Ma 2023. június 09., péntek, Félix napja van. Holnap Margit és Gréta napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

 

 

 

 

 

……. sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés

 

 

Barcs Város Önkormányzata Barcs Város belterületi vízrendezése

című pályázat támogatói döntésének és új forrástáblájának elfogadása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2010. szeptember 08-i rendkívüli ülésére

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Barcs Város belterületi vízrendezése címmel pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv DDOP-2009-5.1.5 B Települési bel- és külterületi vízrendezés c. konstrukcióban, amelyben Önkormányzatunk 8.888.800.- Ft saját erőt vállalt, 88.888.000.- Ft pályázati összköltség és 79.999.200.- Ft támogatás mellett.

 

A Képviselő-testület 193/2009. (IX.17.) sz. határozata szerint a 2009. évre eső saját erőt, 3.500.000.- forintot a 2009. évi költségvetésében „Barcs Város belterületi vízrendezése” kerete terhére biztosította, a fennmaradó beruházási költségeket és saját erőt pedig a 2010. évi költségvetésébe betervezte, illetve a 2011. évi költségvetésben tervezni fogja.

 

A Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 2010. július 12-i támogatói döntése szerint a pályázatot 87.726.250.- Ft csökkentett elszámolható összköltség mellett 78.953.625.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási döntés alapján az Önkormányzatunk sajáterő része 8.772.625.- Ft-ra csökkent. A csökkentés egyrészt a műszaki ellenőri tevékenységet érinti, mivel a pályázatba betervezett költségmaximumot az építési költségre vetítve kell megállapítani és nem a teljes pályázati költségre, másrészt a pályázat kötelező elemeként eredetileg tervezettel szemben a megvalósíthatósági tanulmány elegendő a pályázatunkhoz, illetve a támogatási szerződés megkötéséhez, és költség haszonelemezésre nem vagyunk kötelezettek. Ebből eredően a pályázatban eredetileg tervezett műszaki ellenőri feladatokra elszámolható költségeket 526 000.- Ft-tal, míg a megvalósíthatósági tanulmányra elszámolható költségek 625 000.- Ft-tal csökkentek. A támogatási szerződés megkötésének feltétele (a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2010. augusztus 18-i levele szerint) a csökkentett elszámolható összköltség, és hozzá társított csökkentett mértékű támogatás Képviselő-testület által történő elfogadása, illetve a támogatási szerződés forrástáblájának, továbbá a 2010. évi költségvetésünk összhangba hozása a támogatási döntéssel.

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának döntését, és annak megfelelően a pályázat új forrásösszetételét.

 

Barcs, 2010. szeptember 02.

Feigli Ferenc

polgármester

Határozati javaslat

Barcs Város Képviselő-testülete 193/2009. (IX.17.) sz. határozatának 1. és 2. sz. pontját az alábbiak szerint egészíti ki, illetve módosítja:

1-es pont kiegészítése:

Barcs Város Képviselő-testülete az Új Magyarország Fejlesztési Terv DDOP-2009-5.1.5 B Települési bel- és külterületi vízrendezés c. konstrukcióban készült Barcs Város belterületi vízrendezése című pályázat támogató döntését elfogadja az eredetileg tervezett 88.888.000.- Ft elszámolható összköltség helyett 87.726.250.- Ft elszámolható összköltséggel, illetve az eredetileg tervezett 79.999.200.- Ft támogatás helyett 78.953.625.- Ft támogatással, és 8.772.625.- Ft saját erővel.

 

2-es pont módosítása:

A Képviselő-testület a 2009. évre eső költségeket, 3.460.000.- Ft-ot és a hozzá kapcsolódó, 2010. évben esedékes további 1.000.000.- Ft költségeket a 2010. évi költségvetésében „Barcs Város belterületi vízrendezése” kerete terhére biztosítja, a fennmaradó beruházási költségeket és saját erőt pedig a 2011. évi költségvetésébe betervezi.

 

Felelős:             Feigli Ferenc polgármester

Határidő:          értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam

 

Barcs, 2010. szeptember 02.

 

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

Választás 2022