Ma 2020. máj. 28., csütörtök, Emil és Csanád napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7571 Barcs, Bajcsy-Zs.u.46.

Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

 

.......sz. napirendi pont

 

ELŐTERJESZTÉS

A KAPOS VOLÁN Zrt. 2010. évi beszámolójának elfogadása a barcsi helyi autóbuszjárat működési költségeiről, és a szükséges Önkormányzati támogatásról

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

2011. október 20-i ülésére

 

A KAPOS VOLÁN Zrt. a barcsi helyi buszközlekedés üzemeltetésére vonatkozó 2004. december 27-én aláírt közszolgáltatási szerződés 8/1 pontja alapján elkészítette a 2010. évi beszámolóját. A szolgáltatási díjak megállapításnál az árak megállapításáról szóló 1990. LXXXVII. Törvény 7. §-a és 8. §-ának rendelkezései szerint figyelemmel kell lenni arra, hogy a legmagasabb árat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is. Ennek mértéke a helyi buszközlekedés szolgáltatási díjainak megállapítása során 8 %.

A Közszolgáltatási szerződés 5.1 pontja alapján a szolgáltató a ráfordításaira és a működéséhez szükséges legalább 8 %-os árbevétel arányos nyereségre fedezetet biztosító bevételre, illetve az üzemeltetésből eredő veszteség kiegyenlítésre igényt tart.

A beszámoló szerint a tényleges nyereség 2010. évben elmarad a tényleges árbevétel számítások alapján, illetve az üzemeltetés során veszteség keletkezett, melynek mértéke: elvárt nyereség pótlása 8 %-os mértékkel számolva 372 eFt + ÁFA, a veszteség kiegyenlítés 414 eFt + ÁFA, összesen: 786 eFt + ÁFA = 983 eFt. A beszámolót az előterjesztés melléklete tartalmazza. A helyi buszközlekedés támogatására és működési költségeinek kiegészítésére a 2011. évi költségvetésünkben 1 500 eFt-ot terveztünk. A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról szóló 23/2011.(IV.20.) NFM rendelet alapján beadott pályázatunkra 253 eFt támogatást nyertünk, mely a nyereség, illetve veszteség kiegyenlítéssel egyidőben kerül megtérítésre a szolgáltatónak. A fentiekből eredően a Szolgáltatónak összesen – figyelembe véve a 2010. évre vonatkozó beszámolót, és a 2011. évre kapott normatív támogatást is – 1 236 eFt-ot kell kifizetnünk, melyre a 2011. évi költségvetésben tervezett 1 500 eFt önkormányzati támogatás és a kapott 253 eFt állami normatív támogatás fedezetet biztosít.

Javaslom a Képviselő-testületnek, fogadja el a KAPOS VOLÁN Zrt. helyi buszközlekedés 2010. évi beszámolóját. Az árbevétel arányosan számított nyereség és tényleges nyereség közötti különbözetet, illetve a keletkezett veszteséget, összesen: 982,5 eFt-ot, fizessük ki a Kapos Volán Zrt. részére, és a kapott 253 eFt állami normatív támogatást pedig a nyereség, illetve veszteség kiegyenlítéssel egyidőben térítsük meg a Szolgáltatónak.

Javaslom továbbá a Képviselő-testületnek, hogy az 1 500 eFt előirányzatból felszabaduló 517 eFt-ot csoportosítsuk át a 2011. évi költségvetésünk általános gazdálkodási tartaléka keretére.

Javaslom továbbá a Képviselő-testületnek, hatalmazzon fel tárgyalások kezdeményezésére a KAPOS VOLÁN Zrt-vel az elvárt nyereség 8 %-ról 5 %-ra történő csökkentése érdekében – mint ahogy az a beszámolóban már felvezetésre is került – és a tárgyalások eredményétől függően a közszolgáltatási szerződés módosítására.

 

Barcs, 2011. október 4.

 

Karvalics Ottó

polgármester

 

Határozati javaslat:

1. Barcs Város Képviselő-testülete a KAPOS VOLÁN Zrt, a barcsi helyi buszközlekedés működési költségeinek alakulására vonatkozó beszámolóját elfogadja. A beszámoló szerint számított nyereség és tényleges nyereség közötti nyereségkülönbség pótlását, és veszteség kiegyenlítését, összesen 983 eFt-ot számla alapján biztosítja, ezzel egyidőben intézkedik a kapott 253 eFt állami normatív támogatás, szolgáltató felé történő megtérítésére. A 2011. évi költségvetésben tervezett előirányzatból felszabaduló 517 eFt-ot, a 2011. évi költségvetés általános gazdálkodási tartaléka keretére csoportosítja át.

2. Barcs Város Képviselő testülete felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a KAPOS VOLÁN Zrt.-vel az elvárt nyereség 8 %-ról 5 %-ra történő csökkentése érdekében, és felhatalmazza a közszolgáltatási szerződés módosítására és annak aláírására, a tárgyalások eredményének függvényében.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. október 4.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

címzetes főjegyző

 

 

 1. számú melléklet
2. számú melléklet