Ma 2024. június 18., kedd, Arnold és Levente napja van. Holnap Gyárfás napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 46.

Pf: 62. Tel: (82) 462-459

.............. sz. napirendi pont.

ELŐTERJESZTÉS

Városközponti közvilágítási rekonstrukció

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. szeptember 15 -i ülésére

Barcs Város Önkormányzata 2003. évben fejezte be teljes közvilágítása rekonstrukciós munkáinak második üte-mét. Ezzel az akkor legkorszerűbb és energiatakarékosabb Nátrium lámpatestek üzembeállításával 109 kW-ra ( mintegy 50 %-kal) csökkentette a rendszer beépített teljesítményét, és az ebből adódóan keletkezett éves köz-világítási díjmegtakarításból finanszírozta a beruházást, melynek összegét négy év alatt egyenlő részletekben fizette meg a beruházást megfinanszírozó és egyúttal kivitelező DÉDÁSZ Rt. részére.

Az elmúlt években a közvilágításban alkalmazott lámpatestek tekintetében robbanásszerű változások álltak be.

Ma ismét elmondható, hogy a lámpatestek elektromos fogyasztása növelt fényerő mellett 45-50 %-kal csökkent-hető, ugyanakkor az új konstrukcióból adódóan azok élettartamára a rekonstrukcióra ajánlatot tevő vállalkozás 15 év garanciát vállal. Ebből adódóan a közvilágítás javítására fordítandó költség is jelentősen csökken.

Fenti elvek figyelembevételével a város közvilágítási rendszerének rekonstrukciója az energiatakarékossági célt szolgáló pályázati rendszer keretében kiírt feltételekkel elvégezhető lenne, és célunk is ilyen pályázat beadása amennyiben a meghirdetett, majd lezárt pályázati rendszert ismét megnyitják, ismereteink szerint várhatóan az elkövetkező félévben.

A DML Európa Kft-vel (8600 Siófok Jegenyesor 1) folytatott előzetes tárgyalások alatt készült számítások szerint a teljes rendszeren elérhető 50 % körüli energiaköltség csökkentés várhatóan 5,5 év alatt a közvilágítási díj-megtakarításból fedezné a beruházás költségét, és ennek kifutása után jelentősen javítaná az Önkormányzat anyagi helyzetét.

Ezért a teljes városi közvilágítási rekonstrukció előkészületeként a várható műszaki előnyök konkrét és gyakor-lati feltérképezése (prospektusadatok helyett tényleges szerelési, fogyasztási, és fényerősségi adatok, beígért nulla számú meghibásodás ) üzemeltetés közben szerzett tapasztalatait kívánjuk egy 23 lámpatestet érintő, a városközpontban a Bajcsy - Zsilinszky utcában a Csillag étterem előtti körforgalom és a Béke utcai elágazás között végrehajtott mintaprojekt lebonyolításával megszerezni.

A mintaprojekt keretében a 23 db lámpa cseréjével 2,691 kW-ról 1,449 kW-ra csökkenne a beépített elektromos teljesítmény, ennek eredményeként az ezen lámpákra eső 570.115 Ft éves közvill díj 263.130 Ft összeggel csökkenne., vagyis az 53,5 %-os teljesítménycsökkenés 46,1 %-kal csökkentené a fizetendő közvill díjat.

A beruházás bekerülési költsége Nettó 1.970.810 Ft. Ennek banki finanszírozása esetén 15 éves futamidőt és éves 5%-os kamatot feltételező próbaszámítással a havi törlesztőrészlet 15.206 Ft-ra adódik . Az éves közvilldíj havi bontású 21.928 Ft-os megtakarításából ezen törlesztőrészlet fedezete rendelkezésre áll. A mintaberuházás megvalósítása tehát a csatolt mellékletek szerint, azok műszaki és pénzügyi – gazdasági adatai figyelembe-vételével is indokolt

Az előzőekben ismertetettek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Barcs Város Önkormányzata és a DML Európa Kft. 8600 Siófok Jegenyesor 1 között a 23 db lámpatestet tartalmazó közvilágítási mintaprojekt kivitelezésére - karbantartására összeállítandó, valamint annak banki finanszírozását biztosító megállapodások kidolgozására, és azok eredményes lefolytatása után a megállapodások aláírásához szükséges Képviselő -tes-tületi döntések előkészítésére hatalmazzon fel.

Barcs, 2011. szeptember 01.

Karvalics Ottó

s.k.

Határozati javaslat :

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a DML Európa Kft. -vel (8600 Siófok Jegenyesor 1.) a 23 db lámpatestet

tartalmazó közvilágítási mintaprojekt kivitelezésére - karbantartására összeállítandó, valamint annak banki finanszírozását biztosító megállapodások kidolgozására, és azok eredményes lefolytatása után a megállapodások aláírásához szükséges Képviselő -testületi döntések előkészítésére.

Felelős : Karvalics Ottó polgármester

Határidő : értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. szeptember 01.

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

Címzetes Főjegyző

 

 

 

K I E G É S Z Í T Ő

 

11. sz. napirendi pont

Városközponti közvilágítási rekonstrukció

című előterjesztéshez a bizottsági ülés(ek) véleményére, javaslatára figyelemmel

Bizottság megnevezése

Javaslat témája

Szavazás

Eredménye

Előterjesztő

álláspontja

 

 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Városfejlesztési, Környezetvédel-mi, Turisztikai Bizottság javasolta, hogy bemutatásra kerüljön a lecserélésre kerülő 23 db közvilágítási lámpatest további felhasználásának lehetősége.

 

Felelős: Karvalics Ottó                    

             polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

 

 

 

 

 

egyhangúlag

(3 igen szavazattal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyetértett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lecserélésre kerülő 23 db közvilágítási lámpatest további felhasználási lehetősége:

 

Az elmúlt években konkrét képviselői javaslatokra a meglévő közvilágítási hálózat a nem megfelelően megvilágított helyeken évente 5-6 db lámpatest pótlásával az adott területen meglévő hálózat és oszlopsor felhasználása mellett folyamatosan bővítésre került. Ennek fedezete az éves pénzügyi tervekbe minden évben – és ez évben is – betervezésre került. Tekintettel arra, hogy a pótlásként felszerelésre került lámpatestek anyagára mintegy nettó 50.000 Ft/db, az előterjesztésben szereplő 23 db lámpatest felszerelésével felszabaduló és felhasználható ugyanannyi Nátriumos lámpatest előreláthatólag 5 évig mintegy évi 300.000 Ft, összesen pedig mai áron számolva nettó 1.500.000 Ft kiadáscsökkentést tesz lehetővé.

 

Melléklet