Ma 2020. október 26., hétfő, Dömötör napja van. Holnap Szabina napja lesz.
Tételek # 
14. A Barcs, Bajcsy-Zs. u. 5. szám alatti (881 hrsz.) ingatlan megvásárlása
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2013. október 17-én tartandó ülésére
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről.
02. A Türr István Képző és Kutató Intézettel a Barcs, Széchenyi utca 19. szám alatti ingatlanra kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyása
03. A Városi Könyvtár Alapító Okiratának valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
04. A Városi Könyvtár 2013. évi költségvetésének módosítása.
05. A 2013/2014. tanévben Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje intézményben indítható csoportok számának engedélyezéséről szóló 142/2013. (VI.20.) sz. határozat módosítása
06. A közterületek használatáról szóló 18/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelet módosítása
07. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtása
08. Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi I. félévi költségvetésének teljesítéséről
09. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.13.)önkormányzati rendeletének módosításáról
10. A fenálló adósságállomány állam általi átvállalásával kapcsolatos felhatalmazásokról.
Barcs 01140 és 01148/1 hrsz-ú ingatlanok ingyenes átadása a Magyar Államnak.
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én tartandó ülésére
01. Pályázat benyújtása a 19/2013.(V.22.) BM rendelet felhívására a Barcs és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012 számú „Barcsi kistérség társult településeinek ivóvízminőség javítása”című pályázat saját forrása biztosítására.
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartandó rendkívüli ülésére
02. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
03. Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása
04. Barcs Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített beszámolójáról
05. A háziorvosi feladat-ellátási szerződések módosítása
06. Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények 2013. évi költségvetésének módosítása.
07. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely beszámolója a 2012. évi szakmai tevékenységéről és a 2013. évi munkatervének jóváhagyása.
08. A Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
09. Barcs Város Önkormányzata és a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött közszolgáltatási szerződés megerősítése.
10. Pályázat benyújtása a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján a Barcs és környéke Óvoda és Bölcsőde, Bölcsőde intézményegysége fejlesztésére.
11. A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás működésének felülvizsgálata.
12. Az Önkormányzat 2012. évi ellenőrzési jelentése.
13. A Városgazdálkodási Igazgatóság Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
14. A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ tevékenységéről szóló beszámoló
15. Javaslat a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ működési hatékonyságának növelésére.
16. A Somogy megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő üzletrész értékesítése.
17. Barcs Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról.
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésről.
02. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről; a határellenőrzési, határrendészeti feladatokról
03. Az Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési jelentése
04. Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató BT. 2014. évre vonatkozó fejlesztési tervének jóváhagyásáról
05. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratának módosítása
06. Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely alapító okiratának módosítása
07. A XV. Barcsi Nemzetközi Vásár és Élelmiszeripari Szakvásár megrendezése.
08. Beszámoló a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat tevékenységéről és a 2013. évi pénzeszközök felhasználásáról.
09. Beszámoló a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéről és a 2013. évi pénzeszközök felhasználásáról.
10. Beszámoló a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
11. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról
12. Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. április 17-én tartandó ülésére
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésről.
02. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről.
03. Tájékoztató a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról
04. A helyi buszközlekedés 2015. január 01-től történő működtetése
05. A költségvetési szervek 2015. évi ellenőrzési terve valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátása
06. Tájékoztató a Barcs, Béke utcai temetőben tervezett ravatalozó vázlatterveiről
07. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratának módosítása
08. A Barcsi Városi Könyvtár 2014. évi közfoglalkoztatotti létszámának engedélyeztetése
09. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2014. évi közfoglalkoztatotti létszámának engedélyeztetése
10. A Barcsi Szociális Központ 2014. évi közfoglakoztatotti létszámának engedélyeztetése
11. Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága részére pótelőirányzat biztosítása és a 2014. évi közfoglalkoztatotti létszámkeretének emelése
12. A Barcs, Köztársaság u. 2. szám alatti stúdió bérbeadása.
13. Szándéknyilatkozat a Barcsi Többcélú Kistérségi Társuláshoz történő csatlakozásról
14. A Széchenyi Programiroda irodahasználatának meghosszabbítása
15. Társasházi lakástulajdon felajánlás elfogadásáról döntés
16. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozásának kezdeményezése
17. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi munkatervének megállapítása
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. december 18-án tartandó ülésére
01. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. február 12-én tartandó rendkívüli ülésére
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésről.
02. Beszámoló Barcs város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről
03. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely beszámolója a 2013. évi szakmai tevékenységéről és a 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról
04. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2013. évi gazdálkodásának átfogó vizsgálata
05. A Barcsi Polgárőr Egyesülettel kötendő helyiség használati szerződés jóváhagyása
06. Tájékoztató a KLIK Barcsi Tankerület 2013-2014-es tanév munkájáról.
07. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje intézmény 2014./2015. tanévre vonatkozó munkatervének jóváhagyása
08. Beszámoló Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága lakásgazdálkodási tevékenységéről
09. Barcs, Antal Terézia u. 5. szám alatti 4313/A/5 hrsz-ú lakás értékesítésre történő kijelölése
10. Indítvány a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. július 24-én tartandó ülésére
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésről.
02. A Barcsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésének véleményezése
03. A bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztásáról
04. A barcsi médiaszerkezet átalakítása
05. Tájékoztató a 2014. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról.
06. A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2014. évi tapasztalatai
07. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004.(IV.30.) számú rendelet módosításáról
08. A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások módosítása
09. Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről
10. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(III.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról
11. Somogyi TISZK. Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézménye valamint a Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakképző Iskola iskola-egészségügyi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződések megkötéséről
12. Előirányzat biztosítása a Béke utcai temetőben járdaépítéshez
13. Az Önkormányzat költségvetésének céltartalékában a részönkormányzatok részére elkülönítet pénzeszközök átcsoportosítása
14.Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjai, a tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
15. A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2015. évi keretösszegének megállapítása.
16. Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. november 20-án tartandó ülésére
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről.
02. A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása
03. Barcs műalkotásainak, emlékhelyeinek feltárása, vizsgálata, helyreállításuknak és pótlásaiknak lehetőségeinek felülvizsgálata.
04. A Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról
05. Barcs Város Fejlesztési Koncepciója
06. A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) számú rendelet módosítása
07. Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ ablakjavítása.
09. Barcs Város közigazgatási területe közterületén lévő nyárfák, a Május 1. utcában elhelyezkedő juharfák és a Szabadidő Központban, a teniszpályák közelében lévő 134/28 hrsz.-ú területen lévő fűzfacsoport kivágásáról, valamint a Barcs, Petőfi utcában lé
10. Az Önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződéséről szóló Képviselő-testületi határozat kiegészítése.
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. január 23-án tartandó ülésére
Széchenyi Programiroda iroda-használati szerződése

Alkategóriák