Ma 2024. július 22., hétfő, Magdolna napja van. Holnap Lenke napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy Zsilinszky u. 46.

Pf.62. Telefon: 82/462-459

 

 

 

 

 

                                                                                                     ……. sz. napirend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s

 

 

 

a „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” elnevezésű kötvények

kamatfelárának módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

             2011. október 11-i rendkívüli ülésére

 

 

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 167/2011. (VII.28.) számú határozatát döntött arról, hogy a „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” kötvények kamatfelárának 4,00 %-os emelésével 2014. évig elviekben egyetért és felhatalmazta a polgármestert a szerződés módosítás kezdeményezésére azzal a kikötéssel, hogy a módosított szerződés tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé és a Képviselő-testület a tervezett szerződés-módosítás megismerése után dönt annak aláírásáról.

 

Az OTP Bank Nyrt. 2011. október 5-i megkeresésében kezdeményezte Barcs Város Polgármesterénél a fenti határozat módosítását az alábbiak szerint, mely az előterjesztés 1. melléklete.

 

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja a „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” kötvények lejáratáig a kamatfeláraknak a 2,85 %-ra emelését, továbbá vállalja, hogy a 2014. évig terjedő időszakban a 2,85%-os, illetve a 4,00%-os kamatemelés közötti különbözetet a fent nevezett kötvények tőketörlesztésére fordítják, amelyre a 4,00%-os kamatemelést alátámasztó cash-flow alapján megképződik a szükséges fedezet.

 

Az OTP Bank Nyrt.-vel történt egyeztetések és tárgyalások során a kamatfeláraknak a 2,50 % való emelését tartottuk számunkra még elfogadhatónak.

 

Az elfogadásra javasolt 2,50 %-os kamatfelár emelés éves költségvetési vonzatára vonatkozó adatokat az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. A 2011. költségvetési évet terhelő kamatterhek három negyedévre vonatkoznak. A kalkulált összegre vonatkozó adatokat az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy értsen egyet a határozati javaslatban megfogalmazottakkal.

 

Barcs, 2011. október 6.

 

Karvalics Ottó

polgármester


 

 Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 167/2011. (VII.28.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Barcs 2019” és a „Barcs 2020” kötvények lejáratáig a kamatfelárának 2,50 %-os emelésével elviekben egyetért.

 

2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a 2014. évig terjedő időszakban a 2,50%-os, illetve a 4,00%-os kamatemelés közötti különbözetet a fent nevezett kötvények tőketörlesztésére fordítják.

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás kezdeményezésére azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az OTP Bank Nyrt. által a módosításról küldött, a részletes szerződéses feltételeket tartalmazó tájékoztatója megegyezik a Képviselő-testület által jelenleg elfogadott módosításokkal, akkor a szerződés megköthető, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szerződés aláírására.

 

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. október 06.

 

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

       címzetes főjegyző


1. számú melléklet

2. számú melléklet