Ma 2024. máj. 24., péntek, Eszter és Eliza napja van. Holnap Orbán napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Tel.: 82/462-459

                                                                                                          …..sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

 

az alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2010. október 14-i alakuló ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) 4. § (5) bekezdése szerint a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét és illetményének emelését a képviselő-testület úgy állapítja meg, hogy az ne érje el a polgármester illetményét.

A Képviselő-testület a polgármester illetményét 2010. október 3-i hatállyal havi 38.650,-Ft x 13,5 = 521.775,-Ft, kerekítve 521.800,- Ft összegben állapította meg.

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alpolgármester illetményét 2010. október 14-i hatállyal havi 486.000,- Ft összegben állapítsa meg.

A Pttv. 18. § (1) bekezdése szerint a polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A Pttv. 18. § (2) bekezdése szerint a polgármester, választása szerint – az (1) bekezdésben – foglaltaktól eltérően – költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke – a képviselő-testület döntése alapján – a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30 %-ának megfelelő összeg. E bekezdés rendelkezik egyben arról is, hogy alpolgármester esetében a költségátalány mértéke az illetménye 10-20%-ának megfelelő összeg.

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alpolgármester költségátalányát 2010. október 14-i hatállyal havi 486.000,- Ft 20 %-a, azaz havi 97.200- Ft összegben állapítsa meg.

Barcs, 2010. október 14.

 

                                                                                              Karvalics Ottó

 

 

Határozati javaslat:

1./          Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Racsek József alpolgármester illetményét 2010. október 14-i hatállyal havi 486.000,- Ft összegben állapítja meg.

 

2./          Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Racsek József alpolgármester költségátalányát 2010. október 14-i hatállyal havi 97.200- Ft összegben állapítja meg.

 

Felelős:          Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

Határidő:        azonnal

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2010. október 14.

                                                                                  Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                              címzetes főjegyző