Ma 2023. december 01., péntek, Elza napja van. Holnap Melinda és Vivien napja lesz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Ügyiratszám:      375-23/ 2011

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. március 31-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 10.15 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jelen voltak: Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Távol maradt:   Karvalics Ottó polgármester igazoltan

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző-irodavezető helyett dr. Éder Gábor jogi előadó, Utasi Miklós irodavezető helyett dr. Ivelics Ramón pályázati referens, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Mihalovics Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó, Mészáros Ádám, a Dráva Múzeum igazgatója; Vértes Gábor, a Városi Könyvtár igazgatója; Fodor Sándorné oktatási és művelődési ügyintéző, Semsi Zita környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási ügyintéző, Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

 

Racsek József alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 11 fő megjelent. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Karvalics Ottó polgármester országgyűlési képviselői munkája miatt van távol.

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a zárt ülés napirendi pontját a nyílt ülést megelőzően, 1. számú napirendi pontként tárgyalja meg:

 

1./       A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

 

 

69/2011. (III.31.) sz. határozat:

 

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

Zárt ülés napirendi javaslata:

 

 

1./       A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

Nyílt ülés napirendi javaslata:

2./       A Dráva Múzeumnak, mint önként vállalt önkormányzati feladatnak a Somogy Megyei Közgyűlés fenntartásába történő visszaadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

3./       Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret megújításának engedélyezése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

4./       A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és finanszírozási tervének módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

5./       A Barcs, Damjanich utca közterületén lévő fák kivágásának elbírálása

Előadó: Racsek József alpolgármester

6./       Pályázat benyújtása a 7/2011. (III.9.) BM rendelete alapján a BNI Városi Óvodák IV. számú Tagóvodájának és a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-parti Tagintézménye fejlesztésére

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

 

7./       Pályázat benyújtása a Városi Könyvtár belső berendezéséhez

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

 

8./       Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

 

 

 

Racsek József alpolgármester a képviselő-testület ülését 10.17 órakor bezárta.

 

 

A képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

 

 

K.m.f.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                            Racsek József

címzetes főjegyző                                                      alpolgármester

Ander István                                                          Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                             jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Ügyiratszám:      375-25/ 2011

Ügyintéző:          Basics Krisztiánné dr.

 

 

Készült: B a r c s o n, Barcs Város Képviselő-testülete 2011. március 31-én Barcs Város Önkormányzata tanácskozó termében 10.29 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jelen voltak: Racsek József alpolgármester, Ander István, Fodor Gyula, Halász Istvánné, Henger János, dr. Kis M. János Attila, Szabadi József, Szakos Gábor, Szalai Balázs, Szemere Márta és Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tagok

 

Távol maradt:   Karvalics Ottó polgármester igazoltan

 

Meghívottként

jelen voltak: Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző, Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző-irodavezető helyett dr. Éder Gábor jogi előadó, Utasi Miklós irodavezető helyett dr. Ivelics Ramón pályázati referens, dr. Lengyeltóti Zsuzsanna irodavezető, Sólyominé Honvári Katalin irodavezető, Ungvári Zoltán, a Városgazdálkodási Igazgatóság igazgatója; Mészáros Ádám, a Dráva Múzeum igazgatója; Vértes Gábor, a Városi Könyvtár igazgatója; Fodor Sándorné oktatási és művelődési ügyintéző, Basics Krisztiánné dr. jegyzőkönyvvezető

 

 

 

 

Racsek József alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselő-testületi tagból 11 fő megjelent.

A képviselő-testület – egyhangúlag – az alábbi napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendi javaslat:

2./       A Dráva Múzeumnak, mint önként vállalt önkormányzati feladatnak a Somogy Megyei Közgyűlés fenntartásába történő visszaadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

3./       Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret megújításának engedélyezése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

4./       A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és finanszírozási tervének módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

5./       A Barcs, Damjanich utca közterületén lévő fák kivágásának elbírálása

Előadó: Racsek József alpolgármester

6./       Pályázat benyújtása a 7/2011. (III.9.) BM rendelete alapján a BNI Városi Óvodák IV. számú Tagóvodájának és a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-parti Tagintézménye fejlesztésére

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

 

7./       Pályázat benyújtása a Városi Könyvtár belső berendezéséhez

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

 

8./       Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

 

 

Napirend megtárgyalása:

 

2./ A Dráva Múzeumnak, mint önként vállalt önkormányzati feladatnak a Somogy Megyei Közgyűlés fenntartásába történő visszaadása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

Bizottsági vélemények:

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs, valamint az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsággal együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést. Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság és az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság javasolta a képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását.

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, nem javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdések, vélemények:

Ander István képviselő-testületi tag:

Melyek voltak a tárgyalások alapját képező mutatók a Múzeum átadásának előkészítése során?

Biztosított-e a kb. 37.000 tételt számláló gyűjtemény további megléte?

Az esetleges visszaminősítés hatásának, annak következményeinek vizsgálatára készült-e hatástanulmány?

Szabadi József képviselő-testületi tag:

Kereskedelmi szempontokat is indokolt a Múzeum esetében figyelembe venni, jelenlegi helyén az egyik legnehezebben feltérképezhető helye a városnak. Egy új helyszín vagy egy új környezet vizsgálatát javasolta az üzemeltetésre, a közművelődés mellett esetleg profit-centrikusabban is tudna működni. Jól szervezett programokkal tudna annyi forgalmat bonyolítani, hogy netán önmagát is képes lenne eltartani. Szükséges megvizsgálni, van-e ilyen helyszín a városban, amely centrális helyen van, könnyen elérhető.

 

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és kulturális programjai hozzásorolhatóak-e egy esetleges oda beintegrált múzeumi gyűjtőhellyel?

Válaszok:

Racsek József alpolgármester:

Állami normatívában a közművelődésre és egyéb feladatokra kb. 30 millió Ft-ot kap a város. Világossá vált, hogy a jelenlegi kondíciók mellett a város önmaga nem képes üzemeltetni a Múzeumot. A megyével történő tárgyalásokra felhatalmazta a Képviselő-testület a polgármestert annak érdekében, hogy az intézmény ne kerüljön bezárásra, az összegyűjtött értékek ne vesszenek el. Az intézmény átadására vonatkozó döntés meghozatalára a választást követő 6 hónapon belül, azaz április 3-ig nyílik lehetőség.

A bemutatott gyűjtemény sorsa a megyei múzeum szándékának is függvénye, egy részét mobilizálhatja értékéből kifolyólag. Egy működő múzeum kerül a megye részére átadásra; vagy múzeumként vagy kiállítóhelyként történne további működtetése. A tárgyalások folyamán világossá fog válni, milyen egyéb feltételeket kell biztosítani a működéshez.         Kb. 300 e Ft saját bevételről volt szó, amely számításba nem vehető.

Nem az elhelyezkedése bír döntő befolyással, mivel látogatottsága célirányosan történik. Nincs lehetőség más épületbe történő áthelyezésre. További sorsát elsősorban az fogja eldönteni, milyen formában maradhat meg az intézmény a város számára.

Az épület elhelyezkedését megfelelőnek tartja, megfelelő eszközökkel karbantartható.

Vélemények:

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

A régi rendelőintézet egy része fel fog szabadulni az idei évben, amely vagy raktározásra vagy állagmegőrzésre alkalmas lehet; egyébként központi fekvésű.

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

Hazánkban az ásatások során előkerült értékek állami tulajdont képeznek, ezeket nagyobb múzeumokba bekérhetik. Amennyiben ez megtörténne, még mindig marad a városban kellő – pl. adományozás útján juttatott – érték, amely kiállításra kerülhet. Az intézmény funkciója a látogatók szempontjából nem változik. Előreláthatóan még néhány évig nem lesz lehetőség a múzeumként történő működtetésre. A megye előbb lesz olyan helyzetben, hogy finanszírozni tudja intézményeit, mint a városok, nagyobb állami támogatásban fognak részesülni. A kiállítóhelyként történő működtetéssel ért egyet.

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

Nincs más lehetőség, mint a megyének történő átadás. Bízik az egyeztető tárgyalások eredményességében.

Ander István képviselő-testületi tag:

A kiállítóhelyként történő működtetés egy visszafordíthatatlan folyamat kezdetét fogja jelenteni, többé nem lesz múzeum. A barcsi emberek tulajdona is.

Feltételezés csupán, hogy a megye jobb helyzetbe fog kerülni.

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

A város biztosan nem lesz ebben a helyzetben, a megye viszont véleménye szerint kedvezőbb helyzetben lesz.

Szemere Márta képviselő-testületi tag:

Több olyan feladatot lát el a város, amely a nem kötelező feladatok közé sorolandó.               A bezárást és a végleges leépítést nem támogatja. Tudomása szerint a megyei fenntartású intézmények jelentős nehézségekkel küzdenek, nagy volumenű létszámleépítések történtek esetükben. Nehezen képzelhető el, hogy a megyék jobb helyzetbe fognak kerülni, mint a még - ugyan nehézségekkel, de még - működő önkormányzatok. Javasolta, hogy ne kerüljön kizárásra az intézmény megmentésének gondolata.

Ideiglenes megoldást kell találni, tárgyalások szükségesek.

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

Az eredeti kiindulási ponttól jelentősen eltávolodás történt. Minden intézmény tudomásul vette a megszorító intézkedéseket, a Múzeum esetében viszont jelentős feszültség generálódott. Ha tudomásul vették volna az indokokat, a városnak saját rálátása lett volna az intézményre; nem került volna sor a megyének történő átadásra, vissza lehetett volna minősíteni múzeummá.

Vekkeli Józsefné képviselő-testületi tag:

Eltúlzottnak tartja a Múzeummal kapcsolatos erőfeszítéseket, ez a többi intézménynél nem volt tapasztalható.

Racsek József alpolgármester:

 

A tárgyalások folyamatban vannak, nem célszerű visszakanyarodni a kezdetekhez.

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

A Múzeumhoz szükséges történész vagy sem?

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

A jelenlegi működési engedélyben a történeti feldolgozás is szerepel. Amennyiben maradt volna a jelenlegi összetétellel, akkor is működési engedélyt kellett volna módosítani a szakemberhiány miatt. Történész álláshely nélkül volt tervezve a korábban meghatározott mértékű önkormányzati támogatás.

Henger János képviselő-testületi tag:

Nem értett egyet a kiegészítésben szereplő azon kijelentéssel, mely szerint a város nem kívánja tovább működtetni a Múzeumot.

A hiányzó közel 5 millió Ft-ból 300 e Ft gyűlt össze a Múzeum támogatóitól.

 

Racsek József alpolgármester:

A bezárás elkerülése érdekében az a lehetőség, hogy átadjuk a megye fenntartásába, azzal, hogy a tárgyalások folyamán mindent megteszünk annak érdekében, hogy az intézmény legalább kiállítóhelyként fennmaradjon.

Szakos Gábor képviselő-testületi tag:

A szakszervezettel, illetve a Múzeum dolgozóival történt egyeztetés, melyből néhány mondatot idézett. Nem kerülnek selejtezésre az összegyűjtött értékek, a felújításra kb. 4-5 évig nem lesz lehetőség.

Mészáros Ádám igazgató:

A helytörténeti gyűjtemény a múzeum gyűjteményének egyike. Gyűjtést a jelenlegi feltételek között nem tudnak ellátni a történészi státusz megszüntetése miatt. A működési engedély módosítását azért nem kérelmezték az elmúlt évben, mert a státusz fennállt, igaz betöltetlenül, és szerették volna azt betölteni; a történeti gyűjtés helyreállhatott volna. A történészi álláshely megszüntetésével jelezte a működési engedély módosításának szükségességét.

A Múzeum gyűjtőköre a történet és a néprajz, régészeti gyűjtést nem folytatnak. Az intézményhez kerülő tárgyak ajándékozás vagy adásvétel formájában újkori vagy modern kori néprajzi, illetve történeti területről származó műtárgyak.

Többféle megoldási módozatot dolgozott ki a Múzeum további működtetésére vonatkozóan az egyeztetésekre. Hatról négy főre csökkent az állomány, majd 2 főre, ilyen volumenű leépítés egyetlen intézménynél sem történt.

Az intézmény földrajzilag megfelelő helyen található. Felújított épület és színvonalas kiállítások lennének szükségesek. A gyűjtemények elhelyezésére a külső raktárak lehetősége is szóba kerülhet.

A múzeumi működést tartja szem előtt a gyűjtés fontossága miatt, mivel a kiállító funkció csak része a múzeumi feladatkörnek, a gyűjtés is hasonlóan fontos. A közös működtetés is megfontolandó.

A képviselő-testület – 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

71/2011. (III.31.) sz. határozat: 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett

Barcs Város Képviselő-testülete a barcsi Dráva Múzeum fenntartását, mint önként vállalt önkormányzati feladatot, a továbbiakban nem vállalja, és az Ötv. 115. § (5) bekezdése alapján kezdeményezi annak visszaadását Somogy Megye Közgyűlése számára.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        azonnal

3./ Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret megújításának engedélyezése

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, név szerinti szavazással javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Fodor Gyula tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, név szerinti szavazással javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

 

Kérdés:

Dr. Kis M. János képviselő-testületi tag:

Mit jelent a régi rendelőintézet? Jelenleg egy rendelőintézet van, a működő.

Válasz:

Racsek József alpolgármester:

A lakosság tudatában a legelső épület a régi rendelőintézet, a mellette lévő szárny az új rendelőintézet.

A képviselő-testület – név szerinti szavazással, 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal – a következő határozatot hozta:

72/2011. (III.31.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Barcs Város Önkormányzata folyószámla-hitelkerete 2011. április 08-tól 2011. október 08-ig 750.000.000.-Ft legyen. A folyószámlahitel kamata 3 havi BUBOR + 3,50%/év, kezelési költség 0,5 %/év, a rendelkezésre tartási jutalék évi 1,00%, a kamatfizetés gyakorisága negyedéves, a hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, az Ötv. 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

Barcs Város Önkormányzata ingatlanfedezetként a továbbiakban is az alábbi táblázatban felsorolt ingatlanokat ajánlja fel.

 

 

Megnevezés

Helyrajzi szám

Volt Bíróság épülete (Bajcsy-Zs. u. 9.)

660

2. sz. óvoda épülete (Bajcsy-Zs. u. 175.)

2230

Pálfalusi iskola épülete (Bem u. 13.)

2504

Beépítetlen terület

2441/2

Beépítetlen terület

2003

Beépítetlen terület

2005

Beépítetlen terület

2008

S.tarnóca beépítetlen terület

4271

S.tarnóca, beépítetlen terület

4325

Starnóca, beépítetlen terület

4318

Régi rendelőintézet

57/1

Napközi otthon

160

Zeneiskola épület

184

Volt rendőrségi épület

656

Bajcsy-Zs. u. 27. 4/4. (lakás)

1400/1/A/19

Bajcsy-Zs. u. 76. 1/3. (lakás)

66/A/5

Bajcsy-Zs. u. 78.  1/2. (lakás)

67/A/14

Köztársaság u. 1. 2/4. (lakás)

1804/A/12

Széchenyi u. 10. 1/8. (lakás)

350/A/7

Széchenyi u. 11. 1/4. (lakás)

655/1/A/4

Köztársaság u. fszt.

üzlethelyiség

1804/A/25

 

 

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az OTP Bank Nyrt-vel kötendő folyószámla hitelszerződés megkötésére.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

4./ A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és finanszírozási tervének módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Vekkeli Józsefné tanácsnok, bizottsági elnök:

Az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

73/2011. (III.31.) sz. határozat:

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntáró Társulás 2011. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatát 1.236.444 e Ft-ban, - ezen belül a BNI a Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye Vízvár 62.799 e Ft,- a BNI Arany János Általános Iskola Szuloki Tagintézménye 14.490 e Ft,- a BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája 16.657.430 e Ft,- a BNI Városi Óvodák Rinyaújlaki Tagóvodája 11.782 e Ft,- BNI Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-parti Tagintézménye, Bolhó 18.738 e Ft,- BNI Városi Óvodák Bolhó Tagóvodája 9.305 e Ft - kiadási és bevételi előirányzattal állapította meg.

 

2./ Barcs Város Képviselő-testülete a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Szent István Tagintézménye Vízvár és a BNI Városi Óvodák Vízvári Tagóvodája finanszírozási tervét az előterjesztés 1. és 4. sz. melléklete szerint jóváhagyta.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal a határozat közlésére, értelem szerint a végrehajtásra

5./ A Barcs, Damjanich utca közterületén lévő fák kivágásának elbírálása

Előadó: Racsek József alpolgármester

Bizottsági vélemény:

Henger János tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Racsek József alpolgármester az írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés fűzte:

Az elmúlt ősszel tárgyalást folytattunk az E.ON-nal a fák pótlásában történő közreműködés ügyében, amely eredményesen zárult. Az E.ON a fapótlásban a Damjanich utca esetében is részt fog venni.

A magas kőris a Szabadidőközpontban lévő nyárfák pótlására vonatkozik, a darabszámos pótlás nem minden alkalommal esik egybe. A jogszabályok alapján a kivágott fákat szám szerint kell pótolni, ennek helye adott esetben más terület is lehet, ezért került be a magas kőris. Időközben kiderült, hogy gömbkőrissel lesznek pótolva az utcában a kivágott fák.

Vélemények:

Fodor Gyula képviselő-testületi tag:

A kivágott fákat pótolni kellene, lehetőség szerint gyors növekedésű fafajokkal. A városban látható, hogy utcákról tűntek el a fák, hiányzik a zöldfelület. Nem jó irányba haladunk, vigyázni kell az értékekre.

Szalai Balázs képviselő-testületi tag:

Lehetséges, hogy a fakivágások egy részének már évekkel ezelőtt meg kellett volna történnie, így nem egyidőben került volna sor ilyen mértékű fakivágásokra.

Szabadi József képviselő-testületi tag:

A magas kőris virágpora erősen allergén hatású. Javasolta a megfelelő körültekintést a pótlást megelőzően.

Racsek József alpolgármester:

Az elmúlt években történtek mulasztások, el kellett kezdeni a faállomány cseréjét. Soha nem lesz e tárgykörben teljes egyetértés. A magas kőris olyan területen kerül ültetésre, ahol már vannak ilyen típusú fák. Fel kell vállalni a konfliktusokat a lakossággal, mert indokolt a városban lévő faállomány cseréje. A Béke utcában várhatóan szintén lesz ellenállás a gesztenyesorokat illetően.

Ungvári Zoltán igazgató:

3-4 éve elkezdődött a fák cseréje, utcafásításokat végeznek. Sokkal több fát ültetnek, mint amennyi kivágásra kerül. Türelem szükséges, hogy a növények beérjék magukat. Legalább 4-5 év szükséges, amíg látványos lesz az eredmény; idősebb, magasabb fákkal pótolnak.

Szabadi József képviselő-testületi tag:

Információt kellene nyújtani arról, hogy sokkal több fa kerül ültetésre, mint kivágásra, mert nem így tudja a lakosság.

Racsek József alpolgármester:

A tájékoztatást megfelelőnek tartja, tovább lehet erősíteni..

 

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

74/2011. (III.31.) sz. határozat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdont képező, - 96 hrsz.-ú - Barcs, Damjanich utcában közterületen elhelyezkedő 15 db vérszilva, 1 db nyírfa és 1 db tuja, és a Barcs, Damjanich u. 37. szám előtti társasház előtti - 48 hrsz.-ú - közterületen lévő 2 db platánfa kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását megadta, a pótlási kötelezettség vállalása mellett.

Felelős: Racsek József alpolgármester

Határidő: értelem szerint

6./ Pályázat benyújtása a 7/2011. (III.9.) BM rendelete alapján a BNI Városi Óvodák IV. számú Tagóvodájának és a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-parti Tagintézménye fejlesztésére

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsággal együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Racsek József alpolgármester szóbeli kiegészítés:

A határozati javaslatban 300 Ft-os eltérések fognak szerepelni, amely alapvetően nem befolyásolja a döntés lényegét. A korrekciók átvezetésre fognak kerülni.

Fodor Gyula képviselő-testületi tag elhagyta a termet, a Képviselő-testület 10 fővel folytatta munkáját.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

75/2011. (III.31.) sz. határozat:

  1. Barcs Város Képviselő-testülete elhatározta, hogy a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló rendeletben kiírt pályázati kiírásra a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Városi Óvodák IV. számú tagóvodájának (Barcs, Hársfa u. 21.)  és a Deák Ferenc  Általános Iskola Dráva-parti Tagintézménye (Bolhó, Kossuth L. u. 5.) fejlesztésére pályázatot nyújt be.

 

  1. A Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-parti Tagintézménye (Bolhó, Kossuth L. u. 5.) fejlesztéshez szükséges saját erő vállalását, 1.330.000.- Ft-ot Bolhó Község Önkormányzata külön Képviselő-testületi határozattal igazolta, illetve vállalta, hogy a szerződéskötésig Barcs Város Önkormányzat számlájára átutalja.

Barcs Város Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az ingatlan rendeltetésében és a projekt céljának megfelelő felhasználásban a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig változás nem történik azzal, hogy Bolhó Község Önkormányzata is vállalta, hogy az ingatlan rendeltetésében és tulajdonviszonyában a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig változás nem történik.

Amennyiben a fenntartási kötelezettség időtartama alatt bármilyen visszafizetési kötelezettség terheli Önkormányzatunkat, úgy Bolhó Község Önkormányzat Képviselő-testülete külön megállapodásban vállalja annak megfizetését.

 

  1. A beruházás teljes költség 33.333.000 Ft, melyből az igényelt támogatás 90 % = 29.999.700.- Ft, a vállalandó saját erő: 3.333.300.- Ft.

A Képviselő-testület a 3.333.300.- Ft saját erőt Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének általános gazdálkodási tartaléka terhére vállalja.

 

  1. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert a pályázat részletes kidolgozására és benyújtására, továbbá felhatalmazta a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:       értelem szerint

7./ Pályázat benyújtása a Városi Könyvtár belső berendezéséhez

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsággal megtárgyalta az előterjesztést, mindkét bizottság javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

Kérdés:

Dr. Kis M. János Attila képviselő-testületi tag:

Eddig nem volt erre a célra pályázati kiírás?

 

Válasz:

Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző:

Nem, most került kiírásra.

Fodor Gyula képviselő-testületi tag visszaérkezett az ülésre, a Képviselő-testület 11 fővel folytatta tevékenységét.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

76/2011. (III.31.) sz. határozat:

  1. Barcs Város Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtár Szakmai Kollégium pályázata konstrukciójára a Barcsi Városi Könyvtár berendezései címmel pályázatot nyújt be az alábbi főbb önkormányzati fejlesztési elemek figyelembevételével: könyvtári polcok és hozzá kapcsolódó berendezések.

2.  A Barcsi Városi Könyvtár berendezéseinek fejlesztése pályázat tervezett összköltsége várhatóan 2.200.000- Ft, melyből az igényelhető támogatás 1.980.000.- Ft, vagyis a pályázati önerő 220.00.- Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzatot érintő 2011. évre eső saját erőt, 220.000.- forintot a 2011. évi költségvetésében az általános gazdálkodási tartalék kerete terhére biztosítja.

3.  A Képviselő-testület felkérte a polgármestert arra, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulásnál, a minél nagyobb mértékű anyagi támogatás elérése érdekében, valamint felkérte a pályázat részletes kidolgozására, és felhatalmazta a pályázat készítése és végrehajtása során keletkező szerződések és dokumentumok aláírására.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        értelem szerint

8./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

 

Bizottsági vélemények:

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs, az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi, valamint az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság együttes ülésen megtárgyalta az előterjesztést, valamennyi bizottság javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

77/2011. (III.31.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete a 30/2011. (II.15.) számú határozata 3. pontját az alábbiak szerint módosította:

Barcs Város Képviselő-testülete a BNI engedélyezett létszám-előirányzatát 386 főről 366,5 főre módosította.

Barcs Város Képviselő-testülete a Szociális Központ engedélyezett létszám-előirányzatát 95 főről 93 főre módosította.

 

Barcs Város Képviselő-testülete Barcs Város Önkormányzata intézményi összes létszám-előirányzatát 752,5 főben állapította meg.

 

Felelős:          Karvalics Ottó polgármester

Határidő:        azonnal

A képviselő-testület – egyhangúlag – megalkotta:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV.8.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Racsek József alpolgármester javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a következő napirendi pontot vegye fel napirendjére:

9./ A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011. (III.3.) BM rendelet alapján történő igénylés benyújtása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

78/2011. (III.31.) sz. határozat:

Barcs Város Képviselő-testülete felvette napirendjére az alábbi napirendi pontot:

A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011. (III.3.) BM rendelet alapján történő igénylés benyújtása” .

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

Felelős:          Racsek József alpolgármester

Határidő:        azonnal

9./ A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011. (III.3.) BM rendelet alapján történő igénylés benyújtása

Előadó: Karvalics Ottó polgármester helyett Racsek József alpolgármester

Bizottsági vélemények:

 

Szakos Gábor tanácsnok, bizottsági elnök:

A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsággal megtárgyalta az előterjesztést, javasolta a képviselő-testületnek elfogadását.

A képviselő-testület – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

79/2011. (III.31.) sz. határozat:

1./       Barcs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011. (III.3.) BM rendelet alapján elrendelte létszámcsökkentéseivel összhangban az igénybejelentés benyújtását 30 fő vonatkozásában a beadási határidőkre tekintettel folyamatosan.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: 2011. április 12., illetve értelem szerint

2./       A Képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy fenntartói körén belül költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

Racsek József alpolgármester a képviselő-testület ülését 11.25 órakor bezárta.

 

 

 

K.m.f.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina                                            Racsek József

címzetes főjegyző                                                      alpolgármester

Ander István                                                          Szalai Balázs

jegyzőkönyv-hitelesítő                                             jegyzőkönyv-hitelesítő