Ma 2022. augusztus 07., vasárnap, Ibolya napja van. Holnap László napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Címzetes Főjegyzőjétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf. 62 Telefon: 82/462-459

                                                                                                                     sz. napirendi pont

Előterjesztés

Aljegyző kinevezésére javaslat

Készült:             Barcs Város Képviselő-testülete

                           2011. november 24-i ülésére


Barcs Város Képviselő-testülete 215/2011. (X. 20.) számú határozatával döntött a megüresedett aljegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról.

A pályázat benyújtására nyitva álló határidőben 4 fő nyújtotta be pályázatát, de az egyik jelentkező visszavonta pályázatát.

A pályázatok véleményezésére Barcs Város Képviselő-testülete 215/2011. (X.20.) sz. határozat 2.) pontja alapján a felkért 3 főből megalakult véleményező bizottság a beérkezett 3 pályázatot áttanulmányozta és megállapította, hogy mindegyik pályázat megfelelt a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. A pályázókat a bizottság 2011. november 9-én személyesen meghallgatta. A meghallgatásról készült jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 36 § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a jegyző javaslatára nevez ki aljegyzőt. Dr. Takács Katalin Kornélia kinevezésére teszek javaslatot a Képviselő-testületnek.

Az aljegyző illetményét a Ktv. 45. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület összegszerűen állapítja meg úgy, hogy az ne érje el a jegyző illetményét, és nem lehet alacsonyabb a megállapított illetményénél. Javaslom, hogy az aljegyző illetményét 372 000 Ft-ban állapítsa meg a Képviselő-testület.

Kérem előterjesztésem támogatását.

Barcs, 2011. november 10.

Balázsné dr. Vástyán Krisztina

Határozati javaslat:

1.)    Barcs Város Képviselő-testülete dr. Takács Katalin Kornéliát (szül: Lengyeltóti, 1981.05.09. an: Hegedűs Katalin Zsuzsanna) nevezi ki az önkormányzat aljegyzőjévé 2011. december 1. napjával határozatlan időre, próbaidő kikötése nélkül.

 

2.)    Az aljegyző havi illetményét 372 000 Ft összegben állapítja meg.

 

3.)    Barcs Város Képviselő-testülete nem nevezi ki Pinkéné dr. Pálföldi Juditot az önkormányzat aljegyzőjévé.

 

4.)    Barcs Város Képviselő-testülete nem nevezi ki dr. Laczó Orsolyát az önkormányzat aljegyzőjévé.

 

5.)    A Képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy az aljegyző kinevezési okmánya elkészítéséről gondoskodjon.

 

Felelős:           Balázsné dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző

 

Határidő:                               értelem szerint

Választás 2022