Ma 2020. október 26., hétfő, Dömötör napja van. Holnap Szabina napja lesz.
Tételek # 
01. Barcs Város Önkormányzata Barcsi Városi Bölcsőde pályázatok lemondás
02. Pályázat benyújtása a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján aBNI Városi Óvodák Hársfa utcai tagóvodájának fejlesztésére
Meghívó
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2012. november 13-án tartandó rendkívüli ülésére
01. A 2012. évi munkaterv módosítása.
02. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
03. Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő változásokról és a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről
04. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények létszám előirányzatának és a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének és finanszírozási tervének módosításáról
05. Beszámoló a Szociális Központ 2011-2012. évi tevékenységéről
06. Kivonat a Szociális Központ ellenőrzési jelentéséből
07. Tájékoztató a 2012. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról
08. A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2012. évi tapasztalatai
09. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004.(IV.30.) számú rendelet módosításáról
10. A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2013. évi keretösszegének megállapítása
11. Beszámoló a többcélú kistérségi együttműködés tapasztalatairól, a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről
12. A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás és Munkaszervezete 2013. évi működése
13. Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről
14. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III.22.) önkormányzati rendeletének módosítása
15. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a 29/2011. (XII.30.) számú, az építmény és telekadóról szóló, valamint a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30/2011. (XII.30.) számú önkormányzati rendeletek módosításáról
16. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében Barcs Város közigazgatási területén kialakításra kijelölt 18 db szelektív hulladékgyűjtő sziget helyének módosításáról
17. Barcs Város közigazgatási területe közterületén lévő nyárfák kivágása
18. Barcs város közigazgatási területén lévő fák gallyazása
19. Pályázat kiírása a barcsi helyi autóbuszjárat 2013. évtől történő üzemeltetésére, és új szolgáltatási szerződés megkötésének előkészítése
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2012. november 22-én tartandó ülésére
01. napirend
02. A KAPOS VOLÁN Zrt. 2011. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges önkormányzati támogatásról
04. A költségvetési szervek 2013. évi ellenőrzési terve
05. Beszámoló a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat tevékenységéről
06. Beszámoló a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéről
07. Barcs Város Önkormányzatának 18/2002.(XII.05.) számú az állatok tartásáról szóló rendelete és egyéb önkormányzati rendeletek felülvizsgálata.
08. A helyi építési szabályzatról szóló 15/2002.(IX.27.) sz. rendelet módosítása
09. A köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozat megtétele.
10. Az önkormányzat vagyonáról, vagyonhasznosításáról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010.(II.05.) önkormányzati rendelet módosítása
11. Barcs volt „Május 1 parkerdő” közterület elnevezése
12. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása.
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2012. október 18-án tartandó ülésére
01. napirend
2./ Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2012. évi előirányzat módosítása
3./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(III.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
4./ Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi I. félévi költségvetésének teljesítéséről
5./ A BNI Bölcsőde Szakmai programjának módosítása és jóváhagyása
6./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása
7./ Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2207.(III.30.) rendeletének módosításáról
8./ Barcs Város Önkormányzata 12/2004.(III.26.) számú a köztisztaság fenntartásáról és a zöldterületek gondozásáról szóló rendelete felülvizsgálata
9./ Barcs Város Önkormányzata …/2012.(…...) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról
Meghívó 2012. szeptember 13-i Képviselő-testületi ülésre
01. napirend
02. Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
03. Beszámoló a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Nagyatádi, Barcsi, Csurgói Kistérségi Népegészségügyi Intézete Barcsi Kirendeltségének 2011. évi tevékenységéről
04. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Szivárvány EGYMI, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, a
05. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely beszámolója a 2011. évi szakmai tevékenységéről és a 2012. évi munkatervének jóváhagyása
06. A Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodás, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása és jóváhagyása
07. Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2012. évi előirányzat módosítása.
08. Tájékoztató a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ működéséről
09. Az Önkormányzat 2011. évi ellenőrzési jelentése
10. Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság tevékenységéről
11. Helyi Építési Szabályzat 6. számú módosítása.
12. Az alpolgármester felügyelő bizottsági tagságának ellátásához hozzájárulás kérése
13. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása
Meghívó 2012. április 26-i Képviselő-testületi ülésre
01. „Kedvezményes Pályaépítési Program 2013” pályázat benyújtásáról
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2013. augusztus 5-én tartandó rendkívüli ülésére
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről.
02. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről.
03. Tájékoztató a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. tevékenységéről
04. Barcs Város Önkormányzata és az ÉPEX Kft. közti üzemeltetési szerződés megkötéséről a Dráva parti hajókikötő üzemeltetésére.
05. Az önkormányzat folyószámla hitelkeret állományának működési hitellé történő alakításáról
06. „19 lakás” Kft (2251 Tápiószecső, Dózsa Gy. u. 2.) ajánlattétele a Barcs, Hősök tere és a Nagyhíd utcai földszinti lakások és üzlet eladására.
07. A 2013/2014. tanévben Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje intézményben indítható csoportok számának engedélyezéséről szóló 180/2013. (IX.12.) sz. határozat módosítása
08. Barcs Város Önkormányzata „Helyi Esélyegyenlőségi Programjának” elfogadása és a Helyi Esélyegyenlőségi Program Fórum (HEP Fórum) megalakítása
09. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/ 2011.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
10. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013.(III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
11. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi munkatervének megállapítása
12. A Barcsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
13. Az önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződéséről.
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2013. december 19-én tartandó ülésére
01. Barcs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése megtárgyalásának I. fordulója
02. A járóbeteg-szakrendelés 2013. április 30. utáni ellátása
01. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének módosítása
02. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
03. Barcs Város Önkormányzatának az FC Barcs közötti ingyenes használati szerződés jóváhagyása
04. A Barcs és Környéke Óvoda és Bölcsőde beíratási időpontjának engedélyezéséről
05. A Barcs és Környéke Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének engedélyezéséről
06. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2012. évi előirányzat módosítása.
07. Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények 2012. évi költségvetésének módosítása.
08. A Barcsi Szociális Központ 2012. évi költségvetésének, valamint a szociális ellátások előirányzatának módosítása.
09. A Barcsi Városi Könyvtár 2012. évi költségvetésének módosítása
10. A Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2012. évi költségvetésének módosítása
11. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződés jóváhagyása
12. Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása.
13. Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
14. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III.30.) rendelet felülvizsgálata
15. Egyes közoktatással kapcsolatos önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
16. Kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 9/2001.(IV.6.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
17. Víziközmű vagyon fejlesztési tervének elkészítése
01. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú felhívás alapján pályázat benyújtása és saját erő biztosítása „Közvilágítás korszerűsítés Barcson indukciós technológiával” címmel
02. Tulajdonosi hozzájárulás a Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézménye tetőszerkezetére napelemek telepítésére KEOP-2012-4.10.0/A pályázathoz
02. Tulajdonosi hozzájárulás a Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézménye tetőszerkezetére napelemek telepítésére KEOP-2012-4.10.0/A pályázathoz
01. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetésére vonatkozó döntés visszavonása, hatályon kívül helyezése és a Társulási Megállapodás módosítása
02. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása
03. Munkamegosztási megállapodás Barcs Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint a Barcs és Környéke Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
04. A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat módosítása
01. napirend
02. Barcs műalkotásainak, emlékhelyeinek feltárása, vizsgálata, helyreállításuknak és pótlásaiknak lehetőségei

Alkategóriák