Ma 2024. június 18., kedd, Arnold és Levente napja van. Holnap Gyárfás napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Tel: 82/565-960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….. sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés

 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásának II. fordulójára vonatkozó igény benyújtására vonatkozó határozat módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. szeptember 15-i ülésére

 

 

 

 

Barcs Város Képviselő-testülete 2011. augusztus 30-i rendkívüli ülésén döntött az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő önkormányzatok 2011. évi támogatásáról szóló 4/2011. (III.01.) BM rendelet alapján kapható támogatás megpályázásáról.

A pályázat benyújtási határideje: 2011. szeptember 12., ezért a pályázat az előző Képviselő-testületi ülésen elfogadott határozati javaslatban szereplő adatokkal kerül benyújtásra.

 

A Tisztelt Képviselő-testület a 6/2011.(III.25.) számú, Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása során dönt a módosított költségvetési működési hiány összegéről is, ami 154.794.000 Ft.

A pályázathoz az önkormányzatnak be kell nyújtani a költségvetési rendelet módosítását, és az abban szereplő működési hiány összegével megegyező módosított határozat kivonatát.

A Magyar Államkincstárral történt egyeztetés alapján hiánypótlás keretében lesz az Önkormányzatnak lehetősége ezeket benyújtani.

 

Az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott működési hiány összege 154.794.000 Ft, ennek megfelelőn kell a 175/2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat III. pontját módosítani. A módosítások elfogadásukat követően haladéktalanul benyújtásra kerülnek a Belügyminisztériumhoz.

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban megfogalmazottakkal értsen egyet.

 

B a r c s, 2011. szeptember 01.    

Karvalics Ottó

 

Határozati javaslat:

 

Barcs Város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a 175/2011.(VIII.30.) számú határozattal elfogadott nyilatkozatának III. pontját a következőképp módosítja:

 

III. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét (módosított költségvetési rendeletét) 154.794.000 Ft összegű működési hiánnyal fogadta el.

 

Határidő: értelem szerint

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

B a r c s, 2011. szeptember 01.

 

                                                                                       Balázsné dr. Vástyán Krisztina

                                                                                              címzetes főjegyző