Ma 2024. július 22., hétfő, Magdolna napja van. Holnap Lenke napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7571 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf: 62. Telefon: 82/565-960.

                                                                                           ……….sz. napirendi pont.

E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének emeléséről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. november 18-i ülésére.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. június 29-én döntött az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének felemeléséről.

A döntés értelmében az OTP Bank Nyrt. a szerződéskötéstől 2010. november 1-ig 600.000.000.-Ft összegű hitelkeretet tart az Önkormányzat rendelkezésére a költségvetési elszámolási számlán, 2010. november 2-től a folyószámla-hitelkeret 540.000.000.- Ft.

Barcs Város Önkormányzata 2010. november 1-jén nem tudott eleget tenni a 60.000.000.- Ft-os visszafizetési kötelezettségének, ezért kérte az 1-2-10-4300-0133-2/M számú folyószámla-hitelkeretszerződés módosítását. A módosítás értelmében az OTP Bank Nyrt a november 1-jén esedékes 60.000.000.- Ft-os visszafizetést 2 hónappal prolongálta.

2010. december 1-től szükséges az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének 750.000 eFt-ra történő felemelése. A felemelt hitelkeretből lehetővé válik a 60 napon túli szállítói számlatartozások kifizetése, mintegy 108.000 eFt összegben, valamint a november, december havi munkabérhez szükséges kb. 40.000 eFt kifizetése. Az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlata alapján a hitelfelvétel kondíciói a következők:

Hiteltípus

Folyószámla-hitelkeret

Hitelösszeg

750.000.000 Ft

Devizanem

HUF

Futamidő

Szerződéskötéstől 2011. április 08-ig 750.000.000 Ft

Kamat

3 havi BUBOR havi átárazással+3,50 %

Kezelési költség

Évi 0,50 %

Rendelkezésre tartási jutalék

Évi 1,00 %

Kamatok és díjak fizetésének időpontja

Negyedévente, a negyedév utolsó banki munkanapján

A hitelfedezet az Önkormányzat költségvetése az Ötv. 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján: „a helyi önkormányzat hitelt vehet fel, és kötvényt bocsáthat ki; ennek fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon és – a likvid hitel kivételével – a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételei nem használhatók fel.”

Ingatlanfedezetként továbbra is a Barcs 660. hrsz-ú, a Barcs 2230. hrsz-ú, valamint a Barcs 2504. hrsz-ú, valamint az alábbi táblázatban felsorolt ingatlanokat ajánlja fel az Önkormányzat.

Megnevezés

Helyrajzi szám

Terület (m2)

Érték (eFt)

Beépítetlen terület

2441/2

4000

8.000

Beépítetlen terület

2003

1053

2.422

Beépítetlen terület

2005

1044

2.401

Beépítetlen terület

2008

1029

2.367

Károlyi M. utcai ter.

4271

1718

1.718

S.tarnóca, Széchenyi tér

4325

1300

1.300

Starnóca, Károlyi M. u. terület

4318

2275

2.275

Régi rendelőintézet

57/1

125.000

Napközi otthon

160

2218

22.663

Zeneiskola épület

184

1835

8.500

Volt rendőrségi épület

656

1153

3.500

Bajcsy-Zs. u. 27. 4/4. (lakás)

1400/1/A/19

61

4.500

Bajcsy-Zs. u. 76. 1/3. (lakás)

66/A/5

62

4.500

Bajcsy-Zs. u. 78. 1/2. (lakás)

67/A/14

27

2.800

Köztársaság u. 1. 2/4. (lakás)

1804/A/12

57

4.500

Széchenyi u. 10. 1/8. (lakás)

350/A/7

80

4.000

Széchenyi u. 11. 1/4. (lakás)

655/1/A/4

33

3.200

Köztársaság u. fszt.

üzlethelyiség

1804/A/25

54

5.000

Összesen:

208.646

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy értsen egyet a határozati javaslatban megfogalmazottakkal.

Barcs, 2010. november 16.

                                                                                           Karvalics Ottó

                                                                                              polgármester

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata folyószámla-hitelkerete 750.000.000.-Ft legyen. A folyószámlahitel kamata 3 havi BUBOR + 3,50%/év, kezelési költség 0,5 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék évi 1,00%, a kamatfizetés gyakorisága negyedéves, a hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

Barcs Város Önkormányzata ingatlanfedezetként továbbiakban is a Barcs 660. hrsz-ú (Széchenyi. u. 9.), a Barcs 2230. hrsz-ú (Bajcsy-Zs. u. 175.), a Barcs 2504. hrsz-ú (Bem u. 13.) ingatlanokat ajánlja fel. Az alábbi ingatlanok kerülnek újabb fedezetként történő felajánlásra:

Megnevezés

Helyrajzi szám

Terület (m2)

Érték (eFt)

Beépítetlen terület

2441/2

4000

8.000

Beépítetlen terület

2003

1053

2.422

Beépítetlen terület

2005

1044

2.401

Beépítetlen terület

2008

1029

2.367

Károlyi M. utcai ter.

4271

1718

1.718

S.tarnóca, Széchenyi tér

4325

1300

1.300

Starnóca, Károlyi M. u. terület

4318

2275

2.275

Régi rendelőintézet

57/1

125.000

Napközi otthon

160

2218

22.663

Zeneiskola épület

184

1835

8.500

Volt rendőrségi épület

656

1153

3.500

Bajcsy-Zs. u. 27. 4/4. (lakás)

1400/1/A/19

61

4.500

Bajcsy-Zs. u. 76. 1/3. (lakás)

66/A/5

62

4.500

Bajcsy-Zs. u. 78. 1/2. (lakás)

67/A/14

27

2.800

Köztársaság u. 1. 2/4. (lakás)

1804/A/12

57

4.500

Széchenyi u. 10. 1/8. (lakás)

350/A/7

80

4.000

Széchenyi u. 11. 1/4. (lakás)

655/1/A/4

33

3.200

Köztársaság u. fszt.

üzlethelyiség

1804/A/25

54

5.000

Összesen:

208.646

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámla hitelszerződés megkötésére.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2010. november 16.

                                                                                 Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                                 címzetes főjegyző