Ma 2020. október 29., csütörtök, Nárcisz napja van. Holnap Alfonz napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Oktatási, Művelődési, Sport

Bizottsága Elnökétől

7570. Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

…........ sz. napirendi pont

Előterjesztés

 

A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2011. évi keretösszegének megállapításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

                2010. november 18-i ülésére

 

 

Az Oktatási Minisztérium a települési és megyei önkormányzatok közreműködésével a 2000/2001. tanév során hozta létre a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatot, mely a településünkön állandó lakhellyel rendelkező, felsőfokú intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Önkormányzatunk kezdettől fogva csatlakozott e pályázati rendszerhez, melynek lebonyolítását - a pályázat kiírása, azok elbírálása, a keretösszegre javaslattétel – átruházott hatáskörben a régi Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság, jelenleg az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság végzi.

Az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint a Képviselő-testület 3 millió forintot biztosított e támogatási rendszer anyagi fedezetére éves költségvetéseiben a bizottság javaslata alapján.

Az önkormányzat részéről a 2011. évi fordulóhoz a csatlakozás megtörtént, mivel a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló, 39/2004.(X.28.) önkormányzati rendelet 3.§-ában a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a csatlakozásról szóló nyilatkozat évenkénti aláírására.

A pályázatokat az önkormányzati választások előtt az Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság kiírta, melyek benyújtási határideje 2010. október 29. volt. A pályázati felhívásra 76 db „A” típusú, (ők felsőfokú intézményben,nappali tagozaton tanulnak, és 10 hónapra pályázhatnak) és 9 db „B” típusú (ők érettségizettek, vagy érettségi előtt állnak, és 3*10 hónapra pályázhatnak, amennyiben a jövő szeptemberben felsőfokú intézmény nappali tagozatán kezdik meg tanulmányaikat) pályázat érkezett. A pályázatokat az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottságnak kell 2010. november 23-ig elbírálni, és december 6-ig kell a pályázókat értesíteni a döntésről.

Tekintettel arra, hogy a jövő évi fordulóra beérkezett pályázatok nagyságrendje csaknem megegyezik az előző években beérkezett pályázatokkal, (2008-ban 87 db. „A” 11 db. „B” típusú pályázatot, 2009-ben 95 db „A” típusú, és 7 db „B” típusú 2010-ben 78 db „A” és 17 db „B” típusú pályázatot támogattunk), valamint arra, hogy a 2011. évi keretösszegből kell fedezni a 2011. évi „A” és „B” típusú pályázatokon túl a 2010., 2009., 2008. évi „B” típusú pályázatok támogatási összegeit is, mely 887.500 Ft,- javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2011. évi fordulójára 3 millió Ft,- kiadási előirányzat betervezését rendelje el Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, előterjesztésemet elfogadni szíveskedjék!

Barcs, 2010. november 3.

                                                                                    Vekkeli Józsefné s. k.

                                                                                    tanácsnok, bizottsági elnök

 

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2011. évi fordulójára - a 2011. évi „A” és „B”, valamint 2010., 2009., 2008. évi „B” típusú pályázatok támogatására - 3 millió Ft kiadási előirányzat betervezését rendeli el Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2010. november 3.

                                                                                              Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                          címzetes főjegyző