Ma 2020. október 26., hétfő, Dömötör napja van. Holnap Szabina napja lesz.
Tételek # 
Köztemetés
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Temetési segély
Nyitvatartások
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és a Járási Hivatal 2013. évi munkszüneti napok körüli munkarendjéről
2014. november 20.
Helyi Esélyegyenlőségi Program
1980
Előterjesztések
01. napirend
02. 2010. évi munkaterv módosítása
03. Tájékoztató a víziközmű közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról
04. Tájékoztató a DRV Zrt. által 2011. évre elszámolható vízterhelési díj mértékéről
05. Ivóvíz-, csatornadíjakról szóló rendelet módosítása
06. Tájékoztató a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatási díj mértékéről
07. A települési szilárd hulladékkezelésről szóló rendelet módosítása
08. A helyi autóbuszjárat 2011. évi működési költségei
09. A helyi autóbuszközlekedésről szóló rendelet módosítása
10. Tájékoztató a 2010. évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról
11. A temető üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések 2010. évi tapasztalatai
12. Beszámoló a Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága tevékenységéről
13. Kivonat a Barcs Város Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága ellenőrzési jelentéséből
14. Barcs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója
15. A Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások felülvizsgálata
16. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének megállapítása
17. A Barcsi Rendőrkapitányság lakbértartozása
18. Erdőtűzes gépjárműfecskendő pályázati önrésze
19. A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ és a drávai szabad strand működéséről szóló 10/1995.(IV.28.) rendelet módosítása
20. Tájékoztató a polgármesterrel összefüggő munkajogi kérdésekről
21. A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Tervének (2010-2012) jóváhagyása
22. Lemondás pályázat végrehajtása során keletkezett maradványösszegről
23. Termőföld felajánlás elfogadásáról döntés
24. A Barcs, Zöldmező u. 4274 hrsz-ú építési telek árának megállapítása
25. Berkicsné dr. Petrics Mária aljegyző-irodavezető nyugdíjazási ügye
1. Igazságügyi szakértői megbízási szerződés kötése a C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel
1. Barcs Város Önkormányzata Barcs Városközpont rehabilitációja című pályázat támogatásáról való lemondás
01. napirend
02. Beszámoló a BNI tevékenységéről
03. Beszámoló a Szivárvány EGYMI tevékenységéről
04. Beszámoló a Városfejlesztési Bizottság tevékenységéről
05. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
06. Tájékoztató 1. félévi ktgvetés teljesítéséről
07. Beszámoló a gazdasági program végrehajtásáról
10. BNI SZMSZ, PP, MP módosítása, Házirend jóváhagyása
11. BN Intézményfenntartó Társulás finanszírozási tervének módosítása
12. Vagyonrendelet módosítása
13. a barcsi 1831/27 és 1831/54 hrsz-ú területekre vonatkozó vételi ajánlatok
14. Közművelődési rendelet módosítása
15. Szivárvány EGYMI alapító okirat, pedagógiai program módosítása
16. Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás SZMSZ módosítása
9. Szociális Központ SZMSZ, Szakmai Program módosítása
01. napirend
02. A Kapos Volán Zrt. beszámolója a 2009. évről
03. A Kapos Volán Zrt.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbítása
04. A településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása
14. A Tűzoltóság 2011. évi kiemelt céljai
15. A költségvetési szervek 2011. évi ellenőrzési terve
16. A Bursa Hungarica 2011. évi keretösszegének megállapítása
17. Beszámoló a többcélú kistérségi együttműklödés tapasztalatairól
18. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
19. Tájékoztató a 3/4 éves költségvetés teljesítéséről
20. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
21. Barcs Város Önkormányzuata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
22. Feigli Ferenc volt polgármester 40 éves jubileumi jutalma
23."Barcs a turisták új felfedezése" című kiadvány és DVD megjelentetésének elhalasztása
24. A Városgazdálkodási Igazgatóság SZMSZ-ének módosítása, létszámleépítés elrendelése
25. Nyilatkozat a barcsi Sport Club 2011. évi támogatásáról
26. Az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének emelése
27. 100 Millió Ft éven belüli hitel felvétele
01. Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
04. Döntés a személyes érintettség ügyében
05. Javaslat az SZMSZ módosítására
06. Az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság tagjainak megválasztása
09. A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása
10. A polgármester illetményének, költségátalányának és szabadságának megállapítása
11. Az alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
12. Polgármester, alpolgármester hivatali gépkocsihasználata
13. Az SZMSZ felülvizsgálatának elrendelése
14. A gazdasági program kidolgozásának elrendelése
15. Feigli Ferenc leköszönő polgármester végkielégítése, cafetéria-juttatásának elszámolása
16. Feigli Ferenc leköszönő polgármester szabadságmegváltása
17. A polgármester helyettesítése a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulásban
18. A 2010. évi munkaterv módosítása
1. Az önkormányzat folyószámla-hitelszerződés módosításának engedélyezése
2. Önkormányzati bérlakás elidegenítésre való kijelölése
3. Fenntartói hozzájárulás a Szivárvány EGYMI pedagógiai programja módosításának előkészítéséhez
1. Fenntartói hozzájárulás a BNI pedagógiai programja módosításának előkészítéséhez
2. Az alpolgármester felügyelő bizottsági tagságának ellátásához hozzájárulás kérése
01. napirend
02. Beszámoló a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéről
02. Beszámoló a Somogytarnócai Településrészi Önkormányzat tevékenységéről
03. Beszámoló a Drávaszentesi Településrészi Önkormányzat tevékenységéről
04. Móricz Zsigmond Művelődési Központ 7 éves továbbképzési tervének módosítása
05. Helyi Építési Szabályzat módosításának kiegészítése
06. A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Ezüstcsikó Közhasznú Egyesületből való kilépése
07. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért pályázatban partneri együttműködés
01. Barcs Város belterületi vízrendezése
02."Emberek közötti tevékenységek pályázat beadása
01. napirend
02. Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
03. Beszámoló az ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, Szentlőrinci Kistérségi Intézet Barcsi Kistérségben végzett 2010. évi tevékenységéről
04. Barcs Város Önkormányzatának a Somogytarnócai Satelit FC, valamint a Barcsi Sport Club közötti ingyenes használati szerződések jóváhagyása
05. Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési jelentése
06. Barcs Város Önkormányzata 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadása

Alkategóriák