Ma 2024. március 04., hétfő, Kázmér napja van. Holnap Adorján és Adrián napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.:62 Telefon: 82/462-459

 

 

 

 

 

………….számú napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

A Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodásának módosításáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

              2011. szeptember 15-i ülésére

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Dr. Sütő László a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsának elnöke a 2011. szeptember 9-i Társulási Tanácsülésen tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az teszi szükségessé, hogy Marcali Város Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy döntött, hogy a fenntartásában lévő két szakképző iskolát összevonja 2011. július 1-i hatállyal. A két érintett iskola a Marcali Szakképző Iskola, valamint a Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája. A testületi döntés értelmében a Marcali Szakképző Iskola megszűnik, mint önálló intézmény, és 2011. július 1-től a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola telephelyeként működik tovább. A Társulási Megállapodás 3. pontját javasolta módosítani a tekintetben, hogy a Társulás tagjai által fenntartott intézmények közül a Marcali Szakképző Iskola kerüljön törlésre, illetve a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola telephelyeként szerepeljen a 8700 Marcali, Hősök tere 3. cím alatt.

A jelenlévők a Társulási Megállapodás módosítását egyhangúlag támogatták.(Az erről készült írásos anyagot 2011. szeptember 13-án kaptuk meg.)

A Társulás elnöke kérte, hogy a Társulás tagjai a Társulási Megállapodás módosítását rövid időn belül terjesszék Képviselő Testületeik elé annak érdekében, hogy a Társulás 2011. szeptember 1-től tudja fogadni a szakképzési hozzájárulásokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodását fentiekre figyelemmel, a határozati javaslatban leírtak szerint módosítani szíveskedjék!

Barcs, 2011. szeptember 14.

 

                                                                       Karvalics Ottó

Határozati javaslat:

 

1.)    Barcs Város Képviselő-testülete a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:

A Társulási Megállapodás 3. b) pontjában a „Marcali Városi Önkormányzat Széchényi Zsigmond Szakközépiskolája (Marcali) - OM azonosító:034190” szövegrész kiegészül a „Telephely: 8700 Marcali, Hősök tere 3.” szövegrésszel.

A Társulási Megállapodás 3. c) pontja (Marcali Szakképző Iskola (Marcali) – OM azonosító: 034195) törlésre kerül, egyúttal a 3. d) pont 3. c), a 3. e) pont 3. d), a 3. f) pont 3. e) pontra változik.

2.)    A Képviselő-testület felhatalmazza Barcs Város Önkormányzata polgármesterét a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

Határidő: azonnal

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam

Barcs, 2011. szeptember 14.

 

 

                                                                                  Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                              címzetes főjegyző