Ma 2020. október 29., csütörtök, Nárcisz napja van. Holnap Alfonz napja lesz.
Tételek # 
03. Munkamegosztási megállapodás Barcs Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint a Barcs és Környéke Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
04. A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat módosítása
01. napirend
02. Barcs műalkotásainak, emlékhelyeinek feltárása, vizsgálata, helyreállításuknak és pótlásaiknak lehetőségei
03. A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások felülvizsgálata
04. Barcs Város utcaneveinek és városrészeinek átnevezése
05. Barcs és Környéke Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásával kapcsolatos teendők
06. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a 10/1995.(IV.28.) számú, a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és drávai szabad strand működéséről szóló rendeletének módosításáról
07. A Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság elnökének megválasztása
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről.
02. Beszámoló Barcs város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről
03. Tájékoztató Klebelsberg Intézményfenntartó Központ országos és Barcsi Tankerületének megalakulásáról, működéséről
04. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje intézmény 2013/2014. tanévre vonatkozó munkatervének jóváhagyása
05. Rendszerfüggetlen víziközmű elemek átadása
06. Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága lakásgazdálkodási tevékenységéről
07. Az önkormányzat rendelkezése alatt álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011.(VIII. 05.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
08. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
09. Barcsi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása kezdeményezésének kiegészítéséről.
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2013. július 25-én tartandó ülésére
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről.
02. A 2013/2014. tanévben Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje intézményben indítható csoportok számának engedélyezése
03. Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága tevékenységéről.
04. A Városgazdálkodási Igazgatóság pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzése.
05. Tájékoztató Barcs Város sportéletéről
06. Tájékoztató Barcs Város Önkormányzata 2012. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
07. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő, a Barcs, Damjanich u. 2. szám (46 hrsz) alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés jóváhagyása
08. A Barcs és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatáról
09. A Társulások munkaszervezeti feladatainak ellátásához szükséges módosítások átvezetéséről, a Barcsi Polgármesteri Hivatal költségvetésének, Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint Alapító Okiratának módosításáról.
10. Az állami adósságátvállalásával kapcsolatos intézkedések és felhatalmazások.
11. Árvízkárosultak támogatása.
12. Barcs Város Önkormányzatának pályázata a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhelyre vonatkozó 40/2013.(VI.7.) EMMI rendelet alapján
13. Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató BT. 2013. évre vonatkozó fejlesztési tervének jóváhagyása
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartandó ülésére
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről.
02. Beszámoló a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkájáról
03. A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. számviteli törvény szerinti 2012. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznúsági melléklet elfogadása
04. „BARCS VÁROS” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2012. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
05. Barcs és Környéke Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetésének módosítása
06. Barcs és Környéke Óvoda és Bölcsőde igazgatójának megbízása
07. Barcsi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
08. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a 10/1995.(IV.28.) számú Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és drávai szabad strand működéséről szóló rendeletének módosításáról
09. Barcs város utcaneveinek és városrészeinek átnevezésére vonatkozó felülvizsgálattal kapcsolatos képviselő-testületi határozat módosítása.
10. Csatlakozás Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának a rezsicsökkentésről szóló nyilatkozatáshoz.
01. Barcs és Környéke Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás megszüntetése, valamint a Barcs és Környéke Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
02. Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálata
03. Barcs és Mikrotérsége Szociális Központ társulás megszüntetése, a Barcsi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás létrehozása, a Barcsi Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása és jóváhagyása.
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó rendkívüli ülésére
01. A Barcs és Környéke Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének és finanszírozási tervének jóváhagyása
02. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013.(….) számú önkormányzati rendelete a helyi közművelődés feladatainak és ellátásának feltételeiről
03. Javaslat a 2013. évi városi nagyrendezvények programjaira és költségeire
04. Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Somogy Megyei Társulása kamatmentes kölcsön kérelme
05. Barcs Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása
06. Barcs Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségeinek 2014 - 2016. évekre várható összegéről
07. Barcs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapítása.
08. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló Barcsi Regionális Hulladékkezelő Központ villamos energia ellátásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása és kártalanítási szerződés megkötése.
09. A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád – Szakképzés Szervezési Társulás megszüntetése
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről.
02. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről; a határellenőrzési, határrendészeti feladatokról
03. Barcs Város Önkormányzata 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése
04. A 8. számú szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztása.
05. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatosan kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyása
06. Beszámoló a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről
07. A Barcs és Környéke Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról szóló 39/2013.(II.21.) számú határozat módosítása
08. A Képviselő-testület szerveinek névváltozatásából eredő módosítások helyi rendeletekben történő átvezetéséről szóló rendelet megalkotása
09. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási program keretében Barcs Város közigazgatási területén kialakításra kijelölt 18 db szelektív hulladékgyűjtő sziget helyének módosítása
10. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotásáról, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/203.(II.28.) önkormányzati rendelet és a Po
11. Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről.
02. Tájékoztató a 2013. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról.
03. A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2013. évi tapasztalatairól.
04. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004.(IV.30.) rendelet módosításáról.
05. BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság Alapító Okirata módosításáról.
06. A Barcsi Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
07. A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) számú rendelet módosítása.
08. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2014. évi keretösszegének megállapításáról.
09. Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves költségvetésének teljesítéséről.
10. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
11. A Városgazdálkodási Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
12. A Barcs 953/1. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról való lemondásról.
13. A belső ellenőrzési feladatok ellátásának módjáról.
14. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról.
15. Barcs Város egyes utcaneveinek átnevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésébe foglalt tilalomba ütközés miatt.
16. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének módosításáról
17. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2013. november 28-án tartandó ülésére
01. Az önkormányzat adósságmegújító hitelfelvétele
02. Barcs Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségeinek 2014 - 2016. évekre várható összegéről szóló 59/2013.(III.13.) sz. határozat módosítása
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2013. november 7-én tartandó rendkívüli ülésére
02. A KAPOS VOLÁN Zrt. 2012. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges önkormányzati támogatásról.
03. A Barcsi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás megszüntetése, a Barcsi Szociális Központ alapító okiratának módosítása, valamint szociális ellátásokra vonatkozó feladat ellátási szerződések jóváhagyása.
04. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Dráva Völgye Szakközépiskolával kapcsolatosan kötendő vagyonkezelési, valamint gépjármű használatba adási szerződések jóváhagyása.
05. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások terítési díjának megállapításáról szóló 8/1997.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
06. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratának módosítása.
07. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2013. évi költségvetésének módosítása.
08. Városi Könyvtár Alapító Okiratának valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
09.A költségvetési szervek 2014. évi ellenőrzési terve.
10. A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról szóló 21/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
11. A Széchenyi Programiroda irodahasználat iránti kérelme
12. Az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének prolongálása.
13. A lakossági ivóvíz és csatorna szolgáltatás 2013. évi kalkulált ráfordításának támogatásához pályázat benyújtása a 90/2013.(X.7.) VM rendelet alapján
14. A Barcs, Bajcsy-Zs. u. 5. szám alatti (881 hrsz.) ingatlan megvásárlása
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2013. október 17-én tartandó ülésére
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről.
02. A Türr István Képző és Kutató Intézettel a Barcs, Széchenyi utca 19. szám alatti ingatlanra kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyása

Alkategóriák