Ma 2020. október 29., csütörtök, Nárcisz napja van. Holnap Alfonz napja lesz.
Tételek # 
03. Beszámoló az ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, Szentlőrinci Kistérségi Intézet Barcsi Kistérségben végzett 2010. évi tevékenységéről
04. Barcs Város Önkormányzatának a Somogytarnócai Satelit FC, valamint a Barcsi Sport Club közötti ingyenes használati szerződések jóváhagyása
05. Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési jelentése
06. Barcs Város Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadása
07. Az AQUA Rádió támogatása
08. A drávaszentesi falunap időpontjának módosítása
09. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyása
10. A Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodás, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Szakmai Program módosítása és jóváhagyása
11. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV. 25.) számú rendelet módosítása
12. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása
13. A Barcs, Kandó K. utcai lakók fakivágási kérelmének elbírálása
14. A Somogy Megyei Önkormányzat szakképzési feladatellátásának átszervezéséhez történő állásfoglalás kialakítása
15. A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendelet módosítása
16. Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága pótelőirányzat kérelme
01. A Dráva Elektro Comp Kft.-vel a közterület-használati szerződés megkötéséről és a közterület használati díjnak elengedéséről
02. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosításáról
03. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásának II. fordulójára vonatkozó igény benyújtásáról
04. Barcs, Hősök tere 2-3. szám alatti 2657/4/A/22 hrsz-ú iroda értékesítésére pályázat kiírása
05. Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződés további feltételeinek jóváhagyása
01. Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret megújításának engedélyezése, valamint a munkabérhitel szerződés megkötése
02. A „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvények átütemezése
03. Startmunka-programhoz önerő biztosítása
Meghívó
01. napirend
02. Tájékoztató a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól
03. A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés vállalkozói árának költségelemzése alapján történő közszolgáltatói díj megállapítása
04. Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testülete rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) rendelet módosításáról
05. A barcsi helyi autóbuszjárat 2012. évi működési költségeiről, a szükséges Önkormányzati támogatásról, és a menetrend módosítása
06. Tájékoztató a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról
07. Tájékoztató a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2012. évre elszámolható vízterhelési díj mértékéről
08. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004. (IV.30.) sz. rendeletének módosításáról
09. Tájékoztató a 2011. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról
10. A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2011. évi tapasztalatai
11. Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testületének rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004. (IV.30.) számú rendeletének módosításáról
12. Beszámoló a Barcsi Szociális Központ 2009-2010. évi tevékenységéről
13. Kivonat a Barcsi Szociális Központ utóellenőrzési jelentéséből
14. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása
15. Barcs Város Önkormányzata 2011.évi költségvetésében általános gazdálkodási tartalék növelése
16. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények 2011. évi költségvetésének módosítása
17. A Szivárvány EGYMI 2011. évi pótelőirányzat iránti kérelme
18. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
19. A Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások felülvizsgálata
20. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének megállapítása
21. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 22/2003. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
22. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2011. (….) önkormányzati rendelete az építmény és telekadóról
23. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete…/2011. (…) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
24. Barcs Város Önkormányzata Képviselő- testületének rendelete a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendeletének módosításáról
25. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) számú rendeletének módosításáról
26. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
27. A Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása
28. Barcs Város közigazgatási területén a közterületen lévő nyárfák kivágása
Meghívó
01. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének…./2011. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról
02. Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése megtárgyalásának I. fordulója
01. napirend
02. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a határellenőrzési, határrendészeti feladatokról
03. Barcs Város 2010. évi munkaerő-piaci tájékoztatója, a munkaügyi szervezet átalakítási folyamata
04. Az óvodák nyári zárva tartásának engedélyezése
05. Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyek helyzetének áttekintése
06. A Szalai és Társa Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel kötött temetői-kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása
07. Barcs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
08. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjair
09. Barcs, Darányi u. 11. (2366/1 hrsz-ú) szám alatti lakóépület bontása
10. antenna árboc tulajdonjogának megszerzése
10. „Not-Em” Fogszakorvosi Egészségügyi Szolgáltató BT. feladatátvállalási szerződésének megszüntetése, a körzet további működtetésének előkészítése
12. A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzési-szervezési Társulás Társulási megállapodásának módosítása
01.Rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázatok benyújtása
01. Az IKARUS IK 256.42 típusú autóbusz eladása a KAPOS VOLÁN Zrt. részére
01. napirend
02. Tájékoztató két ülés közötti tevékenységről...
03. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
04. Polgármesteri Hivatal dolgozóinak teljesítménykövetelményei
05. A Barcsi Szociális Központ 2010. évi költségvetésének, valamint a szociális segély előirányzatának módosítása
06. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények 2010. évi költségvetésének módosítása
07. Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények 2010. évi költségvetésének módosítása
08. Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2010. évi előirányzat módosítása
09. A volt Pálfalui Iskola – Barcs, Bem u. 11 – használatba adása
10. Barcs Város közigazgatási területén a közterületen lévő nyárfák kivágása
11. Ajánlatok elbírálása a köztemetők fenntartására
12. A lakossági települési szilárd hulladék begyűjtésére és elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítására beérkezett ajánlatok elbírálása
01. A „Kistérségi Járóbeteg központ kialakítása” tárgyú, DDOP3.1.3. jelű projekt keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a TEMPERO Zrt-vel megkötött kivitelezői szerződés második módosítása
02. „Barcs Város komplex rehabilitációja vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a kivitelezői, illetve a támogatási szerződés módosítása
01. Barcs Város Önkormányzata Barcsi Roma telep rehabilitációja című pályázat támogatásáról, megvalósításáról való lemondás
01. napirend
02. Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága Lakásgazdálkodási tevékenységéről
03. Tájékoztató Barcs városában működő fogyatékossággal élők érdekeit képviselő szervezetek tevékenységéről
04. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának módosítása
05. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezése, alapító okiratának módosítása
06. Az óvodai felvételi körzetek módosítása, valamint az óvodai beíratás időpontjának meghatározása
07. A Dráva Múzeum költségvetési szervként történő megszüntetése, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyként a Móricz Zsigmond Művelődési Központtal való összevonása
08. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) számú rendelet módosítása
09. Barcs Város Önkormányzata Lakásgazdálkodási Koncepciójának elfogadása
10. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (………) önkormányzati rendelete az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről
11. Az önkormányzati lakások lakbéréről és a helyi támogatásról szóló 24/2003. (XI.28.) sz. rendelet módosítása
12. A „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvények kamatfelárának emelése
13. A Barcs 953/1. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról való lemondás
14. A parlagfű elleni védekezést szolgáló közmunkaprogramhoz szükséges önerő biztosítása
01. „Barcs Város komplex rehabilitációja vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a ZÁÉV Zrt-vel megkötött kivitelezői szerződés 3-as számú módosítása
01. napirend
02. Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága tevékenységéről
03. Kivonat Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzési jelentéséből
04. A BNI Bölcsőde nyitva tartása szüneteltetésének jóváhagyása
05. A 2011/2012. tanévben a közoktatási intézményekben indítható óvodai, iskolai, napközis, kollégiumi csoportok számának engedélyezése, és létszámcsökkentés elrendelése
06. Tájékoztató Barcs Város sportéletéről

Alkategóriák