Ma 2023. június 05., hétfő, Fatime és Fatima napja van. Holnap Norbert és Cintia napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Járóbetegellátó Intézmények

Igazgatójától

7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 72.

ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények

2010-2011. évi tevékenységéről

Készült:

Barcs Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

2011. november 24–i ülésére

Beszámoló a Járóbetegellátó Intézmények 2009-2010. évi tevékenységéről

 

Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézménye 1967 óta végzi Barcs és környéke lakosságának egészségügyi ellátását.

Ellátási területünkhöz öt felnőtt és 3 barcsi gyermekorvosi körzet, valamint 10 kistérségi vegyes háziorvosi körzet tartozik. Az ellátandó lakosságszám 26 530 fő. A fekvőbeteg ellátást 3 kórház (Kaposvár, Nagyatád és Szigetvár) végzi. A progresszív betegellátást pedig a Kaposi Mór Oktató Kórház és a Pécsi Tudományegyetem látja el.  

Az Intézmény 330 szakorvosi, 45 nem szakorvosi órában végzi a szakrendelési, illetve a gondozási feladatokat. A szemészeten illetve a reumatológián rendelkezünk 10-10 ÁNTSZ által engedélyezett szakorvosi órával (nincs OEP finanszírozás).

Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények működését alapvetően az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, illetve az adott évi Költségvetési Törvényben megfogalmazottak határozzák meg.

Az elmúlt időszak gazdálkodását nehezítette a Teljesítmény Volumen Korlát szigorú szabályozása, amely korlátozza az intézmény finanszírozását. A volumenkorlát a 2003 évi teljesítmény alapján lett megállapítva, korrekciója nem történt meg az elmúlt években, esetenként év végén kaptunk egyszeri finanszírozást a többletteljesítményekért. A betegforgalom növekedés odavezetett, hogy jelentős számú beteget látunk el OEP finanszírozás nélkül (TVK túllépés). A túllépés ellenére nem követtük a környező kórházak gyakorlatát – mely szerint, ha elértük a volumenkorlátot, akkor korlátozzuk a betegellátást – minden beteget elláttunk. Említést érdemel, hogy az adminisztratív tevékenység jelentősen bővült (TAJ ellenőrzés, elszámolási nyilatkozat) mely lassította a betegellátást – ingerültebbé tette a betegeket, de nagyon gyakran az ellátó személyzetet is.

A Járóbetegellátó Intézmény szerződéses kapcsolatban áll az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, illetve annak megyei szervezetével.

Szerződés szerint az alábbi tevékenységeket látja el a Járóbetegellátó Intézmény:

-         Házi gyermekorvosi tevékenység (II. sz. gyermekkörzeti állás jelenleg helyettesítéssel történik)

-        Foglalkozás egészségügyi szolgálat

-        Iskola- és ifjúság egészségügyi szolgálat,

-        Védőnői szolgálat,

-        Nőgyógyászati Mozgó Szakorvosi Szolgálat,

-        Gondozói szolgálat,

-        Járóbeteg szakellátás,

Az intézmény finanszírozása többoldalú: saját bevételek, önkormányzati támogatás és az OEP finanszírozás. Az OEP finanszírozás szakmáktól függően bázisalapú, teljesítmény szerinti, vagy a kettő kombinációja.

Bázis alapú finanszírozás van a védőnői szolgálatokon, és normatív alapon az iskola egészségügyi szolgálatnál. Tiszta teljesítményalapú finanszírozás jelenleg a járóbeteg szakrendeléseken és a mozgó szakorvosi szolgálatoknál van. Vegyes alapú finanszírozás van a gondozóknál és a házi gyermekorvosi ellátásnál.

A finanszírozás időben két hónappal elmarad a tényleges teljesítményektől, és szezonálisan erősen hullámzó.

Az intézmény gazdálkodásának bemutatása:

 

Az intézmény életében 2009-től napjainkig állandó változásban van finanszírozás. Ezek közül a legnagyobb a volumenkorlát degressziós finanszírozásának eltörlése majd részleges visszaállítása, a pontszámok korrekciója, egyes elszámolhatások szűkítése.

Korábban a volumenkorlát feletti teljesítményt degresszióval ugyan, de finanszírozta az OEP. (5%-os túllépésig 60%, 5-10% közötti túllépésért 30%, 10%-os túllépés felett pedig 10%-os mértékkel.) Ez megszűnt, csak a volumenkorlát összegéig történt a finanszírozás egészen 2011-ig. Ebben az évben újra visszavezetésre került a teljesítmény volumenkorláton felüli finanszírozás, de már csak a túllépés 10%-áig 30% mértékben. Ugyanakkor a kötelezően bevezetett TAJ ellenőrzések finanszírozásra kerültek, igaz, ennek elmulasztása komoly szankcióval jár.  

A jelenlegi teljesítmények alapján ismét jóval túl vagyunk a volumenkorláton, augusztus hónapig 5.353 ezer pont a túllépés, ami azt jelenti, hogy 8.030 ezer Ft-ot nem kaptunk meg az elvégzett teljesítmény után. A túllépésnek az is oka, hogy a korábbi fejlesztéseket (kardiológia, reumatológia, fizióterápia, gyógytorna) mind volumenkorlát növelése nélkül kaptunk.

Az 1. melléklet tartalmazza a jelenleg érvényes, a 2. számú a fejleszteni tervezett óraszámokat, melyre kormányhatározat van. A 3. sz. melléklet a szakrendelések forgalmát mutatja 2008-2010 évre vonatkozólag, éves bontásban. A 4. sz. melléklet a 2008-2011. évi volumenkorlátot, és a tényleges teljesítményt mutatja.

 

Humán erőforrás helyzet:

Az egészségügyben meghatározó a tevékenységet végzők személye. A tényleges munkavégzésen túl a munkát végző dolgozó személyiségének is jelentősége van az adott szakrendelés, és rajta keresztül az intézmény megítélésében.

 

2009. év

 

Az intézmény záró statisztikai közalkalmazotti létszáma: 49 fő

(4 orvos + 35 szakdolgozó + 4 gazdasági + 6 fizikai = 49 fő)

A közalkalmazotti létszám mellett közreműködői, megbízási és vállalkozási szerződéssel is foglalkoztatunk orvost, illetve szakdolgozót az alábbiak szerint:

4 fő megbízási szerződéssel alkalmazott orvos

1 fő megbízási szerződéssel alkalmazott szakdolgozó (diabetológia)

14 fő közreműködői vállalkozási szerződéssel alkalmazott orvos

3 fő közreműködői vállalkozási szerződéssel alkalmazott szakdolgozó (2 gyógytornász, 1 diabetológia)

2009. májustól – decemberig átlag 4 fő közcélú dolgozót foglalkoztattunk. (1 fő szakmai (masszőr) + 3 fő intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó (1 karbantartó + 2 fő takarító)

 

2010. év

 

Az intézmény záró statisztikai közalkalmazotti létszáma: 48 fő

(4 orvos + 34 szakdolgozó + 4 gazdasági + 6 fizikai = 48 fő)

Megbízással, illetve közreműködői szerződéssel dolgozók:

4 fő megbízási szerződéssel alkalmazott orvos

1 fő megbízási szerződéssel alkalmazott szakdolgozó

14 fő közreműködői vállalkozási szerződéssel alkalmazott orvos

3 fő közreműködői vállalkozási szerződéssel alkalmazott szakdolgozó

2010. januártól – decemberig átlag 6 fő közcélú dolgozót foglalkoztattunk.

(2 fő szakmai (masszőr) + 4 fő intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó (2 karbantartó + 1 fő gazdasági + 1 fő takarító)

 

2011. év szeptemberig:

 

2011. szeptemberi statisztikai közalkalmazott létszámunk: 50 fő

(4 orvos + 36 szakdolgozó + 4 gazdasági + 6 fizikai = 50 fő)

Megbízással, illetve közreműködői szerződéssel dolgozók:

3 fő megbízási szerződéssel alkalmazott orvos

16 fő közreműködői vállalkozási szerződéssel alkalmazott orvos

4 fő közreműködői vállalkozási szerződéssel alkalmazott szakdolgozó

2011. januártól – szeptemberig átlag 5 fő közcélú dolgozót foglalkoztattunk.

(3 fő szakmai (masszőr+műtőssegéd) + 2 fő intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó (1 karbantartó + 1 fő takarító)

Jelenleg Kaposvárról kijáró orvosokkal történik a fül-orr-gégészet, urológia, ortopédia, tüdőgyógyászat és a szemészet ellátása. Nagyatádról kijáró orvosokkal látjuk el a laboratórium, kardiológia működését. Pécsről láttuk el a bőrgyógyászatot, valamint a laboratórium működését is innen segíti egy orvos. A reumatológiát korábban Kaposvárról, jelenleg Szigetvárról kijáró szakorvos látja el.

A többi szakrendelést helyben lakó kollégák látják el. A szakrendelések nagyobb részét az orvosok vállalkozóként látják el- így anyagilag is érdekeltek a betegellátásban. A volumenkorlát figyelembevételével határoztuk meg a teljesítményért fizetett összeget.

Szakrendeléseink végleges működési engedéllyel rendelkeznek.

Az elmúlt időszakban nehézséget okozott, több esetben a szakorvosi ellátás (bőrgyógyászat, tüdőgondozó, szemészet). Ez az előjegyzési idő megnövekedéséhez vezetett. A szakorvos hiányok (főleg a kisszakmákban) is indokolják a szorosabb szakmai együttműködést nagyobb intézménnyel. Jelenleg a bőrgyógyászati szakrendelés állása betöltetlen. Azon vagyunk, hogy mielőbb sikerüljön szakorvost találni az állás betöltésére. Jelenleg a bőrgyógyászati betegeket a szigetvári és kaposvári bőrgyógyászati szakrendelésen látják el.

Asszisztensi létszám és végzettség tekintetében megfelelünk a minimumfeltételeknek, és az ÁNTSZ előírásainak. A diabetológia szakrendelés működtetéséhez külsős dietetikus szakembert és diabetológiai asszisztenst kell alkalmazni.

Az orvosok és nővérek is rendszeresen részt vesznek az előírt továbbképzésen, mindenki rendelkezik működési engedéllyel.

Folyamatosan készülünk a kistérségi járóbetegellátó intézmény humánerőforrás szükségletének megteremtéséhez. A pályázat befogadásakor hét fő létszámbővítés szerepelt az előzetes engedélyeztetésben.

2008-tól folyamatosan igénybe vesszük a különböző közmunkaprogram keretében alkalmazható dolgozókat. Kezdetben csak fizikai munkára (festő, karbantartó, takarító) tudtuk igénybe venni, 2010-től azonban egészségügyi munkára alkalmas dolgozókat is fel tudtunk venni, masszőr, szociális gondozó, műtőssegéd munkakörbe. Az intézmény jelenlegi asszisztensi és takarítónői létszáma teljes létszám jelenléte esetén elégséges a feladatok ellátásához, de már egy dolgozó kiesése is zavarokhoz vezethet az ellátásban, különösen vonatkozik a kis óraszámú szakrendelésekre. Igyekszünk az asszisztenseket úgy tovább képezni, illetve oktatni, hogy több szakrendelésen is részt tudjanak venni a napi munkában, ezt megjelenítettük a munkaköri leírásokban is.


 

Szakrendelők bemutatása

 

 

Belgyógyászati szakrendelés:

Engedélyezett heti 30 szakorvosi óra

Személyi feltételek: belgyógyász szakorvos, illetve szakasszisztens.

A belgyógyászati szakrendelés betegforgalmi mutatói az elmúlt két évben jelentősen emelkedtek (közel 40%-al). A szakrendelés beutaló köteles, időpont egyeztetése szükséges a sürgős esetek kivételével. Az előjegyzési idők úgy vannak összeállítva, hogy a műtét előtti kivizsgálások, valamint a terhesek belgyógyászati vizsgálata hosszabb várakozási idő nélkül megtörténjen. Az elmúlt években nem sok változás történt a beutalási szokásokban. Leggyakrabban a műtét előtti kivizsgálások, terhességi alatti kötelező rutin kivizsgálás, gyógyszerfelírási javaslat, illetve az OSZI elé kerülő betegek kerülnek beutalásra.

A szakrendelésen 2009-ben 3733 EKG vizsgálatot, 273 huszonnégy órás vérnyomás monitorizálást, illetve 3 esetben 24 órás EKG holter monitorizálást végeztek. 2010-ben pedig

3457, 251 illetve 1 esetben történtek.

Ez a szakrendelésünkön kapacitás felesleg van. A kardiológiai és diabetológia szakrendelések beindítása jelentősen megosztja a betegforgalmat. Kardiológia 2003 óta működik, a diabetológia szakrendelést jelenleg a Kaposi Mór Oktató Kórház működteti heti öt órában. Kis óraszám ellenére ezek a szakrendelések, nagymértékben megkönnyítik az ilyen betegségben szenvedők helyben való kivizsgálását, kezelését, gondozását. A kistérségi Járóbetegellátó Központban a belgyógyászati óraszám 24 órára csökken, ez mellett a diabetológiai óraszám 10 órára emelkedik, a kardiológia pedig az echokardiografiával harminc órára.

További előrelépést jelent a kúraszerű ellátások beindítsa (infúziós kezelések).

Jelenleg folyamatban van a belgyógyászatot ellátó szakorvosunk diabetológiai jártassági vizsgájának megszerzése.

A helyettesítés a rendelőintézeten belül megoldott. A belgyógyászati és diabetológiai szakvizsgával rendelkező háziorvos nagyban hozzájárul a szakrendelés zavartalan működéséhez.

Terveinkben szerepel diabetológiai szakasszisztensi képzésre beiskolázás.

Kardiológia:

 

Engedélyezett heti 5 szakorvosi óra.

Személyi feltételek: kardiológus szakorvos, szakasszisztens, adminisztrátor.

2003 óta működik intézetünkben a kardiológiai szakrendelés. A betegforgalom folyamatosan emelkedő emelkedik. 2009-ben 990 beteget, 2010-ben pedig 970 beteget láttak el, ami a rendelkezésre álló óraszám terhére igen jelentős teljesítmény. A térségünk morbiditási adatait figyelembe véve ez érthető is. Jelentős számban történtek terheléses EKG, valamint szív ultrahang vizsgálatok. A terheléses EKG elvégzésének a tárgyi feltételei jelenleg nem adottak, csak az új rendelő beindításával lesz lehetőség erre a típusú vizsgálatra.

Fejlesztések között szerepel a kardiológiai óraszán 20 órára való bővítése, valamint 10 óra kardiológiai ultrahang-rendelés. A betegforgalmi adatok alátámasztják ennek indokoltságát. A bevezetésre kerülő terheléses EKG vizsgálatok segítségével jelentősen javítható a szív eredetű betegségek korai felismerése és a már diagnosztizált betegségek nyomon követése, jelentősen javítva ezzel a betegek további életkilátásait.

Diabetológiai szakrendelés:

 

Engedélyezett heti öt óra a Kaposi Mór Oktató Kórház óraszámának terhére.

Személyi feltételek: diabetológus szakorvos, diétás nővér, diabetológiai szakasszisztens, adminisztrátor.

A szakellátás a Kaposi Mór Oktató Kórház támogatásával jött létre a cukorbetegségben szenvedők helyben történő kivizsgálása, kezelése és gondozása céljából hetente két alkalommal van rendelés. Szükségességét a betegforgalmi adatok igazolják. 2009-ben az indulás évében 974 beteg ellátása történt, 2010-ben pedig 1 140. A társszakmák a cukorbetegség kivizsgálására az intézetünkben rendelkezésre állnak.

Az új rendelő beindulásával ez a szakrendelés heti tíz órában fog működni saját óraszámunk terhére.

Sebészeti szakrendelés:

 

Engedélyezett heti 30 szakorvosi óra.

Személyi feltételek: sebész szakorvos, két asszisztens.

Az intézmény legnagyobb teljesítménnyel működő szakrendelése Mindkét évben több mint tízezer beteg kereste fel a szakrendelést. Nem beutaló köteles, így előfordul, hogy más jellegű panaszokkal is a sebészeti szakrendelést keresik fel a betegek. Változatlanul érzékelhető a kollégák részéről a más intézménybe célzottan történő betegirányítás. Ezt azonban jelentősen lecsökkentheti a befogadási nyilatkozat szükségessége, valamint az, hogy a többi egészségügyi intézményt is sújtja a volumenkorlát.

Sajnos az elmúlt években jelentősen szaporodtak a daganatos betegségek előfordulásai. Mindkét évben több mint ötven betegnél került ilyen jellegű diagnózis felállítása. A cél, hogy minél korábbi stádiumban kerüljön felismerésre ez a betegség. Ezt a cél szolgálta a bél eredetű daganatok szűrővizsgálata, valamint a szervezett festékes anyajegy szűrés a Kaposi Mór Oktató Kórház bőrgyógyász szakorvosainak segítségével.

A szakrendelés forgalmában jelentős szerepet játszanak az ambuláns műtéti beavatkozások. Az elmúlt időszakban közel ötszáz esetben történt bőrfelszíni, valamint bőr alatti elváltozás kimetszése. Minden esetben előtte bőrgyógyászati szűrővizsgálat történt. A gipszelő helyiségben közel ötszáz esetben történi végtagokra gipszkötés felhelyezése..

Hasonlóan a többi manuális szakmához az igazi előrelépést az egynapos sebészet feltételeinek megteremtése fog jelenteni.

Szülészet-Nőgyógyászati szakrendelés, Nőgyógyászati Ultrahang, MSZSZ:

Engedélyezett 30+5+4 szakorvosi óra

Személyi feltételek: szülész-nőgyógyász szakorvos, általános asszisztens, szülésznő- felsőfokú szakápoló.

A rendelőintézet szintén egyik legnagyobb forgalmú szakrendelése. A betegforgalom az elmúlt két évben emelkedő tendenciát mutat, jelenleg meghaladja a nőgyógyászati szakrendelés forgalma az évi tízezret, illetve több mint kétezer esetben történik nőgyógyászati vagy terhességi ultrahang vizsgálat. Sajnálatos tény, hogy az emelkedő betegforgalom ellenére a nőgyógyászati szűrővizsgálatok száma változatlan, illetve nem emelkedik a mellszűrések aránya. Ezért azért is szomorú, mert méhnyakrák okozta halálozás évek óta változatlan. Évente alig több mint kétezer nőnél végzünk méhnyakrák szűrést. A születésszám jelentősen csökkent. A koraszülöttek aránya évek óta változatlanul 10% körüli. A születésszám és a terhesség megszakítások aránya a csökkenő születésszám, a változatlan terhesség megszakítás szám miatt az utóbbiak irányában tolódik el.

Míg 2006-ban 241 újszülött született, 2009-ben 204, a tavalyi évben már csak 179 gyermek születet Barcs városában és kistérségben. Száz szülésre jutó terhesség-megszakítások száma 2006-ban 43 volt, 2009-ben 59, 2010-ben pedig meghaladta a hatvanat. Ha ehhez a számhoz még hozzáadjuk a sikertelen terhességek számát, ez évente húsz és harminc között van, azt jelenti, hogy száz élveszülésre több mint hetven olyan terhesség jut, amely nem szüléssel végződik. Fejlett egészségi kultúrával rendelkező országokban ez a szám nem haladja meg a tízet.

Az elmúlt időszakban a felvilágosító munka ellenére sem tudtuk csökkenteni a terhesség megszakításra jelentkezők számát. Magas a megélhetési szülések száma. Az alacsony jövedelmek miatt a fogamzásgátlás nagyon sok nő számára nehezen elérhető, ez magyarázza a magas terhesség megszakítási arányt. Meg kell azonban jegyezni, hogy nagyon sokszor emberi felelőtlenség áll a terhesség megszakítások hátterében. Változatlanul nem kielégítő a preaconcepcionális gondozás, illetve nagyon gyakori a nem tervezett terhesség. Minden évben jelentős számban keresik fel szakrendelésünket meddőségi problémákkal.

Az ambuláns vizsgálatokat és a kezelések egy részét helyben el tudjuk végezni.

A szakrendelésen lehetőség van az időpont egyeztetésen alapuló vizitnek.

A szülészet-nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok nagy része helyben történik. A genetikai jellegű ultrahang vizsgálatok pedig a Pécsi Tudományegyetem Szülészet-Nőgyógyászat Klinikájának ultrahang laboratóriumában történnek.

Ez évben a rendelőintézeti fejlesztés kapcsán az ultrahang laboratóriumban beüzemelésre került az új ultrahang készülék. Az ott eddig használt készülék pedig a nőgyógyászatra került, így sikerült kibővíteni a vizsgálatokat keringési vizsgálatokkal, ami jelentős előrelépés a magzat méhen belüli állapotának megítélésében, illetve nőgyógyászati betegségek szűrésében.

Nagy előrelépést fog jelenteni a nőgyógyászati betegségek ellátásában az egynapos sebészet bevezetése. Tudott dolog, hogy a nőgyógyászati műtétek 80%-a operálható egy napos sebészet keretein belül. Jelentősen javulni fog így a helyben definitíven ellátott betegek aránya.

Terveink között szerepel a szűrővizsgálatok számának bővítése, szervezett szűrővizsgálatok bevezetése. Javítani kell a terhesség előtti gondozás hatásfokán, illetve a fogamzásgátlás arányán.

A Mozgó Szakorvosi Szolgálat jelenleg havi négy alkalommal kilenc telephelyen végzi a terhesek gondozását. A Barcs és térsége aprófalvas térség, hátrányos infrastruktúrával, rossz perinatális mutatókkal, ezért mindenféleképp indokolt a terhes gondozás e formájának fenntartása, illetve fejlesztése. Indokolt lenne egy mobil ultrahang készülék beszerzése, amivel helyben el tudunk végezni ultrahang vizsgálatokat, valamint az informatika hálózat fejlesztése.


Gyermekgyógyászati szakrendelés:

 

Rendelkezésre állási idő: heti 5 óra.

Személyi feltételek: gyermekgyógyász szakorvos, asszisztensnő.

A betegforgalom az elmúlt két évben háromszorosára emelkedett. Az elmúlt évben közel ötszáz beteg gyermekkel keresték fel a szakrendelést. Évek óta megy a vita, hogy az alacsony betegforgalmi adatok alapján kell e működtetni ezt a szakrendelést. A betegforgalmi adatok mindenképpen a fennmaradását támasztják alá. Ez azért is nagyon fontos, mert a szakrendelés a kistérség beteg gyermekeit látja el, mivel Barcson önálló gyermek háziorvosi szolgálatok működnek, így a barcsi gyermekeket már eredetileg is gyermek szakorvosok látják el. A szakrendelés orvosa a II. sz. házi gyermekorvosi szolgálat vezetője is egyben.

Változatlanul aktuális a gyermekgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálat visszaállítása. Így a gyermekek utaztatása nélkül lenne lehetőség a térség gyermekbetegeinek helyben való vizsgálatára és gondozására, illetve konzíliumi feladatok ellátására. Sajnos jelenleg ehhez nem adottak a személyi feltételek.

Fül- Orr- Gégészeti szakrendelés:

 

Rendelkezésre állási idő heti 12 óra.

Személyi feltételek 1 szakorvos, 1 asszisztens.

A szakrendelést ellátó orvos Kaposvárról jön hetente két alkalommal. A szakrendelés nem beutaló köteles.

Az elmúlt két évben közel 50%-os betegforgalom emelkedés történt. Az emelkedett betegforgalom ellenére a betegellátás zavartalan volt. Évente több mint ötezer beteg keresi fel a szakrendelést.

Az új rendelőintézetben heti nyolc óra szakorvosi óra lesz biztosítva a térség hallásproblémával küzdő betegeinek szűrésére, illetve kezelésére.

Ebben a szakmában is jelentős előrelépést fog jelenteni az egynapos sebészet megteremtése.

 

Szemészeti szakrendelés:

Rendelkezésre állási idő heti 25 óra (15 OEP által finanszírozott óra)

Személyi feltételek: szemész szakorvos, asszisztens.

Az elmúlt években személyi problémákkal terhelt szemészeti szakrendelés működése zavartalanná vált. Kaposvárról kijáró kollégák látják el a szakrendelést Nem beutaló köteles ellátásról van szó. Az elmúlt két évben az ellátott betegek száma emelkedett. De még így is egy hónap körüli a várakozási idő a szakrendelésre való bejutásra, kivétel a sürgősségi esetek. Az asszisztensi feladatok ellátása is megoldódott.

A várakozási idő csökkenésére csak az új kistérségi járóbetegellátó központ átadását követően lehet számítani. A rendelési idő harminc órára bővül, így ez nagy valószínűséggel minimalizálja a várakozási időt.

Néhány egynapos sebészetben is elvégezhető szemészeti beavatkozásra a fekvőbeteg intézményekben hosszú a várakozási idő, ezért érdemes lenne ezeknek a műtétek feltételeinek megteremtése az egynapos sebészet keretein belül.

Bőrgyógyászati szakrendelés

 

Rendelkezésre állási idő: heti 5 óra

Személyi feltételek: bőrgyógyász szakorvos, asszisztens

A szakrendelés működésében az elmúlt időszakban zavartalan volt. Sajnos a Pécsről kijáró nyugdíjas szakorvos 2011.10.01- től nem vállalta tovább a szakrendelés vezetését, így azóta minden erőfeszítésünk ellenére a szakrendelés betöltetlen. Jelenleg a bőrgyógyászati betegek a Kaposi Mór Oktató Kórházban illetve a szigetvári kórház bőrgyógyászati szakrendelésén kerülnek ellátásra. A gondozásra szorul betegek a bőr- és nemi beteg gondozóban kerülnek ellátásra Kaposváron. A betegforgalmi adatokban az elmúlt két évben kisfokú emelkedés látható. Több mint 1 500 beteg ellátására kerül sor évente.

Továbbra is megpróbálunk mindent megtenni a bőrgyógyászati betegek helyben történő ellátásáért. Az új rendelőintézetben öt órával fog bővülni a szakorvosi óraszám, mely elégséges lesz a várakozási idő nélküli betegellátáshoz reményeink szerint

Az egynapos sebészet, illetve az ambuláns műtő kialakításával több kisebb bőrgyógyászati műtétre lenne lehetőség helyben.

Ortopédiai szakrendelés:

 

Rendelkezésre állási idő: heti 10 óra.

Személyi feltételek: ortopéd szakorvos, asszisztens.

A szakrendelést Kaposvárról kijáró szakorvos látja el. Az elmúlt években kénytelenek voltunk 5 óra ortopédiai szakrendelést szüneteltetni szakorvos hiány miatt. Ez évben megoldódott a szakorvosi ellátás, úgy, hogy ismét heti tíz órában áll a betegek rendelkezésére a szakrendelés. A betegforgalom folyamatosan emelkedik. Az ellátott betegek száma meghaladja az ezret. Beutaló köteles szakrendelés, időpont egyeztetés szükséges. Mára eljutottunk odáig, hogy várakozási idő nélkül lehet bekerülni a szakrendelésre.

Célunk a kisebb ortopédiai beavatkozások feltételeinek megteremtése az egynapos sebészet keretein belül

 

Urológiai szakrendelés:

Rendelkezésre állási idő: heti 5 óra.

Személyi feltételek: urológus szakorvos, asszisztens.

Az urológiai szakrendelést ellátó orvos évek óta Kaposvárról jár ki heti öt órában. Az ellátás igénybevételéhez beutaló nem szükséges. A betegforgalom az elmúlt két évben közel megduplázódott. Az ÁNTSZ és a Kaposi Mór Oktató kórház laboratóriumában történnek a speciális laboratóriumi vizsgálatok. A CT, MR vizsgálatok, valamint a kontrasztanyagos röntgen vizsgálatok szintén Kaposváron történnek. Itt is óraszámbővítésre kerül sor a közeljövőben.

Nagyon fontos feladat a prosztata daganatok szűrésének kiterjesztése, szervezett szűrőprogram megvalósítása. A nőgyógyászati szakrendelés, valamint a gyógytornászok segítségével a vizelet inkontinencia konzervatív kezelésének kiszélesítése.

További feladat az egynapos sebészeti ellátás feladatainak urológiai megteremtése.


Tüdőgyógyászati szakrendelés és gondozó, allergológia:

 

Rendelkezésre állási idő: heti 16 szakrendelési óra és 14 óra gondozási óra

Személyi feltételek: tüdőgyógyász szakorvos, gyermekgyógyász - allergológus szakorvos 3 asszisztens.

A szakrendelés és a gondozó munkáját Kaposvárról kijáró nyugdíjas orvos látja el heti két alkalommal. A gyermek allergiológiai ellátást Szigetvárról kijáró kolléga végzi.

Az előhívó berendezés meghibásodása miatt jelenleg a filmek előhívása a Nagyatádi Kórházban történik, az értékelés pedig helyben. A szakrendelés és a gondozó betegforgalmi adataiban jelentős változás nem történt az elmúlt években. 2009-ben 3 aktív, 2010-ben pedig négy aktív TBC-s beteg gondozása történt. 2009-ben 15, 2010-ben pedig 11 új tüdődaganat felismerése történt.

Változatlanul magas az allergiás beteg száma.

Javítani fog a szűrővizsgálatok eredményességén az új digitális röntgen készülék üzembe helyezése.

Neurológiai szakrendelés:

Rendelkezésre állási idő heti 20 óra.

Személyi feltételek két neurológus szakorvos, asszisztens.

A neurológiai beteg szakellátást két neurológus szakorvos végzi. A neurológia betegforgalma az elmúlt két évben körülbelül 40%-al növekedett. A rendelés beutaló köteles és előjegyzés egyeztetésen alapul A betegforgalom növekedése a várakozási idő növekedéséhez vezetett Az akut betegek ellátása természetesen soron kívül történik.

Nem történt változás az akadálymentesítés vonatkozásában. Az egyik szakrendelő az emeleten helyezkedik el, így mozgáskorlátozottak számára nehezen megközelíthető. Ezeknek a betegeknek a közlekedését egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy biztosítja, az ő feladata a többi szakrendelés elérése a mozgáskorlátozottak számára.

Az új rendelő átadásával a neurológiai szakrendelés óraszáma 25 órára fog bővülni, ezzel javítani tudunk a várakozási időn. Új szolgáltatásként kerül bevezetésre a kúraszerű ellátás mely során el tudjuk végezni azokat az infúziós kezeléseket, melyeket eddig csak kórházi körülmények között lehetett. Ezeket a betegeket nagyon nehéz kórházba beutalni, így viszont helyben történne a kezelésük, ambuláns ellátás során.

Pszichiátriai szakrendelés és gondozó, addiktológiai gondozó:

 

Rendelkezésre állási idő: 11+32 +10 óra.

Személyi feltételek: két pszichiáter szakorvos, szakpszichológus, gyógypedagógus, elme-szakápoló, mentálhigiénés-szociális asszisztens, asszisztens.

Az éves betegforgalom meghaladja az évi tízezret folyamatosan emelkedő tendenciát mutat.

A gazdasági viszonyok változása, munkanélküliség, társadalmi problémák jelentősen befolyásolják ezen ellátási formák forgalmát.

A gondozó szoros munkakapcsolatban van a szociális központ közösségi pszichiátriai munkacsoportjával. Ez havonként egy megbeszélést jelent velük a gondozónkban az eseti megbeszélések mellett. Két pszichiátriai szakápoló folyamatos területi munkát végez. 2009-ben 448, 2010-ben 527 esetben történt gondozói helyszíni beteglátogatás. A szakrendelő és gondozó forgalma rendkívül magas. Felmerül az óraszámbővítés szükségessége, tekintettel a térség morbiditási adataira, valamint a jelenlegi betegforgalomra. Az új rendelőben két órával több lesz a pszichiátriai szakrendelés ideje. A cél, ha már a kezelés szükséges, minél több beteget gyógyszer nélkül, illetve minél kevesebb gyógyszerrel kezelni. A pszichoterápiás csoportterápiák helyigénye jelenleg nem megoldott. Az új rendelő tervezésénél ez az igény figyelembe lett véve.

A következő évtől a gondozók finanszírozása jelentősen változni fok. Megszűnik a bázis alapú finanszírozás, helyette a gondozóknál is teljesítményen alapuló finanszírozás kerül bevezetésre, mint a járóbetegellátásnál. Ez új kihívásokat jelent a gondozók munkájában.

Reumatológiai szakrendelés, fizióterápia, gyógytorna:

 

Rendelkezésre állási idő: 20 OEP-pel szerződött szakorvosi, illetve 10 ANTSZ engedélyezett óra, valamint 30 nem szakorvosi óra.

Személyi feltételek: reumatológus szakorvos, 4 szakképzett fizióterápiás asszisztens, 3 masszőr, 2 gyógytornász, 1 asszisztens.

Az elmúlt időszakban került átadásra az új gyógyászati részleg a gyógyfürdő területén. Jelentősen növekedett a rendelő és a kezelőhelyiségek alapterülete, illetve komfortfokozata. Az épület beüzemelésénél adódott gondok nagy része kiküszöbölésre került. Jelenleg a légtechnikával adódnak kisebb, nagyobb gondok. A két telephely interneten alapuló összeköttetése jelentett gondot az elmúlt időszakban. Az informatikusok jelentősen javítottak az adatátvitel sebességén.

Az elmúlt időszakban Kaposvárról járt ki reumatológus szakorvos, aki ebben az évben feladta a barcsi rendelését. Jelenleg Szigetvárról jár szakorvos heti két alkalommal. Családi okok miatt nem tudja felvállalni a teljes rendelési időt. A kevesebb rendelési idő megnövelte a várakozási időt. Ezen csak a rendelési idő bővítésével tudunk javítani.

A szakrendelésen évente közel háromezer-ötszáz beteg fordul meg. A betegszám folyamatosan emelkedő számot mutat. Hasonlóan emelkedik a fizióterápiás kezelések száma. Évente körülbelül tizennégyezer esetben történik fizióterápiás kezelés. A különböző gyógytornákat pedig évente több mint hatezren veszik igénybe. Finanszírozási gondot jelent, hogy nem sikerült nem szakorvosi óraszámot kapni a fizióterápiás szolgáltatásokra. Finanszírozás változás miatt csak ezek alapján fizetik a kezeléseket.

A bevétel növelés céljából fizetős szolgáltatásaink kiajánlása is megtörtént. A gyógyfürdő vezetőségével megegyezve a tejes árú belépőt vásároló fürdővendégek kedvezményt kapnak a fizetős szolgáltatásokból.

Laboratórium:

 

Rendelkezésre állási idő 5 szakorvosi óra.

Személyi állomány: két szakorvos, analitikus, három szakasszisztens, két asszisztens, adminisztrátor.

Az elmúlt időszak legjelentősebb történése volt a laboratórium végleges működési engedélyének megszerzése J1-es besorolásban.

A vizsgált időszakban több mint tizenötezer ember fordult meg a laboratóriumunkban. Jelenleg a laboratórium finanszírozása legkevésbé megoldott. Külön van meghatározva a volumenkorlát a laboratóriumokra, mely rendkívül alacsony. Az e feletti teljesítményt lebegőpontos finanszírozás alapján fizetik. A laboratóriumi kérések nagy része nem rendelőintézeti orvostól érkezik, a költségek pedig a rendelőintézetet terhelik. Nagyon sok párhuzamos vizsgálat történik. Az intézmény közi informatikai rendszer fejlesztése nagyon sokat javíthatna a helyzeten.

A vizsgálatok belső kontrolálása naponta, meghatározott rend szerint gyárilag előállított és forgalmazott kontrolsavókkal történik. Külső minőségellenőrző programokban a laboratórium jó eredménnyel vesz részt. A helyben nem végezhető vizsgálatokat Kaposvárra, Pécsre, illetve Nagyatádra küldjük. A bakteriológiai vizsgálatokat az ÁNTSZ Kaposvári laboratóriumában végzik hetente két alkalommal. Az eredmények gyorsabb hozzáférése érdekében a leleteket on-line kapjuk. A hormonvizsgálatok elvégzése reagens hiány miatt gyakran akadozik. Ez különösen a pajzsmirigy betegségben szenvedőknél, valamint a meddőségi esetek kivizsgálásánál és kezelésénél jelent gondot.

A laboratóriumban a hematológiai automata cseréje történt.

Az elmúlt időszakban igény hiánya miatt nem sikerült megoldani a területről a vérminta begyűjtést. A laboratórium asszisztensei rendszeresen végzik a vérvételt a Szociális Központban, valamint igény szerint a Szociális Otthonokban.

Röntgen és Ultrahang szakrendelés:

 

Rendelkezésre állási idő 20+15 szakorvosi óra.

Személyi feltételek: szakorvos, három szakasszisztens.

Az ultrahang vizsgálatok végzése HITACHU EUB 525 ultrahang készülékkel történt az elmúlt időszakba. Ez évben beüzemelésre került az új Simens Accuson X300-as ultrahang készülék.

Az elmúlt időszakban a betegforgalom folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. A tavalyi évben több mint 2500 beteg került beutalásra a szakrendelésre. A betegforgalom növekedése a várakozási idő csökkentése céljából heti egy rendelési napra alkalmaztunk még egy szakorvost, akinek nagy jártassága van az emlő ultrahangok elvégzésében. Így ezeket a betegeket sem kell más intézménybe küldeni. Az új rendelőintézetben bővül az ultrahang szakrendelés rendelési ideje, így remélhetőleg minimalizálni lehet a várakozási időket.

A vizsgálatok előjegyzés alapján történnek, kivétel az akut eseteket. A várakozási idő változó, vizsgálat típusától függ (néhány naptól két hétig).

A radiológus kolléga véleménye szerint változatlanul sok a nem megfelelően indokolt ultrahangkérés.

A radiológiai szakrendelésen betegforgalma is folyamatosan emelkedik. Az elmúlt évben közel négyezer ötszáz beteg kereste fel ezt a diagnosztikai egységet.

A radiológia gépparkot 1985-ben helyeztük üzembe. 1994-ben a generátor és a kezelőpult felújítása valósult meg. Napról napra romlik a röntgengépek állapota.

A radiológiai képalkotásba igazi előrelépést a digitális technika fog jelenteni, valamint a teleradiológia. Lehetőségekhez mérten bővíteni kell az elvégezhető vizsgálatok körét.

Sugárvédelmi előírásoknak a rendelőintézet megfelel. A kötelező oktatások megtartásra kerültek, a kötelező orvosi vizsgálatok megtörténtek.

Foglakozásegészségügy:

 

Rendelkezésre állási idő: heti 10 óra

Személyi feltételek. Foglakozás egészségügyi szakorvos, asszisztens:

Az elmúlt időszakban az egyik legproblémamentesebben működő ellátás. A betegforgalom folyamatosan emelkedő tendenciát mutat, ennek fő oka a közcélú munkavégzők foglalkozás-egészségügyi szakvizsgálata. Több mint ezer beteg ellátása történik évente.

Jelentősebb változásokat nem tervezünk az ellátással kapcsolatban.

 

Fejlesztések:

 

Az elmúlt 3 évben már mi is, és a fenntartó önkormányzat is készült az új szakrendelőre, ezért mindössze egy komoly fejlesztésünk volt, a laboratóriumba hematológiai automata beszerzése. Karbantartására 2009-ben 3 229 ezer, 2010-ben 2 335 ezer Ft-ot költöttünk. Ezek az összegek tartalmazzák a rendszeres karbantartási, illetve az eseti felülvizsgálati valamint javítási költségeket. Nagyobb orvosi műszer meghibásodásunk nem volt, viszont egyre többet kell költenünk az intézeti személygépkocsi karbantartására.

További tervek, tennivalók:

A megépülő Kistérségi Járóbetegellátó Központ lehetőséget ad a kor követelményeinek megfelelő egészségügyi ellátórendszer kialakítására. Ez nem csak új épületet jelent, hanem jelentős óraszámbővítést, új szakrendelések kialakítását, humán erőforrás bővítését, kúraszerű ellátások feltételeinek megteremtését, otthonápolási szolgálatot, a röntgen digitalizálását, és az egynapos sebészeti műtétek lehetőségének megteremtését. A fejlesztések lehetővé teszik, hogy megfeleljünk az egészségügy legfontosabb kihívásának: minél nagyobb számban definitív ellátást nyújtani minél több betegnek.

Az elmúlt időszak és a közeljövő feladatai az új rendelő zavartalan működésének megteremtése.

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ tervezésében, műszerfejlesztésében lehetőségeinkhez mérten részt vettünk.

Az épület átadását követően nagyon fontos a használatbavételi engedély megszerzése és csak ezután történhet meg az épület minimumfeltételeinek engedélyeztetése, majd az OEP-el a finanszírozási szerződés megkötése.

A közeljövő feladata az új műszerek használatbavétele, működésük betanítása.

Minél előbb szükség lenne a humánerőforrás szükségletet az új rendelő igényeihez igazítani, hogy azok a dolgozók vegyék használatba a műszereket, akik használni is fogják.

A pályázat során forráshiány miatt kimaradt a rendelőintézet bútorzata. Lehetőségeinkhez mérten pályázati forrásból, adományokból valamint saját erőforrásból az újonnan induló rendelők bútorzatát beszereztük, illetve gondoskodtunk a használhatatlan bútorok cseréjéről.

Szükséges az informatikai rendszerünk bővítése és új számítógépek beszerzése. Ennek megvalósítása folyamatban van hasonlóan, mint az egynapos sebészethez szükséges szoftver beszerzése. Tárgyalásokat folytatunk a számítógépes rendszerünk hardver és szoftver áthelyezéséről, valamint a telefonközpont átszereléséről.

A költözésre nagyon szűk időkeret fog rendelkezésre állni. Úgy kell megoldani, hogy csütörtökön a rendelések befejezését követően a következő hétfő reggelig az új rendelő betegfogadásra alkalmas legyen. Részletes költözési terv készül a rendelők költözésének sorrendjéről. Minden dolgozónak személyre szabott feladata lesz. A költözéshez szeretnénk a Városgazdálkodási Igazgatóság segítségét is igénybe venni.

Az intézmény működését nagymértékben befolyásolja a Teljesítmény Volumen Korlát. Bízunk benne, hogy a befogadott szakrendelés bővítésekre megkapjuk az országos átlagnak megfelelő többletfinanszírozást.

Az elmúlt időszak fejlesztései mind a betegellátás minőségének javulását hozták, de ezek finanszírozása nem történt meg. Bízunk abban, hogy a fejlesztéseket megfelelően fogja követni a volumenkorlát bővülése.

Megfelelő „reklámot” kell kifejteni a lakosság, illetve a kollégák irányába az új rendelőintézet nyújtotta lehetőségek minél jobb kihasználása érdekében.

Továbbra is szoros kapcsolatot kell ápolni a környező kórházakkal, hiszen megfelelő háttérintézmények nélkül a rendelőintézet csak nehezen működtethető.

A közeljövőben elkerülhetetlen lesz a kémiai laborautomata cseréje, mert a jelenlegi készülék már 10 éve szolgálja területünk lakosságát. Meggondolandó a meglévő személygépkocsi cseréje is, mert a jelenlegit már gazdaságtalan karbantartani, viszont a több telephely, valamint az egynapos sebészet beindulása miatt megnövekvő szállítási igény indokolja a gépkocsi megtartását.

A feladatunk továbbra is az, hogy nem csak a betegek gyógyításában kell aktívan részt venni, hanem a betegségek megelőzésében is.

Barcs, 2011. október 27.

Dr. Kisimre László

igazgató

Határozati javaslat:

  1. Barcs Város Képviselőtestülete a Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények 2010-2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
  2. Barcs Város Képviselő-testülete, mint fenntartó egyetértett a bőrgyógyászat szakma vonatkozásában a kapacitás szüneteltetésével, és felhatalmazta a Polgármestert a szünetelésre vonatkozó nyilatkozat aláírására, azzal, hogy felkérte Dr. Kisimre László igazgató urat, hogy minden szükséges intézkedést tegyen meg az orvoshiány mielőbbi megszüntetése érdekében.

 

Felelős: Dr. Kisimre László igazgató, a szünetelésre vonatkozó bejelentés ügyében

Határidő: értelem szerint


4. sz. melléklet

Volumenkorlátok és a teljesítmények alakulása 2008-2011

 

 

2008

Volumen korlát

Teljesítés

Eltérés

 

2009

Volumen korlát

Teljesítés

Eltérés

Január

7 749 481

7 742 291

-7 190

 

Január

7 901 011

7 787 460

-113 551

Február

6 442 804

7 635 728

1 192 924

 

Február

6 699 049

8 332 814

1 633 765

Március

5 467 785

5 833 989

366 204

 

Március

6 530 943

9 647 679

3 116 736

Április

6 530 943

7 773 174

1 242 231

 

Április

6 055 211

8 854 628

2 799 417

Május

6 699 049

7 447 275

748 226

 

Május

5 953 656

8 383 070

2 429 414

Június

7 901 012

6 993 639

-907 373

 

Június

5 598 214

8 180 119

2 581 905

Július

8 018 686

8 860 502

841 816

 

Július

5 477 617

8 051 058

2 573 441

Augusztus

7 884 201

7 411 535

-472 666

 

Augusztus

4 563 623

6 525 651

1 962 028

Szeptember

7 413 502

7 969 342

555 840

 

Szeptember

5 020 620

8 850 453

3 829 833

Október

7 253 801

8 140 835

887 034

 

Október

5 289 318

8 019 218

2 729 900

November

6 991 079

6 177 783

-813 296

 

November

6 509 697

7 694 953

1 185 256

December

7 596 264

8 528 759

932 495

 

December

5 595 503

6 369 089

773 586

Összesen

85 948 607

90 514 852

4 566 245

 

Összesen

71 194 462

96 696 192

25 501 730

 

 

2010

Volumen korlát

Teljesítés

Eltérés

 

2011

Volumen korlát

Teljesítés

Eltérés

Január

6 123 529

7 130 539

1 007 010

 

Január

6 096 357

8 185 693

2 089 336

Február

6 281 149

8 216 364

1 935 215

 

Február

6 253 277

7 568 830

3 404 889

Március

7 408 130

8 478 945

1 070 815

 

Március

7 375 258

8 061 601

4 091 232

Április

7 518 464

7 750 819

232 355

 

Április

7 485 102

7 169 498

3 775 628

Május

7 392 368

7 778 767

386 399

 

Május

7 359 566

7 959 712

4 375 774

Június

6 951 033

8 365 857

1 414 824

 

Június

6 920 189

7 609 408

5 064 993

Július

6 801 294

6 808 879

7 585

 

Július

7 385 394

6 163 574

3 843 173

Augusztus

5 666 431

6 168 263

501 832

 

Augusztus

5 641 288

7 151 506

5 353 391

Szeptember

6 719 880

8 364 484

1 644 604

 

Szeptember

 

 

 

Október

6 814 452

7 680 400

865 948

 

Október

 

 

 

November

6 648 494

7 839 684

1 191 190

 

November

 

 

 

December

6 648 494

6 337 850

-310 644

 

December

 

 

 

Összesen

80 973 718

90 920 851

9 947 133

 

Összesen

54 516 431

59 869 822

5 353 391

 

 

Választás 2022