Ma 2024. június 23., vasárnap, Zoltán napja van. Holnap Iván napja lesz.

Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények

Igazgatójától

7570 Barcs, Tavasz u. 3.

………..számú napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának, Minőségirányítási Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, valamint Házirendjének jóváhagyásáról.

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. július 22-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulásban résztvevő önkormányzatok a Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények) Bolhó Községnek a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társuláshoz 2010. július 1-jével történő csatlakozása miatti átszervezésével egyetértettek. Ennek megfelelően módosításra került a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények alapító okirata, valamint a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társuláshoz társulási megállapodása.

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás Képviselő-testületei felkértek, hogy az átszervezésnek megfelelően dolgoztassam át az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, Pedagógiai Programját, Minőségirányítási Programját, Házirendjét, és jóváhagyásra terjesszem be a Képviselő-testület 2010. júliusi ülésére.

Az alapdokumentumok közül a Pedagógia Program módosítását a fentieken túl a kompetencia alapú oktatás bevezetése is indokolja. A Pedagógia Programmal kapcsolatos egyeztetéseket a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kotv.) 44. § (1) bekezdése alapján lefolytattuk, az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleményét beszereztük. A szakértő – Hellerné Voszka Katalin – a program módosítását jóváhagyásra javasolta.

A Szervezet és Működési Szabályzat módosításával kapcsolatban a Kotv. 40. § (2) bekezdése, a Minőségirányítási Programmal kapcsolatban a Kotv. 40.§ (11) bekezdése szerinti egyeztetéseket lefolytattuk.

Az új Házirend megalkotását az indokolta, hogy az intézményegységeknek rendelkeznek a testület által jóváhagyott Házirenddel, de maga a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények ez idáig nem alkotta meg e dokumentumát. Elkészítésére vonatkozólag betartottuk a Kotv. 40. 0 (8)-(10) bekezdése, a nevelési és oktatási intézmények működéséről szóló, 11/ 1994.(VI.8.) MKM rendelet 4./A § (1) bekezdése tartalmi előírásait, valamint lefolytattuk a Kotv. 40. § (9) bekezdése szerinti egyeztetéseket.

Valamennyi fent említett alapdokumentumot egységes szerkezetben készítettünk el, így a Pedagógiai Program, a Minőségirányítási Program és a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásáról szóló előző Képviselő-testületi döntést hatályon kívül szükséges helyezni.

Valamennyi alapdokumentumot minden véleményezésre jogosult szerv (nevelőtestület, alkalmazotti közösség, szülői szervezet, diákönkormányzat, iskolaszék) minden intézményegységben egyhangúlag elfogadott.

E dokumentumokat terjedelmi okok miatt nem küldjük meg, az egyeztetések lefolytatásáról szóló jegyzőkönyvekkel és a szakértői véleménnyel együtt megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Intézményfelügyeleti Irodáján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának, Minőségirányítási Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, valamint Házirendjének jóváhagyásáról a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint döntsön.

 

Barcs, 2010. július 5.

Kincsei János

Határozati javaslat:

  1. Barcs Város Képviselő-testülete a Kotv. 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva

A)    A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programját az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja, egyidejűleg a 187/2007.(X. 18.) számú határozatát, mellyel a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programját előzőleg jóváhagyta, hatályon kívül helyezi.

B)     A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Minőségirányítási Programját az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja, egyidejűleg a 188/2007.(X. 18.) számú határozatát, mellyel a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Minőségirányítási Programját előzőleg jóváhagyta, hatályon kívül helyezi.

C)    A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja, egyidejűleg a 223/2009.(X. 5.) számú határozatát, mellyel a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát előzőleg jóváhagyta, hatályon kívül helyezi.

D)    A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Házirendjét az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

  1. 2. Barcs Város Képviselő-testülete felkéri a Barcsi Nevelési és Oktatási intézmények igazgatóját, hogy a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programját, Minőségirányítási Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Házirendjét a hatályos jogszabályok alapján hozza nyilvánosságra.

Felelős: Feigli Ferenc a határozat közléséért

Kincsei János a végrehajtásért

Határidő: 2010. július 31. illetve értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2010. július 6.

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző