Ma 2020. október 29., csütörtök, Nárcisz napja van. Holnap Alfonz napja lesz.
Tételek # 
09. Barcs Város közigazgatási területe közterületén lévő nyárfák, a Május 1. utcában elhelyezkedő juharfák és a Szabadidő Központban, a teniszpályák közelében lévő 134/28 hrsz.-ú területen lévő fűzfacsoport kivágásáról, valamint a Barcs, Petőfi utcában lé
10. Az Önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződéséről szóló Képviselő-testületi határozat kiegészítése.
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. január 23-án tartandó ülésére
Széchenyi Programiroda iroda-használati szerződése
01. Indítvány az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására.
02. Barcs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése megtárgyalásának I. fordulója
03. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
04. Barcs 2647/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése az AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft. részére
05. Barcs 1452/16 hrsz-ú ingatlanra megállapodás telki szolgalom alapításáról az AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft.-vel
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartandó rendkívüli ülésére
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről.
02. Bankgarancia fedezetéhez ingatlanok biztosítása a LEADER Akciócsoport részére a piac tetőszerkezetének felújítására
03.Javaslat a 2014. évi városi nagyrendezvények programjaira és költségeire.
04. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje beíratási időpontjának engedélyezéséről, továbbá a beiratkozás idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról szóló hirdetmény jóváhagyásáról
05. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje nyári nyitvatartási rendjének engedélyezéséről
06. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2013. évi költségvetésének módosítása.
07. A 2013. évi szociális ellátások előirányzatának módosításáról
08. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
09. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatban megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról
10. Beszámoló az Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság tevékenységéről
11. Beszámoló a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottság tevékenységéről
12. Barcs Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek 2015-2017. évekre várható összegéről.
13. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
14. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, kijelölt helyen történő elhelyezésre, valamint ártalmatlanításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére
01. Barcs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapítása.
02. Indítvány a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására.
03. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi munkatervének módosítása.
04. Barcs Város 2014-2020 évi Fejlesztési Koncepciója elfogadása határidejének módosítása.
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. március 3-án tartandó rendkívüli ülésére
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. márius 3-án tartandó közmeghallgatására
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésről.
02. Barcs Város Önkormányzata 2013. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése
03. Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság tevékenységéről
04. Sporttelephely felújítási program (TAO)előminősítéses pályázat
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. március 20-án tartandó ülésére
01. A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012 számú „Barcsi kistérség társult településeinek ivóvízminőség-javítása” című projekt forrásigény kiegészítése
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. március 27-én tartandó rendkívüli ülésére
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésről.
02. Dalkia Energia Zrt. kötött „Hőtermelő és elosztó rendszerek üzemeltetési szerződés” módosítása
03. Beszámoló a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkájáról
04. A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. számviteli törvény szerinti 2013. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról
05. A „BARCS VÁROS” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2013. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról
06. „Barcs Város” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megválasztásáról
07. Beszámoló a főépítész tevékenységéről.
08. Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság tevékenységéről
09. Beszámoló a Barcsi Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről.
10. A Barcs, Béke utcai köztemetővel szemben – az önkormányzati tulajdont képező 1718 hrsz-ú, illetve a 452/3 hrsz-ú területen – a lakóházak melletti platánfasorban elhelyezkedő 14 db juharlevelű platánfa és 1 db ezüstjuhar magassági visszanyesési munkála
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére
01. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje átszervezése, alapító okiratának módosítása és az óvodai felvételi körzetek módosítása
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó rendkívüli ülésére
01. 2014. évi vis maior pályázat benyújtása
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. június 16-án tartandó rendkívüli ülésére
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésről.
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésről.
02. A KAPOS VOLÁN Zrt. 2013. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges önkormányzati támogatásról.
03. Barcs I-es számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés és szerződés megkötéséről, valamint a hatályos feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről.
04. A 2014/2015. nevelési évben Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje intézményben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
05. Tájékoztató Barcs Város sportéletéről
06. Tájékoztató Barcs Város Önkormányzata 2013. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
07. Beszámoló az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság tevékenységéről
08. Barcs város településrészeinek elnevezése.
09. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről
10. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/2004. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. június 19-én tartandó ülésére
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésről.
02. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendőkről
03. Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratának módosítása
04. A helyi önkormányzatok működőképességét szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtása
05. Barcs Város Önkormányzata 2011-2014. évi gazdasági programja végrehajtásáról
06. Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről
07. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(III.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról
08. ályázat benyújtására „Barcs Város Önkormányzata hivatali épületeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” tárgyában a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú pályázati felhívás alapján
09. Ivóvíz és szennyvízágazat 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadása
10. Beszámoló Barcs Város Önkormányzata rendeleteinek hatályosulásáról
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére
03. A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
04. A személyes érintettség ügyében hozott döntésről
06. A szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
09. A bizottságok elnökeinek és képviselő tagjainak megválasztása
10. A polgármester illetményének és költségtérítésének összegéről, valamint a fel nem használt szabadságáról
11. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
12. A gazdasági program kidolgozásának elrendelése
13. A polgármesternek e tevékenységével összefüggő hivatali gépkocsi-használatának szabályozásáról
14. Képviselet Barcs és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsában és a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2014. október 27-én tartandó alakuló ülésére
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésről.
02. Barcs műalkotásainak, emlékhelyeinek feltárása, vizsgálata, helyreállításuk és pótlásaik lehetőségeinek felülvizsgálata.
03. A temetőkről és a temetkezésről szóló 27/2004. (IV.30.) rendelet módosításáról
04. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
05. Szegedi Tibor Cigány Közösségi Ház használatára használati szerződés megkötéséről
06. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében ingatlanvásárlásra biztosított összeg maradványának átvezetése az általános gazdálkodási tartalékba
07. A Képviselő-testület szerveinek névváltoztatásával összefüggő egyes helyi rendeletek módosítása.
08. Sajáterő biztosítása a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központban fotovoltaikus (napelem) rendszer kiépítéséhez.
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2015. január 22-én tartandó ülésére
01. Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. fordulóban történő megtárgyalása
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2015. február 12-én tartandó rendkívüli ülésére
Meghívó közmeghallgatásra
01. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésről.
02. Barcs Város Önkormányzata 2014. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése
03. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
04. Beszámoló a Barcsi Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról
05. Az önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződéséről
Meghívó Barcs Város Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésére

Alkategóriák