Ma 2020. október 29., csütörtök, Nárcisz napja van. Holnap Alfonz napja lesz.
Tételek # 
03. Kivonat Barcs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzési jelentéséből
04. A BNI Bölcsőde nyitva tartása szüneteltetésének jóváhagyása
05. A 2011/2012. tanévben a közoktatási intézményekben indítható óvodai, iskolai, napközis, kollégiumi csoportok számának engedélyezése, és létszámcsökkentés elrendelése
06. Tájékoztató Barcs Város sportéletéről
07. Tájékoztató Barcs Város Önkormányzata 2010. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól
08. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Vikár Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díj és tandíj fizetéséről szóló 13/2007./VIII.3./ számú rendelet módosítása
09. A helyi építési szabályzatról szóló 15/2002 (IX.27.) sz. rendelet módosítása
10. Barcs Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Önkormányzat között létrejövő, a Dráva Völgye Középiskola és Kollégium feladatának átvállalására, valamint használatba adására vonatkozó megállapodás jóváhagyása
11. A Barcs, Széchenyi u. 31. és Köztársaság u. 1. szám alatti helyiségek bérbeadása
01. napirend
02. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
03. Beszámoló a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. munkájáról
04. A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a számviteli törvény szerinti 2010. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása
05. A „BARCS VÁROS” Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti 2010. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
06. A DDOP-3.1.3/B-2009-0002 azonosítószámú Barcsi Kistérségi Járóbeteg Központ fejlesztéséhez kapcsolódóan az 1192/2009.(XI.16.) Kormányhatározatban jóváhagyott egészségügyi ellátás többlet kapacitás igény módosításának kezdeményezése
07. A Dráva Múzeum, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása
08. A Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató BT. temetői számviteli szabályzatának elfogadása
09. A Szalai és Társa Temetkezési, Kereskedelmi és Szolgáltató BT. 2011. évre vonatkozó fejlesztési tervének jóváhagyása
10. Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága 2011.év első négy hónapjának tevékenységéről
11. A Barcs, Széchenyi u. 31. és Köztársaság u. 1. szám alatti helyiségek bérbeadása
12. Barcs Város Önkormányzata HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) szöveges részének felülvizsgálata
13. 100 millió Ft éven belüli hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása
14. Barcs Város Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programjának kiegészítése
01. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésének előkészítése
02. A költségcsökkentési és bevétel növelési intézkedési terv elfogadása
01. napirend
02. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
03. Beszámoló a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről
04. Barcs Város Önkormányzata 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységének értékelése
05 A tanköteles korú gyermekek iskolai beíratása időpontjának kijelölése, valamint az általános iskolai kötelező felvételi körzethatárok módosítása
06. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007.(III.30.) rendelet felülvizsgálata
07. A fogorvosi körzetek további működtetése, az orvosi és védőnői körzetek területi beosztásáról szóló 26/2004.(IV.30.) rendelet, valamint a feladatátvállalási szerződések módosítása
08. Mikrohullámú internetszolgáltatás további üzemeltetése
09. A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője javadalmazásának megállapítása
10. Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének megállapítása
11. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és finanszírozási tervének jóváhagyása
12. JAVASLAT A 2011. ÉVI VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK PROGRAMJÁRA ÉS KÖLTSÉGEIRE
13. Beszámoló a Móricz Zsigmond Művelődési Központ 2010. évi szakmai tevékenységéről, valamint 2011. évi munkatervének jóváhagyása
14. Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, a Városi Könyvtár és a Dráva Múzeum alapító okiratának módosításáról, valamint Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és a Móricz Zsigmond Művelődési Köz
15. Az önkormányzati adórendeletek módosítása
16. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének ………/2011. (……….) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
17. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjának megállapításáról szóló 8/1997. (IV. 25.) számú rendelet módosítása
18. A Barcsi Szociális Központ közös fenntartásáról szóló megállapodás, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Szakmai Program módosítása és jóváhagyása
19. A Városgazdálkodási Igazgatóság Alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
02. A Dráva Múzeumnak, mint önként vállalt önkormányzati feladatnak a Somogy Megyei Közgyűlés fenntartásába történő visszaadása
03. Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret megújításának engedélyezése
04. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének és finanszírozási tervének módosítása
05. A Barcs, Damjanich utca közterületén lévő fák kivágásának elbírálása
06. Pályázat benyújtása a 7/2011. (III. 9.) BM rendelete alapján a BNI Városi Óvodák IV. számú tagóvodájának és a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-parti Tagintézménye fejlesztésére
07. Pályázat benyújtása a Városi Könyvtár belső berendezéséhez
08. Barcs Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítása
01. napirend
02. Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények 2010-2011. évi tevékenységéről
03. Kivonat Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények felügyeleti, átfogó, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzési jelentéséből
04. A Tűzoltóság túlmunka kifizetéséhez kapcsolódó többletbevételének felhasználása
05. A BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2012. évi keretösszegének megállapítása
06. Beszámoló a többcélú kistérségi együttműködés tapasztalatairól, a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről
07. Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről
08. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosítása
09. Barcs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója
10. Aljegyző kinevezésére javaslat
Meghívó
01. 100 millió Ft éven belüli hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása 2011. október 31-ig
02. 100 millió Ft éven belüli hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása 2012. január 31-ig
03. „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvények kamatfelárának módosítása
01. napirend
02. A KAPOS VOLÁN Zrt. 2010. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges Önkormányzati támogatásról
03. Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények Térítési Szabályzatának módosítása
04. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, módosítása
05. A Barcsi Bölcsőde, Óvoda, Általános, Szakképző iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának módosítása
06. A költségvetési szervek 2012. évi ellenőrzési terve
07. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 2/2010. (II.5.) önkormányzati rendelet módosítása
08. 211 m2 értékesítése az 1861/3 hrsz-ú ingatlanból, Petrinovics Péter Barcs, Széchenyi u. 3. II/13. szám alatti lakos részére
09. A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről
10. Aljegyző munkakör betöltésére pályázat kiírása
11. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosítása
12. Barcs Város közterületén lévő fák kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása
13. A Dalkia Energia Zrt. ajánlatának elvi támogatása. (Szóbeli előterjesztés)
Meghívó
01. A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről szóló 214/2011.(X.20.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése. (Szóbeli előterjesztés)
Meghívó
01.napirendi pont
02. napirend: Beszámoló a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények tevékenységéről
03. napirend: A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Minőségirányítási Programjának módosításáról
04. napirend: A BNI Arany János Általános Iskola és Deák Ferenc Általános Iskola Iskolaszékeibe a fenntartó részéről tagok delegálásáról
05. napirend: BESZÁMOLÓ A SZIVÁRVÁNY EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI
06. napirend: Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi első félévi költségvetésének
07. napirend: Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló 1/2011. (II.23.) számú önkormányzati rendelet tartalmának módosításáról
08. napirend: Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének
09. napirend: a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011.(III.25.) számú rendelet módosításáról
10. napirend: Beszámoló a vagyonnyilvántartás helyzetéről
11. napirend: Városközponti közvilágítási rekonstrukció
12. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásának II. fordulójára vonatkozó igény benyújtására vonatkozó határozat módosítása
13. napirend: Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének módosításáról
14. napirend: A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
01. A Járóbetegellátó Intézmények alapító okiratának módosítása
Meghívó 2012. augusztus 27-i rendkívüli képviselő-testületi ülésre
01.Barcs Város Önkormányzata tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlanvagyon működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetésének vállalásáról
02. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményfenntartó Társulás megszűntetése.
03. A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények alapító okiratának módosítása.
04. A Szivárvány EGYMI és a BNI köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
Meghívó Barcs Város Képviselő-testületének 2012. december 14-én tartandó rendkívüli ülésére
01. A 2012. évi munkaterv módosítása.
02. Tájékoztató a két ülés közötti tevékenységről. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Alkategóriák