Ma 2023. szeptember 23., szombat, Tekla és Líviusz napja van. Holnap Gellért és Mercédesz napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

P o l g á r m e s t e r é t ő l

7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.

Tel.: 82/463-176

                                                                                                          1.sz. napirendi pont

 

 

 

 

S Z Ó B E L I   E L Ő T E R J E S Z T É S

 

A szennyvíz-beruházással kapcsolatos peres eljárás megindításáról, a pertársaságban való részvételről szóló 214/2011.(X.20.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése.

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. október 28-i rendkívüli ülésére

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat:

 

  1. 1.Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 214/2011.(X.20.) számú határozatát.
  2. 2.Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szennyvízberuházással kapcsolatos peres eljárás megindítására, a Dr. Halmos Ügyvédi Irodával kötendő ügyvédi megbízási szerződés aláírására és a pertársaságban való részvételhez való hozzájárulásra.
  3. 3.Az ügyvédi alapdíj költségének a tulajdoni hányad szerinti 22,97 részét, 574.250 Ft-ot valamint Darány és Katélyosdombó önkormányzataira eső 9,7 % tulajdoni arányból ráeső 1/14-ed részt, 17.322 Ft-ot – azaz összesen bruttó 591.572 Ft-ot Barcs Város Önkormányzata a költségvetés általános gazdálkodási tartalékának terhére biztosítja.
  4. 4.A további költségek (ügyvédi napidíj, szakértői költségek előlegezése) megfizetését tulajdoni hányadának, valamint Darány és Kastélyosdombó önkormányzataira eső 9,7 % tulajdoni arányból ráeső 1/14-ed részben szükség szerint biztosítja.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2011. október 27.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

       címzetes főjegyző

 

Választás 2022