Ma 2024. máj. 19., vasárnap, Ivó és Milán napja van. Holnap Bernát és Felícia napja lesz.

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.:62 Telefon: 82/462-459

 

 

………..sz. napirendi pont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

A BNI Arany János Általános Iskola és Deák Ferenc Általános Iskola Iskolaszékeibe a fenntartó részéről tagok delegálásáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete

               2011. szeptember 15-i ülésére

 

A BNI Arany János Általános Iskola igazgatója Kertainé Horváth Edit, és a BNI Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója Vízváriné Maronics Mária mellékelt levélben kérik, hogy az általuk vezetett intézmények iskolaszékeibe delegáljunk tagot a fenntartó részéről.

A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 60.§ (1), (2), (3) bekezdései az alábbiakat írják elő:

„60. § (1) Az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az intézményfenntartók, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítására iskolaszék alakulhat.

(2) Az iskolaszékbe a szülők, a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat azonos számú képviselőt küldhet.

(3) Egy-egy képviselőt delegálhat az iskolaszékbe az érdekelt

a) fenntartó,

b) nevelőotthon, gyermek- és ifjúságvédő intézet,

c) települési, területi kisebbségi önkormányzat, térségi vagy országos feladatot ellátó iskola esetén az országos kisebbségi önkormányzat, ha nem az iskola fenntartója,

d) szakiskolában és szakközépiskolában a területi gazdasági kamara.”

Az érintett intézményegység –vezetők kérésére, a Velük történt szóbeli megbeszélés alapján, javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a BNI Arany János Általános Iskola Iskolaszékébe Henger János képviselő, tanácsnok urat,a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság és a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat elnökét, a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Iskolaszékébe Szakos Gábor képviselő, tanácsnok urat, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság elnökét delegálja a fenntartó részéről a Képviselő-testület.

 

 

Barcs, 2011. szeptember 1.

 

 

                                                                       Karvalics Ottó

 

 

Határozati javaslat:

 

1.)    Barcs Város Képviselő-testülete a BNI Arany János Általános Iskola Iskolaszékébe Henger János képviselő, tanácsnok urat, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Turisztikai Bizottság és a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat elnökét delegálja a fenntartó részéről.

2.)    Barcs Város Képviselő-testülete a BNI Deák Ferenc Általános Iskola Iskolaszékébe Szakos Gábor képviselő, tanácsnok urat, a Pénzügyi, Gazdasági, Integrációs Bizottság elnökét delegálja a fenntartó részéről.

Felelős: Karvalics Ottó polgármester

            Határidő: értelem szerint

 

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

 

Barcs, 2011. szeptember 1.

 

 

                                                                                  Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                                              címzetes főjegyző

 

KIEGÉSZÍTŐ

 

4. sz. napirendi pont

 

A BNI Arany János Általános Iskola és Deák Ferenc Általános Iskola Iskolaszékeibe a fenntartó részéről tagok delegálása című előterjesztéshez a bizottsági ülés véleményére, javaslatára figyelemmel

 

Bizottság megnevezése

Javaslat témája

Szavazás eredménye

Előterjesztő álláspontja

Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság

Henger János képviselő úr arra kérte Balázsné Dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző asszonyt, hogy a testületi ülésig kapjon arra a kérdésre választ, hogy működhet-e önálló iskolaszék a BNI intézményegységeiben.

A választ a kiegészítés melléklete tartalmazza.

egyhangúlag

Elfogadta

A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények (a továbbiakban BNI) a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kotv.) 33. (1) bekezdése szerint közös igazgatású közoktatási intézmény. A Kotv. 33. § (10) bekezdése értelmében:

 

„(10) A közös igazgatású közoktatási intézményben és az általános művelődési központban – az érdekeltek egyhangú döntése alapján – egységes, minden intézményegységre kiterjedő jogkörrel működő intézményi szülői szervezet (közösség), az általános művelődési központban ÁMK szülői szervezet (közösség); intézményi diákönkormányzat, az általános művelődési központban ÁMK diákönkormányzat; intézményi szék, az általános művelődési központban ÁMK szék, vagy intézményegységenként működő szülők óvodai, iskolai, kollégiumi szervezete (közössége); iskolai, kollégiumi diákönkormányzat; óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék hozható létre.”

 

Fent hivatkozott jogszabály alapján működhet iskolaszék a BNI intézményegységeiben.

 

A BNI megalakulásakor nem hoztak létre „intézményi széket”, hanem a szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységekre bízták, hogy létrehoznak-e óvodaszéket, illetve iskolaszéket.

A BNI intézményegységei közül a BNI Arany János Általános Iskolában és BNI Deák Ferenc Általános Iskolában működik iskolaszék, a vidéki tagintézmények közül a Deák Ferenc Általános Iskola Dráva-parti Tagintézményében (Bolhón).

 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását!

 

Barcs, 2011. szeptember 8.

 

 

                                                                       Tisztelettel:

 

 

 

                                                        Balázsné Dr. Vástyán Krisztina

                                                                      címzetes főjegyző