terén kandelláberek kihelyezése és üzembe helyezése,
 • a Strand zöldfelületének kialakítása, növényesítése,
 • SEFAG házak helyén parkosítás,
 • Somogytarnócai központban virágágyások kialakítása, növényesítése, köztéri berendezések (köztéri padok, hulladék-tároló edényzet és kerékpártárolók) kihelyezése,
 • Drávaszentesi buszmegálló felújítása és környezetének rendbetétele,
 • bejárati üdvözlő táblák környékének parkosítása,
 • utcanév és információs táblák kihelyezése.

2007 évben:

 • Gimnázium előtti zöldterület rendezése, növényesítése, köztéri berendezések kihelyezése,
 • a „Csillag” körforgalom növényesítése,
 • a Drávaszentesi Fő utca növényesítése, tüzi-víz tároló környékének parkosítása.

2006-ban a „Leghátrányosabb Kistérségek Felzárkóztatási Programja” pályázat keretében további felújítási munkák készültek a város közterületein november 30-ig tervezett befejezéssel bruttó 29,8 millió forint értékben, melynek keretében elkészült munkák:

 • Klapka u. I. világháborús emlékmű rendbetétele,
 • Ifjúság utca – Széchenyi utca – Bajcsy-Zs. utca részleges újrafüvesítése,
 • Jóbarát csárda előtti, a Béke utca és Bajcsy-Zs. utca sorok rendbetétele.
 • Vörösmarty M. utca, - Vikár utca, - Kis utca, valamint a Köztársaság utca részleges fásítása,
 • a Latinca utcában és Somogytarnócán (a kastélypark északi részén lévő) park felújítása,
 • a Központi játszótéren kerítés építése, bejárati rész kialakítása.

Többi év ??????????????????????????????

Az illegális hulladéklerakást sem a zöldterületeken, sem a járdákon, az autóbusz megállókban nem sikerült megfékezni. A város közterületeire több, mint 30 hulladékbedobó kihelyezése történt meg 2006. szeptemberéig, de számukat folyamatosan növelni kellett, ezért a Városgazdálkodási Igazgatóság saját készítésű gyűjtők kihelyezésével igyekezett a megrongált, eltulajdonított bedobókat pótolni. 2009 év végéig további 40 kézi hulladékbedobót helyezett ki a város és a településrészek legforgalmasabb gyalogosforgalmú közterületeire.

 

A parlagfű irtás megfelelő időben (július 1-ig) történő kötelező elvégzése a vonatkozó jogszabályok változása miatt, kiemelt feladattá vált. Az önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi ingatlanok parlagfű-mentesítési feladatait a Városgazdálkodási Igazgatóság és közfoglalkoztatás keretében alkalmazott közcélú munkásai szükség szerinti rendszerességgel látják el. A fenntartás keretében nagyon nagy gondot fordít az Önkormányzat arra, hogy minden évben következetesen jó példát mutasson a lakosság felé saját tulajdonú területeinek rendben tartásával. Célunk a jogszabályi kötelezettség törvény által előírt június 30-i határidőre történő teljesítése önkéntes jogkövetés útján, és ezt követően annak folyamatos fenntartása a vegetáció végéig. Ennek érdekében az ismertetésre készített tájékoztatókat, parlagfű elleni védekezésről szóló jegyzői felhívást májustól folyamatosan, több helyszínen hozzáférhetővé tette a Hivatal: köztéri hirdetőtáblákon, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, HÍD Tv képújságában. A parlagfű elleni védekezés fontosságáról riportok hangzanak el a helyi Aqua Rádióban, illetve a Híd Tv-ben.

Az önkormányzat elsősorban a jogszabályokban biztosított eszközökkel képes a parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatosan a jogsértő tevékenységek visszaszorítására. Ennek értelmében, amennyiben a helyszíni ellenőrzés során bizonyítást nyer, hogy a földhasználó nem tett eleget a jogszabály által előírt kötelezettségének, a parlagfű-mentesítés kikényszerítése érdekében külterületen a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (továbbiakban: MgSZH) területi szerve, belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést.  Növényvédelmi bírság kiszabására a 2008. szeptember 1-i jogszabályváltozásokat követően mind belterületen, mind pedig külterületen az MgSZH jogosult. A cél nem a növényvédelmi bírság kiszabása, hanem a parlagfű terjedésének visszaszorításával az allergiás megbetegedések csökkentése.

 

Barcs Város Önkormányzata az ÁNTSZ Barcsi-, Szigetvári-, Szentlőrinci Kistérségi Intézetével együttműködve, civil szervezetek bevonásával 2007-2009. időszakra vetítve minden évben „Parlagfűmentesen Allergia” címmel parlagfű-mentesítési programot szervezett. A parlagfű-mentesítési akciók során kitűzött cél elsősorban, a figyelemfelhívás,  szemléletformálás a parlagfű-mentesítés fontosságáról, tájékoztatás a földtulajdonosokat érintő jogszabályi előírásokról, a parlagfű védekezési módjainak ismertetése, annak gyakorlatba történő átültetése, illetve az, hogy a városban tevékenykedő civil szervezetekkel szorosabb és összehangoltabb kapcsolat alakuljon ki. A megrendezésre kerülő programok egymásra épüljenek, együtt valósítsuk meg, ne pedig minden civil szervezet külön- külön próbálja meg elérni az általa kitűzött célokat, ezzel is egy komplexebb megoldást jelentve a városban felmerülő problémákra.

Az önkormányzat a jogszabályokban biztosított eszközökön túlmenően a lakosság körében pozitív hatású motivációt a „Parlagfűmentes Ház” akcióval szeretne elérni. 2007. évtől folyamatosan azért tartjuk meg minden évben ezt az akciót, hogy az Önkormányzat a civil szervezetek bevonásával a hatósági ügyintézések és a büntetés mellett rendelkezzen egy új lehetőséggel. Egy vagy több helyi civil szervezet segítségével zajlik az akció, akik a települést járva figyelik a területeket, és amennyiben parlagfűvel szennyezett területet észlelnek, bejelentik az önkormányzat jegyzőjének. Az a tulajdonos, aki parlagfű-mentesen tartja saját területét, kap egy matricát a postaládájára.

Saját tapasztalataink azt mutatják, hogy a parlagfű elleni védekezés csakis úgy lehet sikeres, ha az érintett földtulajdonosok szemléletformálásába a civil szerveteket is bevonjuk, és a többi, az ügyben érintett helyi hatósággal (ÁNTSZ, Földhivatal, FVM Falugazdász Központ, Közterület-felügyelet) is együttműködünk.

 

A Barcs Város közigazgatási területén lévő köztéri játszótéri eszközök felülvizsgálatát - „a játszótéri eszközök biztonságáról” szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet előírásainak megfelelő rendszerességgel - a biztonságossági követelmények alapján, elsősorban a szabvány figyelembevételével, a gazdasági és közlekedési miniszter által játszótéri eszközök vizsgálatára, tanúsítására kijelölt szervezet végezte. A városi játszóterek szabványügyi felülvizsgálata során jelzett hiányosságok felszámolását, valamint a rongálás miatt veszélyessé vált játszószerek javítását a Városgazdálkodási Igazgatóság látta el, de ez utóbbi folyamatosan ismétlődő feladatot jelentett az intézmény számára. A játszóterek védelme érdekében, a kerítésépítés látszott a leghatékonyabb eszköznek.  Ennek értelmében döntött a város vezetése a frekventált helyen lévő, balesetveszélyes játszóterek körbekerítéséről.

Szabványi előírásoknak megfelelő játszóterek kialakítására, felújítására az önkormányzat a 2006-2010 közötti időszakban az alábbi pályázatokat nyerte el:

Barcs Város Önkormányzata 2008. évben támogatást nyert a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati felhívása alapján „Köztéri játszóterek bővítése, felújítása” tárgyában bruttó  6.410.705 Ft összegben. Elkészült munkák felsorolása fentebb, az „Önkormányzatunk az alábbi régiós és egyéb pályázatokban érintett (TEKI, LEKI, CÉDE, TEUT)” című részben.

 

Társadalmi összefogás eredményeképpen 2008-ban a drávaszentesi és a somogytarnócai településrészi önkormányzat további egy-egy játszótér felújítását hajtotta végre az érintett településrészeken.

 

Hulladékgazdálkodás

 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben előírtak szerint az önkormányzatoknak meg kellett szervezni a települési szilárd hulladék jogszabályi feltételeknek megfelelő kezelését.

A jogszabályi előírásnak megfelelően történt meg a közszolgáltató kiválasztása és a Képviselő-testület döntésével az önkormányzat középtávú közszolgáltatási szerződéssel bízta meg a BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft-t 2003. január elsejétől „a város közigazgatási területén belül rendszeres hulladékszállítással ellátott ingatlanokon összegyűjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény, valamint a begyűjtőhelyek létesítésével és működtetésével”. A város teljes területéről a közszolgáltató szállítja el a begyűjtött települési szilárd hulladékot az általa üzemeltetett lerakóra, és a tevékenység ellátása és az ügyfelek igényeinek teljes körű kielégítése érdekében, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, ügyfélszolgálati irodát működtet Barcson. A BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft-vel települési szilárd hulladék kezelése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés 2009. december 31-ig volt hatályos, ezért a települési önkormányzatnak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató kiválasztása tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásával párhuzamosan kezdeményezte a közszolgáltatási szerződés meghosszabbítását, változatlan feltételrendszerrel a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 27. § (5) bekezdésére tekintettel. Ennek eredményeképpen a közszolgáltatási szerződés hatálya a közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében a közbeszerzési eljárás lezárásáig meghosszabbításra került. A közbeszerzési eljárás lezárásának az eljárás eredményeként megkötött közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének napja lett meghatározva. ????????????????????

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. június 17-i ülésén „Barcs Város Önkormányzata részére hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében” tárgyban 2009. év decemberében kiírt közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92. § g) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította és elrendelte az újabb közbeszerzési eljárás előkészítését.

 

A hulladékgazdálkodási tervekben (országos, térségi helyi), valamint a hulladékgazdálkodásról szóló rendeletekben meghatározott kötelezettségei nagy részét az önkormányzat hosszabb távon csak több település összefogásával tudja teljesíteni, ezért csatlakozott a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Programhoz.

A Mecsek-Dráva Társulást 295 település önkormányzata azért hozta létre, illetve azért csatlakozott a Társuláshoz, hogy a települési szilárd-hulladékkezelés jogszabály által előírt kötelezettségeinek regionális keretek között a legszélesebb körű támogatás bevonásával tudjon eleget tenni. Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. február 21-i rendkívüli ülésén hozzájárult - a Társulási Tanács határozata szerint - további 18 település Társuláshoz történő csatlakozásához. A program keretében Barcs, valamint a többi település, Pécs Megyei Jogú Város gesztorságával a közeljövőben megvalósuló Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program „KEOP 2.3.0. A települési szilárd-hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” és „KEOP 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú pályázati projektek segítségével tud megfelelni majd hosszú távon is a környezetvédelmi követelményeknek, a szelektív gyűjtés során keletkező, újrahasznosítható szilárd hulladékok válogatásával (válogatómű létesítése), a válogatható zöldhulladékok kezelésével, valamint új regionális hulladéklerakó kiépítésével.

A projekt keretében Barcson az Európai Uniós előírásoknak megfelelő regionális hulladékgazdálkodás feltételeinek megteremtéséhez szükséges beruházások (Hulladékkezelő Központ létesítése: válogatómű, átrakóállomás és hulladékudvar kialakítása) valósulnak meg. Barcs városában található működésen kívüli kommunális hulladéklerakó, jogszabályi előírások szerinti rekultivációjának I. ütemére a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program „KEOP 2.3.0. A települési szilárd-hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” tárgyú pályázati projekt keretében kerül sor.

A hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésének menetére a törvényi előírásoknak megfelelően helyi hulladékgazdálkodási terv készült, mely helyi rendeletben {34/2004. (X.1.) számú önkormányzati rendelet} is kihirdetésre került. A Hgt. 37. §-a (1) bekezdése előírja, hogy a hulladékgazdálkodási terv időarányos végrehajtásáról beszámolót kell készíteni, melynek célja a terv készítése óta eltelt időben megvalósult célok bemutatása és a következő évek feladatainak korrigálása az időközben bekövetkezett változások figyelembe vételével. A jogszabályi előírásoknak megfelelően Barcs Város Képviselő-testülete 2007. június 21-i ülésén a Barcs Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének időarányos végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

 

A helyi hulladékgazdálkodási tervben, illetve a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Programban szereplő hulladékhasznosítási célkitűzések (a hulladékoknak a lehető legnagyobb mértékben történő hasznosítása, illetve a deponálandó hulladékmennyiség mértékének minimalizálása) megteremtésére, Barcs Város Önkormányzata pályázati forrás felhasználásával, a közszolgáltatás keretében megvalósította a város egész területére kiterjedően a szelektív hulladékgyűjtés teljes körű bevezetését. Kialakíthatóvá vált Barcs közterületein 50 helyen, 3 frakció (papír, műanyag, üveg) befogadására alkalmas, 1100 literes, színes műanyag, szabvány előírásnak megfelelő gyűjtőtartályokkal felszerelt gyűjtősziget. A szelektív hulladékgyűjtés alkalmazásának tárgyi és technikai feltételei adottak, azonban sajnálattal tapasztaljuk, hogy a lakosság sok esetben nem megfelelően használja a Barcs város különböző pontjain kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigeteket. A gyűjtőpontokon lévő különböző hulladékfrakciók befogadására alkalmas hulladékgyűjtő edényzetben nem a frakcióknak megfelelő hulladéktípusok kerülnek elhelyezésre, és nem megfelelő tisztaságban. A helyes gyakorlat leírását az egyes hulladékösszetevőket tartalmazó hulladékgyűjtő edényzeten található felirat magyarázza.

 

Az Önkormányzat évente két alkalommal (április és október hónapban) megszervezi a lomtalanítási, illetve a veszélyes hulladékgyűjtési akcióit. A nagy darabos hulladék (lom), illetve a háztartásokban keletkezett, lakossági veszélyes hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében gondoskodik. A városban megtartott LIM-LOM akció keretében, a Közterület-felügyelők a tényleges hulladékbegyűjtést és -szállítást végző cégcsoport munkatársaival közösen ellenőrzik a szabályszerű végrehajtást. Az akció adott napjára meghirdetett területen a levonulás után tartott ellenőrzések eredményei egyértelműen tükrözik, hogy a lakosság egyre körültekintőbb és figyelmesebb a kihelyezett hulladékok fajtáját és a hulladékok kihelyezési módját tekintve. A korábbi évek gyakorlatát figyelembe véve, egyre ritkábban fordult elő, hogy a lakosság nem a felhívásnak megfelelő hulladékot (pl.: autógumit) helyezett ki a közterületre, illetve, hogy a zöldhulladékot, nyesedéket nem 1 méteresre darabolva, összekötegelve és az egyéb LIM-LOM-tól elkülönítve készítette elő begyűjtésre és szállításra.

A közszolgáltatás keretében kötelezően előírt háztartási veszélyes hulladékgyűjtési akciók keretében elszállított hulladékok mennyisége a 2006-2009. időszakra vetítve, az évek során csökkent. A jelenség azzal magyarázható, hogy az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások a gyártók és forgalmazók részére kötelezően előírják - a külön jogszabályban meghatározott termékekre vagy termékcsoportokra - az általuk belföldön forgalmazott használt termék, illetve azok hulladékának a felhasználótól történő visszavételét.

A Kormány 109/2005. (VI.23.) rendeletével bevezette a használt elemek visszavételi kötelezettségét, és a begyűjtés megszervezését és finanszírozását a gyártók felelősségi körében utalta. A fogyasztóknak már egy korábbi rendelet megtiltotta, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat a lakossági gyűjtőedénybe dobják, és bár több helyen van mód a használt elemek leadására, eddig még nem épült ki országos begyűjtő rendszer. A jogszabályok alapján a RE’LEM Kht. – a gyártók hivatalos koordináló szervezete – 2005. őszén országos gyűjtőhálózat kiépítését kezdte meg a használt elemek, mint veszélyes hulladékok díjmentes visszavételére és gyűjtésére. A FoReGo Magyaroszág Kft., a Re’lem Kht. megbízása alapján használt szárazelemek visszagyűjtésének szervezése során, a jogszabályokban előírt kötelezettségnek eleget téve 2006 évben településünkön is kialakításra kerültek gyűjtőpontok, a Polgármesteri Hivatalban, iskolákban, kereskedelmi egységeknél.

 

A 01054/2 hrsz-ú területen működő állati hulladékverem (dögkút) bezárását a Hatósági Állatorvos 2005. február 1-én kelt 16-1/2005. számú határozatában rendelte el. Ezt megerősítve a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Felügyelőség, mint I fokú hatóság az (MKM Consulting Zrt. által) elkészített rekultivációs terv áttanulmányozása után, a vonatkozó jogszabály előírásait figyelembe véve, a kistérségben lévő dögterek használatának megszüntetésére, valamint a dögkutak rekultivációjára kötelező – 9515-5/2005. - számú határozat kiadásáról döntött. Barcs Város Önkormányzata a Barcs (Somogytarnóca) 01054/2 hrsz.-ú területén lévő dögkút, illetve dögtér üzemen kívül helyezésére, lezárására vonatkozó kötelezettségének a törvényi előírásoknak megfelelően 2005. december 31.-i határidővel tett eleget, a dögkút, illetve dögtér felhagyására - szakszerű megszüntetésére - és az érintett terület rekultivációjára vonatkozó kivitelezési munkákat a rekultivációs tervben előírt módon, 2006. május 29-én fejezte be. Jelenleg az önkormányzati, lakossági állati hulladék szakszerű begyűjtését és ártalmatlanítását – eseti bejelentés alapján – Barcs Város közigazgatási területén az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23.) biztosítja

 

Barcs Város Önkormányzata, csatlakozva a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Országos Vadászkamara felhívásához, a helyi közszolgáltatóval, vadásztársaságokkal, horgászegyesülettel, civil szervezetekkel és az iskolákkal összefogva hulladékgyűjtési akciót szervezett 2004 -2007. évek közötti időszakban minden év tavaszán. A hulladékgyűjtési akciókban felszámolt illegális hulladéklerakó helyek azonban újratermelődtek hulladékkal.

Barcs Város Önkormányzata - a város közigazgatási területén található illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázat keretében, - 2008. októberében (a takarítási világnap keretében) az alábbi területeken végezte el bruttó 1,9 millió forint bekerülési költséggel a hulladékmentesítést:    15. oldalon erről más van. ?????????????????????

 • Gyöngyvirág utca (hrsz.:1717) teljes hossza
 • Segesvári utca vége (hrsz.: 1604)
 • Arany J. utca vége (hrsz.: 1558)
 • Dankó Pista utca teljes hossza (hrsz.: 1519, 1509)
 • Mészégető utcát a Drávaszentes felé vezető úttal összekötő önkormányzati tulajdonú útszakasz (hrsz.: 0572),

összesen 384 m3 mennyiségben. A megtisztított területeken elhelyezésre kerültek figyelmeztető táblák, amelyek a hulladék lerakásának tiltására hívják fel a figyelmet.

 

Ezzel párhuzamosan, Barcs Város Önkormányzata az illegális hulladéklerakás megelőzése céljából Környezetvédelmi Szemléletformáló Programot készített, illetve a „város takarítási hetet” szervezett a helyi lakosok, illetve civil szervezetek bevonásával. A lakosság feladata az ingatlanuk előtti közterület rendberakása. A civil szervezetek a város különböző pontjain aktivisták bevonásával, toborozásával tisztította el a város közterületein lévő hulladékot (SZIK park, Drávai hajókikötő, köztéri játszóterek, egyéb közparkok területét). Ezen felül az illegális lerakások megszüntetésére helyi "zöld kommandót" hozott létre a Közterület-felügyelet és civil szervezetek bevonásával. A munkájuk könnyítése, továbbá a lakosok és a "kommandó" közötti könnyebb kapcsolatfelvétel segítése céljából a Polgármesteri Hivatal telefonszámán a lakosok bejelentést tudtak tenni, ha esetlegesen a megtisztított területen újabb szemétlerakásokat észleltek.

 

Köztemetők

 

A Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (Barcs, Bajcsy-Zs. u. 140/1 sz.) a 2000 decemberében megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján látja el az önkormányzat tulajdonában lévő 5 temető fenntartási és üzemeltetési feladatait.

A temetők területén a megkezdett fejlesztéseket a jogszabályi előírásoknak megfelelően folytattuk. A törvényi előírásokban foglalt temetői infrastruktúra építését az önkormányzat figyelemmel kísérte és saját erőből folyamatosan végezte.

2006 őszéig elkészült Drávaszentesen a temető parkoló kialakítása, Somogytarnócán a temető ravatalozó és térkő burkolat építési munkálata.

2007-ben Barcson sor került a Pálfalusi temetőben fedett-nyitott ravatalozó kialakítására, illetve a 2006-ban megvalósult fejlesztések környezetének zöldfelület kialakítására, növényesítésére, köztéri berendezések (padok) kihelyezésére.

2008 évben a Barcs, Béke utcai temető déli oldalán lévő kerítés elé 2 db urnafal kialakítása valósult meg az ajánlattételi eljárásban kiválasztott sírköves vállalkozó által.

Barcs Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésében tervezett temetői fejlesztések megvalósításából eredően a tavalyi évben bővültek a Bt. üzemeltetési feladatai. A köztemetőkben a jogszabályi előírásoknak megfelelően kivitelezett illemhelyek - a Béke, és Imre utcai temetőben felújított WC-k, illetve a pálfalui-, somogytarnócai-, és drávaszentesi temetőben kihelyezett mobil toalettek - ürítési- és tisztítási munkálatainak ellátásáért a jövőben a Bt. munkatársai az üzemeltetés keretében felelnek. A somogytarnócai temető ravatalozó mögötti területrészének lekerítését, az önkormányzat tulajdonában lévő, 5 db köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatait ellátó közszolgáltató, a Szalai és Társa Bt. saját erőből biztosította. 2009 évben a szélsőséges időjárási viszonyokból eredően szükségessé vált a Barcs, Béke utcai temetőben a ravatalozó és az illemhely közötti terület tereprendezési munkálatainak kivitelezése, melyet az Hivatal megbízása alapján a Városgazdálkodási Igazgatóság végzett el.

Az évközi ellenőrzések kapcsán megállapítást nyert, hogy a Bt. és az önkormányzat közötti kapcsolattartás folyamatos és jó együttműködésen alapul. A temetőkben megvalósult és tervezett fejlesztések kölcsönös egyeztetése minden esetben megtörtént, és a felek igyekeztek a felmerülő problémákat a napi kapcsolattartás keretében rövid időn belül megoldani. A temetők üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések tapasztalatainak alapján összességében megállapítható, hogy az üzemeltető – mint korábban is – a Kegyeleti Közszolgáltatási szerződésben foglalt köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatait teljesítette, a többször módosított „a temetőkről és a temetkezésről” szóló 1999. évi XLIII. tv. és a végrehajtására kiadott többször módosított 145/1999. (X.01.) számú Kormányrendeletben előírt feladatokat teljes körűen látta el. Színvonalas munkavégzésének köszönhetően a városi temetők méltó színhelyei maradtak a gyásznak, az elhunytak iránti tiszteletadásnak.

 

Földgázellátás - Hőszolgáltatás

 

2006. óta a Gázszolgáltató beruházásában évenkénti átlagban, a városi elosztóhálózat  felújításának részeként 5-8 db elavult körzeti szakaszolóelzáró tolózár és 5-10 db szabványon kívüli vízzár cseréje készül el, mellyel jelentősen nő a városi elosztóhálózat üzembiztonsága.

2009. évben az E-ON Gázszolgáltató saját beruházásban mintegy 50 MFt bekerülési költséggel elkészíttette a városi gázvezeték hálózat acél anyagú szakaszainak katódos korrózióvédelmi munkáit.

A beszámolási időszakban a földgázellátást biztosító utcai elosztóvezetéket csak a telekalakítással összefüggő közművesítés részeként építtettünk a Gázszolgáltatóval, közműfejlesztési keretek között a Mező és a Magyar L. utcákban.

Évenként 10-15 lakossági csatlakozó gázvezeték engedélyezésében és üzembehelyezésében vettünk részt.

A város területén 9 utcában nincs, és 93 utcában van vezetékes földgázellátás, ez rendkívül jó 91 % feletti ellátottsági arányt jelent.

A város területén összesen 89.000 méter kisnyomású, középnyomású és nagyközép nyomású gázvezeték található.

Önkormányzatunk 2000-ben és 2003-ban Intézményhálózatunk kazánházainak teljes körű (gázvásárlás, átépítések – felújítások, karbantartás) üzemeltetésére 15 évre terjedő időszakokra szerződést kötött a Prométheusz Tüzeléstechnikai Rt.-vel. Ezen alapszerződéseket 2009. évben intézményenkénti bontású és fizetési kötelezettségű  szerződéssé alakítottuk át.

 

Villamosenergia ellátás

 

A beszámolási időszakban kérésünknek megfelelően Somogytarnócán, Középrigócon és Drávaszentes területén, valamint a Tekeresi telkek ellátására végzett az E-ON Zrt. saját beruházásban jelentős hálózatcserét, illetve bővítést. A város Délkeleti Ipari területén szintén elkészült a 20 kV-os villamos hálózati rekonstrukciós munka.

Fenti beruházások–átépítések-bővítések a 120 kV-os hálózathoz kapcsolódó másodlagos beruházások, és városunk ellátásának biztonságát jelentősen javították.

 

 

 

 

Hírközlés

 

2008-ban a mobiltelefon rendszerek hálózatának bővítése a somogytarnócai átjátszóval befejeződött, ennek eredményeként mindhárom mobilszolgáltató elérhetősége megfelelő.

 

A LEPOTECH Kft. beruházásában 2006-ban elkészült és megkezdte működését egy, a 2,4 GHz és 5,4 GHz közti szabad frekvencia felhasználásával mikrohullámú sávban létesített vezeték  nélküli  összeköttetést biztosító széles sávú Internet szolgáltatás. A szolgáltatás igénybevételéhez több díjcsomag áll a lakosság rendelkezésére

 

2006. évre a vezetékes telefonellátás területén városunkat érintően is elkészült az országos optikai hálózathoz történő csatlakozás, és ezzel lehetővé vált a betárcsázós rendszereknél modernebb – gyorsabb - megbízhatóbb széles sávú ADSL alapú internetezés bevezetése.  2009-ben a telefonköz-ponton belüli második szerverbővítéssel hosszú távon is minden internetes igény kielégíthetővé vált.

 

A FiberNet Zrt. a beszámolási időszakban folyamatosan fejlesztette kábeltelevízió hálózatát. Ennek eredményeként első ütemben csak Barcson elérhetővé tette – külön térítési díj ellenében, a széles sávú internet és internet alapú telefon szolgáltatást.

Somogytarnócán és Drávaszentesen a beruházás folytatásaként II. ütemben 2007-re készült el az átépítés, és ezzel az előzőekben ismertetett szolgáltatások ott is elérhetővé váltak.

 

Közlekedés, útügyi feladatok

 

A rendszerváltás óta eltelt időszak alatt a város területén végzett fejlesztési beruházások az új városközpont, illetve az új bevásárló központok kialakítása szükségessé tette a város területén jobb, biztonságosabb közlekedési koncepció kidolgozását. A bevásárló turizmus jelentős méreteket öltött, és megváltoztatta a kialakult közlekedési kultúrát, mely indokolta új közútfejlesztési beruházások megvalósítását, nevezetesen a 68-as főközlekedési út határra vezető szakaszának, illetve a 6-os számú főközlekedési út elkerülő szakaszának kiépítését. Mindkét útszakasz a forgalom jobb eloszlását eredményezte, illetve a határátkelőnél kialakított kamionterminálhoz kapcsolódik.

A bevásárló központ kiépülésével párhuzamosan kialakítottuk a Sétáló utcát, az azt övező megközelítő úthálózatot és parkoló rendszert.

 

Régi probléma a városban a nagy kerékpár forgalom. Ennek kapcsán több tanulmány készült a baleseti gócok felmérésével a kerékpárút hálózat kialakításának lehetséges módozatairól. Mindezideig azonban nem sikerült megoldanunk ezt a problémát, csupán a kerékpárút hálózat végpontját (Táncsics Mihály utca – hajókikötő – és drávai szabadstrand közötti szakasz) Fontos feladat lenne a Széchenyi utca, Bajcsy Zs. utca szakaszain kerékpár sávok kialakítása, azonban ezek megvalósítására nem tudtunk pályázati forrásokból keretet biztosítani.

 

A városközpont kialakításával egyidőben áthelyezésre került a VOLÁN pályaudvar a MÁV előtti területre. Sikerült az új pályaudvart minden igényt kielégítően megvalósítani, az utazóközönségnek kultúrált várakozási és utazási feltételeket biztosítani.

 

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Városi Rendőrkapitányság munkatársaival, és általában évente egy alkalommal közlekedési bejárást tartunk, ahol megvizsgáljuk az utak állapotát, a kresz táblák meglétét, a kereszteződések beláthatóságát, a közlekedésbiztonság feltételeit. Ugyancsak éves rendszerességgel végezzük a Somogy Megyei Állami Közútkezelő KHT munkatársaival az állami tulajdonú utak és becsatlakozó földutak állapotának ellenőrzését. A városi elkerülő útszakaszok kiépítése kapcsán az Önkormányzat kezelésébe került belterületi útszakaszok (Bajcsy Zs, Darányi, Béke, Nagyhíd utcák) jelentős többletfeladatokat rónak az Önkormányzatra, mivel a karbantartási, burkolati jel felfestési feladataink gyakorlatilag megkétszereződtek.

 

Az út-, járdaépítés- és felújítások terén a szűkös pénzügyi lehetőségek miatt főként csak javítási jellegű munkákat tudtunk végezni, illetve általában egy vagy két utca felújítását tudjuk elvégezni a TEUT (1.-+1.- Ft) pályázati rendszer keretében. Járdák, és egyéb közterületek felújítását, illetve új járdafelületek kialakítását a TEKI – LEKI – CÉDE támogatási keretek terhére tudtunk végezni az elmúlt években. Az eredményes pályázatokat a befejezett és folyamatban lévő beruházások, fejlesztések címszó alatt részleteztük.

Az egyes felújítandó szakaszokat a Képviselő-testület a forráskeretek ismeretében a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódóan készített Önkormányzati út járdaépítési és felújítási program alapján priorizálja minden évben. Meg kell azonban jegyezni, hogy a pályázati programokban ezidáig biztosított forráskeretek 2010. évtől már nem állnak rendelkezésre, az idei évben már csak a Képviselő-testület döntése alapján tudtunk út – járdajavítási feladatokat végrehajtani. Azonban a közlekedési felületek robbanás szerű leromlásának megakadályozása érdekében fontos, hogy pályázati források legyenek biztosítva ezekre a feladatokra.

 

 

Tömegközlekedés

 

A Képviselő-testület 1996. XII. 27-i keltezéssel rendeletet alkotott a helyi buszközlekedés szabályozására, majd szintén a Képviselő-testület 1997. május 26-i döntése alapján folyamatosan üzemeltetünk helyi buszjáratokat a város területén. A szolgáltatást a bevezetése óta a Kapos Volán Zrt. végzi a 2004. december 27-én megújított szolgáltatási szerződés alapján.

A város területén hat járatpár közlekedik az érvényben lévő menetrend szerint a vasútállomás, és az Ady Endre utcák közötti vonalon.

 

 

III.

 

KÖZOKTATÁS, KÖZŰVELŐDÉS, SPORT

 

Közoktatás

 

A gazdasági program feladatul tűzte ki a közoktatási intézményrendszer egészére vonatkozó elvárásokat és az intézmények által ellátott feladatokat tartalmazó közoktatási minőségirányítási program felülvizsgálatát a szervezeti összevonásokkal összefüggésben, mely megtörtént.

Az önkormányzat továbbra is gondoskodik az óvodai ellátásról, az általános iskolai, a gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai oktatásról, a sajátos nevelésű igényű tanulók oktatásáról, az alapfokú művészetoktatásról, a nemzeti, etnikai szakszolgálati feladatok ellátásáról a kitűzött feladatoknak megfelelően.

A képviselő-testület döntött a Városi Óvodák 2. sz. tagóvodája megszüntetéséről, szakértő bevonásával megvizsgáltatta a közoktatási intézményhálózat leggazdaságosabb működtetését, ennek megfelelően került sor a főzőkonyhák átszervezésére, valamint 2007. július 1-jei hatállyal a közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozására. A létszámleépítésből eredő költségek a jogszabályi keretek között visszaigénylésre kerültek. Az előirányzott megtakarítások teljesültek.

 

Feladatul tűzte ki a gazdasági program a kötelező eszköz felszerelési jegyzék 2007. év december 31-ig történő felülvizsgálatát, mely megtörtént. A közoktatási intézmények az eszközlista szerinti alapvető eszközkészlettel rendelkeznek.

 

A gazdasági program célkitűzéseinek megfelelően az önkormányzat segítette az intézmények pályázati tevékenységét, az úszásoktatásban résztvevő rászoruló gyermekek számára ingyenes utazási bérletet biztosított.

 

A program célul tűzte ki, hogy az önkormányzat törekszik az intézmények kihasználásának növelése érdekében a mikrotársulásban fenntartott tagintézmények számának, a tagintézményekből a központi intézménybe bejáró gyermekek, tanulók számának növelésére. Ez idáig a szuloki iskola felső tagozatának megszűnése miatt növekedett a bejáró tanulói létszám. A bolhói önkormányzat 2010. július 1-jétől csatlakozik óvodájával és általános iskolájával a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társuláshoz, melynek előkészítése megtörtént.

 

Ugyancsak teljesült a programnak az a célkitűzése, hogy a BURSA Hungarica Felsőfokú Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton és a Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért Közalapítványon keresztül támogatja a hátrányos helyzetű, barcsi állandó lakhelyű hallgatókat.

A gazdasági program a közoktatási intézményhálózatban az Arany János és Deák Ferenc Általános Iskolák és a Széchényi Ferenc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium fejlesztését célozta meg, pályázati források igénybevételével. Önkormányzatunk sikeresen pályázott a DDOP-2007. 3. 1.2./2 F Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése című pályázatra, és 1.196.327.400 Ft,- támogatást nyert fenti három intézmény felújítására, rekonstrukciójára, mely beruházás megkezdődött és 2010-ig valósul meg.

 

Közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység:

 

A gazdasági program célul tűzte ki a Közművelődési rendelet felülvizsgálatát a ciklus folyamán, a jogszabályi, szervezeti, intézményi feladatok változásának megfelelően. Erre ez idáig nem került sor, mivel fentiek változása nem indokolta azt. A szakfelügyeleti vizsgálat megállapításai alapján a rendelet módosítására a 2010. júliusi ülésen kerül sor.

 

A gazdasági program elrendelte a Városi Könyvtár, a Dráva Múzeum, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ szervezeti összevonásának előkészítését. A testület 3 alkalommal tűzte napirendire e kérdést, végül úgy döntött, hogy a közalkalmazotti törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló, 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet összevont intézményekre vonatkozó módosításáig, vagy a közművelődési-közgyűjteményi intézményeket érintő más jogszabályváltozásig 79/2007.(V.3.) sz. határozata 4. pontjának végrehajtását, melyben elrendelte a közművelődési-közgyűjteményi intézményhálózat átszervezésének előkészítését, felfüggeszti.

 

Elvárásként fogalmazta meg a program az érdekeltségnövelő támogatás és a pályázati lehetőségek kihasználását, mely időarányosan megvalósult. A Művelődési Központ 2009-ben pályázati úton az NKA-tól 1 millió forint, az OKM-tól 600 ezer forint támogatást nyert.

 

Virovitica város önkormányzatával közösen pályázatot nyújtottunk be a magyar – horvát együttműködési program keretében a „Kreatív ifjúsági programok támogatása” és a „Határon átnyúló közös testvérvárosi szórakozási és sportesemények szervezése” című projektekre, melyek befogadásra kerültek (leírás a II. fejezetben, a Társadalmi Megújulás Operatív programokból támogatott projektek címnél).

A programnak megfelelően az önkormányzat a kiemelt kulturális rendezvények megtartására a civil szervezetek működésének támogatására külön keretet biztosított éves költségvetésében.

 

Megvalósultak a gazdasági program következő feladatai: a Városi Könyvtár által 2007. január 1-től a mozgó könyvtári szolgálat működtetése, - jelenleg 24 településen folyik ilyen tevékenység - a többcélú kistérségi társulás e célra fordítható normatíváinak minél hatékonyabb felhasználása, a faluházak, ifjúsági klubok működésének biztosítása, a Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor anyagi támogatása.

 

A program célul tűzte ki, hogy mindhárom intézmény programkínálatát úgy kell alakítani, hogy alkalmasak legyenek az EKF – 2010 programhoz való csatlakozásra. E cél megvalósult, az EKF kísérőrendezvényeként a 2010. évi Tavaszi és Dráva Fesztiválokat ajánlottuk fel, melyek az EKF regionális programjai között szerepelnek.

 

A helyi alkotók támogatása az „Alkotótárs” Művelődési Alapítványon keresztül 2009 óta nem valósult meg, mivel Barcs Város Képviselő-testülete 33/2009.(II.19.) számú határozatában, mint alapító a Somogy Megyei Bíróságon, 109. sorszámon nyilvántartásba vett „Alkotótárs Művelődési Közalapítvány” megszüntetését kérelmezte, mert az államháztartáson kívüli bevétel aránya a közalapítványi vagyonba több év óta 80%-nál kisebb arányt mutatott. A Somogy Megyei Bíróság a közalapítványt megszüntette.

 

Kiemelt célként fogalmazódott meg a tervben a közművelődési intézmények és a múzeum még hatékonyabb bevonása a helyi és térségi idegenforgalomba, mely regionális és térségi rendezvények megszervezésével megvalósult (pld. „Szépkorúak nyárköszöntője”, „Közkincs” kerekasztal, tájoltatás, térségi kulturális rendezvények).

 

A terv célul tűzte ki pályázati forrásból színház és koncertterem megvalósítását, melyre pályázatot nyújtottunk be az EKF keretében (bővebben a II. fejezet, önkormányzatunk az alábbi Regionális Operatív Programban és egyéb Operatív Programban, illetve Európai Uniós konstrukció szerint meghirdetett pályázatokban érintett című részében).

 

 

Sport

 

Barcs Város  Önkormányzata a sportfeladatokat a Polgármesteri Hivatal közreműködésével, az intézmények és az egyesületek együttműködésével valósította meg. Az éves költségvetési rendeletében meghatározta a sportra fordítható keretet, a sportegyesületek támogatásához szükséges pályázati keretösszeget. Évente egyszer tájékoztató keretében áttekintette a sportterületek működését, versenyzési lehetőségeket, sportlétesítmények helyzetét, sporteredmények alakulását.

Megalkotta a sportrendeletét, amely alapján támogatja a sportfeladatok megvalósítását.

 

Barcs város lakóinak gazdag sportkínálatot biztosítottunk az elmúlt években. A tornatermek és a Szabadidő Központ öltöző épületének felújításával, az atlétika pálya fejlesztésével, valamint a teniszpálya újjáépítésével megteremtettük a kultúrált sportolási feltételeket.

 

Biztosítottuk a diáksport feltételeit az oktatási intézményekben. Diákolimpia versenyeket szerveztünk a tanulóifjúság részére. Utazási és részvételi költségeket biztosítva eljuttattuk a tehetséges sportolókat az eredményeiknek megfelelő országos és nemzetközi versenyekre.

 

A Diákolimpia versenyekre 0,8 millió Ft elkülönített keretet biztosítottunk a Polgármesteri Hivatal költségvetésében.

 

A versenysport keretein belül az Önkormányzat éves költségében meghatározott támogatási keretet biztosított a három sportegyesületnek. A Barcsi Sport Club labdarúgó szakosztálya a magyar bajnokság második osztályában szerepel. Az elmúlt években az eredményeket figyelembe véve támogatta a Képviselő-testület az egyesület működését.

 

A Barcsi Városi Sportegyesület tíz szakosztályt működtet. A versenyszakosztályok támogatását azonos szinten tudtuk támogatni az elmúlt években. Valamennyi tehetséges sportolónk szövetségi versenyeztetését segítettük.

A Somogytarnóca városrész sportegyesülete eredményesen működött az elmúlt években. Ismét a megye legmagasabb osztályában szerepelnek. Önerőből felújították a labdarúgó pályát, ami a minőségi sportolás feltételeit javította.

 

Valamennyi szakosztálynak biztosítottuk a terem, és működési feltételeket.

 

Összességében a versenysportra  27,8 millió Ft támogatást tudtunk biztosítani.

 

A lakossági sportolás szervezése is a Polgármesteri Hivatal keretében zajlik. Rendszeres mozgás, sportolást igénylő programok szervezése a fő feladatunk. A téli időszakban bajnokságot, egynapos kupákat, a tavaszi és őszi időszakban a futó-kocogó sportnapokat kínáltuk, kínáljuk a lakosság részére. A nyári hónapokban Vakációs sportnapot, valamint vízi vetélkedőket szervezünk. Testvérvárosunkban (Viroviticán) szervezett városok közötti vízivetélkedőn barcsi csapat részvételét is megszerveztük.

 

A BVSE vízisport szakosztálya a vízitúrákat, rekreációs evezéseket szerveznek a Dráva  barcsi szakaszán.

A közösségi sportolás feltételeinek a megteremtéséhez 1,2 millió Ft kerettel járultunk hozzá a Polgármesteri Hivatal költségvetésében.

Összességében az Önkormányzatunk 29,8 millió Ft keretösszeget biztosított évente a város sportéletének fejlesztésére, működésére.

 

 

 

Önkormányzat Egyesületi Támogatása

 

 

 

 

 

 

Egyesületek

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

Barcsi SC

19500000

19500000

19500000

19500000

21500000

Barcsi VSE

7300000

7300000

7000000

6500000

6500000

Stelit FC

1500000

1500000

1800000

1800000

1800000

 

 

 

 

 

 

összesen

28300000

28300000

28300000

27800000

29800000

 

 

 

 

 

 

Diáksport

800000

800000

800000

800000

800000

Közösségi sport

1200000

1200000

1200000

1200000

1200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind összesen

30300000

30300000

30300000

29800000

31800000

 

Ehhez a szakosztályok éves viszonylatban 100-300.000 Ft pályázati támogatást nyertek a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól.

 

 

IV.

 

NEMZETKÖZI  KAPCSOLATOK

 

A gazdasági program célul tűzte ki a kialakult kapcsolatok kölcsönös, színvonalas ápolását, mely megvalósult.

 

V.

 

EGÉSZSÉGÜGYI  ELLÁTÁS

 

Barcs Város Önkormányzata az egészségügyi ellátás körébe tartozó feladatairól - háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, a védőnői ellátás, az iskola-egészségügyi ellátás - a közigazgatási területén a vállalkozó háziorvosok, a Járóbetegellátó Intézmények, védőnői szolgálat és a Drávamenti Kistérségi Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft feladatellátásában gondoskodik.

 

A gazdasági program előírta az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztésekhez a pályázati lehetőségek keresését, kihasználását. A Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása és a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ szolgáltatásainak fejlesztése a II. fejezet - Önkormányzatunk az alábbi Regionális Operatív Programban és egyéb Operatív Programban, illetve Európai Uniós konstrukció szerint meghirdetett pályázatokban érintett - Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása, valamint Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ Szolgáltatásainak fejlesztése részében részletezve.

 

2006. év augusztusában aláírásra került a HEFOP 4.4 program keretében a rendelőintézet informatikai fejlesztését szolgáló projekt, amelynek alapján 32 millió forint értékű fejlesztésre került sor. Ennek fele eszköz, másik része program. A teljes rendszer elindulása óta az IKIR /Intézményközi Információs Rendszer/ - en keresztül a programban részt vevő dél-dunántúli kórházak közvetlenül látják a betegek adatait. /Főbb intézmények: Pécsi Egyetem, Baranya-, Somogy-, Tolna Megyei Kórház, Mosdós, Szigetvár./ A program a próbaüzem után 2008. június 30-ával befejeződött, a projekt megvalósult.

 

A Központi Ügyelet kistérségi keretek közötti gazdasági társaság általi működtetése megvalósult. 2007. június 19. napján a Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság bejegyezte a 23 Önkormányzat által 2007. 05. 29. napján alapított Drávamenti Kistérségi Orvosi Ügyelet Korlátolt Felelősségű Társaságot. A társaság 2007. 07. 23. napján módosított Társasági Szerződésének megfelelően Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaságként működik tovább, mely változás a Cégbíróságon 2007. 08. 13 napjával bejegyzésre került. A társaság 2009. december 8. napjától a Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság által bejegyzetten – kiemelten közhasznú társaságként működik.

 

VI.

 

LAKÁSGAZDÁLKODÁS,  SZOCIÁLIS ELLÁTÁS,  GYERMEK-  ÉS  IFJÚSÁGVÉDELMI   FELADATOK

 

Lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodás

 

A Képviselő-testület 2008. júliusában tárgyalta a lakásgazdálkodás áttekintéséről szóló részletes beszámolót, melyet a 171/2008.(VII.24.) sz. határozatával elfogadott.

2009. márciusában felülvizsgálatra és átírásra került a város lakásgazdálkodási koncepciója, melyet a Képviselő-testület a 46/2009.(III.19.) sz. határozatával fogadott el.

 

Az önkormányzati tulajdonban levő bérlakások értékesítése a beérkezett igényeknek megfelelően folyamatosan történik, illetve meghirdetésre kerülnek üresen álló lakások is. 2007-ben és 2008-ban is három-három bérlakás került értékesítésre. 2009-ben és 2010. évben is - a nehezen felvehető hitelek miatt - értékesítésre egy-egy esetben került sor.

Az energiatakarékossággal kapcsolatos felújítási pályázatban kettő lakótömb vett részt. A Köztársaság u. 5. sz. 24 lakással, míg a Köztársaság u. 55. sz. 12 db lakással, melyhez az önkormányzat lakásonként 400.000.-Ft összegű támogatást biztosított. Az önkormányzat 2008-ban és 2009-ben is különített el pénzeszközt a költségvetésében erre a célra, de ez ideig pályázat a lakosság részéről nem érkezett. A Bajcsy Zs. u., 33., 35., 37. sz. alatti lakóépület felújítása magánerőből valósult meg.

 

A lakásgazdálkodással kapcsolatos rendeletek felülvizsgálata folyamatos, figyelemmel a jogszabályi változásokra és a kialakult helyzetekre, valamint az Európai Parlament és Tanács által elfogadott 2006/123/EK irányelveinek megfelelő jogharmonizációs követelményeire, mely alapján az önkormányzati tulajdonban levő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 24/2009.(VIII.4) sz. új rendelet megalkotására került sor 2009 augusztusában.

 

Meg kell említeni, hogy a lakásgazdálkodás egyik fő problémáját továbbra is a lakbérhátralék összegének növekedése jelenti, mely jelenleg meghaladja a 34 millió forintot. Ezáltal a lakások felújítására is kevesebb összeg áll rendelkezésre.

 

 

 

 

 

 

Gondoskodás a szociális ellátásról

 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodásokról szóló 15/2003.(X.27.) számú önkormányzati rendelet a Gazdasági Programban leírtaknak megfelelően került felülvizsgálatra. A rendelet a 2007. és a 2008. évben is 2 alkalommal került módosításra. 2009. évben a Képviselő-testület – tekintettel a többszöri módosításokra, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseinek átfogó módosítására - új rendeletet alkotott  4/2009.(III.27.) szám alatt.

 

A Barcsi Szociális Központ a „Támogató szolgáltatás” kivételével a Programban meghatározott ellátásokat nyújtja az arra rászorultaknak.

A Képviselő-testület a támogató szolgáltatás 2008. december 31. napjával történő megszüntetését a 297/2008.(XII.22.) számú határozatával rendelte el.

 

A Barcsi Szociális Foglalkoztató 2007. 07. 19. napjától Barcsi Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaságként működött. A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § rendelkezésének megfelelően azonban „A közhasznú társaság 2007. július 1-jét követő két éven belül társasági szerződése módosításával  nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább, más nonprofit gazdasági társasággá alakulhat át vagy jogutód nélküli megszűnését határozhatja el.”

A Képviselő-testület az egyhangúlag meghozott 99/2008.(V.22.) számú határozatának 4. pontjában megbízta az ügyvezető igazgatót a nonprofit korlátolt felelősségű társaságként való továbbműködés előkészítésével, melynek határideje a 2008. decemberi testületi ülés volt.

 

Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 251/2008.(XI.27.) számú, egyhangúlag meghozott határozatában elhatározta a Barcsi Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság  alapító okiratának módosításával Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként  történő továbbműködését 2009. január 01. napjával a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdése alapján.

A Képviselő-testület a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot megtárgyalta, és elfogadta 2009. január 1. hatállyal.

A Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság 2008. december 31. napján törölte a céget átalakulás miatt, és jogutódként bejegyezte a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. Ugyanakkor a jogutód cégnél megjelölte jogelődként a Barcsi Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaságot.

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról való gondoskodás

 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodásokról szóló 4/2009.(III.27.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza a gyermekvédelmi támogatással és kedvezménnyel, valamint a gyermekjóléti alapellátásokkal kapcsolatos helyi szabályokat. A rendelet felülvizsgálata során ezen szabályok is megvizsgálásra kerültek, a módosítások tartalmazzák a gyermekvédelmi rendszer jelzéseit is.

A gyermekek érdekében került sor a rendszeres szociális segély természetbeni ellátás formájában történő nyújtásának szabályozására.

Az Önkormányzat továbbra is változatlan formában és tartalommal biztosítja a Programban megjelölt gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat.

 

A Barcs és Mikrotérsége Társulás által létrehozott és fenntartott, a Barcsi Szociális Központ szakmai egységeként működő Alapszolgáltatási Központ útján  látja el a

-        Családsegítő Szolgálat,

-        Gyermekjóléti Szolgálat feladatait.

 

Rendszeres kapcsolat került kialakításra a jelzőrendszer tagjaival Ennek következtében az észlelt problémák, a gyermekeket veszélyeztető okok feltárása és a veszélyeztetettség időben kerül felismerése, valamint megszüntetésre. A meglévő szociális és gyermekvédelmi rendszeren át folyamatosan erősítésre kerül a gyermekek támogatása, a családok segélyezése.

A Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti Szolgálat segíti a családokat problémáik megoldásában, gyermekek ellátásának biztosításában.

 

Kiemelt szerepet kapott a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Bűnmegelőzési Bizottsága programjában a gyermek- és ifjúságvédelem rendszerének hatékonyabbá tétele.

 

 

VII.

 

NEMZETI, ETNIKAI KISEBBSÉGEK JOGAI ÉRVÉNYESÍÉTÉSÉNEK

BIZTOSÍTÁSA

 

A városban működő három kisebbségi önkormányzattal hagyományosan jó együttműködés alakult ki.

 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007.(III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 45-49. §-aiban tartalmazza a kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos főbb rendelkezéseket a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvénnyel összhangban.

 

 

Ennek megfelelően a képviselő-testület a mindenkori éves költségvetésében határozza meg a települési kisebbségi önkormányzatok működéséhez biztosított hozzájárulást.

A Polgármesteri Hivatal dolgozója meghívás alapján rendszeresen részt vesz a kisebbségi önkormányzatok testületeinek ülésein, és szükség szerint segíti tevékenységüket, pl. a feladat alapú állami támogatás elnyeréséhez szükséges pályázat elkészítéséhez.

Megkötésre kerültek a kisebbségi önkormányzatokkal az együttműködési megállapodások, amelyeket a képviselő-testület a 274/2006. /XII.21./ számú határozatával jóváhagyott. Ezek a megállapodások minden évben az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet szerint felülvizsgálatra kerülnek.

A munkatervben foglaltaknak megfelelően a képviselő-testület 2009. december 17-i ülésén került sor az együttműködési megállapodások éves felülvizsgálatára. A képviselő-testület az együttműködési megállapodások változatlan tartalommal történő jóváhagyása mellett döntött a 294/2009 / XII.17./ számú határozatával.

 

Mindhárom kisebbségi önkormányzat tájékoztatást adott a Képviselő-testületnek a 2008. novemberi ülésen a tevékenységéről, illetve a jövőbeli elképzeléseiről.

 

A kisebbségi önkormányzatok elnökei a képviselő-testületi és a bizottsági ülésekre minden esetben meghívást kapnak tanácskozási joggal, illetőleg zárt ülésre az adott kisebbséget érintő napirendek tárgyalásához.

Továbbá az SZMSZ kimondja, hogy a kisebbségi önkormányzatok kettő-kettő általuk megnevezett képviselőjét tanácskozási joggal meg kell hívni, a kisebbségi önkormányzat által megjelölt kettő-kettő állandó bizottság nyílt ülésére. A meghívásuk a bizottsági ülésekre megtörténik.

 

A kisebbségek rendezvényein minden alkalommal részt veszek, illetőleg elfoglaltságom esetén képviseltetem magamat.

Igény szerint megbeszélésekre, egyeztetésekre kerül sor.

 

 

Barcs, 2010. július 9.

 

Feigli Ferenc

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Barcs Város Önkormányzata 2007 - 2010. évi gazdasági programja végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

 

Barcs, 2010. július 9.

 

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző